Werkgever heeft geen passend werk, wat moet u doen?

09/06/2022 Preventie & Vitaliteit
Werkgever heeft geen passend werk, wat moet u doen?
Wordt het tijdens de re-integratie duidelijk dat uw werkgever geen passend werk voor u heeft? En vraagt u zich af hoe u toch weer aan het werk kan gaan? In dit artikel gaan we in op wat passend werk precies betekent en wat uw mogelijkheden zijn buiten uw oude bedrijf. Met de juiste begeleiding kunt u uitzoeken welk werk nu écht bij u past en waar u de fijnste nieuwe start kunt maken. Lees verder voor alle informatie en tips die u nodig heeft voor passend werk bij een andere werkgever.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat is passend werk?

Vraagt u zich af of uw werkgever geen passend werk heeft, en wat dit precies inhoudt? Passend werk betekent volgens UWV dat uw baan aansluit bij uw werkervaring en opleidingsniveau. En dus wat u weet en wat u kunt. Ook is het de bedoeling dat u het werk fysiek en mentaal goed aankan. Dit hangt af van uw gezondheid, wat voor werk u eerder deed, hoe lang u ziek bent en hoe ver u met uw re-integratie bent. Het is de bedoeling dat ieder persoon passend werk doet naar zijn of haar persoonlijke situatie. Welk werk is passend voor u? Dat kan beoordeeld worden door UWV of de arbeidsdeskundige. 

Passend werk met eerste spoor re-integratie

Bij de re-integratie wordt vaak gestart met het eerste spoor traject. Hierbij wordt gekeken of u binnen uw oude bedrijf terug aan het werk kan. In sommige gevallen kan dit moeilijk worden, bijvoorbeeld als u niet meer hetzelfde werk kan uitvoeren of bepaalde taken niet meer lukken. In dat geval kan uw werkgever uitzoeken of hij of zij uw oude werk passend kan maken. Samen met de bedrijfsarts en uw werkgever kunt u meedenken over hoe uw baan geschikt kan worden gemaakt tijdens uw herstel of daarna. Of welke mogelijkheden u heeft om ander passend werk uit te voeren bij uw bedrijf. Heeft uw werknemer geen passend werk, dan worden andere opties onderzocht. Uw oude werk kan passend gemaakt worden door:

 • De werkplek aanpassen zodat deze gezonder is voor u, bijvoorbeeld wanneer u extra fysieke steun nodig heeft bij uw werk.
 • Flexibele werktijden, mogelijkheden om het werk zelf in te delen of parttime werken in plaats van fulltime.
 • Uw taken aanpassen op uw vermogen, taken van uw to-do’s afhalen of juist toevoegen als andere taken niet meer lukken.

Oude functie kan niet passend gemaakt worden

Heeft uw werkgever geen passend werk als het gaat om uw oude functie, zelfs aangepast? In dit geval zijn er verschillende keuzes:

 • In het geval dat uw werkgever uw eigen functie niet passend kan maken, kan het zijn dat hij of zij u een andere functie binnen het bedrijf kan aanbieden. Bijvoorbeeld door taken te ruilen met een collega of door extra scholing te volgen.
 • Het kan zijn dat u uw oude werk een periode niet kan uitvoeren omdat u aan het herstellen bent. In dat geval kunt u tijdelijk een andere functie uitvoeren, bij uw eigen bedrijf of bij een andere werkgever. Na uw herstel kan u dan terugkeren op uw oude functie. 

Werkgever heeft geen passend werk

Het kan zo zijn dat uw werkgever geen passend werk heeft of kan bieden, of dit nu uw oude functie aangepast is of een andere functie binnen het bedrijf. Of wanneer juist de bedrijfscultuur of uw functie binnen uw oude werk een van de redenen was dat u ziek bent geworden, zoals met burn-out. In dat geval kunt u samen een ander traject starten binnen de re-integratie. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht over passend werk bij een andere werkgever. Dit noemen we de re-integratie tweede spoor. Binnen dit kader wordt u begeleidt naar ander werk bij een nieuwe werkgever. De procedure gaat als volgt:

 • Het moet duidelijk zijn dat er geen mogelijkheden voor werk meer zijn binnen uw oude bedrijf.
 • De bedrijfsarts legt zijn of haar bevindingen vast in een verklaring.
 • Werkgever heeft de verantwoordelijkheid om het tweede spoor te starten.
 • U en uw werkgever zijn dan verplicht op zoek te gaan naar werk bij een ander bedrijf voor u.
 • Het Plan van Aanpak van uw re-integratie moet hierop aangepast worden.

Passend werk vinden bij andere werkgever

Zelfs als uw werkgever geen passend werk heeft, is de kans op nieuw werk dat goed bij u past zeker niet voorbij. Het kan ook voordelen hebben om werk te vinden bij een nieuwe werkgever. Met een nieuwe baan heeft u een frisse start en kunt u werk doen dat echt goed bij u past. Heeft u nog tijd nodig om over uw oude werk heen te komen? Voor veel mensen kan het verlies van de oude baan lijken op een rouwproces. Door ook de tijd te nemen om dit te verwerken kunt u sneller met een goed gevoel opnieuw starten. Lukt het niet vrede hiermee te krijgen? U kunt ook kiezen professionele hulp te vragen, zoals een gesprek met een psycholoog of coach. 

Hoe vindt u passend werk?

Wanneer uw werkgever geen passend werk heeft en het tweede traject start, is het de bedoeling dat u ook sollicitatieactiviteiten gaat ondernemen voor een nieuwe baan. Hierbij horen verschillende onderdelen, zoals een oriëntatie op de arbeidsmarkt, het opstellen van een geüpdatete CV, maar ook het voorbereiden op uw sollicitatiegesprekken. En dat is zeker belangrijk, volgens onderzoek is namelijk zo dat de beste sollicitanten sneller de baan krijgen. Zelfs wanneer iemand anders misschien wel meer geschikt zou zijn. Succesvol solliciteren is gelukkig goed te leren. Met de juiste begeleiding kan iedereen de baan vinden die bij hem of haar past.

Begeleiding om passend werk te vinden

Heeft uw werkgever geen passend werk, dan is het in de praktijk vaak zo dat hij of zij zich laat ondersteunen door een re-integratiebedrijf of arbodienst. U kunt verschillende begeleiding krijgen bij  het vinden van nieuw werk. 

 • Re-integratiebegeleider, die uw gehele re-integratietraject begeleidt als ook de sollicitaties.
 • Coach, die u bijvoorbeeld kan helpen beter in uw vel te zitten of met trainingen zodat u ook beter aan de slag kan met sollicitaties. 
 • Loopbaanbegeleider, die u kunt helpen nieuwe ideeën te krijgen over ander werk. Een fris paar ogen kan helpen om uw onbenutte talenten naar boven te halen.

Wanneer moet u passend werk aannemen?

Misschien heeft u een droombaan in gedachten, maar is op dit moment de arbeidsmarkt niet erg gunstig voor deze functie. Uw werkgever heeft ook geen passend werk dat uw wensen vervult. Of u wordt niet enthousiast van het werk dat u wordt aangeboden. De vraag is dan wanneer u verplicht bent om werk aan te nemen, en hoe lang u de tijd mag nemen een baan te vinden die het beste bij u past en wat u wilt. De volgende regels zijn hierbij van toepassing:

 • Binnen het eerste half jaar mag u werk afwijzen als u het niet passend (genoeg) vindt.
 • Na een half jaar kan van u verwacht worden dat u werk aanneemt dat minder passend is of zelfs niet passend. Ook als de reistijd voor deze baan langer dan twee uur is, mits dit kan met uw gezondheid.
 • In de regel is het, hoe langer u nog niet aan het werk bent, hoe meer banen passend worden.
 • U kan dus ook verplicht worden na verloop van tijd om niet passend werk aan te nemen. Indien u weigert kan u gekort worden op uw uitkering.

Lukt het niet om passend werk te vinden?

Heeft een nieuwe werkgever ook geen passend werk voor u? Dan komt u misschien in aanmerking voor een WIA-uitkering. Als u bijna twee jaar (88 weken) ziek bent, kunt u deze aanvraag doen. Dat gaat als volgt:

 • U ontvangt in week 88 een brief van UWV, vanaf dat moment kunt u een WIA-aanvraag doen.
 • In de brief staat tot wanneer u aanvraag kunt doen, meestal moet dit binnen 6 weken.
 • UWV beoordeelt uw re-integratiedossier, en of u en uw werkgever zich voldoende hebben ingespannen voor uw re-integratie. Ook bekijken ze uw functionele mogelijkheden, of het werk dat u nog kan uitvoeren. En of uw werkgever zeker weten geen passend werk heeft.
 • In bepaalde gevallen heeft u geen recht op een WIA-uitkering:
  • Als u al een WAO-uitkering ontvangt.
  • Als u zelfstandig ondernemer bent en niet bij UWV verzekerd.
  • U woont in of verhuist naar een niet-verdragsland.
 • Na de beoordeling heeft u recht op een WGA-uitkering of een IVA-uitkering:
  • WGA-uitkering, dit betekent Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U komt in aanmerking voor deze uitkering als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) weer kan werken en 65% of minder van uw oude loon kan verdienen daarmee.
  • IVA-uitkering, dit betekent Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. U komt in aanmerking voor deze uitkering indien u 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen en dit in de toekomst bijna zeker zo blijft.
 • Als uw werkgever eigenrisicodrager is moet hij of zij u nog 10 jaar doorbetalen. In dat geval kan worden gekozen voor een re-integratie derde spoor, waarbij alsnog wordt getracht u te begeleiden naar een nieuwe baan. Dit heeft als voordeel dat u weer aan het werk kan en kans heeft op een hoger inkomen.

Re-integratie 2e spoor eerder stoppen

Heeft uw werkgever geen passend werk? En weet u al eerder dat het niet gaat lukken om nieuw werk te vinden bij een andere werkgever? Of dat u niet meer zal kunnen werken? Er zijn verschillende situaties waarbij al eerder afgezien kan worden van een tweede spoor. U kunt dan een vervroegde WIA-aanvraag doen. Hoe verloopt dit? De volgende stappen kunt u dan nemen:

 • Na minimaal 3 weken ziekte mag u een uitkering aanvragen. Doe dit wel voordat u 68 weken ziek bent. Dat is na ongeveer 1 jaar en 3 maanden ziekte.
 • Bij uw bedrijfsarts kunt u een ‘Verklaring bedrijfsarts’ vragen. Hiermee geeft de bedrijfsarts aan dat hij of zij het eens is met de vervroegde aanvraag. Dit moet u meesturen met uw aanvraag.
 • U kunt maar één keer een vervroegde aanvraag doen. Daarom kan het belangrijk zijn wel deze verklaring aan te vragen.
 • U kunt ook een aanvraag doen als u nog geen ‘Verklaring bedrijfsarts’ heeft, maar u moet de reden hiervoor aangeven bij de aanvraag.
Zelfs als uw werkgever geen passend werk heeft, is de kans op nieuw werk dat goed bij u past zeker niet voorbij. Het kan ook voordelen hebben om werk te vinden bij een nieuwe werkgever.

Takeaways

 • Passend werk betekent dat het werk past bij uw opleidingsniveau, werkervaring, maar ook dat u het werk zelf goed aan kan.
 • Bij re-integratie wordt altijd eerst gekeken of u kan terugkeren binnen passend werk bij uw eigen werkgever. Uw oude functie kan ook aangepast worden of uw werkgever kan een nieuwe functie aanbieden die wel passend is.
 • Heeft uw werkgever geen passend werk? Dan wordt het tweede spoor gestart waarbij u begeleid wordt naar passend werk bij een nieuwe werkgever.
 • Hoe langer u niet aan een nieuwe baan komt, hoe meer werk als passend wordt gezien.
 • Indien het niet lukt om passend werk te vinden kan u een WIA-keuring aanvragen voor een uitkering. 
 • Er kan in sommige gevallen ook eerder af worden gezien van tweede spoor. Na minimaal drie weken ziekte kunt u dan een vervroegde WIA-keuring aanvragen voor een uitkering.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.