De kosten van re-integratie tweede spoor

28/07/2023 Preventie & Vitaliteit
De kosten van re-integratie tweede spoor

Ziekteverzuim onder werknemers kost u als werkgever een hoop geld, zeker wanneer er sprake is van langdurig verzuim. Gemiddeld kost een langdurig zieke werknemer in Nederland zo’n €260 per dag. Dat bedrag is opgebouwd uit een aantal kostenposten die horen bij ziekteverzuim. Re-integratie is daar een van. De kosten voor re-integratie lopen per situatie nogal uiteen. Ze zijn onder andere afhankelijk van de gezondheidssituatie van uw werknemer, maar ook van het spoor dat u kiest: re-integratie eerste of tweede spoor. In deze blog bespreken we de kosten van re-integratie tweede spoor: welke kosten kunt u verwachten en welke afwegingen dient u te maken? 

Welke kosten kunt u verwachten bij re-integratie tweede spoor? 

Wanneer u ervoor kiest om met een zieke werknemer het tweedespoortraject in te gaan, krijgt u te maken met een aantal kostenposten. De voornaamste op een rijtje: 

Loondoorbetaling

Allereerst moet u natuurlijk het loon van uw werknemer (grotendeels) blijven doorbetalen voor de eerste twee jaar na de ziekmelding. Hierbij geldt wettelijk gezien het volgende: 

 
 • Het eerste jaar moet u minimaal 70% van het loon blijven doorbetalen, waarbij het bedrag niet onder het minimumloon mag uitkomen. 
 • Het tweede jaar moet u eveneens 70% van het loon blijven doorbetalen, maar dan mag het bedrag wel onder het minimumloon uitkomen. Mocht dit het geval zijn, wordt het verschil aangevuld door het UWV.
 

Het kan zijn dat er in de cao andere afspraken staan over het door te betalen loon. Zo is er in veel cao’s afgesproken dat het eerste jaar 100% van het loon moet worden doorbetaald en het tweede jaar 70%. Lees daarom de van toepassing zijnde cao goed door.

Vervanging werknemer

Wanneer uw werknemer ziek wordt, moet u vervanging regelen. U kunt proberen dit te laten opvangen door zijn collega’s, door hen extra te belasten of overuren te laten draaien. Dit kunt u echter niet te lang laten voortduren. Als u niet uitkijkt, wordt de werkdruk voor de achterblijvers zodanig hoog, dat ook zij (langdurig) beginnen uit te vallen. Dit domino-effect wilt u natuurlijk voorkomen. Dat betekent dat u extra personeel moet aannemen of flexwerkers moet inzetten om het werk over te nemen. 

 

Linksom of rechtsom kost de afwezigheid van uw werknemer u geld, wat het een onvermijdelijke kostenpost maakt tijdens ziekte en re-integratie.

Begeleiding van uw werknemer

Re-integratie tweede spoor heeft als doel werk te vinden voor uw werknemer bij een andere werkgever. U bent als werkgever hoofdverantwoordelijk voor het gehele traject. U moet uw werknemer begeleiden in het zoeken naar en vinden van ander werk. Bij begeleiding kunt u onder andere denken aan: 

 
 • onderzoeken welke werkzaamheden geschikt zouden zijn voor uw werknemer, gezien de beperkingen die hij heeft;
 • onderzoeken welke functies passen bij zijn opleiding, werkervaring en salarisniveau; 
 • samen zoeken naar geschikte vacatures; 
 • werkgevers binnen uw netwerk benaderen; 
 • sollicitatievaardigheden aanleren;
 • ondersteunen en begeleiden bij het solliciteren;
 • erkennen van en ruimte geven aan de vaak heftige emoties en onzekerheid die gepaard gaan met een tweede spoortraject;
 • zorgen dat de wet- en regelgeving bij re-integratie wordt nageleefd.
 

Al met al is de begeleiding van uw werknemer dus intensief. Het kost u (of uw HRM-medewerkers) veel tijd en energie en daarmee geld. 

Re-integratiebureau

Als u niet de tijd, energie en bovenal de expertise heeft om uw werknemer zelf te begeleiden bij het tweedespoortraject, kunt u een re-integratiebureau inschakelen. Dit is niet verplicht, maar in de praktijk wordt hiervoor wel vaak gekozen door werkgevers vanwege de vele voordelen die het kan hebben. 

 

Uiteraard kost de begeleiding door een re-integratiebureau u geld. Tegelijkertijd bespaart u hiermee ook een hoop geld: 

 
 • De specialisten bij een re-integratiebureau hebben veel ervaring met begeleiding bij tweedespoortrajecten. Ze kunnen door hun kennis en expertise het traject zo efficiënt mogelijk laten verlopen en de kosten zo laag mogelijk houden.
 • Zij hebben brede kennis van de wet- en regelgeving rondom re-integratie en kunnen u helpen deze na te leven. Hiermee voorkomt u een eventuele loonsanctie, waarbij u het loon van uw werknemer langer dan twee jaar moet blijven doorbetalen. 
 • Zij hebben bovendien een breed netwerk van werkgevers en goede kennis van de actuele arbeidsmarkt. Hiermee vergroten zij de kans om uw werknemer succesvol en snel te plaatsen bij een nieuwe werkgever. Dit bespaart u de verdere loonkosten en feitelijk alle andere kosten die bij re-integratie horen.

Opleiding/cursus

Het kan nodig zijn dat uw werknemer een (korte) opleiding of cursus volgt, om de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Dit is vooral aan de orde als de kansen op de arbeidsmarkt voor uw werknemer momenteel erg laag zijn. U moet (mogelijk) de benodigde scholing voor uw werknemer dan financiëren

Het UWV kan oordelen dat bijscholing of omscholing hoort bij een redelijke inspanning van uw kant, om de re-integratie tweede spoor tot een succes te maken. Hierbij wordt wel rekening gehouden met de financiële situatie van uw bedrijf.

Loonsanctie

Een loonsanctie kan door het UWV worden opgelegd, als zij oordeelt dat u niet voldoende inspanning hebt geleverd of dat u uw verplichtingen niet (voldoende) bent nagekomen. 


Deze kostenpost probeert u uiteraard te vermijden. In principe zijn deze kosten ook niet nodig, zolang u zich houdt aan de wet- en regelgeving zoals vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Hiervoor is het van belang dat u of uw HRM-afdeling de benodigde kennis in huis heeft van deze wetten en regels. Een re-integratiebureau kan u hierbij ondersteunen en een eventuele loonsanctie voorkomen.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Is tweede spoor duurder dan eerste spoor? 

Deze vraag is moeilijk te beantwoorden, omdat het afhankelijk is van veel verschillende factoren. Op korte termijn kan een tweede spoor duurder zijn dan een eerste spoor, omdat het intensief is en veel energie en tijd kost. De eventuele kosten voor de begeleiding van het traject zijn een stuk hoger.

 

Echter, op lange termijn kan het u een hoop kosten besparen. Als u uw werknemer namelijk succesvol kunt plaatsen bij een andere werkgever, stoppen daarmee voor u de kosten voor re-integratie en ziekteverzuim. Bij een eerste spoortraject kunnen de kosten die er zijn vele malen langer blijven voortslepen. Bovendien houdt de onzekerheid langer aan, zowel voor u als voor uw (zieke en gezonde) werknemers. Dit geldt des te meer wanneer het onduidelijk is of een re-integratie eerste spoor überhaupt succesvol kan worden.

 

Ongeacht de kosten van een eerste of tweede spoor, heeft u het niet (altijd) voor het kiezen. Wanneer u namelijk de mogelijkheid heeft om uw werknemer te laten re-integreren binnen uw eigen organisatie, moet u dit (proberen te) doen. Andersom geldt, dat u verplicht bent een tweede spoor in te zetten als blijkt dat re-integratie via het eerste spoor niet lukt. Dit moet bovendien uiterlijk een jaar na de ziekmelding opgestart worden, omdat u anders een loonsanctie riskeert. Dus ook wanneer het mogelijke succes van re-integratie eerste spoor na een jaar nog heel onduidelijk is, doet u er meestal goed aan om hiernaast alvast een tweedespoortraject te starten. 

 

Uiteindelijk geldt dat, om de kosten zo laag mogelijk te houden, het belangrijk is om te kiezen voor het spoor dat het beste van toepassing is op uw werknemer. Dit zorgt namelijk voor de grootste kans op een succesvolle re-integratie en daarmee het einde van de re-integratiekosten.

Hoe kunt u kosten besparen bij re-integratie tweede spoor?

Hoe u het ook wendt of keert, een re-integratietraject brengt veel (onvermijdelijke) kosten met zich mee. Toch is er gelukkig een aantal dingen die u kunt doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Hierbij een paar tips: 

Start op tijd met re-integratie tweede spoor

Natuurlijk is het belangrijk dat u allereerst inventariseert of u uw werknemer bij uw eigen bedrijf kunt laten re-integreren. U wilt niet onnodig een tweedespoortraject opstarten, met alle bijkomende kosten. Toch raden we u aan om ook niet te lang te wachten met het inzetten van een tweede spoor, zeker wanneer al vrij snel duidelijk is dat re-integratie eerste spoor erg lastig wordt. Het starten van een tweede spoortraject kan voelen als een grote en ingrijpende stap en dat is compleet begrijpelijk. U verliest echter enorm veel tijd en geld door tevergeefs te blijven proberen uw werknemer binnen het bedrijf te laten re-integreren, om uiteindelijk alsnog tot de conclusie te komen dat het tweede spoor onvermijdelijk is. Bovendien riskeert u een loonsanctie als u langer dan een jaar wacht met het starten van een tweede spoortraject. 

 

Vindt u het lastig om in te schatten welk spoor het beste past bij uw zieke werknemer? U kunt dan een re-integratiebureau inschakelen om u hierbij te helpen, bijvoorbeeld in de vorm van een arbeidsdeskundig onderzoek

Leef de wet- en regelgeving goed na

Dit bespaart u geld, doordat u eventuele loonsancties voorkomt. Daarbij is het zo dat de wet- en regelgeving erop gericht is het verzuim - en de daarmee gepaard gaande kosten - zo laag mogelijk te houden, zowel voor de overheid als voor u. 

Schakel een re-integratiebureau in

Op korte termijn zal dit uw bedrijf geld kosten, maar u kunt dit zien als een goede investering. Op de lange termijn kan het u namelijk veel geld besparen. Zeker wanneer u twijfelt over het te volgen spoor. Of wanneer u niet de kennis, expertise en tijd heeft om uw werknemer op de goede manier te begeleiden. Gedurende het gehele traject kunnen re-integratiespecialisten u bovendien informeren en adviseren over de meest effectieve en efficiënte werkwijze.

Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is het belangrijk om te kiezen voor het spoor dat het beste van toepassing is op uw werknemer.

Take-aways

 • Een re-integratie tweede spoor kan een kostbaar traject zijn voor u als werkgever door de kostenposten die het met zich meebrengt. 
 • Belangrijke kostenposten bij re-integratie tweede spoor zijn: 
  • loondoorbetaling van uw werknemer;
  • vervanging van uw werknemer;
  • begeleiding van uw werknemer; 
  • kosten van een re-integratiebureau;
  • opleidingen en/of cursussen;
  • een eventuele loonsanctie.
 • Tweede spoor lijkt een duurder traject dan eerste spoor, maar het kan u uiteindelijk veel geld besparen, wanneer u uw werknemer succesvol bij een andere werkgever plaatst.
 • Om de kosten zo laag mogelijk te houden, is het van belang het juiste re-integratiespoor te kiezen voor uw werknemer.
 • Hoe sneller u een tweede spoortraject start als dit nodig blijkt, hoe meer u kunt besparen. 
 • U voorkomt een loonsanctie door de wet- en regelgeving rondom re-integratie zo goed mogelijk na te leven.
 • Een re-integratiebureau kan u helpen bij de keuze voor een eerste of tweede spoor en neemt, indien gewenst, de begeleiding bij re-integratie tweede spoor van u over.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.