Re-integratie tweede spoor

Werkhervatting bij een andere werkgever 

GoingConcern

Aanwijsbaar beter re-integreren
met Going Concern

Re-integratie
zonder zorgen

 

Heeft u te maken met een langdurig zieke medewerker? Dan hoopt u natuurlijk op spoedig en volledig herstel. Dat is goed voor uw werknemer en voor uw bedrijf. Officieel bent u, als het gaat om werkhervatting, verplicht om op zoek te gaan naar passende arbeid. In eerste instantie binnen uw eigen organisatie. Leidt dat niet tot een duurzame oplossing? Dan verkent u de re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever. Dat is het 2e spoor. En voor welk re-integratiebureau kiest u dan? 

GoingConcern
GoingConcern

Richtinggevend
in re-integratie

 

Wij bieden een aanpak waar u beiden van profiteert. De werkzaamheden van Going Concern zijn erop gericht u als werkgever te ontlasten en tegelijkertijd uw medewerker met maatwerk te ondersteunen in het zoeken en vinden van werk ‘buiten de deur’. Zo profiteert u beiden van onze jarenlange ervaring en kennis van de arbeidsmarkt. Wij ontzorgen u niet alleen in re-integratiebegeleiding, maar ook financieel. We beperken namelijk uw schadelast door het voorkomen van onvoorziene loonsancties én door het vinden van een nieuwe baan voor uw medewerker. 

De voordelen
voor uw bedrijf

 

Begeleiding bij re-integratie is een vak apart. Alles draait om passende arbeid en werkhervatting. Om het vinden van die ene baan voor die ene medewerker. Going Concern is al sinds 2005 actief en staat voor:

 • Individuele begeleiding
 • Persoonlijke en activerende aanpak
 • Goede kennis actuele arbeidsmarkt
 • Hoge slagingspercentages (rond de 75%)
 • Schadelastbeperking
 • Korte lijnen, vaste consulent
 • Goede communicatie en bereikbaarheid
GoingConcern

Deze bedrijven gingen u voor:

Van der Valk
Hartstichting
McDonalds
GateGourmet
Praxis
Yamaha

Onze re-integratie aanpak
in een notendop

Onderzoek
Training
Begeleiding

De eerste stap van ons re-integratietraject 2e spoor staat in het teken van de kennismaking met uw werknemer, én het in kaart brengen van zijn of haar wensen, capaciteiten en perspectieven. Hiervoor reserveren wij twee persoonlijke gesprekken van ongeveer anderhalf uur.

Eerste gesprek
In het eerste gesprek maken wij kennis en nemen wij de bijzondere kenmerken van de medewerker door. Denk hierbij o.a. aan ervaring, kennis, scholing, wensen e.d. We gaan nader in op de Wet Verbetering Pootwachter, de eventuele gevolgen van de WIA en bespreken de doelen en verwachtingen in het tweede spoor traject. Globaal nemen wij het gehele traject door. Tevens nemen we diverse digitale toetsen af om de persoonlijkheid, competenties en/of beroepswensen van uw werknemer in kaart te brengen.

Tweede gesprek
Na ongeveer twee weken plannen wij het tweede gesprek met uw medewerker in. In dit gesprek bespreken wij de testuitslagen en verzamelen wij informatie over de kennis (opleidingen) en kunde (ervaringen) van uw medewerker. Samen stellen wij een CV op en wordt, op basis van wensen en de mate van belastbaarheid gekeken naar passende werkzaamheden: specifieke functies voor hem/haar geschikt zijn. Eventueel bekijken wij of bijscholing of herscholing noodzakelijk is.

Altijd maatwerk
Natuurlijk kijken wij altijd naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van uw werknemer. Daar stemmen wij het traject nauwkeurig op af. Daarom kan een traject afwijken van de opbouw zoals we die hierboven schetsen.

In de trainingsfase staat het 'leren solliciteren' centraal. Uw werknemer maakt zich vaardigheden eigen die essentieel zijn voor het zoeken en vinden van een passende baan. Dit gebeurt in twee bijeenkomsten van twee uur.

Vaardigheden
In deze training werkt uw werknemer onder meer aan:

 • Opstellen sollicitatieplan (samen met de trainer)
 • Het vinden van passende vacatures
 • Het schrijven van een goede sollicitatiebrief
 • Voorbereiden op een sollicitatiegesprek
 • Oefenen van sollicitatiegesprekken
 • Presentatie en gesprekstrainingen met betrekking tot het sollicitatiegesprek

Begeleiding
Wij begeleiden uw medewerker praktisch en doelgericht bij zijn sollicitaties. Tegelijkertijd controleren wij of uw medewerker zich voldoende inzet en sturen als nodig bij.

Maatwerk
Ook in deze fase van het re-integratietraject stemmen wij onze training af op de behoefte van uw werknemer, zodat hij de begeleiding krijgt die past bij zijn wensen en capaciteiten.

Als de trainingsfase is afgerond start de sollicitatiebegeleiding. Hier komt het er op neer dat uw werknemer zelf gaat solliciteren. Wij begeleiden uw medewerker zoals dit het beste bij zijn zijn/haar capaciteiten past.

Mocht uw medewerker hiervoor te weinig capaciteiten hebben dan wordt onze begeleiding intensiever:

Zelfstandig solliciteren
Kan uw werknemer grotendeels zelfstandig solliciteren? Dan heeft hij weinig ondersteuning nodig. Onze begeleiding heeft dan meer een controlerend karakter.

Actieve begeleiding
Er zijn ook werknemers die meer begeleiding bij het solliciteren nodig hebben. In dat geval ondersteunen wij uw werknemer ook bij de praktische kant van zijn zoektocht naar werk.

Een passende functie gevonden…
Onze begeleiding houdt niet op zodra uw werknemer een passende functie gevonden heeft.

 • Wij nemen in de eerste periode regelmatig contact met uw oud-werknemer op om te vernemen hoe de nieuwe baan bevalt. Dit zorgt ervoor dat wij mogelijk uitval vroegtijdig kunnen opvangen zodat dit geen gevolgen heeft voor uw WGA premies.  
 • Uw werknemer kan ook op detacheringsbasis aan het werk bij een nieuwe werkgever. Wij geven graag advies over de (financiële) voordelen én de praktische uitwerking hiervan.

... of toch niet?
Vindt uw werknemer binnen twee jaar geen nieuwe baan, dan kan hij een arbeidsongeschiktheids- uitkering (WIA) aanvragen. Ook daarbij bieden wij u en uw werknemer ondersteuning en advies. Komt uw medewerker niet in aanmerking voor WIA? Dan neemt het UWV de begeleiding van ons over.

Tweede spoor in de praktijk
bij onze tevreden klanten

Heeft u nog vragen,
of wilt u vrijblijvend advies?


We vertellen u graag meer over onze aanpak en resultaten. Daar zijn we trots op. Maar liever horen we waar u behoefte aan heeft. Hoe we u kunnen helpen in de huidige situatie. Ook zakendoen met Going Concern? Dat werkt aanwijsbaar beter! 

.