Tweede spoor re-integratie: een stappenplan voor een succesvolle werkhervatting

04/08/2023 Preventie & Vitaliteit
Tweede spoor re-integratie: een stappenplan voor een succesvolle werkhervatting

Heeft uw werkgever geen mogelijkheden om u bij hem te laten re-integreren? Dan biedt re-integratie tweede spoor uitkomst. Hoe ziet re-integratie tweede spoor eruit en hoe maakt u het tot een succes? Dat bespreken we in deze blog. 

Wat is re-integratie tweede spoor? 

Re-integratie tweede spoor betekent dat u op zoek gaat naar re-integratiemogelijkheden bij een andere werkgever of dat u re-integreert als zelfstandig ondernemer. Re-integratie tweede spoor is aan de orde wanneer duidelijk wordt dat uw eigen werkgever geen re-integratiemogelijkheden voor u heeft binnen zijn eigen bedrijf of organisatie. In sommige gevallen wordt dat al heel snel duidelijk, maar er kan ook een tijd overheen gaan voordat u tot deze conclusie komt. 

Re-integratie eerste spoor

De eerste insteek is altijd re-integratie bij uw eigen werkgever: re-integratie eerste spoor. Dit heeft de voorkeur en als deze mogelijkheid er is, is er geen reden om het tweede spoor te overwegen. Re-integratie eerste spoor hoeft niet per se te betekenen dat u in precies dezelfde functie terugkeert als voorheen. Het kan ook betekenen dat u re-integreert in een andere functie binnen het bedrijf of dat uw functie wordt aangepast om te zorgen dat het werk passend is voor u. U kunt bijvoorbeeld denken aan een aangepaste werkplek, aangepaste werkzaamheden of aangepaste werktijden. Als dit allemaal niet tot de mogelijkheden behoort, dan start uw werkgever voor u een tweede spoortraject.

Hoe ziet een tweedespoortraject eruit? 

Hoe zo’n tweede spoortraject er dan precies uitziet, is voor een groot deel afhankelijk van uw (gezondheids)situatie en mogelijkheden. Maar over het algemeen bestaat het ongeveer uit de volgende stappen: 

Poging tot re-integratie eerste spoor

U onderzoekt eerst met uw werkgever de mogelijkheden tot re-integratie eerste spoor. Soms wordt al heel snel duidelijk dat dit geen optie is, omdat uw werkgever u geen passend werk meer kan bieden binnen het bedrijf. Maar in veel gevallen is dit niet meteen zo duidelijk en gaat er aanzienlijk wat tijd overheen voordat u tot deze conclusie komt. Bijvoorbeeld omdat niet helemaal duidelijk is welke functies of werkzaamheden passend zijn bij uw huidige belastbaarheid. Daarnaast kan de drempel tot het starten van re-integratie tweede spoor behoorlijk hoog zijn, zowel voor u als voor uw werkgever. Het is niet niks om op zoek te moeten naar een werkplek bij een andere werkgever, boven op het omgaan met ziekte en verlies van capaciteit.

Starten tweede spoor traject

Op een zeker moment besluit u met uw werkgever een tweede spoortraject in te gaan. Soms gebeurt dit zelfs al wanneer nog niet 100% duidelijk is dat re-integreren bij uw eigen werkgever onmogelijk is. Dat kan verschillende redenen hebben: 

 
 • Een tweede spoortraject moet wettelijk gezien gestart worden tussen 8 en 52 weken na uw ziekmelding. Als uw werkgever dit traject pas later start, riskeert hij een loonsanctie van het UWV. Dat betekent dat hij uw loon langer moet doorbetalen en dat uw re-integratietraject dus ook langer doorloopt, voordat u een uitkering kunt aanvragen. Als na een jaar dus nog niet helemaal duidelijk is of re-integratie eerste spoor succesvol kan worden, wordt voor de zekerheid ook ingezet op re-integratie tweede spoor.
 • Soms wordt er bewust voor gekozen om re-integratie tweede spoor parallel te laten lopen aan re-integratie eerste spoor. Terwijl er wordt gezocht naar een plek bij een andere werkgever, wordt de optie tot re-integratie bij de eigen werkgever nog open gehouden. Op deze manier verliest u zo min mogelijk kostbare tijd.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Vaak wordt bij de start van een tweede spoortraject een arbeidsdeskundig onderzoek gedaan. Dat is een uitgebreid onderzoek naar de mogelijkheden voor re-integratie. Vaak wordt dit gedaan door een arbeidsdeskundige van een re-integratiebureau. Het uitgangspunt bij het arbeidsdeskundig onderzoek is uw belastbaarheid, zoals die is vastgesteld door de bedrijfsarts. Op basis hiervan wordt onderzocht welke functies en werkzaamheden u zou kunnen uitvoeren. Dit wordt gecombineerd met onder andere uw opleidingsniveau, werkervaring en uw persoonlijke wensen. Zo krijgt u een goed beeld van eventuele passende functies waar u op kunt solliciteren en wat u nodig heeft om bepaalde functies te kunnen vervullen. Soms blijkt na het onderzoek zelfs dat er toch mogelijkheden zijn tot re-integratie eerste spoor. 

Op zoek naar een nieuwe werkgever

Vervolgens gaat u daadwerkelijk op zoek naar een andere werkgever waarbij u kunt re-integreren. Uw werkgever is hoofdverantwoordelijk voor dit traject en hij moet ervoor zorgen dat u de juiste begeleiding krijgt. Denk aan hulp bij solliciteren, loopbaanoriëntatie, assessments en (om)scholing. Uw werkgever kan ervoor kiezen om dit zelf te doen, maar hij kan het ook uitbesteden aan een re-integratiebureau.

Detachering

Wanneer een potentiële nieuwe werkgever is gevonden, zal u daar waarschijnlijk eerst aan de slag gaan in de vorm van detachering. U blijft dan officieel nog in dienst bij uw oude werkgever. Op die manier kunnen u en de nieuwe werkgever eerst aan elkaar wennen en kijken hoe het gaat. Het verlaagt bovendien de drempel voor een nieuwe werkgever om u aan te nemen. Indien jullie beiden tevreden zijn over de detacheringsperiode, kunt u echt in dienst gaan bij de nieuwe werkgever.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Tips voor een succesvolle re-integratie

Om het tweede spoortraject zo succesvol mogelijk te laten verlopen, hebben we een aantal tips: 

Verwerk uw emoties

Een re-integratie tweede spoor kan heel wat teweeg brengen in uw leven. In vaak korte tijd komt er van alles op u af: 

 
 • uw ziekte/de reden van uw arbeidsongeschiktheid;
 • beperkingen die daarmee gepaard gaan, waardoor u uw werk niet kunt uitvoeren zoals voorheen;
 • op zoek moeten naar ander werk; 
 • afscheid nemen van uw oude werk, werkplek, werkgever en collega’s.
 

Dit alles gaat u waarschijnlijk niet in de koude kleren zitten. Er wordt in dit kader zelfs wel gesproken van rouwverwerking. Om uw re-integratietraject succesvol en soepel te laten verlopen, is het belangrijk dat u niet te makkelijk voorbij gaat aan de emoties die dit alles bij u teweegbrengt. Erken ze, bespreek ze en geef er ruimte en tijd aan; zo voorkomt u dat ze u later onverwacht in de weg gaan zitten en de re-integratie juist doen stagneren.

Vergroot uw kansen op de arbeidsmarkt

Er zijn verschillende manieren waarop u met de juiste begeleiding uw kansen kunt vergroten op de arbeidsmarkt: 

 
 • Sollicitatiebegeleiding. Misschien is het al even geleden dat u heeft gesolliciteerd of heeft u er überhaupt niet zoveel ervaring mee. Bovendien veranderen de ‘trends’ op het gebied van solliciteren regelmatig. Begeleiding bij het maken van uw cv, het opstellen van een sollicitatiebrief en het voeren van een sollicitatiegesprek kan daarom erg nuttig zijn en ervoor zorgen dat u eruit springt bij een nieuwe werkgever.
 • Loopbaanoriëntatie. Hiermee maakt u voor uzelf duidelijk waar uw kwaliteiten, interesses en mogelijkheden liggen. Wellicht komt u tot verrassende ontdekkingen en blijkt er - al dan niet met wat omscholing - meer mogelijk dan u denkt. 
 • (Om)scholing. Het kan zijn dat een kortdurende cursus of een zekere omscholing uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot. In dat geval is het de moeite waard om dit te overwegen. Schroom niet om uw ideeën op dit gebied te bespreken met uw werkgever of degene die u begeleidt bij uw re-integratie. 

Spreek duidelijk uw wensen uit

Het re-integratietraject gaat niet alleen óver u, maar vooral mét u! Al lijkt re-integratie soms een wirwar van wetten en regels, er is ook zeker ruimte voor uw eigen wensen, interesses en behoeften. De kans op een succesvolle re-integratie is natuurlijk het allergrootst als u zelf achter de stappen staat die genomen worden. Schroom daarom niet om uw wensen en behoeften uit te spreken richting uw werkgever of uw re-integratiebegeleider. Er is soms meer mogelijk dan u denkt!

De kans op een succesvolle re-integratie is het allergrootst als u zelf achter de stappen staat die genomen worden.

Take-aways

 • Re-integratie tweede spoor wordt ingezet als blijkt of aannemelijk is dat re-integratie eerste spoor niet mogelijk is.
 • Uw werkgever neemt het initiatief tot re-integratie tweede spoor. 
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek kan helpen om te bepalen welk spoor het beste past bij uw situatie.
 • Meestal wordt u eerst gedetacheerd voordat u echt in dienst gaat bij een nieuwe werkgever. 
 • Re-integratie kan een intensief en emotioneel traject zijn. Erken dit, bespreek dit en geef er ruimte aan.
 • Onderzoek wat u kunt doen om uw kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.
 • Wees niet bang om uw eigen wensen en behoeften uit te spreken op het gebied van re-integratie. 

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.