Hoe vind ik passend werk bij re-integratie van mijn werknemer?

04/04/2022 Beleid
Hoe vind ik passend werk bij re-integratie van mijn werknemer?
Helpt u uw verzuimende werknemer naar nieuw, passend werk binnen de re-integratie tweede spoor? En vraagt u zich af wanneer werk als passend wordt gezien? Het vinden van passend werk kan nog een hele kluif zijn, maar met de juiste inzet kan het traject zeker soepel verlopen. Denk bijvoorbeeld aan praktische zaken als het opstellen van een zoekprofiel, maar ook door begeleiding in te zetten van professionals als jobcoaches. In dit artikel bespreken we de beste manier om passend werk te vinden voor uw werknemer.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat is passend werk bij re-integratie?

Lukt het niet om uw zieke werknemer terug aan het werk te krijgen in hun oude baan? Dan is de volgende stap in de re-integratie het zoeken naar passend werk voor uw werknemer. Of dit nu binnen uw eigen bedrijf is, of bij een nieuwe werkgever. Maar hoe definiëren we passend werk binnen re-integratie precies, en wanneer voldoet een baan hieraan? Volgens de definitie van UWV is passend werk een functie die aansluit op het opleidingsniveau en de werkervaring van uw werknemer. Ook moet uw werknemer het werk fysiek en mentaal goed aankunnen.

Hoe kan ik de oude functie passend maken?

Bij de re-integratie moet altijd eerst worden onderzocht of uw werknemer terug kan keren binnen de oude functie. Maar er kunnen verschillende redenen zijn waarom dit niet wenselijk is. Bijvoorbeeld wanneer ze door ziekte hun voormalige functie niet goed meer kunnen uitvoeren. Of wanneer de werkplek of -situatie niet meer past bij hun functionele mogelijkheden. In dat geval moet worden gekeken of u de oude functie geschikt kan maken met aanpassingen. Voorbeelden van aanpassingen van de oude functie:

 • De werkplek optimaal inrichten of thuiswerken: Heeft uw werknemer een fysieke beperking gekregen, tijdelijk of permanent? Dan is het belangrijk dat de werkplek dit accommodeert.
 • Het kan zijn dat uw werknemer bepaalde delen van de functie niet meer goed kan uitvoeren. In dat geval kunt u kijken of u bepaalde taken kunt weghalen of toevoegen aan de functie.
 • Aanpassingen rondom werktijden als:
  • Flexibele werktijden
  • Mogelijkheid om werk zelf in te delen
  • Niet meer fulltime maar parttime werken
 • Lukt het niet de oude functie passend te maken? Dan kan u er ook voor kiezen een nieuwe functie binnen uw bedrijf aan te bieden die wel passend is. Bijvoorbeeld een bestaande open vacature of een geheel nieuwe functie.
 • In sommige gevallen kan het nuttig zijn als deel van het herstelproces uw werknemer tijdelijk binnen een andere functie te plaatsen. Bezig blijven met werk en routine kan positief werken op het herstel. Ook kan uw werknemer zo toch productief zijn en mee blijven draaien in het bedrijf.

Passend werk bij een nieuwe werkgever in 2e spoor traject

Blijkt het onmogelijk om binnen de re-integratie passend werk binnen uw eigen bedrijf aan te bieden? In dat geval moet elders passend werk gevonden worden binnen een 2e spoor traject. Bij een nieuwe werkgever kan uw werknemer wellicht wel weer aan het werk. Binnen een baan die beter aansluit op zijn of haar fysieke of mentale mogelijkheden tijdens of na herstel. Binnen de re-integratie wordt dit dat het tweede spoor traject genoemd. Hierbij begeleidt u uw werknemer naar nieuw werk bij een andere werkgever. Dit traject gaat als volgt:

 • De bedrijfsarts concludeert en geeft aan dat er geen mogelijkheden meer zijn voor werk binnen uw eigen bedrijf en stelt dit op in een verklaring.
 • U ontvangt deze verklaring en registreert dit, samen met de bevindingen van de bedrijfsarts omtrent werk waar uw werknemer wel toe in staat is. Hierna geeft u de opdracht tot uitplaatsing.
 • Het is belangrijk het re-integratiedossier goed bij te houden in verband met de Arbeidsinspectie. Wordt er beoordeeld dat het dossier onvoldoende is bijgehouden? Of dat u te weinig inspanning heeft vertoond bij de re-integratie? Dan loopt u kans op loonsancties in de vorm van boetes. U kan dan verplicht worden uw werknemer een jaar langer door te betalen.
 • Uw werknemer start met sollicitatieactiviteiten zoals sollicitatiebrieven schrijven, gesprekken voeren met nieuwe werkgever of het inschrijven bij uitzendbureaus.
 • Wanneer uw werknemer een werkgever heeft gevonden die hem of haar wilt aannemen kan het zijn dat hij of zij direct wordt aangenomen. Vaak is het wenselijk dat uw werknemer eerst op de proef komt via een detacheringsregeling. Dit kan via een:
  • Detachering
  • Werkervaringsplaats
  • Stage
 • Wanneer uw werknemer echt aan de slag is gegaan en iedere partij tevreden is, kan een arbeidsovereenkomst worden getekend. 

Hoe vind u passend werk voor uw werknemer?

Het zoeken en vinden van passend werk kan een groot deel van de re-integratie in beslag nemen. Met een effectief Plan van Aanpak op te stellen en de inzet van de juiste interventies kunt u dit proces een stuk sneller laten verlopen. Een aantal zaken waar u in ieder geval aan moet denken: 

 • Zoekprofiel opstellen. Het is belangrijk eerst een inventarisatie te maken van de mogelijkheden van uw werknemer, de banenmarkt en welke kansen er bestaan op nieuw werk. Zo kunt u gericht te werk gaan in het zoeken naar een nieuwe functie.
 • Voortgang bewaken. Het is belangrijk een traject te veranderen indien blijkt dat er geen schot in zit. Heeft u samen een verkeerd zoekprofiel opgesteld, of zijn er meer kansen elders te vinden? Of verslechterd de gezondheid van uw werknemer? Dan kan u ook in samenwerking met de bedrijfsarts kiezen het Plan van Aanpak aan te passen. Het is ook belangrijk tenminste een keer in de zes weken de voortgang van de re-integratie te bespreken met uw werknemer.
 • U bent volgens de arbowet verplicht zich in te spannen voor de re-integratie. Doet u dit niet, dan kunt u loonsancties krijgen van UWV. U kan verplicht worden uw werknemer maximaal een jaar langer door te betalen.
 • Contact zoeken met uw branchevereniging
  • Deze kan u helpen bij het uitplaatsen van gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers via speciale regelingen met UWV WERKbedrijf
  • Ook hebben sommige brancheverenigingen een vacaturebank voor de branche. 
  • Er kunnen kleinschalige netwerken zijn opgezet ter uitwisseling en werving van personeel, om de brancheoverstijgende samenwerking te bevorderen.
  • U kunt informeren over de externe bedrijven waarmee zij samenwerken om de juiste keuze te maken met oog op budget en effectiviteit.

Externe interventies om passend werk te vinden

Het kan tijdrovend zijn om een werknemer naar nieuw werk te begeleiden. En hoe langer het duurt, hoe langer u kosten moet maken als het gaat om loondoorbetaling en begeleiding. Om het proces makkelijker te maken zijn veel hulpbronnen in te schakelen. De volgende externen kunnen u helpen bij de begeleiding:

 • Arbodiensten en re-integratiebedrijven.
  • Deze hebben de ervaring en expertise om de beste baankansen te vinden in de arbeidsmarkt. 
  • Ook kunnen ze de re-integratie begeleiden en u ontlasten. 
  • Vaak kunnen ze ook loopbaanbegeleiders en coaches inzetten om de re-integratie te versnellen en succesvol af te sluiten.
 • Scholing bedrijven. Als onderdeel van de re-integratie kan uw werknemer nieuwe vaardigheden leren die nodig zijn voor een beroep. 
 • Uitzendbureaus kunnen uw werknemers goed begeleiden naar nieuw werk.

Wanneer moet uw werknemer werk aannemen?

Is uw werknemer kieskeurig bij het aannemen van werk? Het is de bedoeling dat uw werknemer passend werk aanneemt. Maar uw werknemer heeft ook de mogelijkheid om van werk af te zien indien het niet als voldoende passend kan worden gezien. In de volgende gevallen moet uw werknemer wel verplicht werk aannemen:

 • In het eerste half jaar mag uw werknemer werk afwijzen als het niet passend is voor ze. 
 • Na het eerste half jaar kan ook worden verwacht dat uw werknemer werk aanneemt dat minder passend is of zelfs niet passend. Ook als de reistijd voor dit werk langer dan twee uur zal zijn, mits dit verantwoord is met de gezondheid van uw werknemer. 
 • De regel geldt dat hoe langer uw werknemer nog niet aan het werk is, hoe meer functies als passend worden gezien.
 • Uw werknemer is volgens UWV verplicht om passend werk aan te nemen. Lijkt dit niet mogelijk, dan is uw werknemer na verloop van tijd ook verplicht om niet passend werk aan te nemen. Uw werknemer kan gekort worden op hun uitkering indien ze dit weigeren.
Het kan tijdrovend zijn om een werknemer naar nieuw werk te begeleiden. Om het proces makkelijker te maken zijn veel hulpbronnen in te schakelen.

Takeaways

 • U kunt binnen de re-integratie allereerst proberen de oude functie passend te maken voor uw werknemer. Bijvoorbeeld door de takenlijst aan te passen, de werkplek of werktijden.
 • Binnen het tweede spoor traject kan u uw werknemer begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever.
 • Bij het zoeken naar passend werk is het belangrijk een zoekprofiel op te stellen, de voortgang strak te bewaken en eventueel steun te vragen bij uw branchevereniging.
 • Het is aanbevolen externe interventies als arbodiensten, re-integratiebedrijven, scholing bedrijven of uitzendbureaus in te zetten bij het vinden van passend werk. 
 • Uw werknemer is verplicht om passend werk aan te nemen. Hoe langer uw werknemer bezig is met werk zoeken, hoe meer functies als passend worden gezien. 

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.