Is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig bij burnout van mijn werknemer?

06/07/2022 Beleid
Is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig bij burnout van mijn werknemer?

Wat houdt een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Vraagt u zich af wat een arbeidsdeskundig onderzoek precies inhoudt en of het gunstig is dit in te zetten bij uw werknemer met burn-out? Over het algemeen wordt het aanbevolen een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren als er onduidelijkheid is bij de re-integratie van uw werknemer. En dan vooral als het gaat om wat de juiste aanpak is, en wat de juiste functie en plek zal zijn voor uw werknemer tijdens en na re-integratie. Bij een arbeidsdeskundig onderzoek worden de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer onderzocht door een arbeidsdeskundige. Vervolgens wordt er een advies gegeven met concrete mogelijke vervolgstappen die u kunt nemen. Door dit onderzoek uit te voeren weet u samen dus goed waar u aan toe bent en waar u het beste uw tijd, energie en kosten in kunt steken. Bijvoorbeeld als het gaat om begeleiding of het zoeken van passend werk. Een arbeidsdeskundig onderzoek kijkt naar de volgende factoren als het gaat om werkhervatting van uw werknemer:

 • De (functionele) mogelijkheden van uw werknemer
 • De beperkingen waar uw werknemer op dit moment of in de toekomst mee te maken heeft
 • Geschiktheid van de werkplek 
 • Restverdiencapaciteit van uw werknemer, oftewel het percentage dat uw werknemer nog kan verdienen bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid.

Waarom eerder een arbeidsdeskundig onderzoek bij burn-out?

Vaak wordt pas na de eerstejaarsevaluatie, na de 52e verzuimweek, gedacht aan de inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek. Dan is vaak al een lange tijdsduur en veel geld besteed aan de re-integratie. In die tijd kunnen ook veel kansen en mogelijkheden gemist worden om de re-integratie sneller en sterker te bevorderen. Daarom kan het juist aanbevolen zijn vroeger een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. 

 • Vaak geldt: hoe langer iemand van de werkvloer af is, hoe moeilijker het wordt terug te keren naar werk. 
 • Bij burn-out is het herstelproces vaak complex: vaak hebben meerdere factoren bijgedragen aan dit ziektebeeld. Een snel herstel is daarom lastig, en er moet gekeken worden naar meerdere lagen die opgelost moeten worden, van privé tot sociaal, werkomstandigheden en de belasting van de functie zelf.
 • Het contact tussen u en uw werknemer kan door de lange duur van de re-integratie steeds stroever verlopen waardoor het traject ook kan vastlopen.
 • Als een conflict of ander soort situatie een grote reden is voor de burn-out is een jaar te lang om te wachten tot een oplossing.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Arbeidsdeskundig onderzoek nodig bij burn-out?

Burn-out wordt ook wel beroepsziekte nummer 1 genoemd, en jaarlijks is het aantal verzuimdagen door burn-out zo hoog dat het een grote kostenpost is voor Nederlandse bedrijven. Dit, voornamelijk omdat een burn-out over het algemeen lange tijd speelt en het lang kan duren voor een werknemer weer (volledig) aan de slag is. Het kan daarom aanbevolen zijn tijdig een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Met een AO heeft u beter zicht op de meest effectieve manieren een burn-out op te lossen, en door direct in te zetten op de juiste interventies kan de burn-out een stuk sneller opklaren. Burn-out is over het algemeen een lastige ziekte om op te lossen:

 • Burn-out is een van de belangrijkste redenen voor verzuim. In 2020 had 1,2 miljoen mensen burn-outklachten. Dat is 15,7% van de werkende Nederlands. 
 • De kosten van burn-out waren in 2019, 3,2 miljard euro voor Nederlandse werkgevers. Deze kosten lopen zo hoog op omdat het vaak een langdurig ziektebeeld is.
 • De gemiddelde duur van een burn-out is tegenwoordig opgelopen tot 290 dagen, van 242 dagen in 2018.
 • 34% van de werknemers geeft aan dat werkdruk of werkstress de reden voor hun verzuim is.
 • Als factor voor werkstress heeft 21% van de werknemers te maken met ongewenst gedrag van klanten, patiënten, leerlingen of andere externen.

Wanneer is het handig een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten?

Over het algemeen is het aanbevolen in de volgende situaties een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten:

 • Wanneer de re-integratie niet soepel verloopt of zelfs vast loopt, bijvoorbeeld wanneer u en uw werknemer andere verwachtingen hebben of het herstel niet verloopt zoals gepland.
 • Als uw werknemer langdurig ziek is en aangeeft het werk niet te kunnen hervatten.
 • Het doel van de re-integratie is niet duidelijk genoeg waardoor er niet effectief gewerkt kan worden aan de re-integratie
 • Wanneer het onduidelijk is welk werk uw werknemer zal kunnen uitvoeren, zowel tijdens het herstel als na herstel. Zeker wanneer het gaat om de oude functie, maar ook bij het onderzoeken van tijdelijke of nieuwe werkzaamheden.

Redenen om AO bij burn-out in te zetten?

Omdat burn-out een langdurig verloop kan hebben kan het een effectieve zet zijn een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Een aantal redenen:

 • Hiermee kunt u de lange verzuimtijd inkorten en inzicht krijgen in de snelste manier om de re-integratie tot een succes te brengen.
 • Een burn-out kan onduidelijke doelen en eventueel verkeerde verwachtingen met zich mee brengen omdat de hersteltijd veel verschilt per persoon.
 • Het kan deels door werkomstandigheden zijn dat uw werknemer een burn-out kreeg. Het oude werk moeten hervatten kan dan een obstakel zijn voor het herstel. In dit geval kan het belangrijk zijn te onderzoeken of welke factoren u kunt oplossen of welke andere werkmogelijkheden beter zijn voor de gezondheid van uw werknemer.
 • Conflicten op de werkvloer kunnen ook een belangrijke factor zijn bij burn-out. Om de beste oplossing tot hervatting van werk uit te zoeken kan een AO ook uitkomst bieden. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of terugkomst in de oude functie wel gezond is of er andere mogelijkheden zijn die onderzocht moeten worden.

Welke vragen beantwoord de arbeidsdeskundige?

Binnen de structuur van een arbeidsdeskundig onderzoek worden verschillende stappen onderzocht binnen een re-integratie. Deze worden uiteengezet in vier vragen:

 • Is het mogelijk voor uw werknemer te re-integreren binnen hun oude functie, zo ja, hoe?
 • Zo niet, kan de oude functie passend gemaakt worden voor uw werknemer?
 • Zo niet, is er ander passend werk binnen uw bedrijf voor uw re-integrerende werknemer?
 • Als dit ook niet mogelijk is, wat voor andere mogelijkheden tot passend werk zijn er voor uw werknemer buiten uw bedrijf bij een andere werkgever? Dit is dan onderdeel van een spoor 2 traject.
 • Hoe kunt u binnen het spoor 2 traject uw werknemer succesvol begeleiden naar passend werk bij een nieuwe werkgever?
 • Is het zinvol een 2e spoor traject te volgen, en weegt de moeite op tegen de kosten?
 • Is uw werknemer bemiddelbaar, of kan hij of zij bemiddelbaar gemaakt worden?

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vraagt u zich af hoe een arbeidsdeskundig onderzoek verloopt als u dit start en wat u kunt verwachten? Bij een arbeidsdeskundig onderzoek horen bepaalde vaste onderdelen:

 • De arbeidsdeskundige bezoekt eventueel de werklocatie
 • Hij of zij spreekt met u en uw werknemer afzonderlijk over de situatie en verwachtingen
 • Overleg met de bedrijfsarts, de bevindingen van de bedrijfsarts worden altijd meegenomen
 • Een functieanalyse van uw werknemer, als het gaat om werkmogelijkheden bij u, of bij een andere werkgever
 • Bent u al een spoor 2 traject gestart? Dan wordt de haalbaarheid van dit traject onderzocht en of het waarde zal hebben. Ook wordt bekeken of uw werknemer bemiddelbaar is, of dit kan worden.
 • Hieruit wordt een re-integratierapportage opgesteld met advies, een conclusie en vervolgstappen die u kunt nemen. Zowel u als uw werknemer ontvangen dit rapport om het traject te vervolgen.
 • De arbeidsdeskundige houdt zich altijd aan de wet- en regelgeving, en houdt rekening met uw bedrijf, de functie en de bevindingen van de bedrijfsarts. Een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek voldoet altijd aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter.

De juiste begeleiding bij burn-out

Bij het behandelen van een burn-out wordt vaak op de psychische klachten gefocust, maar het is minstens zo belangrijk te letten op het verband van de ziekte met de werkzaamheden van uw werknemer. Ook kan te vroeg terugkeren op werk met een nog niet herstelde burn-out ervoor zorgen dat iemand opnieuw uitvalt. Zo kan de ziekte onverwachts nog een stuk langer voortduren, met meer verzuimdagen en bijkomende kosten. Daarom is het belangrijk voor een goede, heldere begeleiding van werknemers met burn-out te zorgen, zodat verwachtingen realistisch zijn en re-integratie effectief verloopt met langdurig goede resultaten. 

Burn-out wordt ook wel beroepsziekte nummer 1 genoemd, en jaarlijks is het aantal verzuimdagen door burn-out zo hoog dat het een grote kostenpost is voor Nederlandse bedrijven.

Takeaways

 • Bij een arbeidsdeskundig onderzoek brengt een arbeidsdeskundige de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer in kaart. 
 • Aan het eind van het AO krijgt u een advies met concrete vervolgstappen, zodat u goed weet waar u tijd, energie en kosten in kunt steken voor het beste resultaat.
 • Burn-out is over het algemeen vaak een langdurig ziektebeeld met een hoge kostenpost. Een AO kan voor sneller herstel zorgen en tijdswinst opleveren.
 • De oorzaak van een burn-out is vaak complex met veel factoren die hebben bijgedragen. Met een AO kunt u goed uitzoeken welke factoren dit zijn en hoe u ze kunt oplossen voor snellere re-integratie.
 • De arbeidsdeskundige houdt zich altijd aan de wet- en regelgeving, en houdt rekening met uw bedrijf, de functie en de bevindingen van de bedrijfsarts.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.