Arbeidsdeskundig onderzoek

Koersbepalend voor de re-integratierichting

Going Concern

Helder over re-integratie
en het sporenbeleid

Belastbaarheid
is het vertrekpunt

 

Voor het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek hebben wij ervaren arbeidsdeskundigen in dienst. Zij staan voor u klaar als uw werknemer al langere tijd ziek is en er onvoldoende duidelijkheid is over passende arbeid en werkhervatting. De door de bedrijfsarts vastgelegde belastbaarheid vormt het vertrekpunt. Het door de arbeidsdeskundige op te stellen rapport geeft houvast als het gaat om de mogelijkheden van re-integratie én het te volgen sporenbeleid. 

Going Concern
Going Concern

Werken naar vermogen
staat centraal

 

Onze onafhankelijke arbeidsdeskundigen onderzoeken de mogelijkheden van interne re-integratie en mogelijke externe re-integratie. Dus van eerste of tweede spoor re-integratie. Werken naar vermogen staat centraal in het beoordelen van passend werk. Arbeidsdeskundigen zijn specialisten op het gebied van verzuim en re-integratie. Ze voeren gesprekken met medewerkers en de werkgevers, bekijken de belastbaarheid van medewerkers en screenen de organisatiestructuur, functies en taken. 

Gespecialiseerd
en onafhankelijk

 

Onze arbeidsdeskundigen zijn echte experts als het gaat om het beoordelen van belasting en belastbaarheid. Het zijn ervaren professionals, die veel kennis hebben - ook in de praktijk - van:

  • Arbeidsrecht en sociale zekerheid
  • Verzekeringskundige protocollen
  • Competenties en functieanalyses
  • Arbeidsmarkt
Going Concern

Deze bedrijven gingen u voor

Van der Valk
Hartstichting
McDonalds
GateGourmet
Praxis
Yamaha

Onze re-integratie aanpak
in een notendop

Vooronderzoek
Gesprek op locatie
Rapportage

Voordat het Arbeidsdeskundig Onderzoek gaat plaatsvinden voert de Arbeidsdeskundige een vooronderzoek uit.

Vraagstelling
De Arbeidsdeskundige bepaalt wat hij dient te gaan onderzoeken. Over het algemeen is bij een Arbeidsdeskundig Onderzoek sprake van een belastbaarheidsonderzoek en wordt bepaalt welk re-integratiespoor dient te worden gevolgd. Dit kan eerste spoor re-integratie zijn (re-integratie bij dezelfde werkgever) of re-integratie tweede spoor (re-integratie op een passende functie bij een andere werkgever). De vraagstelling is over het algemeen:

  • Is re-integratie in eigen werk mogelijk?
  • Is re-integratie op gedeeltelijk eigen werk mogelijk? Kortom: zijn er aanpassingen in eigen functie noodzakelijk?
  • Is re-integratie op andere passende functies bij huidige werkgever mogelijk?
  • Is er sprake van re-integratie op een passende functie bij een andere werkgever?

Verzamelen van belastbaarheidsinformatie (specifiek voor betrokken medewerker)
De Arbeidsdeskundige verzoekt de casemanager/bedrijfsarts om een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML/IZP) aan te leveren. Hierin staan de beperkingen van de betrokken medewerker omschreven. De Arbeidsdeskundige neem dit document door en voert eventueel hierover overleg met de betrokken bedrijfsarts. 

Verzamelen functie informatie
De Arbeidsdeskundige vraagt bij de werkgever een omschrijving van de functie van betrokken medewerker op. Eveneens wordt een organigram en alle andere  functies opgevraagd zodat deze - mits dit nodig is - tijdens het onderzoek door de Arbeidsdeskundige kan worden geanalyseerd. 

De Arbeidsdeskundige plant een datum in om met zowel de werkgever als de medewerker in gesprek te gaan.

Gesprek met de werknemer
In  dit gesprek vertelt de Arbeidsdeskundige over het doel van het onderzoek en de mogelijke gevolgen van de re-integratie. Er wordt een schets van de situatie gemaakt, informatie aangaande kennis & kunde verzameld en samen met uw medewerker wordt de FML doorgenomen. De belasting in eigen functie wordt in kaart gebracht. Natuurlijk wordt geluisterd naar de wensen van de werknemer ten aanzien van re-integratiemogelijkheden en - als dit toepasbaar is - als informatie meegenomen. 

Gesprek met werkgever
In het gesprek met de werkgever wordt met name de belasting in de functie van de betrokken werknemer in kaart gebracht en mogelijke functieaanpassingen besproken. Tevens wordt gekeken naar de belasting en bijzondere eisen van mogelijk andere passende functies. Natuurlijk wordt geluisterd naar de mening van de werkgever ten aanzien van re-integratiemogelijkheden en - als dit toepasbaar is - als informatie meegenomen. 

Werkplekonderzoek
Tijdens het bedrijfsbezoek zal de Arbeidsdeskundige de werkplek bezoeken. Hij kijkt hierbij naar specifieke belastingen in de taken en deeltaken die bij de eigen functie van de betrokken medewerker horen. Hierbij kijkt hij eveneens naar andere mogelijk passende werkzaamheden. 

Naar aanleiding van het Arbeidsdeskundig Onderzoek zal er een Arbeidsdeskundige rapportage worden opgesteld. In dit rapport wordt advies gegeven over de passende mogelijkheden van uw medewerker. Hierbij wordt gekeken naar eigen werk, aangepast eigen werk, andere passende werkzaamheden bij huidige werkgever, én eventueel passende werkzaamheden bij een andere werkgever (2e spoor).

Mocht uw medewerker hiervoor te weinig capaciteiten hebben dan wordt onze begeleiding intensiever:

Gegevensverzameling
De informatie verzamelt in het vooronderzoek, uit de gesprekken en het bezoek aan de werkplek wordt in de rapportage modulair verzameld. Dit leidt tot een schouw van de gehele situatie hetgeen de basis is voor de analyse door de Arbeidsdeskundige.  

Analyse
De verzamelde informatie, met name de informatie aangaande de belastbaarheid en functiebelastingen, wordt door de Arbeidsdeskundige geanalyseerd. De vraagstelling vanuit het onderzoek vormt het uitgangspunt voor deze analyse.

Conclusie en advies
Vanuit analyse wordt antwoord gegeven op de vraagstelling in het onderzoek. Tevens wordt advies ten aanzien van het sporenbeleid gegeven (eerste of tweede spoor) en wordt noodzakelijk aanvullende informatie benoemd.

De uiteindelijke definitieve Arbeidsdeskundige Rapportage geeft richting aan het sporenbeleid van uw verzuimende medewerker. De casemanager kan hiermee re-integratiemogelijkheden toepassen of eventueel een re-integratiebureau inschakelen voor de tweede spoor re-integratie. 

Going Concern in de praktijk
onze tevreden klanten

Heeft u nog vragen,
of wilt u vrijblijvend advies?


We vertellen u graag meer over onze aanpak en resultaten. Daar zijn we trots op. Maar liever horen we waar u behoefte aan heeft. Hoe we u kunnen helpen in de huidige situatie. Ook zakendoen met Going Concern? Dat werkt aanwijsbaar beter! 

.