Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp

24/11/2023 Preventie & Vitaliteit
Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp

Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.

Wat mag u van uw werkgever verwachten?

Om te kunnen bepalen of uw werkgever voldoende meewerkt aan uw re-integratie, moet u weten welke verantwoordelijkheden en verplichtingen uw werkgever heeft. U mag in ieder geval het volgende van uw werkgever verwachten.

Loondoorbetaling

Uw werkgever is verplicht uw loon voor minimaal 70% door te betalen gedurende de eerste twee jaar na uw ziekmelding. Tijdens het eerste jaar mag dit bedrag bovendien niet onder het minimumloon uitkomen. Tijdens het tweede jaar mag dit wel. Mocht uw verzamelinkomen hiermee onder het sociaal minimum komen, kunt u een aanvulling op uw loon aanvragen bij het UWV. 

 

Hoewel uw werkgever wettelijk verplicht is tot het betalen van minimaal 70% van uw loon tijdens ziekte, staat er in veel cao’s een ander percentage vermeld. Zo is de kans groot dat u volgens uw cao het eerste jaar recht heeft op 100% doorbetaling van uw loon. Het is dan ook de moeite waard om uw cao er even op na te slaan.

Actieve begeleiding

Uw werkgever moet u op een actieve manier begeleiden bij uw re-integratie. Dat betekent onder andere dat hij initiatief neemt en zich niet afwachtend opstelt. Hij neemt de leiding en gaat actief voor u op zoek naar mogelijkheden voor passend werk om te re-integreren. Hij biedt deze spontaan aan. U bent niet verplicht om hiervoor zelf suggesties te doen. Dit mag uiteraard wel en indien u suggesties doet, moet uw werkgever deze in overweging nemen. 

Vanzelfsprekend wordt van u als werknemer ook verwacht dat u actief meewerkt aan uw re-integratie.

Passend werk

Uw werkgever moet zijn best doen om u te laten re-integreren binnen uw eigen functie als dat mogelijk is. Als u door de gevolgen van uw ziekte (nog) niet terug kunt keren binnen uw eigen functie, moet uw werkgever op zoek naar andere passende mogelijkheden tot re-integratie voor u. Bijvoorbeeld in de vorm van een andere functie of door aanpassingen te doen aan uw werkomstandigheden. 

 

Passend werk betekent werk dat aansluit bij uw functionele mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding. U hoeft geen werk te accepteren dat niet passend is. Na zes maanden wordt echter meer werk als passend gezien en zal u misschien concessies moeten doen. 

Werk(plek)aanpassingen

Als u door wat aanpassingen aan uw werk(plek) gemakkelijker weer aan het werk kunt, moet uw werkgever deze aanpassingen faciliteren. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden die uw werkgever heeft.Bij werk(plek)aanpassingen kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

 • aangepast meubilair
 • aangepaste werktijden
 • aangepaste werkzaamheden
 • technische hulpmiddelen
 • begeleiding

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Waar kunt u terecht als uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie? 

Als uw werkgever niet goed meewerkt aan uw re-integratie kan dit grote gevolgen hebben voor u. U bent namelijk voor een groot deel afhankelijk van uw werkgever als het gaat om werkhervatting. Onvoldoende inzet van uw werkgever kan ervoor zorgen dat u onnodig lang uit het arbeidsproces bent en dat maakt het terugkeren op de arbeidsmarkt steeds moeilijker. Wacht daarom ook niet te lang met het inschakelen van hulp als u vindt dat uw werkgever niet genoeg doet. Voor hulp kunt u onder andere terecht bij:

Uw werkgever zelf

Allereerst is het belangrijk dat u in gesprek gaat met uw werkgever, zelfs als u verwacht dat het niets zal uithalen. Vertel uw werkgever waar u moeite mee heeft en wat u graag anders zou willen zien. Een open en eerlijk gesprek kan erg verhelderend werken. Wellicht krijgt u een andere respons dan u verwacht had of kan uw werkgever u uitleggen waarom hij doet wat hij doet. Zo’n gesprek kweekt wederzijds begrip en maakt dat u onverwachts soms toch tot een oplossing komt, waardoor u gezamenlijk het re-integratietraject kunt voortzetten. 

 

Zorg dat u, voordat u het gesprek met uw werkgever aangaat, voor uzelf helder heeft wat u wel en niet wil bespreken. Doe liever geen toezeggingen tijdens het gesprek. Het is ook prima om aan te geven dat u ergens nog even over wilt nadenken of dat u er advies over wil inwinnen. 

Het UWV

In bepaalde gevallen kunt u bij het UWV een deskundigenoordeel aanvragen als u vastloopt met uw werkgever op een bepaald aspect van uw re-integratie. Bijvoorbeeld wanneer u het oneens bent over wat wel of geen passend werk is of als u vindt dat uw werkgever zich onvoldoende inspant voor uw re-integratie. Het deskundigenoordeel van het UWV is niet bindend, maar het geeft vaak wel richting aan beide partijen. De kans is groot dat u hierna makkelijker samen weer verder kunt.

Een bemiddelaar

Als u het lastig vindt om het gesprek met uw werkgever aan te gaan of als de relatie al zodanig verstoord is dat u niet meer met elkaar in gesprek kunt, kunt u ervoor kiezen om een bemiddelaar in te schakelen. Dat kan een professionele mediator zijn, iemand van binnen het bedrijf of een professioneel re-integratiebureau. Wie u ook kiest, zorg ervoor dat het iemand is die onafhankelijk is en in wie u beiden vertrouwen hebt. 

Een bemiddelaar kan als het ware een soort vertaler zijn tussen u en uw werkgever, waardoor u elkaar weer beter gaat begrijpen en ‘verstaan’. Met de bemiddelaar gaat u op zoek naar gemeenschappelijke belangen en waarden, op basis waarvan u verder kunt werken aan uw re-integratie. De bemiddelaar kan u ook helpen om uw bezwaren en klachten op een goede manier te verwoorden richting uw werkgever.

Een juridisch adviseur

Komt u er na bemiddeling nog steeds niet uit met uw werkgever? Dan wordt het tijd om juridisch advies in te winnen. Dit klinkt misschien heftig, maar een juridisch adviseur kan u vaak goede tips geven over wat u het beste kunt doen en welke rechten u precies heeft. Juridisch advies inwinnen kan onder andere bij: 

 
 • De vakbond. U kunt uw vakbond om juridisch advies of bemiddeling vragen als u lid bent.
 • Het Juridisch Loket. Hier zijn juristen in dienst die u laagdrempelig juridisch advies kunnen geven of u kunnen doorverwijzen naar een professionele bemiddelaar.
 • Uw rechtsbijstandverzekering. Bent u verzekerd voor rechtsbijstand, dan kunt u hierop een beroep doen. Een juridisch adviseur kan bemiddelen en juridisch advies geven.

De kantonrechter

In het uiterste geval kunt u het conflict met uw werkgever voorleggen aan de kantonrechter en vragen om een uitspraak. Dit doet u uiteraard alleen als andere manieren niet doeltreffend zijn gebleken. Een gang naar de rechter kan namelijk blijvende invloed hebben op de relatie die u heeft met uw werkgever. Doe dit alleen als u echt geen andere mogelijkheden meer heeft en laat u hierbij vooraf goed adviseren.

Een bemiddelaar kan als het ware een soort vertaler zijn tussen u en uw werkgever.

Take-aways

 • Uw werkgever heeft een aantal verplichtingen jegens u tijdens uw re-integratie. 
 • Uw werkgever moet uw loon doorbetalen, u actief begeleiden bij re-integratie, op zoek naar passend werk voor u en eventueel aanpassingen doen aan uw werk(plek). 
 • Vindt u dat uw werkgever niet goed meewerkt aan uw re-integratie, dan is het belangrijk om actie te ondernemen en hulp in te schakelen. 
 • U kunt hulp krijgen van onder andere het UWV, een (professionele) bemiddelaar, een juridisch adviseur of in het uiterste geval van de rechter.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.