De uitdagingen bij een outplacement traject voor de werkgever

15/11/2022 Preventie & Vitaliteit
De uitdagingen bij een outplacement traject voor de werkgever

Start u met een outplacementtraject voor uw werknemer en bent u benieuwd welke uitdagingen u kunt verwachten? Of loopt u tegen obstakels aan binnen het outplacement traject? In dit artikel leest u wat u moet doen indien u geen werk voor uw werknemer kan vinden, of het contact met uw werknemer stroef verloopt. En wat voor mogelijkheden er zijn wanneer het outplacement traject een stuk langer duurt dan verwacht. We bespreken hoe u deze uitdagingen tegemoet kunt komen en op de meest effectieve manier op kunt lossen.

Wat is outplacement?

Outplacement is een traject waarbij de werkgever een werknemer helpt om werk te vinden bij een andere werkgever, vaak onder begeleiding van professionals. Dit gebeurt meestal vanwege een dreigend ontslag, bijvoorbeeld door reorganisatie, langdurig ziekteverzuim of re-integratie. Het initiatief tot outplacement ligt meestal bij de werkgever, waarmee deze goed werkgeverschap toont. Desondanks kan een outplacementtraject ook door de werknemer worden geïnitieerd en ingekocht.. 

Door goede outplacementbegeleiding vergroot u de kans op het vinden van een passende en duurzame nieuwe baan of het starten van een succesvolle eigen onderneming.

Outplacement: de uitdagingen

Een succesvol outplacementtraject is niet vanzelfsprekend. Bij de zoektocht naar een geschikte nieuwe baan voor uw werknemer kunt u tegen verschillende uitdagingen aan lopen. Wanneer dit gebeurt, is het belangrijk om de juiste maatregelen te nemen om het traject toch tot een succes te maken. Hieronder bespreken we een aantal veel voorkomende uitdagingen bij outplacement.

Geen ander werk kunnen vinden

Soms is het moeilijk om ander werk te vinden voor een werknemer. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn omdat uw werknemer (deels) arbeidsongeschikt is of omdat er gewoon weinig aanbod is van passend werk voor de werknemer op de arbeidsmarkt. Dit kan ervoor zorgen dat het traject (te) lang duurt of zelfs mislukt. Er zijn een aantal interventies die u kunt inzetten om dit te voorkomen: 

  • Loopbaanbegeleiding. Een loopbaanbegeleider helpt mensen bij allerlei vraagstukken omtrent hun loopbaan. Hij kan begeleiden naar passend werk of een passende opleiding. Een loopbaanbegeleider kijkt eerst naar wie uw werknemer is, wat zijn of haar wensen zijn en waar de interesses liggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van competentie- en interessetesten. Wanneer dit alles in kaart is gebracht, koppelt de begeleider deze informatie aan opleidings- en beroepsmogelijkheden. Hij heeft uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt en welke competenties en eigenschappen passend zijn bij verschillende beroepen. De loopbaanbegeleider beschikt bovendien vaak over een breed netwerk dat ingezet kan worden.
  • Scholing en cursussen. Voornamelijk wanneer uw werknemer in een sector of beroepsgroep aan het werk wil waarin hij weinig of geen ervaring heeft, kan scholing waardevol zijn. Dit maakt de werknemer vaak zekerder van zichzelf en het maakt hem aantrekkelijker voor potentiële werkgevers.
Outplacementbegeleiding. Een arbodienst kan het hele outplacementtraject begeleiden, zowel voor u als voor uw werknemer. Outplacementbegeleiding overlapt voor een deel met loopbaanbegeleiding, maar is specifiek gericht op outplacement en alle uitdagingen die daarbij komen kijken.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Niet de juiste kwaliteiten of scholing

Soms is het lastig om een werknemer ergens anders aan het werk te krijgen, omdat deze net niet de juiste vaardigheden of scholing heeft. Het kan dan zinnig zijn om voor uw werknemer bepaalde bij- of omscholing te financieren. Ook hierbij kunt u de hulp inroepen van een loopbaan-, re-integratie- of outplacement begeleider. Deze helpt u en uw werknemer om de juiste scholing te kiezen, die past bij de kwaliteiten en beroepswensen van uw werknemer.

Uw werknemer is niet bemiddelbaar

In sommige gevallen wordt het outplacementtraject bemoeilijkt, doordat uw werknemer niet of niet goed bemiddelbaar is. Dit houdt in dat bepaalde aanwezige factoren het plaatsen van een werknemer bij een andere werkgever bemoeilijken. Of iemand bemiddelbaar is hangt af van onder andere leeftijd, opleiding en ervaring, maar ook van motivatie of persoonlijke eigenschappen zoals flexibiliteit en zelfstandigheid. Geestelijke, sociale en fysieke beperking spelen uiteraard ook mee. Vaak is de functie waar de werknemer vandaan komt, passend bij de opleiding die hij heeft gevolgd en zijn persoonlijke eigenschappen.Dit, terwijl een outplacementtraject in veel gevallen juist wordt ingezet omdat de werknemer niet meer op een gezonde manier deze oude functie kan vervullen. Dit maakt de werknemer dan per definitie moeilijker bemiddelbaar. 

Ook in dit geval kan het verstandig zijn om externe hulp in te schakelen, zoals een loopbaanbegeleider.

Het outplacementtraject duurt (te) lang

Het is normaal dat het vinden van een nieuwe passende baan even tijd nodig heeft. Maar wat als het outplacementtraject té lang duurt? Om hier iets aan te doen, is het nodig om te achterhalen wat de reden is dat het traject niet vordert. Hier kunnen verschillende oorzaken voor zijn, zoals: 

  • Het doel van de outplacement is niet duidelijk of niet realistisch. Door uw zinnen te zetten op een bepaalde functie die niet haalbaar is voor uw werknemer, kan het traject eindeloos voortduren zonder succes. In dit geval is het belangrijk om de situatie opnieuw te bekijken, verwachtingen bij te stellen en een nieuw plan te maken.
  • Het herstel of de re-integratie van uw werknemer stagneert. Soms loopt het herstel van een werknemer niet zo spoedig als verwacht of neemt het een onverwachte negatieve wending. Zorg dat u regelmatig checkt hoe het gaat met uw werknemer en of het gemaakte plan nog steeds haalbaar is voor hem of haar. Zo voorkomt u dat u veel kosten en tijd verspilt door onrealistische plannen na te jagen. Probeer ook altijd te focussen op wat wel mogelijk is voor de werknemer, om de motivatie hoog te houden.
  • Het contact met uw werknemer loopt stroef of de werknemer spant zich niet voldoende in. Hierboven hebben we al besproken wat u kunt doen als het contact met de werknemer stroef verloopt. Wat echter goed is om te realiseren, is dat uw werknemer niet verplicht is aan het outplacementtraject deel te nemen.

Vaak is er een termijn gesteld aan het outplacementtraject, waarbinnen de werknemer een nieuwe baan zou moeten hebben gevonden. Het is de verantwoordelijkheid van uw werknemer om passend werk aan te nemen, wanneer de kans daar is. In de regel geldt verder: hoe langer het duurt om werk te vinden, hoe meer als passend werk wordt gezien. U mag dus ook van uw werknemer verwachten dat deze op termijn een baan aanneemt die minder ‘passend’ is.

Een loopbaanbegeleider kijkt eerst naar wie uw werknemer is, wat zijn of haar wensen zijn en waar de interesses liggen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van competentie- en interessetesten.

Takeaways

  • Outplacement is een traject waarbij u uw werknemer helpt om, onder begeleiding van professionals, werk te vinden bij een andere werkgever.
  • Door uw werknemer een outplacementtraject aan te bieden, toont u goed werkgeverschap. Desondanks kan een outplacementtraject ook door de werknemer zelf geïnitieerd en ingekocht worden.
  • Een outplacementtraject kan verschillende uitdagingen met zich mee brengen, die soms zelfs het traject doen stagneren. 
  • Zorg dat u voldoende zicht heeft en houdt op de voortgang van het traject, zodat u eventuele problemen tijdig het hoofd kunt bieden. 
  • Belangrijk is dat u goede outplacementbegeleiding inschakelt, die de kennis en het netwerk in huis heeft om uw werknemer op de beste manier naar een nieuwe en passende baan te begeleiden.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.