Wat zijn nadelen re-integratie tweede spoor als werkgever?

12/05/2022 Beleid
Wat zijn nadelen re-integratie tweede spoor als werkgever?
Start u een re-integratie tweede spoor voor uw zieke werknemer? En bent u benieuwd wat er allemaal aan te pas komt? In dit artikel bespreken we welke nadelen bij re-integratie tweede spoor en uitdagingen u tegen kunt komen wanneer u uw werknemer helpt naar nieuw werk bij een andere werkgever.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat is re-integratie tweede spoor?

Wanneer het niet lukt uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te re-integreren binnen een eerste spoor traject, volgt een tweede spoor traject. Hierbij begeleidt u uw werknemer naar nieuw werk bij een andere werkgever. De arbeidsmogelijkheden van uw werknemer worden onderzocht. Ook is er een oriëntatie op de arbeidsmarkt en samen stelt u een plan van aanpak op. Uw werknemer gaat aan de gang met sollicitatieactiviteiten. Dan kunt u ook kiezen uit verschillende mogelijkheden om de re-integratie spoediger succesvol af te sluiten. Wat zijn de nadelen van een re-integratie tweede spoor en welke obstakels kunt u tegenkomen?

Wat kunnen nadelen zijn van re-integratie tweede spoor?

Verloopt de re-integratie niet zo soepel als u graag zou zien? Bij een re-integratie tweede spoor kunnen verschillende zaken de situatie lastig of tijdrovend maken. Een aantal nadelen van re-integratie tweede spoor:

 • Als de re-integratie niet soepel verloopt kan het traject een stuk langer duren.
 • Hoe langer het traject, hoe hoger de kosten. Niet alleen van doorbetaling, maar ook van de begeleiding.
 • Hoe meer begeleiding uw werknemer nodig heeft, hoe hoger de kosten.
 • Indien te weinig begeleiding wordt ingezet of verkeerde keuzes worden gemaakt, kan het traject voortduren en meer kosten opleveren.
 • Er bestaan verschillende kansen op loonsancties vanuit UWV als beoordeelt wordt dat u zich niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie.

Obstakels bij tweede spoor

Bent u zich bewust van eventuele tegenvallers? Als nadelen bij re-integratie tweede spoor zijn er verschillende manieren waarop het traject kan worden bemoeilijkt. Deze obstakels kunnen u tijd, geld en energie kosten. We behandelen een aantal zaken waarmee u geconfronteerd kan worden.

Werknemer wijst potentieel werk af

Natuurlijk wilt uw werknemer graag werk gaan doen dat ze leuk zullen vinden. Maar soms zijn deze functies moeilijk te vinden in de huidige arbeidsmarkt. Of er bestaat veel concurrentie bij deze gewilde vacatures. Het kan zijn dat uw werknemer daardoor potentieel passend werk afwijst, of niet gemakkelijk aan een nieuwe baan komt. Omdat het traject langer en langer wordt kan dit de kosten flink opdrijven. Daarom is het belangrijk op één lijn te zitten als het gaat om realistische kansen voor uw werknemer om te zorgen dat niet een van de nadelen van re-integratie tweede spoor wordt. Er zijn een aantal regels als het gaat om de verwachtingen die u mag hebben van uw werknemer omtrent het aannemen van werk:

 • Binnen het eerste halfjaar mag uw werknemer een baan afwijzen als deze niet passend is. 
 • Na het eerste jaar wordt uw werknemer wel verplicht om niet passend werk aan te nemen. Als dat werk ook verantwoord is met zijn of haar gezondheid. 
 • Merkt u dat de communicatie met uw werknemer omtrent de verwachting van werk niet goed verloopt? U kunt ook kiezen om een re-integratiebegeleider in te zetten. Deze kan een neutrale plek innemen om uw werknemer te helpen inzicht te krijgen in realistische baankansen. Dit beperkt de schade als nadeel van re-integratie tweede spoor en kan het proces bespoedigen om nieuw werk voor uw werknemer te vinden.

Eerst een proefplaatsing voor een nieuw contract

Heeft uw werknemer nieuw werk gevonden? Ook wanneer u samen een nieuwe baan vindt voor uw werknemer, wordt vaak niet direct een arbeidsovereenkomst gesloten als nadeel van re-integratie tweede spoor. Meestal wordt eerst gevraagd om een proefplaatsing. Zo kan de nieuwe werkgever zien of uw werknemer geschikt is voor de functie. 

 • Dit verloopt vaak volgens een detachering, werkervaringsplaats of stage. 
 • Indien dit succesvol verloopt en elke partij tevreden is kan een arbeidsovereenkomst worden getekend.

Gezondheid verslechterd

Een van de nadelen van re-integratie tweede spoor is dat de gezondheid van uw werknemer onverwachts kan verslechteren. Het kan daarom ook puur door de medische indicatie komen dat een traject mislukt. Volgens onderzoek is er vaker onverwachte verslechtering dan verbetering van de gezondheid als het gaat om de vooraf opgestelde prognose. Hierdoor zit er soms niet een stijgende lijn in het re-integratietraject en vergroot de kans dat het mislukt.

 • Het kan lonen al eerder te kijken naar arbeidsongeschiktheid en aanvragen omtrent WIA-uitkering. Het is mogelijk een vervroegde aanvraag in te dienen.
 • Een juiste inschatting van externe professionals die hulp kunnen bieden bij herstel kan daarom goud waard zijn.
 • Ook moet soms gezondheid opnieuw beoordeelt worden als blijkt dat de prognose niet overeenkomt met het herstel.

Te weinig begeleiding ingezet

Als u ervoor gekozen heeft zelf de re-integratie op u te nemen en geen externe begeleiding in te zetten kan blijken dat u de situatie toch verkeerd heeft ingeschat. Een van de nadelen van re-integratie tweede spoor kan zijn dat het soms lastig is in te schatten wat uw werknemer nodig heeft:

 • Misschien heeft uw werknemer meer training nodig omtrent solliciteren of assertiviteit. Een goede sollicitant zijn is vaak belangrijker dan de juiste competenties hebben.
 • Met sommige ziektebeelden is het lastiger om werk te vinden
 • Ook kan het zijn dat uw werknemer professionele hulp nodig heeft om beter te herstellen. 
 • Of u heeft de arbeidsmarkt niet voldoende ingeschat en mist de expertise om het juiste werk te vinden voor uw werknemer. 
 • Door alsnog een re-integratiebegeleider in te zetten kan het traject verkorten en alsnog succesvol worden afgesloten.

Conflict met uw werknemer

Re-integratie kan een emotioneel zwaar proces zijn voor uw werknemer, maar ook voor u. Helemaal wanneer uw werknemer te maken heeft met een slechte gezondheid of niet lekker in zijn of haar vel zit. Er kan irritatie worden gevoeld en het kan zijn dat u in een conflict verwikkeld raakt met elkaar. Dit kan ook een van de nadelen van re-integratie tweede spoor zijn. U en uw werknemer hebben verschillende rechten en plichten om het proces op gang te houden:

 • Uw werknemer heeft het recht om een second opinion bij een andere bedrijfsarts aan te vragen indien hij of zij het niet eens is met het oordeel van de huidige bedrijfsarts. 
 • Ook heeft uw werknemer het recht om een deskundigenoordeel te vragen als hij of zij het idee heeft dat u zich te weinig inspant voor de re-integratie. 
 • U kunt dit deskundigenoordeel ook zelf aanvragen als u opmerkt dat uw werknemer niet voldoende meewerkt aan de re-integratie. 

Potentieel hoge kosten bij tweede spoor

Duurt het traject langer dan u wilt? Op den duur kan de re-integratie veel kosten opleveren als belangrijk nadeel bij re-integratie tweede spoor:

 • Een tweede spoortraject kan lang duren, waarbij u verplicht bent het loon van uw werknemer door te betalen. 
 • Ook kan u loonsancties krijgen wanneer beoordeelt wordt dat u zich niet voldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. U kan worden verplicht maximaal 52 weken langer door te betalen.
 • Vervanging voor uw verzuimende werknemer of de kosten om een nieuwe werknemer aan te nemen, zoals met een uitzendbureau.
 • Coaching en professionele hulp: Het kan zijn dat uw werknemer professionele hulp nodig heeft van een externe hulpverlener als een coach of een psycholoog bij het herstel. Er wordt vanuit UWV van u verwacht dat u de kosten voor opleiding of training draagt.
 • Kosten voor second opinion of deskundigenoordeel. 

Wat als het tweede spoor mislukt?

Na heel veel inspanning, tijd en geld kan het tweede spoor alsnog mislukken. Indien dit gebeurt kan een WIA-aanvraag worden gedaan. Belangrijke punten hierbij:

 • Indien UWV beoordeelt dat u onvoldoende heeft gedaan voor de re-integratie kunt u loonsancties krijgen. Hierbij betaalt u uw werknemer maximaal 52 weken door.
 • Bent u eigenrisicodrager? Dan bent u verplicht maximaal tien jaar verantwoordelijk te zijn voor het WGA-loon. Er kan dan een derde spoor traject worden gestart om kosten hiervan te beperken.

Kosten en tijdsduur beperken?

Om de schade te beperken als het gaat om boetes kunnen verschillende zaken worden ingezet. Ook om de duur van een traject, een van de grote nadelen van re-integratie tweede spoor, te verkorten door sneller succes te boeken. Denk aan externen met een expertise in begeleiding binnen het tweede spoor. Zij kunnen de volgende interventies uitvoeren:

 • Bemiddeling: Indien uw werknemer en u een conflict hebben kan het effectief zijn een externe mediator in te zetten om de communicatie te verbeteren. Ook kan worden gekozen voor meer externe begeleiding zodat deze confrontaties uitblijven.
 • Arbeidsmarkt mogelijkheden onderzoeken om de juiste vacatures te bieden
 • Sollicitatievaardigheden versterken voor succesvolle sollicitaties, van brieven, CV’s maken tot de gesprekken en de sollicitatieprocedure zelf.
 • Loopbaancoaching om te zorgen dat uw werknemer het juiste passende werk voor ogen heeft en dit werk kan worden gevonden.
 • Externe begeleiding: Het inzetten van externen zoals een re-integratiebedrijf kan kosten opleveren, maar uiteindelijk ook weer de schade beperken als het gaat om kosten door het traject een stuk te versnellen en succes te boeken. 

Heeft een tweede spoor ook voordelen?

Hoewel het tweede spoor weer een andere inspanning vraagt dan een eerste spoor, kan het ook lonen het tweede spoor al eerder in te zetten. Verschillende verzuimende werknemers kunnen profijt hebben van een schone lei bij een nieuwe werkgever. Naast nadelen van re-integratie tweede spoor zijn er ook veel voordelen:

 • Uw werknemer krijgt werk dat echt passend is, en u hoeft zich niet in bochten te gaan wringen om passend werk te creëren.
 • Met een goede begeleiding kan uw werknemer snel weer aan het werk bij een andere werkgever die eventueel al een passende functie klaar heeft.
 • Door de focus te leggen op nieuw werk elders kan de houding positiever zijn dan te zoeken naar werk binnen uw eigen bedrijf.
Een van de nadelen van re-integratie tweede spoor kan zijn dat het soms lastig is in te schatten wat voor begeleiding uw werknemer nodig heeft.

Takeaways

 • Nadelen van re-integratie tweede spoor kunnen zijn: het langdurige traject, potentieel hoge kosten om de re-integratie goed te laten verlopen, en mogelijke loonsancties wanneer u het niet effectief aanpakt.
 • Met een goede re-integratiebegeleider kunt u een werknemer die veel werk afwijst en niet positief in de re-integratie staat het beste helpen.
 • Omdat er vaker onverwachte tegenslag voorkomt bij re-integratie kan het goed zij hiermee rekening te houden en vragen rondom arbeidsongeschiktheid sneller op tafel te halen.
 • Door direct voldoende en de juiste interventies en begeleiding in te zetten voorkomt u dat een traject te lang duurt.
 • Het tweede spoor kan ook voordelen hebben, sommige werknemers re-integreren een stuk beter met een schone lei bij een nieuwe werkgever.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.