Heeft u marginale mogelijkheden bij 2e spoor re-integratie?

09/06/2022 Beleid
Heeft u marginale mogelijkheden bij 2e spoor re-integratie?
Vraagt u zich af wat het betekent om marginale mogelijkheden bij 2e spoor re-integratie te hebben? Indien u denk dat het moeilijk wordt terug aan het werk te gaan kan er sprake zijn van marginale mogelijkheden. Wellicht lukt het niet meer om uw oude baan uit te voeren, maar zal zelfs een nieuwe baan met andere taken ook lastig zijn. Wat betekent dit voor uw toekomstig werk en uw inkomen? In dit artikel bespreken we uw rechten en de regels rondom marginale maatregelen bij 2e spoor re-integratie. Ook leest u hoe u eventueel in aanmerking komt voor een uitkering, en hoe ermee kunt omgaan.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat betekent marginale mogelijkheden bij 2e spoor?

Marginale mogelijkheden bij 2e spoor betekent dat uw kansen op nieuw werk dermate laag zijn dat een re-integratie tweede spoor niet zal lukken. Binnen een re-integratie tweede spoor wordt u begeleidt naar nieuw, passend werk bij een andere werkgever. Wanneer uw oude werk niet passend meer is of aangepast kan worden, en uw oude werkgever geen nieuwe functie aan kan bieden. Indien u marginale mogelijkheden heeft, besluit de bedrijfsarts dan dat een tweede spoor niet hoeft worden ingezet omdat het geen toegevoegde waarde zal hebben. Vaak hebben mensen met marginale mogelijkheden een grote schade aan de gezondheid opgelopen. Vraagt u zich af wat er gebeurt indien dit bij u is geconstateerd? Het volgende kunt u verwachten:

 • Bij marginale mogelijkheden bij 2e spoor worden voornamelijk mogelijkheden tot werk binnen uw eigen bedrijf onderzocht. 
 • Indien deze mogelijkheid er is, is er vaak een hoog afkeuringspercentage als het gaat om arbeidsongeschiktheid. Een beoordeling met marginale mogelijkheden leidt vrijwel altijd tot een afkeuring van 80-100 procent. 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt bepaalt welke mogelijkheden u heeft tot werk, ondanks uw beperkingen. Er wordt dan rekening gehouden met de beperkingen die door de (bedrijfs)arts zijn vastgelegd in een functionele mogelijkheden lijst (FML) of een inzetbaarheidsprofiel (IZP). De arbodeskundige onderzoekt of het oude werk passend gemaakt kan worden of ander passend werk aanwezig is bij uw oude bedrijf. Ook kan de bedrijfsarts advies geven of een 2e spoor nut heeft bij uw marginale mogelijkheden. 

Wat is het verschil met geen benutbare mogelijkheden?

Heeft u te maken met marginale mogelijkheden bij 2e spoor of wordt geconstateerd dat u geen benutbare mogelijkheden heeft? En wat is het verschil precies? Bij geen benutbare mogelijkheden wordt vastgelegd dat u geen mogelijkheden tot werk heeft. In dit geval mag uw bedrijfsarts afzien van het advies een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Alleen in bepaalde gevallen mag de bedrijfsarts de conclusie maken dat u geen benutbare mogelijkheden heeft op basis van uw medische situatie:

 • Als u bent opgenomen in een ziekenhuis of erkende zorginstelling
 • Indien u het grootste deel van de dag en langdurig bedlegerig bent.
 • U bent afhankelijk van anderen in uw algemene dagelijkse levensverrichtingen, dit wordt ook wel ADL-afhankelijk genoemd.
 • U functioneert niet goed, persoonlijk en sociaal als gevolg van een ernstige psychische stoornis
 • Als uw mogelijkheden en verlies van mogelijkheden veel wisselen, binnen 3 maanden tot een jaar.

Wat moet u doen bij marginale mogelijkheden bij 2e spoor?

Indien de bedrijfsarts constateert dat u marginale mogelijkheden heeft, moet worden onderzocht welke mogelijkheden u dan nog wel heeft en hoe u deze kunt benutten. Hierbij ligt de focus vaker bij werk bij uw eigen werkgever, omdat hier vaker nog mogelijkheden zijn om werk uit te voeren. Bijvoorbeeld door taken aan te passen, uw werktijden of hoe zwaar of belastend het werk is. Met marginale mogelijkheden een 2e spoor starten kan ook, zodat u werk bij een andere werkgever kan vinden dat u wél kan uitvoeren. Dit kan zingeving bieden, ook kan het nuttig voelen om nog te kunnen werken, ook al heeft u minder mogelijkheden.

Tijdelijke of meer dan marginale mogelijkheden bij 2e spoor

Indien u tijdelijk marginale mogelijkheden zal hebben maar wel verder zal herstellen, is het goed mogelijk dat uw bedrijfsarts adviseert een spoor 2 te beginnen naast het onderzoeken van re-integratiemogelijkheden bij uw eigen werkgever. Het kan zijn dat u meer dan marginale mogelijkheden heeft, maar waar ligt de lijn? Dit is officieel een grijs gebied, daarom zal uw bedrijfsarts na overleg vaak ook adviseren voor het starten van een tweede spoor. Volgens de richtlijnen van UWV moet bij meer dan marginale mogelijkheden verplicht minimaal één keer een goed 2e spoor ingezet worden.

Komt u in aanmerking voor een uitkering?

Als er sprake is van blijvende marginale mogelijkheden, wordt de focus meestal gelegd op mogelijkheden van werk bij uw eigen werkgever. Dit omdat er vaker meer opties zijn om aanpassingen in taken, uren en (fysieke) belasting te maken dan bij een nieuw bedrijf. Met marginale mogelijkheden binnen 2e spoor re-integreren is gemiddeld minder succesvol. Bij een WIA-aanvraag zal UWV beoordelen of uw werkgever voldoende inspanning heeft gezocht naar mogelijkheden binnen het eigen bedrijf. Een arbeidsdeskundige kan hierbij goed advies geven, ook of het mogelijk beter advies is om vervroegd een WIA-uitkering aan te vragen. Dit wordt altijd in goed overleg met uw bedrijfsarts, uw werkgever en u gedaan.

Accepteren dat u marginale mogelijkheden heeft

Het kost soms tijd om te verwerken dat u uw oude functie niet meer kunt uitvoeren. Het kan dat u uw oude collega’s moet missen en de plek waar u al jaren met plezier werkt. Rouwtherapie rondom het verlies van de oude baan kan daarom zeker onderdeel zijn van de re-integratie. Maar wanneer u marginale mogelijkheden heeft bij 2e spoor re-integratie, kan het zijn dat er nog minder perspectief op nieuw werk is. In dat geval is het belangrijk te focussen op wat u nog wel allemaal kan. En hoe u uw dagen kunt invullen op een manier dat u zich productief en goed voelt. Om tot deze acceptatie te komen kunt u begeleidt worden op verschillende manieren. Indien het maar niet wilt lukken helpt het ook om professionele hulp te vragen.

Coach

Met een coach kunt u op praktische wijze werken aan de dingen die u tegen zitten. De coach biedt u een luisterend oor en kan verschillende trainingen met u doen. Bijvoorbeeld als het gaat om assertiviteit of beter in uw vel te zitten. 

Psycholoog

Soms is een coach niet voldoende en heeft u meer ruimte nodig om te spreken over uw gevoelens. Of u daalt af in mentale problemen zoals een depressie of angststoornis. In deze gevallen kan een psycholoog u goed helpen de situatie omtrent marginale mogelijkheden, ook binnen 2e spoor re-integratie, te accepteren. Samen kunt u kijken naar manieren waarop u zich beter kan voelen en uw leven weer goed kan oppakken. Op de volgende manier zorgt u voor bezoek aan de psycholoog:

 • De bedrijfsarts of uw huisarts kan een verwijsbrief geven voor psychologische hulp
 • Soms krijgt u dan te maken met een wachtlijst. Tussendoor kan u ook bij de praktijkondersteuner terecht.
 • Een psycholoog voor burn-out wordt officieel niet vergoed. U kunt uw werkgever vragen dit te financieren als onderdeel van de re-integratie of uw psycholoog vragen om de mogelijkheden.

Bent u het hier niet mee eens?

Bent u het niet eens dat u marginale mogelijkheden bij 2e spoor re-integratie heeft? Een arbeidsdeskundig onderzoek en deskundigenoordeel is officieel niet bindend. Komen u en uw werkgever er samen niet uit, dan kunt u altijd nog naar de rechter stappen om op te komen voor uw rechten.

Wanneer u marginale mogelijkheden heeft bij 2e spoor re-integratie, kan het zijn dat er nog minder perspectief op nieuw werk is. In dat geval is het belangrijk te focussen op wat u nog  wel allemaal kan

Takeaways

 • Marginale mogelijkheden betekent dat u weinig vermogen tot werk heeft.
 • Wanneer u marginale mogelijkheden binnen re-integratie 2e spoor traject heeft, wordt vaak van dit spoor afgezien en gezocht naar mogelijkheden tot werk bij uw eigen werkgever.
 • Bij een arbeidsdeskundig onderzoek wordt deze beoordeling gegeven.
 • U kunt vervroegd een WIA-aanvraag doen voor een uitkering indien u deze beoordeling krijgt.
 • Indien u tijdelijk marginale mogelijkheden heeft of meer dan marginale mogelijkheden, moet altijd tenminste een re-integratie tweede spoortraject worden ingezet.
 • Heeft u moeite het verlies van uw baan te accepteren? Met begeleiding kunt u hiermee leren omgaan, en indien u het er niet mee eens bent kunt u naar de rechter stappen.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.