Hoe werkt re-integratie bij een andere werkgever?

13/10/2023 Preventie & Vitaliteit
Hoe werkt re-integratie bij een andere werkgever?

Re-integreren na een periode van ziekteverzuim gebeurt vaak bij uw eigen werkgever. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te re-integreren bij een andere werkgever? Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Het wordt ingezet als u, om wat voor reden dan ook, bij uw eigen werkgever geen goede mogelijkheid heeft om te re-integreren. In deze blog vertellen we u alles wat u moet weten over re-integratie bij een andere werkgever. 

Re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor betekent dat u niet bij uw eigen werkgever, maar bij een andere werkgever re-integreert na een periode van ziekteverzuim. Een andere optie is dat u niet bij een werkgever re-integreert, maar als zelfstandig ondernemer. In deze blog bespreken we specifiek het re-integreren bij een andere werkgever.

Wanneer wordt re-integratie tweede spoor ingezet?

Wanneer u met uw werkgever een re-integratietraject start, is het gebruikelijk dat u eerst de mogelijkheden tot re-integratie bij uw eigen werkgever onderzoekt. Re-integreren bij de eigen werkgever heeft meestal de voorkeur. Tevens is uw werkgever verplicht zijn best te doen om u een passende werkplek te bieden binnen het bedrijf, waarbinnen u kunt re-integreren. Dit betekent soms dat er werkplekaanpassingen gedaan moeten worden of dat u aangepaste werktijden krijgt. Het kan ook betekenen dat u re-integreert in een andere functie dan uw oorspronkelijke. Dit alles geldt uiteraard binnen de mogelijkheden van uw werkgever. 

 

Soms blijkt het niet mogelijk voor u om bij uw eigen werkgever te re-integreren. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u niet de werkomstandigheden kan bieden die u nodig heeft om op een gezonde manier te kunnen re-integreren. Of omdat er geen geschikte functies beschikbaar zijn binnen het bedrijf. In dat geval kan ervoor gekozen worden om een tweede spoortraject op te starten. 

 

Re-integratie tweede spoor kan worden opgestart tussen 8 en 52 weken na de ziekmelding. Wanneer exact besloten wordt over te gaan op het tweede spoor is afhankelijk van uw omstandigheden. 

Hoe werkt re-integratie bij een andere werkgever?

Elk re-integratietraject is uniek, of het nu via het eerste of tweede spoor loopt. Er is dan ook ruimte voor eigen invulling, in goed overleg met uw werkgever. Wel zijn er een aantal onderdelen die altijd of heel vaak terugkomen bij re-integratie tweede spoor.

Wet verbetering poortwachter

Re-integratie bestaat altijd uit een aantal vaste stappen, die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Uw werkgever en u zijn verplicht deze stappen te volgen. Hier staat onder andere in: 

 
 • dat binnen zes weken na uw ziekmelding een probleemanalyse moet worden gemaakt door de bedrijfsarts;
 • dat uw werkgever binnen acht weken met u een plan van aanpak moet hebben opgesteld;
 • dat er tussen 46 en 52 weken na de ziekmelding een eerstejaarsevaluatie moet plaatsvinden;
 • dat u na 87 weken een aanvraag kunt indienen voor een WIA-uitkering. 
 

Daarnaast geldt volgens deze wet:
 

 • dat u en uw werkgever minimaal één keer in de zes weken bij elkaar moeten komen om de voortgang van de re-integratie te bespreken;
 • dat uw werkgever uw loon voor minimaal 70% moet doorbetalen gedurende de eerste twee jaar van uw ziekteperiode;
 • dat uw werkgever u niet mag vragen naar de aard van uw klachten, maar alleen naar de invloed die het heeft op uw werk en re-integratie.

Arbeidsdeskundig onderzoek

Voordat re-integratie tweede spoor wordt ingezet, wordt er vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd door een arbeidsdeskundige. Hierbij wordt, aan de hand van de belastbaarheid zoals de bedrijfsarts die heeft vastgesteld, uitgebreid onderzocht welke mogelijkheden u heeft voor re-integratie. Lees hier of hier hoe een arbeidsdeskundig onderzoek eruit kan zien.

Detachering

Re-integratie bij een andere werkgever begint vaak met detachering. U bent dan officieel nog in dienst van uw oude werkgever als u begint met re-integreren bij een nieuwe werkgever. Pas wanneer alle partijen - de nieuwe werkgever, de oude werkgever en u als werknemer - tevreden zijn over de detachering, kunt u eventueel echt in dienst gaan bij de nieuwe werkgever. 

Detachering als onderdeel van re-integratie tweede spoor heeft een aantal voordelen: 

 
 • U kunt eerst rustig wennen aan de nieuwe werkgever en onderzoeken of de nieuwe werksituatie succesvol kan zijn, voordat u een definitieve overstap maakt.
 • De drempel voor de nieuwe werkgever is lager om u aan te nemen als hij u niet meteen een contract hoeft aan te bieden.
 • U kunt op deze manier vaak sneller weer aan het werk en u zit niet te lang zonder werk. Door sneller weer deel te nemen aan het arbeidsproces vergroot u uw verdere kansen op de arbeidsmarkt.
 • Uw werkgever krijgt een financiële vergoeding van de nieuwe werkgever en drukt daarmee zijn loonkosten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

De voor- en nadelen van re-integratie tweede spoor

Veel werkgevers en werknemers staan huiverig tegenover re-integratie bij een andere werkgever. Dit komt onder andere doordat er veel onduidelijkheid is over het proces van re-integratie tweede spoor en doordat het een intensief en tijdrovend proces kan zijn. Bovendien kan re-integratie tweede spoor veel emoties met zich meebrengen. Vaak ervaren werkgevers en werknemers dan ook een hoge drempel tot het opstarten van re-integratie tweede spoor. 

 

Het klopt dat re-integratie tweede spoor intensief en emotioneel kan zijn. Echter heeft het ook zeker voordelen voor alle betrokken partijen. Om te helpen bij de afweging en het eventueel maken van de stap, zetten wij de voor- en nadelen voor u als werknemer op een rij.

De voordelen

Een nieuwe kans

Re-integreren bij een andere werkgever betekent voor u als werknemer wellicht een nieuwe kans na een (lange) periode van strubbelingen op het gebied van werk en re-integratie. Het doel van re-integratie tweede spoor is écht passend werk vinden, ook voor de lange termijn. Het vinden van echt passend werk brengt rust voor u als werknemer. U hoeft zich niet meer in bochten te wringen om te passen in een werkomgeving die eigenlijk niet passend is.

Een positieve insteek

Waar u bij re-integratie eerste spoor vooral geconfronteerd wordt met wat er allemaal niet meer kan, focust re-integratie tweede spoor zich voornamelijk op wat er wél kan. Dat zorgt voor meer energie en motivatie. Het maakt dat u weer zin krijgt om aan de slag te gaan.

U kunt sneller weer aan de slag

Indien re-integratie tweede spoor op de juiste manier wordt ingezet, kan dit ervoor zorgen dat u sneller weer aan het werk kunt. Dat is positief, want (te) lang thuis zitten heeft allerlei vervelende gevolgen. Hoe langer u ziek thuis bent, hoe moeilijker het wordt om weer aan het werk te gaan. Bovendien heeft het vaak nog andere negatieve effecten, zoals een kleiner wordend sociaal netwerk.

Aan het werk gaan zodra de gezondheid dit toelaat, zelfs al is het maar deels, kan daarentegen bevorderend werken voor uw herstel en het is goed voor uw zelfvertrouwen. Hierbij geldt als voorwaarde dat het werk passend is voor u. En laat dat nou precies zijn waar re-integratie tweede spoor zich op richt. 

U krijgt professionele begeleiding

Meestal wordt er bij re-integratie tweede spoor gebruikgemaakt van professionele begeleiding door een re-integratiebureau. Dit biedt voor u vele voordelen en kansen. U kunt op zoek gaan naar echt passend werk, met hulp en begeleiding van iemand die hierin is gespecialiseerd. Dat zorgt vaak dat u sneller en gemakkelijker passend werk vindt. 

Bovendien krijgt u van uw re-integratiebegeleider nuttige vaardigheden aangeleerd en krijgt u nieuwe inzichten over uzelf. Dit kan ook in de toekomst van grote waarde blijven.

De nadelen

Een emotioneel proces

Re-integreren bij een andere werkgever kan veel emoties met zich meebrengen. In korte tijd moet u veel verwerken:
 

 • de ziekte of beperking die uw verzuim heeft veroorzaakt;
 • het verlies van bepaalde capaciteiten op het gebied van werk;
 • het afscheid nemen van uw functie, uw collega’s en werkgever;
 • de spanningen en onzekerheden van het zoeken naar ander werk.
 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat hierbij sprake is van een zeker rouwproces waar u doorheen moet. Het is belangrijk dat u en uw werkgever hiervoor ruimte en tijd nemen. Dit is namelijk essentieel voor het succes van de re-integratie op de lange termijn.

Het wordt vaak te laat ingezet

Re-integratie tweede spoor wordt vaak pas te laat ingezet, vanwege de hoge drempel die werkgevers ervaren. Dit maakt dat er eigenlijk nog te weinig tijd is om het proces van re-integratie tweede spoor goed te doorlopen. Het is daarom goed om niet te lang te wachten met het overwegen van re-integratie tweede spoor. Wanneer er reden is om aan te nemen dat re-integratie via het eerste spoor lastig wordt, kunt u re-integratie tweede spoor al opstarten. Dit kan parallel lopen met re-integratie eerste spoor.

Het is een intensief traject

Re-integratie tweede spoor is een intensief traject, zowel voor u als voor uw werkgever. Het vergt dan ook veel motivatie van u als werknemer en een grote inzet van uw werkgever. Onder andere om deze reden schakelen werkgevers dan ook vaak een professioneel re-integratiebureau in.

Het doel van re-integratie tweede spoor is écht passend werk vinden, ook voor de lange termijn.

Take-aways

 • Re-integreren bij een andere werkgever valt onder re-integratie tweede spoor.
 • Re-integratie tweede spoor wordt ingezet als re-integratie eerste spoor bij uw eigen werkgever niet mogelijk is.
 • Bij re-integratie tweede spoor moeten u en uw werkgever een aantal vaste stappen ondernemen, die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter.
 • Vaak wordt re-integratie tweede spoor voorafgegaan door een arbeidsdeskundig onderzoek.
 • Ook detachering is meestal een onderdeel van re-integratie tweede spoor.
 • Re-integratie tweede spoor kent een aantal voordelen: het geeft u een nieuwe kans op de arbeidsmarkt, het zorgt voor een positieve benadering, u kunt sneller weer aan het werk en u krijgt professionele begeleiding.
 • De nadelen van re-integratie tweede spoor: het kan een emotioneel proces zijn, het wordt vaak te laat ingezet en het is intensief en tijdrovend.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.