Wat is re-integratie derde spoor en wat zijn de uitdagingen als werkgever?

04/04/2022 Beleid
Wat is re-integratie derde spoor en wat zijn de uitdagingen als werkgever?
Draagt u eigen risico? En is het niet gelukt uw werknemer te re-integreren binnen het eerste of tweede spoor traject? Dan kan u nog tien jaar verantwoordelijk zijn voor de re-integratie van uw werknemer, en de WGA-uitkering doorbelast krijgen. U kunt u ervoor kiezen om samen een derde spoor traject binnen de re-integratie te starten. Dat bespaart u niet alleen veel kosten, uw werknemer kan ook weer zicht krijgen op nieuw werk en hoger inkomen. In dit artikel bespreken we wat re-integratie derde spoor inhoudt en wat voor uitdagingen u kunt verwachten. Lees verder voor tips om de re-integratie snel en goed af te sluiten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat is re-integratie derde spoor?

Is uw werknemer langdurig ziek en bent u samen re-integratietraject gestart wordt,? Dan moet u altijd eerst proberen binnen uw bedrijf een passende functie aan te bieden. Lukt dit niet, dan start u vervolgens het tweede spoor traject. Hierbij begeleidt u uw werknemer naar nieuw werk bij een andere werkgever. Als uw werknemer na 2 jaar nog ziek is, volgt dan een WIA-keuring bij het UWV. Werknemers die volgens de beoordeling nog wel arbeidsmogelijkheden hebben en 35%-80% arbeidsongeschikt verklaard worden, komen in aanmerking voor een WGA-uitkering. Bent u eigenrisicodrager? Dan draagt u nog 10 jaar verantwoordelijkheid voor de re-integratie van uw werknemer. Ook krijgt u de WGA-uitkering dan doorbelast. In dat geval kan het derde spoor traject worden gestart waarbij u nogmaals uw werknemer begeleidt naar passend werk. 

Waarom re-integratie derde spoor inzetten?

Eigenrisicodrager zijn kan veel voordelen opleveren. Als u hiervoor gekozen heeft betaald u namelijk een stuk minder premie dan wanneer u verzekerd bent voor verzuim en het UWV deze verantwoordelijkheid draagt. Als het verzuim in uw bedrijf laag is, kan het zeker interessant zijn deze keuze te maken. Maar indien uw werknemer langdurig ziek is en de re-integratie niet lukt, moet u potentieel uw werknemer nog maximaal 10 jaar langer doorbetalen. Dat kan ontzettend kostbaar worden als de re-integratie niet afgesloten wordt. Door een re-integratie derde spoor traject te starten kunt u alsnog uw werknemer naar passend werk begeleiden waardoor u deze verantwoordelijkheid kunt loslaten. Het doel van het derde spoor is:

 • Nieuw werk voor uw werknemer 
 • Kostenbesparing voor u
 • Een hoger inkomen voor uw werknemer dan de uitkering waar ze recht op hebben.

Wat zijn de uitdagingen bij re-integratie derde spoor?

Het derde spoor is anders in dat een werknemer bij het derde spoor al enige tijd aan het re-integreren is en de stappen van spoor 1 en 2 al heeft doorlopen. De activiteiten en taken die moeten worden gedaan lijken erg op die van spoor 2, en daarom is het bij spoor 3 nog belangrijker om een focus te gaan leggen. Er zijn weer andere uitdagingen daarbij:

 • Uw werknemer is inmiddels al een lange tijd niet aan het werk en het kan een extra uitdaging zijn hem of haar opnieuw gereed te maken voor werk.
 • Het kan lastiger worden een nieuwe uitgever te overtuigen uw werknemer in dienst te nemen. De overtuiging is vaak bij langdurige re-integratietrajecten dat de risico’s erg groot zijn hierbij.

Is het waard eigenrisicodrager te zijn?

De vraag is of het is om eigenrisicodrager te zijn. Zelfs met het risico om maximaal 10 jaar vast te zitten aan loondoorbetaling en het eventueel moeten starten van re-integratie derde spoor. Er zijn voordelen en nadelen aan eigenrisicodrager zijn.

 • Voordelen eigenrisicodrager:
  • Kostenbesparing
  • Preventie
 • Nadelen eigenrisicodrager:
  • Verantwoordelijk voor kosten re-integratie
  • Garantieverklaring
  • Voorwaarden verzekeraar
  • Bezwaar en beroep

Eigenrisicodrager bij WGA, WW, of Ziektewet

U kunt eigenrisicodrager zijn bij arbeidsongeschiktheid (WGA), bij ziekte (Ziektewet) en bij werkloosheid (WW). Dit zijn de regels:

 • WGA: Als u eigen risico draagt voor de WGA betaalt u minder premie. Wanneer uw werknemer arbeidsongeschikt wordt, betaalt niet UWV maar u de WGA-uitkering en de kosten van de re-integratie. Vanaf de start van de WGA-uitkering blijft u dan nog 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie. Samen met de eerste twee jaar bent u maximaal 12 jaar verantwoordelijk. Hierna neemt UWV de verantwoordelijkheid over.
 • Ziektewet: Als eigenrisicodrager bij ziekte betaalt u minder premie. Als uw werknemer dan ziek wordt, betaalt niet UWV maar u de Ziektewet-uitkering. 
 • WW: U betaalt geen WW premie, maar u moet de kosten van de WW-uitkering betalen als uw werknemers werkloos worden.

Inventariseren van de kansen voor re-integratie derde spoor

Als uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is verklaard, betekent dit ook dat zij enigszins beperkt zullen zijn in het doen van werk. Om binnen de re-integratie derde spoor de begeleiding naar nieuw werk goed voort te zetten, kan het daarom effectief zijn een lijst met de functionele mogelijkheden van uw werknemer op te stellen. 

 • Hierbij is het belangrijk de focus te leggen op werken naar vermogen, en een positief toekomstbeeld met wat de werknemer nog wél allemaal kan doen. 
 • De nadruk ligt op werkhervatting en het bereiken van tenminste 65% van de resterende verdiencapaciteit. Dit is het bedrag dat de werknemer zou moeten kunnen verdienen in een nieuwe functie. 

De juiste interventies inzetten

Omdat uw werknemer verschillend werk niet meer kan doen, kan het zeer positief zijn te focussen op de vaardigheden die uw werknemer nog wel kan uitoefenen tijdens de re-integratie derde spoor. Het kan ook zo zijn dat uw werknemer bepaalde onbenutte talenten heeft die hij of zij op deze manier kan ontdekken. Daarom kunt u bij de inzet van interventies focussen op uw werknemer trainen en coachen naar een baan die ze gezond en met plezier kunnen uitoefenen. Denk hierbij aan:

 • Loopbaanbegeleider: Met de expertise en ervaring van een loopbaanbegeleider kunnen nieuwe kansen en mogelijkheden onderzocht worden.
 • Training: Als het een tijd geleden is sinds uw werknemer gesolliciteerd heeft, kan het zeker effectief zijn hier opnieuw voor te trainen. Hoe beter uw werknemer is in solliciteren, ongeacht hun competenties, hoe sneller uw werknemer aan een baan komt.
 • Omscholing. Uw werknemer kan nieuwe vaardigheden om een bepaald beroep te kunnen starten. Om meer kansen te creëren kan het zeker nuttig zijn hierin te investeren.

Waarom een re-integratiedienst inzetten bij derde spoor

Wanneer uw werknemer binnen het derde spoor moet re-integreren bent u waarschijnlijk al een lange tijd bezig met dit traject. Er is wellicht al veel geschut ingezet om uw werknemer terug aan het werk te krijgen, en het is gebleken dat dit niet veel succes had. Het inzetten van een re-integratiebedrijf kan daarom belangrijk zijn bij de re-integratie derde spoor om wel goede resultaten te boeken. De voordelen van een re-integratiedienst:

 • Re-integratiebegeleiding en verschillende plichten rondom re-integratie overnemen en met een frisse blik kijken naar uw verzuimende werknemer.
 • Ze beschikken over de ervaring en competenties om een re-integratie succesvol af te sluiten.
 • De kans op nieuw werk vergroot aanzienlijk, wat u veel kosten kan besparen. Ook kan uw deels arbeidsongeschikte werknemer nieuw perspectief krijgen op werk.
Alle partijen kunnen dan baat hebben met het inzetten van een re-integratie derde spoor. Door dit traject te starten kunt u alsnog uw werknemer naar passend werk begeleiden waardoor u deze verantwoordelijkheid kunt loslaten.

Takeaways

 • Een re-integratie derde spoor kan worden ingezet als u eigenrisicodrager bent en het niet gelukt is uw werknemer binnen het tweede spoor te re-integreren. 
 • Het derde spoor is voordelig voor u en uw werknemer: u kunt hoge kosten beperken en uw werknemer kan werk met een beter salaris krijgen.
 • Omdat de activiteiten bij het derde spoor lijken op die van het tweede spoor liggen de uitdagingen vooral in de extra moeite die worden ingezet omdat het traject lang heeft geduurd.
 • Het kan waard zijn eigenrisicodrager te zijn omdat u kosten kunt besparen. 
 • Het derde spoor vraagt om een intensivering van inspanningen met behulp van experts als re-integratiebegeleiders of coaches.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.