Re-integratie 2e spoor

Kan uw langdurig zieke werknemer 
niet meer aan het werk binnen uw eigen organisatie?

Going Concern werkt beter!

Re-integratie
3e spoor

Re-integratie van oud-werknemers in de WIA maakt van alle partijen een winnaar!

Going Concern bespaart u op uw gedifferentieerde WGA premie!

Outplacement

Moet u afscheid nemen van een 
werknemer? Wij begeleiden hem of haar deskundig naar een nieuwe baan.

Going Concern werkt beter!

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Ons arbeidsdeskundig onderzoek 
geeft u zicht op de juiste richting voor de re-integratie.

Going Concern werkt beter!

UWV Naar-WERK
UWV Werk-FIT

Ziektewet-, Arbeidsongeschiktheids- of Wajong uitkering? Klaar om
weer aan de slag te gaan? Wij helpen jou naar een nieuwe baan!
 

Zet met Going Concern samen de stap naar WERK!

Outplacement

Het kan gebeuren dat u voor een competente werknemer geen plek meer hebt binnen uw bedrijf. Het vinden van een nieuwe plek voor deze werknemer kan veel van uw tijd vergen. Waarom geeft u dit traject niet uit handen aan een deskundige? Wij zorgen voor begeleiding, bemiddeling en advies tijdens het hele outplacement.


Altijd maatwerk

Wij stemmen het outplacementtraject altijd zorgvuldig af op de wensen en capaciteiten van uw werknemer. Iedereen is uniek, de ene werknemer heeft nu eenmaal iets meer begeleiding nodig dan de andere bij het vinden van een nieuwe baan.


Onze aanpak

Welke begeleiding uw werknemer precies nodig heeft, bepalen we tijdens een intakegesprek. Op basis van dit gesprek maken wij een outplacementplan en een offerte. Gaat u daarmee akkoord? Dan bestaat het traject uit drie stappen. Hiermee is uw werknemer verzekerd van een goede en persoonlijke begeleiding op weg naar een nieuwe baan.
1. Onderzoek
In de eerste stap van ons outplacementtraject onderzoeken wij de competenties en beroepsvoorkeuren van uw medewerker. Op basis daarvan geven wij advies: welke functies zijn voor hem of haar het meest geschikt? Hiervoor nemen wij de tijd in 2 persoonlijke gesprekken van ongeveer 1,5 uur.


Eerste gesprek

In het eerste gesprek met uw werknemer:
 
 • Maken we kennis en nemen we zijn persoonsgegevens met hem door
 • Bespreken we wat we tijdens het traject van hem verwachten en wat hij van ons mag verwachten
 • Vertellen we hoe het verdere verloop van het traject eruitziet
 • Nemen we een toets af om de persoonlijkheid, competenties en/of beroepswensen van uw werknemer in kaart te brengen.


Tweede gesprek

Na ongeveer twee weken hebben we het tweede gesprek met uw werknemer. Daarin:
 
 • Bespreken we de uitslag van de toets
 • Praten we over de kennis en kunde die uw werknemer in huis heeft
 • Leggen we uit hoe hij een goed cv (curriculum vitae) kan samenstellen en opmaken
 • Bepalen we welke functies voor hem geschikt zijn
 • Bekijken we of hij misschien bij- of omscholing nodig heeft.


Altijd maatwerk

Natuurlijk kijken wij altijd naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van uw werknemer. Daar stemmen wij het traject nauwkeurig op af. Daarom kan een traject afwijken van de opbouw zoals we die hierboven schetsen.
2. Training
In stap 2 van het outplacementtraject tweede spoor staat het leren solliciteren centraal. Uw werknemer maakt zich de vaardigheden eigen die essentieel zijn voor het zoeken naar een baan. Dit gebeurt in 2 bijeenkomsten van 2 uur.


Vaardigheden

In deze training leert uw medewerker onder meer:
 
 • Wat een sollicitatieplan is en hoe hij dat (samen met de trainer) maakt
 • Hoe en waar hij de vacatures vindt die passen bij zijn wensen en mogelijkheden
 • Hoe hij een goede sollicitatiebrief schrijft
 • Wat zijn kwaliteiten zijn en hoe hij die het beste overbrengt
 • Hoe hij zich voorbereidt op een sollicitatiegesprek
 • Hoe hij een sollicitatiegesprek voert
 • Hoe hij zichzelf presenteert tijdens een sollicitatie


Begeleiding

Daarnaast begeleiden wij uw medewerker heel praktisch en doelgericht bij zijn sollicitaties. Tegelijk houden we in de gaten of hij zich voldoende inzet en kunnen we bijsturen als dat nodig is.


Maatwerk

Ook in deze fase van het outplacement stemmen wij onze training af op de behoefte van uw werknemer. Zodat hij de begeleiding krijgt die precies past bij zijn wensen en capaciteiten.
3. Begeleiding
In dit onderdeel van het outplacement is de training afgerond en komt het erop aan dat uw werknemer zelf gaat solliciteren. Wij begeleiden hem daarbij op de manier die het beste bij zijn capaciteiten past.


Zelfstandig solliciteren

Kan uw medewerker grotendeels zelfstandig solliciteren? Dan heeft hij weinig ondersteuning nodig. Onze begeleiding heeft dan meer een controlerend karakter.


Actieve begeleiding

Er zijn ook werknemers die meer begeleiding nodig hebben bij het solliciteren. In dat geval ondersteunen wij uw werknemer ook bij de praktische kant van zijn zoektocht naar werk.


Heldere afspraken

Wij maken duidelijke afspraken met u en uw werknemer over de duur van de begeleiding en wat er gebeurt als uw werknemer een nieuwe baan vindt. Zodat iedereen weet waar hij aan toe is.
arrow_upward