Werkhervattingskas werknemersdeel: wat het is en hoe het werkt

24/03/2023 Preventie & Vitaliteit
Werkhervattingskas werknemersdeel: wat het is en hoe het werkt

Als u in dienst bent bij een werkgever, dan heeft uw werkgever te maken met de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit is onderdeel van de werknemersverzekeringen en uw werkgever betaalt de premie hiervoor aan de Belastingdienst. Uw werkgever mag een deel van deze premie op u verhalen. Hoe werkt dit precies?

Wat is de werkhervattingskas?

De werkhervattingskas is ingevoerd op 1 januari 2007 en is onderdeel van de werknemersverzekeringen. De gedifferentieerde premie werkhervattingskas heeft betrekking op werknemers die arbeidsongeschikt raken en om deze reden een uitkering ontvangen. De uitkering die de arbeidsongeschikte ontvangt, wordt betaald door het UWV. Maar via de gedifferentieerde premie Whk betaalt de werkgever indirect voor de kosten van deze zieke werknemers.

 

De gedifferentieerde premie Whk bestaat uit twee onderdelen: 

 
 • De gedifferentieerde premie WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). De WGA heeft betrekking op werknemers die gedeeltelijk (35-80%) of volledig (80-100%), maar niet duurzaam arbeidsongeschikt zijn. 
 • De gedifferentieerde premie ZW (Ziektewet). Sommige werknemers krijgen een Ziektewet-uitkering bij arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld werknemers met een tijdelijk contract of flexcontract. 

Hoe wordt de premie voor werkgevers bepaald?

Jaarlijks wordt het premiepercentage voor uw werkgever vastgesteld. Dit wordt gedaan op basis van drie parameters die het UWV jaarlijks bijstelt en publiceert: 

 
 • De totale loonsom

Op basis van de totale loonsom van het bedrijf wordt uw werkgever ingedeeld als kleine, middelgrote of grote werkgever.

 
 • Sectorale premie

Iedere sector krijgt jaarlijks een eigen premiepercentage, vastgesteld door het UWV. Het percentage wordt gebaseerd op het gemiddelde bedrag aan ZW- en WGA-uitkeringen dat wordt uitbetaald in de sector. Sommige sectoren hebben een groter risico op arbeidsongeschiktheid. Het premiepercentage zal in die sectoren dan ook relatief hoog zijn.

 
 • Uitbetaalde ZW- en WGA-uitkeringen

De premiepercentages worden gebaseerd op de gegevens van twee jaar geleden. Bij middelgrote en grote werkgevers wordt er ook naar de cijfers binnen het bedrijf zelf gekeken. Dit wordt meegenomen in de berekening van het premiepercentage. Op basis daarvan kunnen werkgevers een individuele korting of juist een opslag krijgen op het gemiddelde premiepercentage. 

Premiebepaling op basis van werkgeversgrootte

Voor kleine werkgevers geldt dat zij slechts de sectorale premie betalen. Voor middelgrote werkgevers wordt de sectorale premie gecombineerd met een individuele premie. Hierbij geldt: hoe groter de werkgever, hoe groter het aandeel van de individuele premie. Grote werkgevers krijgen een individuele premie op basis van de gegevens van twee jaar geleden.


 

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat is het werknemersdeel? 

Uw werkgever mag een deel van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas verhalen op de werknemers. Dit geldt alleen voor de premie voor de WGA; voor de premie van de Ziektewet mag uw werknemer niets op u verhalen. 

Voor wat betreft de premie WGA mag uw werkgever volgens de wet maximaal 50% van de premie op u als werknemer verhalen. Indien uw werkgever dat doet, moet hij dit inhouden op uw nettoloon. 

 

Het kan zijn dat er in uw cao wordt afgeweken van het maximum van 50%. Er is dan een lager maximum afgesproken. Het kan ook zijn dat er in de cao is bepaald dat er helemaal niets van de premie WGA verhaald mag worden op de werknemer.

Hoe weet u wat u betaalt?

Wilt u weten of en hoeveel u zelf meebetaalt aan de gedifferentieerde premie WGA? U kunt dit op uw salarisspecificatie terugvinden. Vaak staat het vermeld als premie WGA, premie Whk of gediff. WGA.

Uw werkgever mag volgens de wet maximaal 50% van de WGA-premie op u verhalen.

Take-aways

 • Uw werkgever betaalt een gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas aan de Belastingdienst.
 • De gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit twee onderdelen: een premie voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en een premie voor de Ziektewet.
 • De hoogte van de premie die uw werkgever moet betalen, wordt bepaald op basis van: 
  • de grootte van het bedrijf;
  • de sector waarin het bedrijf werkzaam is;
  • de uitbetaalde WGA- en ZW-uitkeringen van twee jaar geleden.
 • Uw werkgever mag een deel van de premie WGA aan u doorberekenen. Dit mag maximaal 50% van de premie zijn. 
 • Het kan zijn dat er in de cao andere afspraken zijn gemaakt over het percentage dat uw werkgever aan u mag doorberekenen. In dat geval is het percentage altijd lager.
 • De premie ZW mag uw werkgever niet aan u doorberekenen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.