Welke re-integratie 2e spoor verplichtingen heb ik als werknemer?

12/05/2022 Beleid
Welke re-integratie 2e spoor verplichtingen heb ik als werknemer?
Komt u al uw re-integratie 2e spoor verplichtingen als werknemer goed na? Er kan veel op u afkomen bij het solliciteren naar ander werk. Ook kunnen er veel beren op de weg zijn waardoor het moeilijk wordt aan uw plichten te voldoen. Bijvoorbeeld als u nog last heeft van ziekte of u niet lekker in uw vel voelt. Of als u solliciteren moeilijk vindt. Vraagt u zich af waar u recht op heeft en waar u op moet letten? In dit artikel bespreken we alle regels en wat u moet doen om negatieve consequenties als ontslag of een lagere uitkering te voorkomen.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Uw re-integratie 2e spoor verplichtingen

Blijkt dat uw re-integratie niet gaat lukken bij uw eigen werkgever, ofwel binnen de oude functie of een nieuwe functie? Dan kan een 2e spoor worden gestart. Een re-integratie binnen het tweede spoor betekent dat u begeleidt wordt naar werk bij een nieuwe werkgever of bedrijf. Dit kan als een lastig traject worden ervaren omdat er allerlei nieuwe zaken op u af komen. Daarom is het belangrijk te weten waar u grenzen kunt aangeven, maar ook aan welke re-integratie 2e spoor verplichtingen u moet voldoen. Over het algemeen zijn de volgende zaken verplicht volgens de Arbowet:

 • Volgens de Arbowet moeten beide u en uw werkgever zich actief in te spannen om u zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.
 • U moet zich houden aan de afspraken die gemaakt zijn in het Plan van Aanpak.
 • U bent beschikbaar voor controle bij u thuis.
 • U moet passende arbeid aanvaarden.
 • U moet een actieve rol aannemen in het meedenken welk werk wel passend is voor u en dit kenbaar maken in de voortgangsgesprekken met werkgever of leidinggevende (minimaal eens in de 6 weken).

Wat als ik mijn plichten niet na kom?

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor het moeilijk kan zijn om uw re-integratie 2e spoor verplichtingen na te komen. Door langdurige ziekte kunt u zich bijvoorbeeld mentaal of emotioneel ook wat minder lekker voelen. Om wat voor reden het ook niet lukt, het is belangrijk te weten wat voor gevolgen u kunt verwachten van uw werkgever of volgens de Arbowet. Indien u uw plichten niet nakomt kunnen hier verschillende negatieve consequenties van komen:

Wat als mijn ziekte het lastig maakt mijn plichten na te komen?

Bij sommige aandoeningen of ziektes kan het lastig zijn om aan bepaalde re-integratie 2e spoor verplichtingen te voldoen. Bijvoorbeeld wanneer u een langdurige en heftige burn-out heeft en de motivatie mist om te solliciteren. Of wanneer u het erg lastig vindt om uw oude werk of functie te verlaten en dit eerst moet verwerken. In dit soort gevallen kan het belangrijk zijn deze zaken te bespreken met de bedrijfsarts. Een aantal zaken die u moet weten: 

 • De bedrijfsarts heeft geheimhoudingsplicht. Uw persoonlijke gesprekken worden niet doorgegeven aan uw werkgever. 
 • De bedrijfsarts kan wel advies geven aan de werkgever over bepaalde begeleiding die u nodig heeft om het proces gemakkelijker te maken. Denk bijvoorbeeld aan een coach of psycholoog. Uw werkgever kan gevraagd worden dit te bekostigen.
 • U kunt langzaam uren opbouwen met behulp van de bedrijfsarts. Of bijvoorbeeld kortdurig ander werk aan te nemen dat niet te zwaar voor u is. Zo kunt u weer wennen aan werken en heeft u een routine. 

Wat is actief meewerken aan de re-integratie?

Volgens de wet bent u verplicht om actief mee te werken aan de re-integratie, maar wat betekent dit precies? Wanneer doet u voldoende en wanneer moet u uitkijken voor eventuele negatieve gevolgen? De Arbowet geeft een paar vaste regels omtrent re-integratie 2e spoor verplichtingen en ook een richtlijn aan

 • Voer tenminste een keer in de 6 weken een gesprek met uw werkgever om de voortgang te bespreken.
 • U heeft sollicitatieplicht binnen de re-integratie tweede spoor.
 • Spant u zich volgens uw werkgever te weinig in? Dan kan hij of zij een deskundigenoordeel aanvragen om u te beoordelen. Uw uitkering kan dan verlaagt worden.
 • Dit kan ook gebeuren wanneer u passend werk weigert.

Welke sollicitatieactiviteiten zijn er?

Bij de re-integratie tweede spoor heeft u de verantwoordelijkheid om sollicitatieactiviteiten te doen. Wat moet u zich hierbij voorstellen als een van de re-integratie 2e spoor verplichtingen? Een aantal mogelijke bezigheden omtrent de sollicitatieplicht zijn:

 • Open sollicitaties
 • Sollicitaties op vacatures
 • Sollicitatiegesprekken
 • Bellen met werkgevers:
 • Langsgaan bij werkgever:
 • Inschrijving bij een uitzendbureau

Begeleiding bij sollicitatieactiviteiten

Vindt u het moeilijk om zich te presenteren tijdens sollicitatiegesprekken? Bij sollicitaties wordt vaker de beste sollicitant aangenomen, of deze nu de meest geschikte kandidaat is of niet. Dat kan intimiderend klinken, maar succesvol solliciteren is goed te leren. Om het sollicitatieproces beter te laten verlopen kan een re-integratiebegeleider of jobcoach worden ingezet. Deze kan u verschillende testen en trainingen aanbieden. Volgens de regels van re-integratie 2e spoor verplichtingen bent u ook verplicht een opleiding te volgen als de werkgever dat nodig acht in het belang van de re-integratie

Ben ik verplicht werk aan te nemen?

Ziet u het niet zitten om bepaald werk aan te nemen? Het is de bedoeling binnen het tweede spoor traject om passend werk voor u te vinden. Passend werk betekent dat het werk aansluit op uw opleidingsniveau, werkervaring en wat u fysiek en mentaal goed aan kan. Hoewel er wel verwachtingen zijn rondom het aannemen van werk in verschillende fases van de re-integratie, is het niet verplicht om werk aan te nemen dat niet passend is. Daarbij is het dus de vraag welke baan als passend kan worden gezien. Er zijn verschillende regels als het gaat om re-integratie 2e spoor verplichtingen:

 • Binnen het eerste halfjaar van uw ziekteverzuim moet uw potentiële nieuwe werk aansluiten bij uw functionele mogelijkheden, uw opleiding, werkervaring en uw oude salarisniveau. 
 • Als u een half jaar ziek bent kan er verwacht worden dat u een baan accepteert die onder uw oude opleidingsniveau is, of minder aansluit op uw werkervaring. Dit geldt ook voor werk waarbij u een reistijd van langer dan twee uur zou krijgen. Mits dit op basis van uw gezondheid verantwoord is.
 • In de regel is het: hoe langer u niet aan het werk bent, hoe meer functies als passend werk worden gezien.
 • Als het niet lukt passend werk te vinden, moet u ook soms niet passend werk accepteren na verloop van tijd. Ook als u net afgestudeerd bent is dit een van de re-integratie 2e spoor verplichtingen. Uw werkervaring na uw opleiding is in dat geval belangrijker dan het niveau van het werk.
 • U bent verplicht passend werk aan te nemen. Doet u dit niet, dan kunt u een lagere uitkering krijgen.

Wat gebeurt er als ik ergens wordt aangenomen?

Als u een nieuwe baan gevonden heeft, of een nieuwe werkgever die u graag aan wilt nemen, kunt u weer aan de slag. Het proces gaat als volgt

 • Vaak wordt u eerst op de proef gevraagd voordat een arbeidsovereenkomst wordt afgesloten. Dit is vaak via detachering, proefplaatsing of een werkervaringsplaats.
 • U stelt dan eerst samen met uw oude en nieuwe werkgever een detacheringsregeling op.
 • Als uw proefplaatsing succesvol is, u tevreden bent, maar ook uw oude en nieuwe werknemer tevreden zijn, kan u een arbeidsovereenkomst tekenen bij uw nieuwe werkgever.

U heeft re-integratie 2e spoor verplichtingen, maar wat zijn uw rechten?

Hoewel er best wat re-integratie 2e spoor verplichtingen zijn waar u aan moet voldoen tijdens het traject, is het belangrijk niet te vergeten dat u ook rechten heeft. U kunt er bijvoorbeeld goed voor opkomen om bijvoorbeeld meer moeite te eisen van uw werkgever als blijkt dat hij of zij niet voldoende energie steekt in uw re-integratie. Ook kan het zijn dat u in een geschil ligt met uw werkgever, of met uw bedrijfsarts. In dat geval is het belangrijk de volgende mogelijkheden te kennen waar u altijd recht op heeft:

 • U heeft altijd wettelijk het recht naar een bedrijfsarts te gaan. Ook dient uw werkgever dit wettelijk goed geregeld te hebben. Als dat niet zo is, kunt u op kosten van uw werkgever een consult aanvragen bij een bedrijfsarts.
 • Als u het niet eens bent met uw bedrijfsarts, bijvoorbeeld wanneer hij of zij vindt dat u wel weer aan het werk kan gaan terwijl u nog niet hersteld bent, kunt u een second opinion vragen bij een andere bedrijfsarts
 • U heeft het recht een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen, maar uw werkgever heeft hier ook recht op. Hierbij wordt vaak een arbeidsdeskundige ingezet. Deze kijkt opnieuw naar uw arbeidsmogelijkheden en het plan van aanpak, maar ook of uw werkgever zich voldoende heeft ingespant om u aan het werk te krijgen. Let op, uw werkgever kan ook een deskundigenoordeel aanvragen. De arbeidsdeskundige kijkt dan ook naar uw inzet. 
 • In de praktijk is het gebruikelijk dat uw werkgever een re-integratiebedrijf inzet. Het is de bedoeling dat u zich comfortabel voelt bij uw re-integratiebegeleider, ook als het gaat om de competenties of onafhankelijkheid van uw begeleider. Indien u hier twijfels bij heeft kunt u om een ander re-integratiebedrijf verzoeken.
Volgens de wet moet u actief meewerken aan uw re-integratie, en dat betekent het volgen van uw re-integratie 2e spoor verplichtingen.

Takeaways

 • U bent verplicht zich actief in te spannen voor uw re-integratie, ook binnen het tweede spoor.
 • Als u uw re-integratie 2e spoor verplichtingen niet goed nakomt kunt u negatieve consequenties ervaren, zoals het ontslaan door uw werkgever of het moeten aannemen van een baan die u niet wilt.
 • Wanneer u nog veel last heeft van uw ziekte en dat het solliciteren in de weg zit kunt u een second opinion vragen.
 • U heeft een sollicitatieplicht en moet in ieder geval om de zes weken een gesprek met uw werkgever voeren.
 • U bent verplicht om passend werk aan te nemen, en hoe langer het traject duurt, hoe meer werk als passend gezien wordt.
 • Naast plichten heeft u ook het recht om een deskundigenoordeel, een second opinion, of een consult bij de bedrijfsarts. U kunt ook een ander re-integratiebedrijf zoeken als u vindt dat de huidige niet effectief is.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.