Een eigen bedrijf starten tijdens 2e spoor re-integratie: hoe werkt dat?

21/07/2023 Preventie & Vitaliteit
Een eigen bedrijf starten tijdens 2e spoor re-integratie: hoe werkt dat?

Wanneer u re-integreert na arbeidsongeschiktheid, kunt u dat doen bij uw eigen werkgever of, indien dat geen optie is, bij een andere werkgever. Maar wist u dat u er ook voor kunt kiezen om te re-integreren als zelfstandig ondernemer? In plaats van solliciteren op vacatures, gaat u werken aan het opstarten van uw eigen bedrijf. Hoe dat werkt leest u in deze blog.

Re-integratie tweede spoor in het kort

Wanneer u langdurig ziek bent, moet u met uw werkgever gaan werken aan uw re-integratie. In eerste instantie is het de bedoeling dat u probeert te re-integreren binnen uw eigen functie of, als dat niet mogelijk is, binnen een andere functie in het bedrijf van uw werkgever. In sommige gevallen is ook dat niet mogelijk. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u geen passende functie kan bieden binnen het bedrijf. In dat geval moet u gaan kijken naar mogelijkheden tot re-integratie buiten het bedrijf. Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd. 

Welke opties zijn er? 

Bij re-integratie tweede spoor zijn er twee opties: 

 
 • Re-integreren bij een andere werkgever. U gaat op zoek naar vacatures bij andere werkgevers, die passend zijn bij uw situatie en mogelijkheden. 
 • Re-integreren als zelfstandig ondernemer. Hierbij gaat u niet meer in dienst bij een werkgever om te re-integreren, maar re-integreert u door uw eigen bedrijf op te starten. U kunt de re-integratieperiode gebruiken om voorbereidingen te treffen voor het starten van uw eigen bedrijf.
 

Vaak wordt er bij re-integratie tweede spoor gedacht aan re-integratie bij een andere werkgever. Voor veel werkgevers en werknemers is niet bekend dat re-integreren als zelfstandig ondernemer ook een optie is. 

Hoe werkt re-integratie in de vorm van zelfstandig ondernemerschap?

Als u denkt dat zelfstandig ondernemerschap voor u een goede optie is, overlegt u dit met uw werkgever en met de begeleider van het re-integratiebureau. Met uw re-integratiebegeleider onderzoekt u de mogelijkheden om een eigen bedrijf te starten en of dit inderdaad passend is voor u. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een arbeidsdeskundig onderzoek.

 

Als u goed heeft onderzocht wat uw mogelijkheden zijn en u tot de conclusie bent gekomen dat zelfstandig ondernemerschap de beste optie voor u is, kunt u uw re-integratieperiode gebruiken om u voor te bereiden op het opstarten van uw eigen bedrijf. U gaat onderzoeken wat er allemaal komt kijken bij een eigen bedrijf, wat u precies wilt gaan doen als zelfstandig ondernemer en hoe eventuele arbeidsbeperkingen hierbij een rol spelen. U inventariseert wat u allemaal moet regelen en u kunt alvast een plan maken voor het opzetten van uw bedrijf.

 

U kunt ervoor kiezen om het voorbereiden op uw eigen onderneming te combineren met het zoeken naar geschikte vacatures bij andere werkgevers. Zo spreidt u uw kansen en kunt u bovendien na uw re-integratieperiode van twee jaar aan het UWV tonen dat u zich volledig heeft ingezet om uw re-integratie te doen slagen.

 

Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, vraagt u bij het UWV een WIA-uitkering aan. Het UWV zal dan onderzoeken of u recht hebt op een WIA-uitkering en zo ja, op welke variant u recht heeft. Er zijn drie mogelijke uitkomsten:

 
 • U kunt werken en hiermee meer dan 65% van uw oude loon verdienen. In dit geval heeft u geen recht op een WIA-uitkering.
 • U kunt (nu of in de toekomst) werken en daarmee 65% of minder van uw oude loon verdienen. In dat geval krijgt u een WGA-uitkering.
 • U kunt nu en in de toekomst minder dan 20% van uw oude loon verdienen. In dat geval krijgt u een IVA-uitkering. 
 

Bij alle drie de uitkomsten is zelfstandig ondernemerschap een optie.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat kan het UWV voor u doen?

Het UWV kan u op verschillende manieren helpen bij het zelfstandig ondernemerschap. Zo kunt u het UWV vragen om: 

Een geldlening

Indien u geld nodig heeft voor het starten van uw onderneming, en u heeft geen mogelijkheden om te lenen van een bank of een particuliere partij, dan kunt u het UWV vragen om een krediet. Hier zitten een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet het UWV hebben vastgesteld dat u een ziekte of handicap heeft die u belemmert bij uw werk of bij het volgen van onderwijs, ook wel een structureel functionele beperking genoemd.

Het UWV kent twee soorten krediet die u kunt aanvragen: 

 
 • Een starterskrediet. Het UWV kan deze lening aan u verstrekken als het u niet lukt om een lening te krijgen bij een commerciële bank, maar het UWV wel voor u borg wil staan. De lening krijgt u niet zomaar; het UWV hanteert een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen. Zo moet u aantonen dat het werk dat u gaat doen in uw bedrijf past bij uw ervaring en vaardigheden en moet uw ziekte of handicap naar verwachting nog minimaal een jaar duren. U vindt alle voorwaarden op de website van het UWV.

Over de lening betaalt u rente. U maakt met het UWV afspraken over de afbetalingstermijn en de rente. Het starterskrediet kent bovendien een maximaal bedrag, dat jaarlijks wordt bijgesteld. 

 • Een voorbereidingskrediet. Hiermee kunt u kosten declareren die u maakt voor de voorbereiding van de start van uw onderneming. U declareert deze kosten nadat u ze heeft gemaakt. Ook voor het voorbereidingskrediet geldt een maximaal bedrag dat jaarlijks wordt bijgesteld. 

Een vergoeding

Heeft u een bepaalde voorziening of hulpmiddel nodig voor het starten of runnen van uw eigen onderneming, dan kunt u hiervoor een vergoeding aanvragen bij het UWV. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding die u nodig heeft door een beperking in uw zicht, een aangepast vervoermiddel of een gebarentolk. Voor een aantal voorzieningen geldt een inkomensgrens. Indien uw gemiddelde inkomen boven deze grens ligt, heeft u geen recht op de vergoeding. 

Aanvulling op het inkomen

Indien u met uw bedrijf minder verdient dan u volgens het UWV zou kunnen verdienen, dan heeft u wellicht recht op een aanvulling op het inkomen van het UWV. Deze aanvulling bedraagt maximaal 20% van het bedrag dat u kunt verdienen volgens het UWV. Bovendien wordt jaarlijks het percentage dat u ontvangt lager en stopt het na maximaal vier jaar.

Wat zijn de voordelen van re-integreren als zelfstandig ondernemer?

Re-integreren als zelfstandig ondernemer kan een uitdaging zijn en het is niet voor iedereen weggelegd. Maar als zelfstandig ondernemen bij u past, kan deze vorm van re-integratie ook zeker voordelen hebben. U kunt bijvoorbeeld denken aan:

 
 • Als zelfstandig ondernemer heeft u de vrijheid om uw werk zodanig in te richten dat het past bij uw mogelijkheden en eventuele beperkingen op het gebied van arbeid. 
 • U kunt datgene doen waar uw passie ligt en waar u goed in bent.
 • Zelfstandig ondernemen is een mogelijkheid bij iedere vorm van arbeidsongeschiktheidsuitkering. 
 • Een re-integratieplek vinden bij een andere werkgever kan lastig zijn, omdat sommige werkgevers een drempel ervaren om een (deels) arbeidsongeschikte werknemer in dienst te nemen. Dit vermijdt u door als zelfstandig ondernemer aan de slag te gaan.

Hoe weet u of zelfstandig ondernemen een goede keuze is?

U maakt niet zomaar de beslissing om zelfstandig te gaan ondernemen. U wilt graag een weloverwogen keuze maken. Hoe weet u zeker of het starten van een eigen bedrijf de beste keuze is voor u? 

 

Om tot een juiste keuze te komen, is het belangrijk dat u goed weet wat het inhoudt om een eigen onderneming te starten. Hierbij is goede begeleiding cruciaal. Een professioneel re-integratiebureau kan u helpen om te inventariseren welk re-integratiespoor het meest passend is voor u en of het starten van een eigen bedrijf een goede optie is. De re-integratiespecialisten die hier werkzaam zijn, hebben ruime ervaring met de verschillende re-integratiesporen. Bovendien kennen zij de arbeidsmarkt goed. 

Als zelfstandig ondernemer heeft u de vrijheid om uw werk zodanig in te richten dat het past bij uw mogelijkheden en eventuele beperkingen op het gebied van arbeid.

Take-aways

 • Re-integratie via het tweede spoor kent twee varianten: 
  • Re-integreren bij een andere werkgever; 
  • Re-integreren als zelfstandig ondernemer.
 • Indien u de wens heeft om te re-integreren als zelfstandig ondernemer, gebruikt u uw re-integratieperiode om te onderzoeken welke mogelijkheden u hiertoe heeft, of het passend is bij uw situatie en wat u moet doen om het starten van een eigen bedrijf te bewerkstelligen. 
 • Terwijl u zich voorbereidt op het starten van een eigen bedrijf, kunt u blijven openstaan voor eventuele passende vacatures bij andere werkgevers.
 • Wanneer u bijna twee jaar ziek bent, vraagt u een WIA-uitkering aan bij het UWV. U kunt kiezen voor zelfstandig ondernemerschap, ongeacht wat de beslissing van het UWV is.
 • Indien u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent en een eigen bedrijf wilt starten, kan het UWV op verschillende manieren helpen. U kunt bijvoorbeeld geld lenen van het UWV, een vergoeding aanvragen voor een voorziening of een aanvulling krijgen op uw inkomen.
 • Re-integratie als zelfstandig ondernemer kent een aantal voordelen. Zo heeft u de vrijheid om uw werk zodanig in te richten dat het aansluit bij uw mogelijkheden en beperkingen. 
 • Laat u goed begeleiden bij de overweging om een eigen bedrijf te starten. Een professioneel re-integratiebureau kan u hierbij helpen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.