Verplichtingen voor werkgevers bij re-integratie tweede spoor

16/06/2023 Preventie & Vitaliteit
Verplichtingen voor werkgevers bij re-integratie tweede spoor

Stel, u heeft een langdurig zieke werknemer met wie u een re-integratietraject opstart. Al snel blijkt dat het voor uw werknemer niet meer mogelijk is om terug te keren in zijn oude functie. U besluit verder te kijken binnen uw bedrijf; wellicht kan de werknemer re-integreren binnen een andere functie. Ook dit blijkt geen optie. In dat geval bent u verplicht een re-integratietraject tweede spoor in te zetten: u gaat op zoek naar een andere werkgever bij wie uw werknemer kan re-integreren. Maar waar moet u op letten en welke verplichtingen heeft u als werkgever bij zo’n tweede spoortraject?

Wat is re-integratie tweede spoor? 

Bij langdurig verzuim van een werknemer start u een re-integratietraject. In eerste instantie kijkt u of uw werknemer (op termijn) kan terugkeren in zijn oude functie. Is dit vanwege de ziekte niet mogelijk, onderzoekt u of er andere re-integratie mogelijkheden zijn binnen uw bedrijf. Bijvoorbeeld in de vorm van aangepaste werkzaamheden, aangepaste werktijden of een aangepaste werkplek. Het kan ook zijn dat uw werknemer binnen een andere functie in uw bedrijf kan re-integreren. Dit valt allemaal onder re-integratie eerste spoor.

 

Als dit allemaal niet nodig is, dan moet u gaan proberen uw werknemer te laten re-integreren bij een andere werkgever. Dit is re-integratie tweede spoor. 

Uit welke stappen bestaat re-integratie tweede spoor?

Het re-integratietraject tweede spoor bestaat uit een aantal vaste stappen

 
 • Eerst moet duidelijk blijken dat re-integratie bij uw bedrijf niet tot de mogelijkheden behoort. U heeft dit goed onderzocht.
 • Een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige legt de onmogelijkheid tot re-integratie bij uw bedrijf vast in een verklaring. Dit gebeurt ergens tussen 8 en 52 weken na de ziekmelding van uw werknemer.
 • U als werkgever geeft vervolgens opdracht tot herplaatsing.
 • Het plan van aanpak wordt aangepast in het re-integratiedossier.
 • U gaat samen met uw werknemer aan het werk om herplaatsing bij een andere werkgever te realiseren.
 • Wanneer u een andere werkgever heeft gevonden die uw werknemer passende arbeid kan bieden, stelt u met alle betrokken partijen een detacheringsregeling op.
 • Wanneer iedereen tevreden is over het succes van de re-integratie kan er een arbeidsovereenkomst worden aangegaan door de nieuwe werkgever en uw werknemer.
 • Als het na twee jaar ziekte nog niet gelukt is om uw werknemer te herplaatsen bij een andere werknemer, kunt u voor uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV controleert dan of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan om herplaatsing te realiseren. Zo ja, dan mag u stoppen met het doorbetalen van het loon van uw werknemer.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Welke verplichtingen heeft u als werkgever? 

Als werkgever heeft u een aantal verplichtingen bij re-integratie tweede spoor. Het is belangrijk dat u aan uw verplichtingen voldoet en uw verantwoordelijkheden nakomt. Anders kan dit gevolgen hebben; u kunt bijvoorbeeld een loonsanctie opgelegd krijgen. U moet dan het loon van uw werknemer nog een jaar langer doorbetalen. 

Uw belangrijkste verplichtingen tijdens re-integratie tweede spoor: 

Re-integratie tweede spoor initiëren

U bent als werkgever allereerst degene die het tweedespoortraject moet initiëren. Wanneer re-integratie in het eerste spoor niet lukt, moet u de opdracht geven tot herplaatsing. Doet u dit niet, kunt u een loonsanctie opgelegd krijgen van het UWV. 

 

Voordat u het tweede spoortraject initieert, moet u eerst grondig hebben onderzocht of re-integratie eerste spoor tot de mogelijkheden behoort. Bijvoorbeeld in de vorm van: 

 
 • aangepaste werkzaamheden
 • een aangepaste werkplek
 • aangepaste werktijden;
 • (om)scholing

Begeleiding en hulp bieden bij het vinden van ander werk

U moet uw werknemer voldoende hulp en begeleiding bieden bij het vinden van nieuw werk. Het voldoet dan ook niet om een lijstje met vacatures door te geven aan uw werknemer. Bij hulp en begeleiding kunt u denken aan: 

 
 • sollicitatiebegeleiding 
 • loopbaanoriëntatie
 • assessments
 • scholing
 • omscholing
 

Ook hierop wordt u beoordeeld door het UWV.

Een passend re-integratiebureau inschakelen

U bent niet verplicht een re-integratiebureau in te schakelen om u en uw werknemer bij te staan tijdens het tweede spoortraject. Kiest u echter wel voor een re-integratiebureau, dan is het belangrijk dat uw werknemer ook vertrouwen heeft in de kunde en onafhankelijkheid daarvan. Indien uw werknemer een ander re-integratiebureau voorstelt, moet u hier gehoor aan geven.

U kunt er uiteraard ook voor kiezen om de re-integratie in eigen beheer uit te voeren.

 

Ook al is het inschakelen van een re-integratiebureau niet verplicht, het kan toch vele voordelen hebben voor u en uw werknemer. Het tweede spoortraject is een intensief traject, dat vraagt om kennis van de bijbehorende wet- en regelgeving en de actuele arbeidsmarkt. 

 

De situatie kan bovendien nog extra gecompliceerd worden, wanneer uw werknemer naast zijn ziekte nog andere belemmeringen kent bij het vinden van ander werk. Denk aan een eenzijdig arbeidsverleden, een (te) lage scholingsgraad of een hoge leeftijd.

Passende functie aanbieden

Bij de zoektocht naar een baan bij een andere werkgever is het belangrijk dat u uw werknemer passende functies voorlegt. Passend werk betekent werk dat aansluit bij: 

 
 • de functionele mogelijkheden van uw werknemer; 
 • de werkervaring van uw werknemer; 
 • het salarisniveau van uw werknemer;
 • de opleiding van uw werknemer.
 

Daarnaast houdt u rekening met wat uw werknemer mentaal en fysiek aankan. Het is bijvoorbeeld niet logisch dat u op zoek gaat naar (ongeveer) dezelfde functie als de voorgaande, maar dan bij een ander bedrijf. Bij uw bedrijf is immers al gebleken dat uw werknemer deze functie niet meer adequaat kan uitvoeren.

 

Na zes maanden wordt werk dat minder goed aansluit op bovenstaande punten ook als passend gezien. In principe geldt: hoe langer het ziekteverzuim, hoe meer werk als passend moet worden gezien.

 

Het kan zijn dat u met uw werknemer van mening verschilt over wat passend werk is. U kunt dan een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Uw werknemer kan dat ook doen.

Loondoorbetaling

Ook bij re-integratie tweede spoor bent u de eerste twee jaar van de ziekteperiode het loon van uw werknemer door te betalen voor minimaal 70%. U stopt hier uiteraard mee in het geval dat uw werknemer definitief in dienst gaat bij de nieuwe werkgever.

Het tweede spoortraject is een intensief traject, dat vraagt om kennis van de bijbehorende wet- en regelgeving en de actuele arbeidsmarkt.

Take-aways

 • Re-integratie tweede spoor houdt in dat u op zoek gaat naar een andere werkgever voor uw (langdurig) zieke werknemer, indien het onmogelijk blijkt om de werknemer bij uw eigen bedrijf te laten re-integreren. 
 • U start re-integratie tweede spoor pas wanneer u alle mogelijkheden tot re-integratie binnen uw eigen bedrijf hebt onderzocht.
 • Het re-integratietraject tweede spoor kent een aantal vaste stappen die u en uw werknemer dienen te ondernemen.
 • U bent als werkgever degene die re-integratie tweede spoor initieert en verantwoordelijk is voor het vinden van een andere passende werkgever. 
 • Er wordt van u verwacht dat u een redelijke inspanning levert om de re-integratie via het tweede spoor te laten slagen.
 • Als u uw verplichting niet (voldoende) nakomt, kan dit voor het UWV reden zijn om een loonsanctie aan u op te leggen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.