Wat betekent spoor 2 traject?

02/03/2022 Beleid
Wat betekent spoor 2 traject?

Moet u re-integreren binnen het spoor 2 traject? En vraagt u zich af wat spoor 2 betekent? Het kan soms zijn dat tijdens de re-integratie blijkt dat het niet gezond voor u is om uw oude werk weer op te pakken op de manier dat u werkte voordat u ziek werd. Dan kan worden gekeken of uw oude functie passend kan worden gemaakt. Of uw bedrijf kan u een nieuwe functie aanbieden. Maar dit is lang niet altijd het geval. Dan kan worden besloten om het spoor 2 traject in te zetten. Maar wat houdt dit traject in, en wat kunt u verwachten? In dit artikel behandelen we alles wat u moet weten.

Wat is spoor 2 traject?

Wordt het moeilijk om terug te keren binnen uw oude functie of binnen uw oude bedrijf? Dan is het tijd om te kijken naar andere mogelijkheden. De volgende stap is om onder begeleiding een nieuwe baan bij een andere werkgever te vinden. Dit traject naar passend werk bij een ander bedrijf wordt het spoor 2 traject genoemd. Dit traject heeft zijn eigen bijzonderheden en verplichtingen. Maar het kan voor u ook juist de beste keuze zijn naar nieuw en gezond werk waar u zich helemaal thuis zult voelen.

Waarin verschillen spoor 1, 2 of 3?

Vraagt u zich af wat precies de verschillen zijn tussen de sporen en wat spoor 2 traject betekent? De drie sporen binnen de re-integratie houden het volgende in:

 • Spoor 1: Re-integratie op uw oude werkplek door de oude functie passend te maken, of binnen een andere functie binnen het bedrijf te starten.
 • Spoor 2: Re-integratie bij een nieuwe werkgever en een nieuw bedrijf.
 • Spoor 3: Als u na twee jaar van arbeidsongeschiktheid nog geen passende werkplek heeft gevonden, kan u een WIA-aanvraag doen. Wanneer u een WGA-uitkering krijgt, kan er worden gekozen alsnog te re-integreren binnen het derde spoor.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Waarom wordt spoor 2 traject gestart?

Vraagt u zich af waarom u niet kunt terugkeren op uw oude werkplek? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u moeilijk of zelfs onmogelijk kan terugkeren in uw oude bedrijf. Er zijn verschillende mogelijkheden die onderzocht worden:

 • Er wordt vaak eerst gekeken of u uw oude functie nog kunt uitvoeren. Soms is dit niet het geval, bijvoorbeeld:
 • Er kan ook onderzocht worden of u een andere functie bij uw oude bedrijf kan invullen. Het kan zijn dat uw eigen bedrijf dit niet kan aanbieden.
  • Bij een kleiner bedrijf kunt u verwachten dat er minder functies te vervullen zijn. Dan kan het dus lastiger zijn binnen een andere functie terug te keren in uw oude bedrijf.
  • Er is over het algemeen wel meer kans om binnen uw eigen bedrijf terug te keren in een andere functie als u bij een groot bedrijf werkt. Toch starten grote bedrijven vaak ook een spoor 2 traject, maar dan vaak tegelijkertijd met een spoor 1 traject.
 • Wanneer deze opties afgekeurd zijn, wordt onderzocht bij welke andere werkgever u terecht kan en binnen welke functie. Dan komt u in een spoor 2 traject binnen de re-integratie.

Wie besluit om spoor 2 traject te starten?

Misschien wordt u gezegd dat er een spoor 2 traject gestart wordt, maar wie maakt dit besluit? Wanneer u een re-integratietraject start, zijn verschillende stappen die moeten worden ondernomen. Er zijn ook verschillende professionals die helpen om uit te zoeken wat uw beste kansen en mogelijkheden zijn om terug op de werkvloer te komen. Het besluit om binnen het 2e spoor traject te re-integreren wordt als volgt genomen:

 • Samen met de bedrijfsarts die u begeleidt, wordt gekeken of er echt geen arbeidsmogelijkheden zijn binnen uw oude bedrijf. 
 • Als dit niet het geval is, wordt hier een verklaring van gemaakt die in uw re-integratiedossier komt. Ook wordt bekeken en hierin vermeld welk werk dan wel bij u zou kunnen passen.
 • Uw werkgever is dan verantwoordelijk om het traject te starten met een plan van aanpak.

Wat kunt u verwachten bij dit traject?

Re-integratie kan al lastig zijn, en het tweede spoor brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Wanneer u in een spoor 2 traject zal re-integreren heeft u te maken met andere taken dan wanneer u binnen uw eigen bedrijf re-integreert. Er zijn over het algemeen een aantal zaken die u kunt verwachten binnen dit traject:

 • U gaat sollicitatieactiviteiten ondernemen, dat kunnen zijn: 
  • Open sollicitaties
  • Sollicitaties op vacatures
  • Sollicitatiegesprekken
  • Bellen met werkgevers
  • Langsgaan bij werkgever
  • Inschrijving bij een uitzendbureau
 • Als u eenmaal een nieuwe werkgever gevonden heeft, stelt u samen met uw oude en nieuwe werkgever een regeling op. Het kan soms zijn dat u direct in dienst treedt, maar vaak is het gewenst om eerst op proef te komen. Dat kan op de volgende manieren: 
  • Proefplaatsing
  • Detachering
  • Werkervaringsplaats
 • Als deze proefplaatsing succesvol is en iedere partij tevreden is, kan u officieel een arbeidsovereenkomst tekenen bij uw nieuwe werkgever. 

Welke extra begeleiding is mogelijk bij re-integratie spoor 2 traject?

Soms is het fijn om hulp te hebben zodat u beter en sneller kan re-integreren en het proces aangenamer is. Vaak wordt een extern bedrijf ingehuurd om de begeleiding op zich te nemen of de re-integratie te ondersteunen. Bijvoorbeeld arbodiensten, re-integratiebedrijven, uitzendbureaus of scholing bedrijven. Zij kunnen u helpen sneller aan een baan te komen die goed bij u past. Bijvoorbeeld met de volgende activiteiten:

 • Beroeps- en arbeidsmarktoriëntatie maakt vaak deel uit van het traject, namelijk volgens onderzoek bij 82% van de bedrijven.
 • Bemiddeling naar een nieuwe werkgever en/of jobhunting is onderdeel van 67% van de trajecten.
 • Competentie- of beroepstest om te zien welk werk het beste bij u past.
 • De meest voorkomende werkzoekactiviteit binnen spoor 2 traject is het versterken van de vaardigheden waarmee u zich kan presenteren bij een nieuwe werkgever, namelijk bij 89% van de bedrijven. Denk hierbij aan:
  • Sollicitatietraining, zodat u beter wordt in solliciteren
  • Cv maken
  • Netwerktraining
 • Bij een klein deel van de bedrijven vormt een functiegerichte training of verbetering van de computervaardigheden onderdeel van het traject. 
 • Bij eveneens een klein deel wordt aan de mentale weerbaarheid gewerkt of wordt expliciet geholpen bij het verwerken van het verlies van de oude functie. Denk hierbij aan coachingstrajecten, die veelal ook door arbodiensten worden aangeboden.

Wanneer moet u werk aannemen?

Het is de bedoeling dat uw nieuwe werk passend binnen spoor 2 traject voor u is. Dat wil zeggen dat het aansluit op uw opleidingsniveau, werkervaring en wat u fysiek en mentaal goed aan kan. Als het sollicitatieproces goed verloopt, kunt u zo snel aan een baan komen die goed past bij u en rond hetzelfde salarisniveau zit. Maar als u na verloop van tijd nog niet op een nieuwe plek aan de slag bent, kan het zijn dat er verwacht wordt dat u werk dat minder passend is aanneemt. Een aantal regels als het gaat om de verwachtingen omtrent het aannemen van werk:

 • Binnen het eerste halfjaar van uw ziekteverzuim: Het werk moet aansluiten bij de functionele mogelijkheden, de opleiding, de werkervaring en het oude salarisniveau
 • Na een half jaar ziek zijn: Er kan van u worden verwacht dat u een baan accepteert onder uw oude opleidingsniveau of een baan die minder goed aansluit op uw werkervaring. Dat gaat ook op voor werk waarbij uw reistijd langer dan twee uur wordt, mits dit op basis van uw gezondheid verantwoord is.
 • Hoe langer u nog niet aan het werk bent, hoe meer functies als passend werk worden gezien.
 • Er kan worden verwacht dat u na verloop van tijd ook niet passend werk aanneemt. Hierbij wordt de werkervaring na uw opleiding of studie als belangrijker gezien dan het niveau van het werk.
 • Lukt het niet om werk aan te nemen? Na twee jaar kunt u een aanvraag doen bij UWV om te beoordelen of u recht heeft op een WIA-uitkering.

Wat zijn uw verplichtingen en rechten?

Het is belangrijk om uw rechten te kennen tijdens de re-integratie en hiervoor op te komen. Maar let er ook op dat u binnen spoor 2 traject ook verplicht bent tot een aantal zaken. Volgens de Arbowet is het belangrijk dat uw werkgever en u samen uw best doet om de re-integratie zo spoedig mogelijk te laten verlopen:

 • Het is belangrijk dat u minimaal een keer in de zes weken met uw werkgever de voortgang van de re-integratie bespreekt. Dit is voor u en uw werkgever een verplichting.
 • U bent in het hele traject verplicht actief bij te dragen aan uw eigen re-integratie. Indien u dit niet doet, heeft uw werkgever het recht u te ontslaan. Hier moet wel voldoende bewijs van zijn.
 • Als u een meningsverschil heeft kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.
 • U heeft ook het recht om een second opinion aan te vragen bij de bedrijfsarts.

Hoe kan ik afzien van spoor 2 traject?

Wilt u niet re-integreren binnen het tweede spoor? Er zijn volgens de Arbowet een aantal mogelijke situaties waarin kan worden besloten om spoor 2 traject niet in te zetten. Dit zijn onder andere:

 • Als er op korte termijn, ongeveer 3 maanden, nog concreet perspectief is op het hervatten van werk binnen uw eigen bedrijf. Hierbij wordt bedoeld dat u een blijvende, structurele functie in eigen, aangepast of ander passend werk dat zoveel mogelijk aansluit bij uw vaardigheden krijgt.
 • Het kan zijn dat er blijven sprake is van ‘marginale mogelijkheden’. Dit betekent dat uw  arbeidsmogelijkheden dermate laag zijn dat er geen reëel aanbod is voor een re-integratietraject tweede spoor. Hierbij is het belangrijk dat de mogelijkheden die er wel zijn worden onderzocht, met een focus op werk bij de eigen werkgever.
 • Als u de AOW-gerechtigde leeftijd nadert, oftewel dicht bij uw pensioen zit met uw leeftijd, en uw werkgever en u zelf ermee instemt, is het mogelijk af te zien van de inzet van een spoor 2 traject. De voorwaarde geldt hierbij wel dat u binnen 1 jaar na het einde van de wachttijd de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.
Re-integratie binnen het tweede spoor kan voor u juist de beste keuze zijn naar nieuw en gezond werk waar u zich helemaal thuis zult voelen.

Takeaways

 • Re-integratie binnen spoor 2 traject betekent dat u begeleidt wordt naar een nieuwe baan bij een andere werkgever.
 • De start van het tweede spoor wordt besloten door de bedrijfsarts, wanneer geconcludeerd is dat er geen arbeidsmogelijkheden meer zijn bij uw oude werkgever. Uw oude werkgever moet het initiatief nemen om opdracht te geven voor de herplaatsing.
 • Tijdens het traject kunt u verschillende trainingen, coaching en testen verwachten zodat u beter kan solliciteren en klaargestoomd bent voor nieuw werk. Ook moet u gaan solliciteren en op gesprekken komen.
 • Na verloop van tijd wordt verwacht dat u ook minder passend werk aanneemt.
 • U bent verplicht actief mee te werken aan de re-integratie. Bij een meningsverschil kunt u een second opinion aanvragen bij de bedrijfsarts, of een deskundigenbeoordeling bij het UWV.
 • Er zijn een aantal gevallen waarin u kunt afzien van spoor 2, bijvoorbeeld wanneer u dichtbij de AOW-gerechtigde leeftijd bent.

 

Misschien ook interessant

 

Korte Motivatiebrief Voorbeeld: Maak indruk in weinig woorden
25/4/2024 Beleid
Een korte motivatiebrief is essentieel voor een effectieve sollicitatie. Door een motivatiebrief te personaliseren en te focussen op kernpunten, onderscheid je jezelf direct van andere kandidaten. Werkgevers ontvangen talloze sollicitaties en besteden vaak maar kort tijd aan elke brief. Een gepersonaliseerde, bondige motivatiebrief die snel de aandacht trekt en vasthoudt, verhoogt aanzienlijk je kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Dit artikel biedt je praktische tips om met een minimale hoeveelheid woorden een maximale impact te maken.
Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.