Nieuws

Zowel voor werknemers als werkgevers zijn wij een prettige en betrouwbare partij om mee te werken

Going Concern werkt beter!

Werkfit of Naarwerk

09-10-2019
Heb je een Ziektewet,- Arbeidsongeschiktheids- of Wajong uitkering (of recent gehad) en ben je nog niet helemaal klaar om aan de slag te gaan, of juist wel, maar kun je nog wel intensieve ondersteuning gebruiken?
Dan kan een Werkfit, of Naarwerk traject van Going Concern je helpen bij het realiseren hiervan.

Aanmelding voor een Werkfit of Naarwerk traject bij Going Concern verloopt vaak via een doorverwijzing van een contactpersoon van UWV, zoals Arbeidsdeskundige, Re-integratiebegeleider of Adviseur Werk. De kosten hiervoor worden volledig betaald door UWV.

Heb je al een contactpersoon bij het UWV?
Jouw contactpersoon kan je doorverwijzen naar Going Concern, je kunt ook zelf aangeven dat je graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt aangaan met ons, dit wordt ook wel een klik-gesprek genoemd.

Heb je nog geen contactpersoon bij UWV?
Wij raden je aan om eerste een gesprek aan te gaan met het UWV om je wensen ten aanzien van werk kenbaar te maken. Neem hiervoor contact op met het UWV op 088-898924.

UWV "Naar Werk "

14-09-2017
Wanneer je als werkzoekende klaar bent om de arbeidsmarkt weer te betreden, maar hier ondersteuning bij nodig hebt, kan UWV een “Naar Werk” traject inzetten. In dit traject leer je van je persoonlijke coach binnen Going Concern waar de juiste vacatures te vinden zijn, hoe je je persoonlijk netwerk in kunt zetten op zoek naar passende vacatures en hoe je adequaat op de gevonden vacatures kunt solliciteren.

Wanneer blijkt dat reguliere vacatures niet passend zijn, kan een werkgever door ons gezocht worden die openstaat voor het creëren van een specifieke functie/werkplek, passend bij jouw specifieke beperkingen of jouw belastbaarheidspatroon We gaan hierbij uit van je mogelijkheden, rekening houdend met de beperkingen die er ook kunnen zijn.
Heb je interesse om met ons samen te kijken naar nieuwe kansen, vraag dan naar de mogelijkheden bij ons of je UWV begeleider.

Sectorplan Transport en Logistiek 2016/2017

25-10-2016
De transportsector heeft een groot tekort aan chauffeurs en er zijn duizenden nieuwe chauffeurs benodigd om dit tekort aan te vullen. Het Sectorplan Transport en Logistiek 2016/2017  (opleidingfonds voor de sector SOOB) is opgesteld door de sociale partners en in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met het sectorplan 2016/2017 slaan ze de handen ineen om de mobiliteit van werknemers in de sector transport en logistiek te ondersteunen en tegelijkertijd te anticiperen op de groeiende behoefte bij bedrijven aan nieuwe chauffeurs.

Wat zijn de mogelijkheden?

• Voor niet-werkenden:bemiddeling van 1.200 niet-werkenden naar werk, bemiddelen van 100 herstelde chauffeur-vangnetters naar werk binnen of buiten de sector en bemiddelen van 50 werkloze chauffeurs/kraanmachinisten naar werk in een andere functie, eventueel buiten de sector.
• Mensen die werken maar met werkloosheid worden bedreigd: bemiddeling van 200 werkenden met werkloosheid bedreigd naar dezelfde functie bij een andere werkgever, indirecte bemiddeling van 100 chauffeurs met werkloosheid bedreigd naar dezelfde functie bij een andere werkgever.
• Zij-instromers voor het beroep van chauffeur: 2.000 gegarandeerde banen als chauffeur voor zij-instromers.
• Werkgevers: er zijn verschillende maatregelen: voor werkgevers die op zoek zijn naar goed opgeleide medewerkers, werkgevers die door reorganisatie of faillissement afscheid moeten nemen van werknemers en hen perspectief willen bieden, voor werkgevers die nog steeds premies betalen van medewerkers die ziek uit dienst zijn gegaan maar inmiddels weer zijn hersteld.
 

Subsidie voor de werkgever

10-02-2016
Of u van zo’n subsidieregeling gebruik kunt maken, hangt af van uw CAO. De subsidie geldt (onder voorbehoud) voor de CAO’s Textielverzorging, Bouwnijverheid en Metaal en Techniek.

Verschillende regelingen
Binnen deze CAO’s bestaan drie verschillende subsidieregelingen. Afhankelijk van de situatie van uw werknemer maakt u aanspraak op:
 * een subsidie van 50% van de totale re-integratiekosten
 U krijgt een vergoeding van 50% van de totale kosten die u aan ons betaalt, tot een maximum van € 2.500.
* een re-integratiebijdrage van € 2.500  
 Vindt uw werknemer binnen twee jaar een baan? Dan ontvangt u € 2.500, waarvan € 1.000 bestemd is voor uw werknemer.
* een individueel re-integratiebudget van € 2.000
 Blijft uw werknemer bij u in dienst, maar zijn daarvoor extra investeringen nodig? Dan krijgt   u daarvoor een bijdrage van maximaal € 2.000.


 Meer mogelijkheden
Valt uw bedrijf onder een andere CAO? Vraag dan bij uw branchevereniging na of u in aanmerking komt voor subsidie.

Opnieuw Keurmerkhouder Blik op

24-11-2015
Na wederom een jaar van hard werken is Going Concern samen met Arbo Concern weer houder van het Keurmerk voor Blik op Werk te noemen met een kwalificatie van twee sterren.
 

Stressbestendig??

03-06-2015
Wilt u ook in een vroeg stadium stress leren herkennen bij uw werknemers, maar nog belangrijker helpen voorkomen.
Vraagt u dan bij ons de mogelijkheden na voor een workshop Stressmanagement.
Neem contact met ons op via de website of 071- 751 76 76.

ESF Subiside Duurzame inzetbaarheid voor uw PMO project

23-09-2015
~~Duurzame inzetbaarheid
Uit het jaarlijkse onderzoek arbodienstverlening in Nederland blijkt dat het budget voor duurzame inzetbaarheid het afgelopen jaar is verdubbeld. Wij helpen graag mee aan deze ontwikkeling door het aanbieden van preventief medisch onderzoek (PMO) gericht op het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel. Dit is een mooi moment om één van onze onderzoeken in te zetten omdat eerdaags de ESF Subsidie duurzame inzetbaarheid wordt vrijgegeven.
Maak gebruik van de ESF subsidie!
U kunt vanaf 19 oktober 2015 gebruik maken van de ESF subsidie ‘Duurzame Inzetbaarheid’; een potje waarin 22 miljoen euro voor Nederlandse organisaties beschikbaar is. De subsidie per project bedraagt maximaal 50 % van de projectkosten. Per aanvrager is de maximale hoogte van de subsidie vastgelegd in de subsidieregeling en bedraagt 10.000 euro.
Als s u DIRECT op 19 oktober 2015 deze subsidieaanvraag indient dan heeft u de meeste kans dat het ESF grotendeels meebetaalt aan uw project!

Deze kans moet u niet laten schieten!
Vitaal Concern is onze tak die specialist is in medische keuringen en wij kunnen u volledig ontzorgen bij het aanvragen van de subsidie. Neem snel met ons contact op zodat u deze subsidie tijdig aanvraagt. Bel met Sandra Strunk of John Franck op telefoonnummer (071) 4018141. Bekijk onze website www.vitaalconcern.nl voor meer informatie.


 

07-01-2015
Ziet u tijdens langdurig verzuim soms ook door de bomen het bos niet meer? En weet u niet goed welke stappen u moet nemen om te voldoen aan de eisen van het UWV.
Wij helpen u door te ontzorgen en onze kennis met u te delen.
Neemt u voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op!

No Risk Polis bij in dienst nemen arbeidsongeschikte werknemer

19-11-2014
Heeft uw werknemer een no-riskpolis?
Uw werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij bij het begin van zijn dienstverband aan een van de volgende voorwaarden voldoet:
Hij krijgt een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
Hij kreeg ooit een Wajong-uitkering.
Hij heeft problemen (gehad) door zijn ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
Hij heeft een verklaring gekregen van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
Hij heeft een WSW-indicatie.
Hij is voor 8 juli 1954 geboren, hij heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en hij is vanuit de WW bij u in dienst gekomen. Hij krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering.
Is uw organisatie een WSW-bedrijf, dan is een no-riskpolis niet mogelijk.
Is uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt?
Is uw werknemer bij zijn vorige werkgever arbeidsongeschikt geworden, maar heeft hij toen geen WIA-uitkering gekregen omdat hij minder dan 35% arbeidsongeschikt was? Dan heeft hij toch recht op een no-riskpolis in de volgende gevallen:
Op de eerste dag van de 13 weken voor het einde van de wachttijd WIA had uw werknemer geen andere werkgever dan bij wie hij oorspronkelijk ziek is geworden. Of als uw werknemer wel een andere werkgever had, dan werkte hij daar al toen de wachttijd WIA begon. Een proefplaatsing of detachering is geen dienstverband.
Hij kon geen eigen of passend werk doen bij het oorspronkelijke bedrijf.
Hij komt binnen 5 jaar na de wachttijd WIA bij u in dienst.
Of de werknemer recht op de no-riskpolis heeft, staat vermeld in de beslissing over de WIA-uitkering. De werknemer hoeft de no-riskpolis niet aan te vragen, deze geldt automatisch. Weet de werknemer niet zeker of hij een no-riskpolis heeft? Dan kan hij dit bij ons navragen. De no-riskpolis begint zodra de werknemer bij u in dienst komt.
Hoelang geldt de no-riskpolis?
De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode van 5 jaar? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar. Van bijzondere gevallen is sprake als de werknemer al een ernstige ziekte had. Uw werknemer kan een aanvraag voor verlenging van de no-riskpolis doen.
 

Ook dit jaar keurmerkhouder Blik op Werk Keurmerk

07-10-2014
In navolging op het aspirant keurmerk, een jaar lang keurmerkhouder, is na de audit door Lloyds vastgesteld dat we ons ook dit derde jaar keurmerkhouder van het Blik op Werk Keurmerk mogen noemen.
Dit heeft ook voor werkgevers in diverse branches een aantal leuke financiële voordelen bij de inzet van een tweede spoor traject! Vraag dit zeker na bij ons!

http://www.blikopwerk.nl

 

Zo Voorkom je een loonsanctie van het UWV

02-07-2014
 1. Zorg dat u goed kunt aantonen waarom uw werknemer voor zijn eigen werk ongeschikt is. Let hierbij op de functie omschrijving, de belasting in het werk, de belastbaarheid volgens de bedrijfsarts en de aanpassingsmogelijkheden van zijn werk.
 2. De volgende stap is re-integratie in spoor 1. De wet verplicht u uw arbeidsongeschikte werknemer te herplaatsen in eigen of ander passend werk. De voorkeur en volgorde is eigen werk doen zover mogelijk of dit aanpassen, ander werk in uw bedrijf al dan niet aangepast, intern een functie creëren of de werknemer opleiden voor een bestaande andere functie die passend is.
 3. Kan dat niet dan moet u zoeken naar werk bij een andere werkgever, oftewel spoor 2. En u moet dat tijdig inzetten. D.w.z. zodra duidelijk is dat in spoor 1 definitief geen mogelijkheden bestaan maar uiterlijk als uw werknemer bijna een jaar ziek is (eerste jaars evaluatie). Tenzij hij binnen drie maanden weer kan hervatten intern voor zijn restcapaciteit in duurzame arbeid. U blijft zolang het dienstverband duurt de mogelijkheden tot re-integratie onderzoeken in spoor 1, ook als spoor 2 al is ingezet,
 4. Uw re-integratie inspanningen dienen adequaat te zijn. Dat wil zeggen: zij moeten passen bij de hulpbehoefte van de werknemer. Dat geldt ook voor het re-integratiebedrijf dat u inschakelt en voor het re-integratieplan dat zij opstellen. Er moet liefst een concreet re-integratie doel worden benoemd. Hoe vager het re-integratieplan is, hoe kleiner de kans op succes. Eis daarom concreetheid.
 5. U moet tijdig actie ondernemen en dingen in gang zetten als de situatie er om vraagt. Dat geldt voor alles wat tot vertraging leidt. U moet wat dit betreft “voortvarend” te werk gaan. Over het algemeen betekent dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken actie ondernemen.
 6. De bedrijfsarts moet de beperkingen van uw werknemer omschrijven en u dat laten weten want dat heeft u nodig om uw re-integratie taak te kunnen invullen. Het medisch geheim is hierop niet van toepassing. Neem geen genoegen met vage beschrijving als “uw werknemer kan niet lang staan” of “hij kan niet te veel lopen of tillen”. Hoe vager de mogelijkheden zijn omschreven hoe slechter u uw re-integratie taak kan uitvoeren en hoe meer reden er is voor meningsverschillen met de werknemer.
 7. Als uw bedrijfsarts meent dat uw werknemer minder uren kan werken dan normaal of zelfs helemaal geen arbeid kan verrichten, wees dat alert want het UWV is het niet snel eens met een urenbeperking. Vraag uw bedrijfsarts expliciet om aan te geven wat uw werknemer nog wel kan! Als uw werknemer helemaal niets kan, vraag u dan af of dat werkelijk reëel is?
 8. Bent u het er niet mee eens en kunt u dit motiveren, vraag dat een second opinion aan bij uw eigen of een andere arbodienst of een deskundigenoordeel bij het UWV. Als u meent dat uw werknemer zijn eigen werk eigenlijk wel volledig kan doen kunt u het deskundigenoordeel ‘ongeschiktheid tot werken’ aanvragen. Als u denkt dat uw werknemer (gedeeltelijk of geheel) passend werk kan doen, dan kunt u hem dit aanbieden. Als hij weigert vraagt u het deskundigenoordeel aan: “doet mijn werknemer voldoende aan zijn re-integratie inspanningen?”.
 9. Het UWV vindt uw re-integratie inspanningen voldoende als uw werknemer duurzaam geplaatst is in passend werk waarmee hij minimaal 65 procent van zijn vroegere loon kan verdienen (en liefst meer). Duurzaam betekent in spoor 1 voor onbepaalde tijd en in spoor 2 minimaal voor een half jaar aansluitend aan de periode dat hij 2 jaar ziek is geweest. Tijdelijk werk is dus niet duurzaam c.q. onvoldoende.
 10. Weet dat u als werkgever uiteindelijk voor alles verantwoordelijk bent, ook voor de adviezen van deskundigen (bedrijfsarts, re-integratiebedrijf) die u inschakelt. Dus u bent altijd aangewezen op uw eigen gezonde verstand.
 11. Als u toch onvoldoende of het verkeerde heeft gedaan kunt u onder een loonsanctie uitkomen als u daarvoor een deugdelijke grond heeft. Maar weet dat er bijna geen redenen bestaan die als deugdelijke grond door het UWV worden gehonoreerd.
 12. Tenslotte, U bent niet verantwoordelijk voor het uiteindelijke re-integratie resultaat. Wel voor de voldoende, tijdige en adequate inspanningen. Meer dan wat redelijk is wordt binnen de WVP niet van u verlangd.Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact met ons op en vraag naar Sonja Kroon of Mariëlle Simon. 071-7517676

Blik op Werk

26-11-2013
Na een pittig jaar met als klapper op de vuurpijl een audit van LLoyds mag Going Concern zich voor het jaar 2014/2015 wederom keurmerkhouder voor het Blik op Werk Keurmerk noemen!!
Dit kan voor werkgevers in diverse branches,  bij de inzet van een tweede spoor traject een hoop financiële voordelen geven.
Bron: http://www.blikopwerk.nl
arrow_upward