De voordelen van een coachingstraject voor uw zieke werknemer

17/05/2022 Beleid
De voordelen van een coachingstraject voor uw zieke werknemer
Verloopt de re-integratie niet zo soepel als u gehoopt had? Sommige werknemers kunnen dan veel baat hebben bij een coachingstraject. Bijvoorbeeld om te helpen bij het solliciteren of onderzoeken welke banen geschikt zijn. Maar ook als uw werknemer niet helemaal lekker in zijn of haar vel zit. Of wel wat meer assertiviteit kan gebruiken. Lees in dit artikel meer over de voordelen van een coachingstraject en wat u zoal kunt verwachten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Verloopt de re-integratie niet soepel?

Merkt u dat het werk of re-integratietraject van uw werknemer stroef verloopt? Er kunnen verschillende redenen zijn dat de re-integratie niet verloopt zoals u verwacht had. Bijvoorbeeld als het toch lastiger blijkt om ergens aangenomen te worden. Of wanneer uw werknemer een negatieve houding heeft en het moeilijk vindt om te solliciteren bij een tweede spoor. In dit soort gevallen kan een coach helpen meer perspectief te geven. Er zijn veel verschillende manieren en trajecten in te zetten aangepast aan de persoonlijke behoeften van uw medewerker. Ook als het gaat om preventie bij stress of burn-out. Een coach kan ook helpen om zelfkennis te ontwikkelen bij uw werknemer. Welk coachingstraject past bij uw werknemer?

Wanneer is een coachingstraject nodig?

Denkt u er al langer over na een coach in te zetten? Maar vraagt u zich af wanneer het beste moment is of wanneer het echt nodig wordt? Een coach kan worden ingezet wanneer uw werknemer vast zit of met veel obstakels te maken heeft. Als het gaat op emotioneel terrein, maar ook als het gaat om praktische zaken. Het is laagdrempeliger dan een psycholoog als uw werknemer emotioneel of mentaal niet lekker in de vel zit. Een negatief zelfbeeld en passieve houding zijn volgens onderzoek vaak de grootste belemmeringen bij een tweede spoor re-integratie. Een coach kan net even dat zetje geven om uw werknemer frisse moed te geven bij de re-integratie. Een aantal zaken waaruit het belang van een coachingstraject blijkt:

De voordelen van een coachingstraject

Een coach kan met veel verschillende zaken helpen om de re-integratie beter te laten verlopen. Het coachingstraject kan aangepast worden op wat uw werknemer nodig heeft om weer aan het werk te kunnen. De vragen die een re-integratiecoach kan beantwoorden of begeleiden:

 • Welke blokkades houden uw werknemers tegen bij nieuw werk?
 • Hoe komt uw werknemer weer terug aan het werk?
 • Wat zijn de kwaliteiten van uw werknemer?
 • Welk werk is passend voor de nieuwe situatie van uw werknemer?
 • Hoe komt uw werknemer weer terug in een positieve flow?
 • Hoe kunt u het perspectief op werk bij uw werknemer versterken?

Wat kan een coach allemaal doen

Een coach gebruikt altijd een persoonlijke benadering bij uw medewerker. Zo sluiten interventies en advies precies aan op wat hij of zij nodig heeft. Dit kan gaan om advies, maar ook praktische zaken. Ook kunnen ze bemiddelen tussen u en uw werknemer. Bij re-integratie tweede spoor is een slechte werkrelatie namelijk van grote invloed volgens 40% van de werknemers. Er zijn verschillende zaken die een coach binnen een coachingstraject kan bieden:

 • Praktisch advies
 • Emotioneel vangnet bij mentale klachten of privéproblemen
 • Fungeren als neutrale derde voor werknemer en werkgever 
 • Training en oefening
 • Focus op de toekomst en werken naar vermogen 
 • Persoonlijke begeleiding

Hoe verloopt een coachingstraject

Welke topics binnen een traject zijn het meest effectief voor uw werknemer? Een coachingstraject verloopt op basis van het specifieke traject dat uw werknemer nodig heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om het aantal contactmomenten, maar ook de tools die de coach moet inzetten. Een coachingstraject verloopt vaak op de volgende manier:

 • Kennismaking en problemen en doelen in kaart brengen.
 • Praktische tools zoals:
  • Beroepskeuzetest: Een coach kan helpen nieuw perspectief te bieden op ander werk door eens goed met uw werknemer te kijken naar hun wensen en vaardigheden. En om een zetje te geven in de juiste richting. 
  • Sollicitatietraining: Dit kan gaan om het opstellen van een CV, sollicitatiebrieven schrijven of voorbereiding voor gesprekken.
  • Cursussen en opleidingen: Heeft u medewerker baat bij het volgen van een assertiviteitstraining? 
  • Omscholing: Komt uit de beroepstest dat uw werknemer baat heeft bij het volgen van extra opleiding om aan de eisen van een bepaalde baan te voldoen? Een coach kan hierbij advies geven.
 • Netwerk inzetten voor nieuwe baan voor uw werknemer.
 • Voortgangsmomenten
 • Evaluatiemomenten

Coaching rondom solliciteren

Heeft u een re-integratie tweede spoor ingezet voor uw werknemer? Dan moet uw werknemer gaan solliciteren bij andere werkgevers. Daarbij gaat het er zeker niet alleen om of uw werknemer de juiste skills en competenties heeft. Binnen een coachingstraject kan de coach bespreken met de werknemer wat zijn of haar wensen zijn. Er kan ook training geboden worden omtrent sollicitatieactiviteiten of andere zaken die uw werknemer nodig kan hebben. Bijvoorbeeld om beter in hun vel te zitten en een positieve blik op het solliciteren te krijgen. 

 • Volgens onderzoek zetten de meeste bedrijven (89%) trainingen rondom sollicitatieactiviteiten in binnen het tweede spoor.
 • Uit onderzoek bleek dat een positieve houding en gedrag (81%) de grootste invloed uitoefent. Niet alleen als het gaat om het succes van het algehele traject, maar ook bij het krijgen van een nieuwe baan. 
 • Een succesvol sollicitatieproces zelf is erg van belang. In de praktijk is het namelijk zo dat in plaats van de meest geschikte kandidaat, de baan vaker gaat naar degene die het beste solliciteert
 • Een coach kan helpen met het krijgen van een realistisch perspectief op kansen binnen de huidige arbeidsmarkt. 

Welke coachingstrajecten bestaan er?

Bij het kiezen van het juiste traject is het doel van het gehele coachingstraject leidend. Dat bepaalt ook vaak het type gesprekken dat gevoerd wordt. Er bestaan verschillende trajecten met verschillende focuspunten: 

 • Loopbaancoaching: Met beroepstesten en gesprekken krijgt uw werknemer inzicht wat goed bij hem of haar past. 
 • Stress/burn-out coaching: Een coach kan uw werknemer helpen beter met stress te leren omgaan. Ook advies als het gaat om privézaken of tijdmanagement als veroorzakers van stress.
 • Competentiecoaching: Samen met uw werknemer kijkt de coach naar welke competenties verwacht worden bij banen en hoe deze ontwikkelt kunnen worden.
 • Outplacement: Als vorm van loopbaanbegeleiding kan coaching omtrent outplacement worden gebruikt om uw werknemer naar nieuw werk te begeleiden. Bijvoorbeeld door de situatie te leren accepteren en te helpen bij sollicitatieactiviteiten.
 • Preventieve coaching: Hierbij leert uw werknemer kritisch naar zichzelf kijken, obstakels te herkennen. Ook kan de coach helpen om gedrag te veranderen en verwachtingen in een nieuw perspectief te zien. Dit kan ook worden ingezet als preventie tegen burn-out of stress.

Welke coach moet u kiezen voor uw werknemer?

Denkt u dat een coach goed zal werken voor uw werknemer? In overleg met de bedrijfsarts en uw werknemer kan hiervoor gekozen worden. Bespreek goed met uw werknemer waar hij of zij aan wilt werken binnen het coachingstraject. En wat nodig is om beter te kunnen werken of re-integreren. Hierbij kan het nodig zijn een realistische houding in te nemen om de juiste verwachtingen te scheppen bij uw werknemer. Transparantie is belangrijk voor iedere partij, ook zodat uw werknemer weer werkgeluk kan ervaren. Om de juiste coach te kiezen zijn de volgende zaken belangrijk:

 • Bedenk wat voor coach u nodig heeft
 • Kijk of de coach een keurmerk heeft
 • Onderzoek de reputatie van de coach
 • Indien een coach niet de juiste optie is, kies dan eventueel voor een psycholoog

Wordt een coach vergoed?

Een coachingstraject wordt niet vergoed bij de verzekering. Wel kunt u hiervoor een budget beschikbaar stellen als onderdeel van het Plan van Aanpak bij re-integratie. U kunt hier ook met uw werknemer over nadenken, bijvoorbeeld indien u een jaarlijks ontwikkel- of opleidingsbudget biedt. Ook wordt momenteel een subsidieprogramma opgesteld vanuit de overheid om innovaties voor re-integratie tweede spoor mogelijk te maken. 

Een negatief zelfbeeld en passieve houding zijn volgens onderzoek vaak de grootste belemmeringen bij een tweede spoor re-integratie. Een coach kan net even dat zetje geven om uw werknemer frisse moed te geven bij de re-integratie.

Takeaways

 • Indien het werk of de re-integratie stroef loopt kan het lonen een coach in te zetten. Deze kan het traject meer perspectief bieden en helpen om zelfkennis te ontwikkelen bij uw werknemer.
 • Een coachingstraject wordt aangepast op de persoonlijke behoeften van uw werknemer.
 • Een coach kan training bieden, praktisch advies geven, als neutrale derde of emotioneel vangnet fungeren, maar ook loopbaanbegeleiding bieden.
 • Binnen een coachingstraject worden de problemen in kaart gebracht om het traject te bepalen. Ook zijn er voortgangsmomenten en evaluatiemomenten.
 • Het coachingstraject wordt aangepast op basis van het doel van het traject. Hierbij gaat het ook om het type gesprekken dat gevoerd wordt.
 • Een coach wordt niet vergoed, maar het kan onderdeel van het Plan van Aanpak zijn een traject in te zetten. U kunt ook kijken naar mogelijkheden vanuit opleidingsbudgetten.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.