Hoe kan ik het beste solliciteren in 2e spoor?

04/04/2022 Beleid
Hoe kan ik het beste solliciteren in 2e spoor?
Bent u bezig met solliciteren in 2e spoor? Voor sommigen is het jaren geleden sinds het laatste sollicitatiegesprek. Anderen zitten misschien nog niet helemaal lekker in hun vel na een ziekteverloop. Dan kan het een hele klus lijken, en kan de toekomst er onzeker uitzien. Maar met de juiste inzet en begeleiding kunt u sneller weer aan de slag. In dit artikel bespreken we tips om beter te solliciteren, van het schrijven van brieven tot gesprekken en wie u kan ondersteunen.

Naar nieuw werk solliciteren in 2e spoor

Kunt u uw oude werk niet voortzetten na de re-integratie? Of heeft u geen mogelijkheid een andere functie binnen uw oude bedrijf uit te voeren? Een nieuwe baan bij een nieuwe uitgever kan net zijn wat u nodig heeft om gelukkig en gezond te blijven werken. Dit wordt binnen de re-integratie het tweede spoor traject genoemd. Maar de weg naar die andere functie kan soms wel wat lastig zijn. Misschien is het een tiental jaren geleden sinds u voor het laatst heeft gesolliciteerd en moet u weer heel erg wennen aan het proces. Of u voelt zich niet goed in uw vel wat soms een sollicitatiegesprek kan saboteren. En hoe weet u welke vacature goed bij u zal passen en waar u op dit moment de juiste vacatures kan vinden? Met de juiste begeleiding en inzet tijdens het solliciteren in 2e spoor kunt u snel een nieuwe start maken.

Wat kunt u verwachten bij het solliciteren?

Tijdens het tweede spoor traject gaat u begeleidt op weg naar nieuw werk bij een andere werkgever. Maar hoe verloopt dit traject, en wat voor zaken kunt u verwachten tijdens het proces? Om te weten hoe u het sollicitatieproces het beste aanpakt is het belangrijk te weten welke stappen moeten worden gezet binnen het traject. De volgende zaken kunt u verwachten bij solliciteren in 2e spoor:

 • Het tweede spoor wordt ingezet wanneer gebleken is dat er geen mogelijkheid voor werk is bij uw oude bedrijf. Dit kan door de bedrijfsarts worden aangegeven in een verklaring. Vaak gebeurt dit na het eerste jaar van de re-integratie, indien het nog niet gelukt is te re-integreren.
 • Vaak wordt een re-integratiebedrijf ingezet om u te begeleiden naar nieuw werk.
 • Het is de regel dat u minimaal een keer per zes weken de voortgang van de re-integratie bespreekt met uw werkgever. Zowel u als uw werkgever heeft de plicht te zorgen dat deze gesprekken plaatsvinden.
 • Er wordt samen met uw werkgever en de bedrijfsarts een plan van aanpak opgesteld.
 • Tijdens het traject start u met solliciteren in 2e spoor en andere sollicitatieactiviteiten, zoals het reageren op vacatures en bellen met werkgevers.
 • Wanneer u ergens wordt aangenomen stelt u samen met uw oude en nieuwe werkgever een regeling op. Vaak is het zo dat u dan eerst op de proef geplaatst wordt via een detachering, werkervaringsplaats of stage. 
 • Is iedereen tevreden en de proefplaatsing succesvol? Dan kunt u officieel een arbeidsovereenkomst ondertekenen bij uw nieuwe werkgever.
 • Als het niet lukt om te starten binnen een nieuwe baan kunt u twee jaar na de ziekmelding een WIA-aanvraag doen bij UWV. Dan beoordeelt de UWV de mate van uw arbeidsongeschiktheid en of u recht heeft op een uitkering. 

Welke sollicitatieactiviteiten zijn er?

Wat kunt u verwachten tijdens uw sollicitatieplicht? Solliciteren in 2e spoor bestaat uit verschillende onderdelen en gaat vaak wat verder dan het reageren op vacatures. Een overzicht van verschillende sollicitatieactiviteiten die u kunt ondernemen:

 • Open sollicitaties
 • Sollicitaties op vacatures
 • Sollicitatiegesprekken
 • Bellen met werkgevers
 • Langsgaan bij werkgever
 • Inschrijving bij een uitzendbureau

Hoe solliciteert u beter?

De vraag is hoe u het beste kunt solliciteren in 2e spoor. En dat is belangrijk, want niet de meest geschikte kandidaat maar de beste sollicitant krijgt uiteindelijk vaak de baan. Er zijn verschillende activiteiten te doen om u te helpen beter te kunnen solliciteren, met of zonder behulp van externen.

Zoekprofiel en de juiste vacatures vinden

Weten waarnaar u zoekt kan ontzettend helpen bij het solliciteren in 2e spoor. Om de juiste vacatures te vinden en aangenomen te worden is het belangrijk een realistisch beeld te hebben van uw competenties en welke baan bij u zal passen. Werkervaring wordt dan vaak als belangrijker dan opleiding gezien. Heeft u wat hulp nodig om een scherper beeld te krijgen van wat uw sterke punten zijn en wat het beste bij u past? Een externe professional als een loopbaanbegeleider of re-integratiebegeleider kan u goed hierbij helpen, door competentietesten of beroepstesten met u door te nemen.

Een effectieve CV maken 

Een duidelijke, heldere en effectieve CV schrijven kan nog een hele klus zijn. Maar bij het solliciteren in 2e spoor is een goed CV belangrijk om op gesprek te komen. Een aantal tips bij het maken van uw CV:

 • Werkervaring kan over het algemeen als belangrijker worden gezien dan opleiding. Zet op de eerste pagina uw meest recente werk zodat u meteen uw huidige vaardigheden kan presenteren.
 • Vermeld altijd de namen van de scholen en bedrijven waar u heeft geleerd en gewerkt. Een gemeenschappelijke school kan zorgen voor een snellere connectie.
 • Maak een korte profielschets met een korte omschrijving van uw sterke kanten. Gebruik uw eigen woorden in maximaal 3 regels, en zorg dat het ook aansluit bij de vacature.
 • Houd uw CV kort en krachtig.
 • Maak uw CV opvallend zodat hij eruit springt, maar houd het wel zakelijk.
 • Sommige bedrijven vragen om anonieme sollicitatiebrieven en CV’s. Let er dan op dat u een juiste versie van uw CV en brief maakt en de goede documenten instuurt.

Brieven schrijven

Een goede sollicitatiebrief schrijven bij solliciteren in 2e spoor kan een hele kluif zijn. Het verschilt dan ook per sector wat voor type brieven verwacht worden. Gaat u bijvoorbeeld werken binnen de communicatie, dan kan worden verwacht dat uw brief ook getuigt van uw vaardigheid met tekst. Bij andere functies is dat meestal een stuk minder van toepassing, maar dan nog zijn er onderdelen van een sollicitatiebrief die belangrijk zijn. Denk hierbij aan:

 • Lees u goed in op het bedrijf. Bekijk bijvoorbeeld de website of hun social media kanalen. Zo weet u ook welke toon u kunt gebruiken.
 • Sluit je motivatie aan op de vacature. Noem relevante werkervaring, opleiding en toon aan dat u de competenties die gevraagd worden heeft.
 • Uw beschikbaarheid noemen. Hoeveel uur u kan werken, hoe flexibel u bent en wanneer u kunt starten.
 • Maak uw brief niet te lang en zorg dat u geen spelfouten maakt. U kunt ook uw brief nog even laten doorspitten door een tweede paar ogen.
 • Vergeet niet om hulp te vragen indien u vragen heeft. Een extra blik op uw sollicitatiebrief door een collega of iemand anders die werkt binnen de sector van de vacature kan heel handig zijn.
 • Vaak wordt in de vacature ook genoemd dat u kan bellen met vragen. Dit kan zeker helpen wanneer u twijfels heeft over of een baan wel echt bij u past. Het kan ook helpen om alvast direct contact te maken met degene die het sollicitatieproces voert en zo al connectie te maken.

Gesprekken voorbereiden en voeren

Bent u uitgenodigd voor een gesprek bij het solliciteren in 2e spoor? Dan begint de voorbereiding op het sollicitatiegesprek. Bedenk bijvoorbeeld wat voor vragen kunnen worden gesteld tijdens het gesprek en bereidt u hier op voor. Denk onder andere aan vragen over uw werkervaring en hoe u het werk zou aanpakken. Ook is het belangrijk zelf te weten wat u nog wilt vragen. Bijvoorbeeld wat uw opleidingsmogelijkheden zijn en wat er van u verwacht wordt. 

Beter solliciteren in 2e spoor met hulp van externen

Het kan lastig zijn om weer te gaan solliciteren in 2e spoor als u dit al een tijd niet heeft gedaan. Ook kan het zijn dat u niet helemaal lekker in uw vel zit door uw verzuim of andere omstandigheden. In dat geval kunnen externen zoals een arbodienst of re-integratiebedrif begeleiding geven. Vaak is het bijvoorbeeld onderdeel van een re-integratiebegeleiding om vaardigheden te trainen waarmee u zich kan presenteren bij een nieuwe werkgever, zoals een sollicitatietraining, een cv maken en netwerktraining (89%).

Re-integratiebegeleider

Vaak wordt een re-integratiebedrijf of arbodienst ingezet bij het solliciteren in 2e spoor. Ze kunnen een re-integratiebegeleider inzetten die u persoonlijk begeleidt en de voortgang van uw traject bewaakt.

 • Denk hierbij aan coachingsgesprekken, competentie- en beroepstesten.
 • Zoekprofiel opstellen zodat u weet wat uw beste baankansen zijn.
 • Sollicitatievaardigheden trainen, zoals het maken van een CV, sollicitatiebrief of het voorbereiden op een gesprek.

Bijscholing

Het kan zijn dat u nieuwe vaardigheden moet leren voor een bepaald beroep. Een scholingsbedrijf kan u helpen deze bij te leren en zo klaar te stomen voor een nieuwe functie die bij u past.

Loopbaanbegeleiding

Weet u niet precies welke functie u graag zou willen doen of wat bij u past? Een loopbaanbegeleider kan u helpen uit te zoeken wat uw vaardigheden zijn en op wat voor plek u het meeste werkplezier zal hebben. Zo weet u ook beter waar u op moet solliciteren in 2e spoor.

Vindt u niet de juiste functie voor u?

Bij het tweede spoortraject wordt gezocht naar passend werk voor u. Dat betekent dat de functie waarbinnen u gaat werken past bij uw opleiding, uw werkervaring, maar ook uw oude salarisniveau. Als u eenmaal weet wat goed bij u past als het gaat om uw competenties, is het gemakkelijker de juiste vacatures te vinden en ook een hogere slagingskans te hebben. Soms is het jammer genoeg moeilijk om precies de functie te krijgen die u zou willen. Bijvoorbeeld omdat de arbeidsmarkt binnen die sector niet gunstig is op dit moment, of u bepaalde competenties mist. Misschien dat u dan ook werk afwijst waarvan u vindt dat het niet bij u past. Maar naarmate uw traject voortduurt kan uw werkgever ongeduldiger worden. Wat zijn uw rechten bij het afwijzen van werk? En wanneer bent u verplicht om werk te accepteren bij solliciteren in 2e spoor? De regels zijn als volgt:

 • U bent verplicht om passend werk aan te nemen. Doet u dit niet, dan kan uw uitkering verlaagt worden.
 • Als u in uw eerste halfjaar van het traject zit moet de nieuwe baan passend zijn door aan te sluiten op uw functionele mogelijkheden, opleiding, werkervaring en uw oude salarisniveau. 
 • Na het eerste halfjaar kan van u verwacht worden dat u een baan accepteert onder uw oude opleidingsniveau of minder goed aansluit op uw werkervaring. Dit geldt ook wanneer uw bij dit werk een reistijd van langer dan twee uur zal hebben, als dit met uw gezondheid mogelijk is.
 • Hoe langer u nog niet aan het werk bent, hoe meer banen als passend werk worden gezien voor u.
 • Er kan daarom ook worden verwacht dat u niet-passend werk accepteert. Dat geldt ook als u bijvoorbeeld net afgestudeerd bent, omdat werkervaring hierbij belangrijker is dan het niveau van het werk.

Wilt u beter begeleidt worden?

Doet u uw best om te solliciteren in 2e spoor maar wil het maar niet lukken? Als u vindt dat u te weinig begeleiding wordt of dat uw werkgever zich te weinig inspant voor u, heeft u verschillende rechten en mogelijkheden:

 • U heeft altijd het recht om naar uw bedrijfsarts te gaan om opnieuw een beoordeling vragen. 
 • Als u vindt dat u nog niet aan het werk kan gaan, of het niet eens bent met de verklaring van uw bedrijfsarts als het gaat om uw gezondheid, kunt u een second opinion aanvragen bij een andere bedrijfsarts.
 • In de praktijk is het gebruikelijk dat uw werkgever een re-integratiebedrijf inzet. Het is de bedoeling dat u zich comfortabel voelt bij uw re-integratiebegeleider. Indien u hier twijfels bij heeft kunt u een klacht indienen en om een ander re-integratiebedrijf verzoeken.
 • U kunt ook zelf een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV
  • Hierbij kijkt een arbeidsdeskundige als neutrale partij kritisch naar de inspanning van uw werkgever, en of hij of zij voldoende voor u doet. 
  • Daarnaast kijkt deze naar uw werkmogelijkheden, ook binnen uw oude bedrijf bij een toetsing van arbeidsongeschiktheid bij uw eigen werk. 
  • Ook kan hij of zij advies geven op de beste manier van re-integreren, en jou begeleiden bij herplaatsing in een andere functie of een nieuw bedrijf. 
  • Let erop dat uw werkgever ook een deskundigenoordeel kan aanvragen wanneer hij of zij van mening is dat u zelf niet voldoende inspanning levert bij de re-integratie.
Als u eenmaal weet wat goed bij u past als het gaat om uw competenties, is het gemakkelijker de juiste vacatures te vinden en ook een hogere slagingskans te hebben.

Takeaways

 • Goed solliciteren in 2e spoor is aan te leren. Basisvaardigheden kunnen in praktijk geleerd worden met verschillende tips en tricks.
 • Er kunnen verschillende externen ingezet worden om het solliciteren makkelijker te maken. Denk aan hulp bij het schrijven van brieven, meer zelfverzekerd worden en loopbaanbegeleiding.
 • Na een periode wordt verwacht dat u niet-passend werk aanneemt. Door goed uw rechten en plichten te kennen kunt u voor een goede uitkomst zorgen.
 • Merkt u dat het solliciteren stroef loopt? Dan kan het zeker effectief zijn om om betere begeleiding te vragen of verder te kijken dan de hulpbronnen die u al heeft.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.