De voordelen van een werkervaringsplek tijdens 2e spoor re-integratie

23/01/2023 Preventie & Vitaliteit
De voordelen van een werkervaringsplek tijdens 2e spoor re-integratie

Bent u voor langere periode ziek gemeld bij uw werkgever, dan krijgt u meestal te maken met een re-integratietraject. Idealiter doet u dit binnen uw eigen functie bij uw eigen werkgever. Maar wat als uw werkgever u niet de werkomstandigheden kan bieden die u nodig heeft om op een goede en gezonde manier terug te keren naar de werkvloer? In dat geval kan het een optie zijn om te re-integreren bij een andere werkgever, die u wel de passende werkomgeving kan bieden. Een werkervaringsplek bij een andere werkgever kent verschillende voordelen voor uw re-integratie. Welke zijn dit? En hoe gaat dit in zijn werk?

Wat is tweede spoor re-integratie?

Binnen re-integratie tweede spoor wordt u begeleid naar ander werk bij een nieuwe werkgever. Het tweede spoor volgt logischerwijs als re-integratie eerste spoor niet mogelijk is gebleken. Nadat u ziek thuis heeft gezeten en weer (gedeeltelijk) hersteld bent wordt in overleg met de bedrijfsarts gekeken of u weer terug kunt naar uw oude werkplek. Misschien heeft u aanpassingen nodig of misschien is een andere functie binnen het bedrijf beter omdat deze beter aansluit op wat u nog kunt doen. Als blijkt dat uw werkgever geen geschikte werkplek heeft dan moet er verder worden gekeken. Bij een andere werkgever zijn misschien meer mogelijkheden voor een passende werkplek.

Detachering bij tweede spoor: zo werkt het

Als bij een andere werkgever een passende werkplek is gevonden treedt u niet direkt in dienst. Vaak wordt iemand eerst gedetacheerd. Dit betekent dat u een werkervaringsplaats wordt aangeboden. Wat zijn de voorwaarden?

 • De bedrijfsarts moet constateren en vastleggen dat u niet meer de capaciteiten heeft om terug te keren naar uw oude werkplek en functie.
 • De bedrijfsarts moet in zijn rappoprtage vastleggen wat u nog wel aan capaciteiten heeft en welke werkzaamheden u nog kunt verrichten.
 • Uw werkgever kan, nadat dit rapport is ontvangen, de opdracht tot herplaatsing geven. Het initiatief hiervoor ligt bij uw werkgever. 
 • Als er een passende baan voor u is gevonden bij een andere werkgever stelt uw werkgever samen met u en uw nieuwe werkgever een detacheringsregeling op.
 • U gaat aan de slag binnen de werkervaringsplek en onderzoekt of het werk bij u past. 
 • Als iedereen tevreden is over de herplaatsing, kunt u een arbeidscontract afsluiten met uw nieuwe werkgever.

Tijdelijk ander werk tijdens re-integratie

Als u terug wilt keren naar uw oude functie maar nog niet volledig herstelt bent dan kunt u tijdelijk werk gaan doen. Indien dit niet mogelijk is binnen uw eigen bedrijf kan dit ook via een detachering bij een andere werkgever. Het kan helpen om weer (deels) aan het werk te gaan, ook al is het niet in dezelfde functie die u na herstel wilt hervatten.

 • Door aan de slag te gaan kunt een routine opbouwen en sociale contacten onderhouden, maar heeft u niet direct dezelfde werkdruk of werkstress van uw oude baan. Zo kunt u actief blijven en ook uw gevoel van nut en eigenwaarde versterken. Dat is erg belangrijk voor herstel zoals na een burn-out.
 • U kunt ontdekken of ander werk beter bij u past dan uw oude baan.
 • Met een werkervaringsplek zit u nergens aan vast en kunt u ander werk uitproberen. Is het niet wat u verwacht, dan kunt u gemakkelijk stoppen.

Begeleiding

Tijdens de detachering kunt u begeleid worden door verschillende professionals. Zij kunnen u helpen met de overgang naar een nieuwe baan. Uw werkgever zal hoogstwaarschijnlijk ervoor kiezen om in zee te gaan met een re-integratiedienst of arbodienst om de re-integratie te begeleiden, waarvan detachering ook een onderdeel is. Wilt u graag meer begeleiding bij het starten met een andere functie op uw werkervaringsplek? Dan kunt u uw werkgever hier altijd om vragen. Wie begeleiden u tijdens uw detachering? 

 • Re-integratiebegeleider: Een re-integratiebegeleider helpt u gedurende de hele re-integratie, dus ook met detachering. Bij deze begeleider kunt u terecht met al uw vragen en hij of zij kan advies geven en helpen met praktische stappen waardoor u weer met vertrouwen aan de slag kunt op uw werkervaringsplek. 
  • De re-integratiebegeleider kan u helpen met sollicitatieactiviteiten voor uw werkervaringsplek door middel van tips en sollicitatietraining. Ook als het gaat om potentiële (om)scholing of cursussen die u moet volgen om nieuw werk te kunnen doen.
 • Loopbaanbegeleider: Een loopbaanbegeleider helpt u onderzoeken welk nieuw werk bij u past, en wat voor andere en nieuwe werkmogelijkheden u heeft. Wellicht ontdekt u bij uwzelf nieuwe talenten of ziet u nieuwe potentiële banen die u zou willen proberen. 
  • Een loopbaanbegeleider kan een lijst opstellen met uw capaciteiten en vaardigheden zodat duidelijker wordt welke werkervaringsplek bij u zal passen.
  • Ook kan hij of zij samen met u beroepstesten doen om u beter te oriënteren op een nieuwe baan.
  • Hij of zij kan u bemiddelen naar nieuw werk of helpen met solliciteren naar een werkervaringsplek. De loopbaanbegeleider heeft vaak een goed beeld van de arbeidsmarkt en een uitgebreid netwerk om de juiste baan voor u te vinden.
 • Coach: Een coach kan u helpen met verschillende trainingen om de transitie terug naar de werkvloer gemakkelijker te maken. Ook heeft een coach vaak een uitgebreid netwerk om u te helpen de juiste baan te zoeken. Verschillende soorten trainingen die een coach u aan kan bieden zijn:
  • Assertiviteitstraining: Hiermee gaat u beter in uw vel zitten, kunt u beter grenzen aangeven bij collega’s en externen zoals klanten of patiënten. Zo leert u goed voor uzelf opkomen, dat is van waarde in wat voor werk u ook wilt gaan doen.
  • Omgaan met stress: Was stress een belangrijke factor waardoor u met verzuim ging of een burn-out kreeg? Omgaan met stress en een betere balans behouden tussen werk en privé is zeker aan te leren. Met een coach kunt u manieren vinden om deze balans te verbeteren en om weerbaarder te worden.
  • Levensstijl tips, zoals betere voeding of meer beweging. Een gezonde levensstijl ligt vaak aan de basis van gezond en duurzaam werken met plezier. Door een routine te ontwikkelen waarin u gezond eet en regelmatig beweegt op een manier die u leuk vindt, ontwikkelt u een veel betere weerstand en zit u ook beter in uw vel.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

De voordelen van een werkervaringsplek

Tijdens detachering kunt u begeleid worden door verschillende professionals die deze overgang gemakkelijker kunnen maken voor u. Een aantal manieren waarop een werkervaringsplek u persoonlijk kan helpen:

 • U kunt uw zelfvertrouwen versterken. Verzuim en thuiszitten kan een grote deuk in uw zelfvertrouwen slaan. Niet alleen omdat bepaalde dingen misschien niet meer lukken, maar ook omdat u al een tijd niet heeft kunnen werken en sociale contacten hebt gemist die kunnen helpen het zelfvertrouwen te bestendigen. Door rustig te starten met werk kunt u uw zelfvertrouwen stapsgewijs vergroten omdat u bij elke stap meer overtuigd kunt raken van uw eigen kunnen.
 • U kunt focussen op wat u al aan vaardigheden heeft in plaats van wat u wellicht niet (meer) kunt. Dit is een veel productievere en positievere manier om naar de toekomst te kijken. Zo kunt u weer plezier in het werk krijgen.
 • U kunt nieuwe vaardigheden leren. Wellicht heeft u altijd al bepaald werk willen proberen of bepaalde vaardigheden willen leren. Op een werkervaringsplek krijgt u de ruimte en tijd om hieraan te werken.
 • U breidt uw netwerk uit en leert nieuwe mensen kennen. Een voordeel van een nieuwe plek is dat u ook nieuwe collega’s krijgt. Zeker als u niet goed op uw plek zat binnen uw oude bedrijf en de bedrijfscultuur daar onaangenaam was, kan een nieuwe werkplek nieuwe sociale contacten opleveren waarbij u zich meer thuis voelt.
 • U kunt nieuwe kanten van uzelf ontdekken en uw identiteit versterken. Had u tijdens uw vorige baan bijvoorbeeld weinig contact met klanten dan kunt u op uw werkervaringsplek misschien meer aan klantcontact doen als u daarmee meer plezier in het werk krijgt. U kunt ontdekken dat u het juist erg fijn vindt op een andere manier te werken en nieuwe talenten ontdekken van uzelf. Misschien had u niet kunnen bedenken dat u bijvoorbeeld dienstbaar werk erg leuk zou vinden, of ontdekt u dat u tot rust komt als u meer autonoom uw taken kunt uitvoeren. 

Hoe helpt een werkervaringsplek bij re-integratie?

Een werkervaringsplek helpt bij re-integratie op de volgende manieren:

 • U kunt beter ervaren of de functie, de werkplek en het bedrijf bij u past. Omdat u niet direct een vast contract heeft kunt u ook makkelijk terugkomen op de beslissing daar te werken.
 • U krijgt de tijd om in te werken. Als u een tijdje of langdurig niet aan het werk bent geweest kan het zwaar zijn direct volledig mee te draaien. Door niet direct een hoge verantwoordelijkheid of veel werkuren op u te nemen kunt u rustig weer wennen aan werken en werktempo.
 • U kunt uw nieuwe werkgever beter overtuigen dat u de juiste persoon bent voor de baan. Zo bouwt u een vertrouwensband op en weet u zeker dat u op de juiste plek zit. Zo kunt u ook met een gerust hart een nieuw contract afsluiten en afscheid nemen van uw oude werkgever.

Uitdagingen van een werkervaringsplek

 • Omdat het een werkervaringsplek is, heeft u nog niet direct een vast contract. Dit betekent dat uw nieuwe werkgever, waar u de proefplaats heeft, u ook gemakkelijk kan ontslaan.
 • Omdat het een proefplaats is heeft u nog niet de volledige verantwoordelijkheid van een volledige medewerker met een normaal contract. Hierdoor kan het zijn dat u niet de verantwoordelijkheid krijgt die u graag zou willen als het gaat om de functie.
 • Het kan zijn dat een werkervaringsplek niet leidt tot een nieuwe baan. Omdat u niet een normaal werkcontract heeft, hoeft uw nieuwe werkgever u geen baan aan te bieden. In dat geval moet u wellicht opnieuw op zoek naar een baan die past bij uw mogelijkheden en wensen.
Het kan zijn dat u uiteindelijk graag wilt terugkeren binnen uw eigen bedrijf of uw eigen functie, maar totdat u volledig herstelt bent dit werk niet kan uitvoeren. 

Takeaways

 • Binnen re-integratie tweede spoor wordt u begeleid naar ander werk bij een nieuwe werkgever.
 • Bij een andere werkgever zijn wellicht meer mogelijkheden voor een passende werkplek en bijbehorende functie.
 • Normaal gesproken sluit u niet direct een nieuw contract af met het nieuwe bedrijf. Dit betekent dat u een werkervaringsplaats aangeboden krijgt waar u wordt gedetacheerd.
 • Ook als u nog niet volledig bent hersteld kunt u tijdelijk ander werk gaan doen. Indien dit niet mogelijk is binnen uw eigen bedrijf dan kan dit ook via een detachering bij een andere werkgever.
 • Tijdens detachering kunt u begeleid worden door verschillende professionals die deze overgang gemakkelijker kunnen maken voor u.
 • De werkervaringsplek bij het nieuwe bedrijf geeft u de tijd om ingewerkt te worden en te wennen aan het werktempo. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om uw nieuwe werkgever te overtuigen van uw kwaliteiten.
 • De uitdagingen van een werkervaringsplek hebben te maken met het tijdelijke karakter van een detacheringscontract, de mate van verantwoordelijkheid(te weinig) en het niet hebben van een baangarantie bij de nieuwe werkgever.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.