Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting: wat zijn uw verplichtingen?

07/04/2023 Preventie & Vitaliteit
Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting: wat zijn uw verplichtingen?

Wanneer een werknemer volledig ziek gemeld is en thuis zit, is de situatie niet zo ingewikkeld. U betaalt het loon van uw werknemer (deels) door, afhankelijk van de afspraken in de CAO en de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Maar in sommige gevallen is het voor uw werknemer mogelijk om een deel van zijn werkzaamheden te verrichten of om een deel van zijn uren te werken. Ook wanneer uw werknemer re-integreert kan het wenselijk zijn om de uren en werkzaamheden geleidelijk weer op te bouwen. We spreken dan over gedeeltelijke werkhervatting. Maar hoe zit het in dat geval met loondoorbetaling? Daar bestaat nog best wat verwarring en onduidelijkheid over in de praktijk. We zetten het voor u op een rijtje.

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid

Wanneer één van uw werknemers zich ziek meldt, heeft u als werkgever de plicht om het loon van uw werknemer voor twee jaar door te betalen. Hiervan is sprake wanneer uw werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten door arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte, zwangerschap of bevalling. Het eerste jaar moet u het loon voor 70% doorbetalen, maar u mag daarbij niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen. Het tweede jaar moet u opnieuw 70% van het loon doorbetalen, echter geldt dan de ondergrens van het minimumloon niet langer. 

 

Indien er een CAO van toepassing is, zijn daarin mogelijk andere afspraken vastgelegd over het door te betalen loon. In veel CAO’s is namelijk een hoger percentage van het loon afgesproken dat doorbetaald dient te worden bij ziekte.Het komt dan ook regelmatig voor dat werkgevers volgens de CAO voor één of twee jaar het loon voor 100% moeten doorbetalen. Controleer daarom altijd goed de van toepassing zijnde CAO.

 

Daarnaast is het mogelijk dat u in de arbeidsovereenkomst met uw werknemer andere afspraken hebt vastgelegd. In veel arbeidsovereenkomsten is vastgelegd dat, tijdens het eerste jaar ziekte, het loon voor 100% wordt doorbetaald.

Bedongen arbeid: wat houdt dat in? 

Zoals hierboven genoemd, moet u het loon voor minimaal 70% doorbetalen. Dit geldt wanneer uw werknemer de bedongen arbeid niet kan uitvoeren door arbeidsongeschiktheid. Maar wat houdt dat precies in? Bij bedongen arbeid gaat het om de werkzaamheden die in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd. Hetzelfde geldt voor het aantal uren dat is vastgelegd. Alleen wanneer uw werknemer de vastgelegde arbeid voor de vastgelegde uren niet kan verrichten, is het u toegestaan het loon voor 70% door te betalen. Indien uw werknemer de vastgelegde werkzaamheden nog wel kan uitvoeren voor het vastgelegde aantal uren, moet u hem 100% blijven uitbetalen.

Wat is gedeeltelijke werkhervatting?

Gedeeltelijke werkhervatting betekent dat uw werknemer zijn werkzaamheden weer gedeeltelijk oppakt. Het kan ook betekenen dat uw werknemer het werk weer voor een deel van zijn afgesproken uren hervat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een werknemer door de aard van zijn ziekte niet zijn volledige werkzaamheden kan verrichten. Het kan ook zijn dat uw werknemer weer stappen wil maken richting werkhervatting en dat u de uren geleidelijk opbouwt. 

 

We zouden kunnen zeggen dat de werknemer dan gedeeltelijk weer arbeidsgeschikt is. Echter, gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid bestaat voor de wet niet. Kort gezegd is een werknemer voor de wet ziek of niet ziek. Zolang uw werknemer nog niet in staat is de bedongen arbeid volledig uit te voeren, is hij voor de wet nog steeds ziek of arbeidsongeschikt. 

 

Dit betekent dan ook dat u uw werknemer nog niet beter meldt bij het UWV wanneer hij zijn werkzaamheden gedeeltelijk hervat. Wel legt u uiteraard in het re-integratiedossier vast welke stappen de werknemer zet richting het volledig hervatten van het werk. Pas wanneer uw werknemer het werk daadwerkelijk volledig hervat, stopt de re-integratie en meldt u uw werknemer weer beter.

Ziektewet-uitkering

Indien uw werknemer een Ziektewet-uitkering ontvangt, dient u de gedeeltelijke werkhervatting wel door te geven aan het UWV. De Ziektewet-uitkering is een aanvulling op het loon en zal bij gedeeltelijke werkhervatting dus omlaag moeten worden bijgesteld.

Werken op arbeidstherapeutische basis

Gedeeltelijke werkhervatting en werken op arbeidstherapeutische basis zijn termen die vaak door elkaar heen gebruikt worden. Werken op arbeidstherapeutische basis betekent echter net iets anders. Bij gedeeltelijke werkhervatting heeft u samen met uw werknemer een goede inschatting kunnen maken van de hoeveelheid werk en/of uren die hij weer aankan. 

Bij werken op arbeidstherapeutische basis is het nog vrij onduidelijk wat de werknemer aankan qua werkzaamheden en uren. De terugkeer naar de werkvloer is in dit geval voornamelijk een middel om te inventariseren wat de werknemer al aankan qua werkzaamheden en werktijden.

Werken op arbeidstherapeutische basis is bovendien een onderdeel van het werken aan herstel voor de werknemer. Hij bouwt hiermee weer een werkritme op, kan wennen aan het aanwezig zijn op de werkvloer en herstelt en onderhoudt contacten met collega’s op de werkvloer. Het is dus voornamelijk gericht op herstel en nog niet zozeer op het hervatten van de werkzaamheden. 

De voordelen van gedeeltelijke werkhervatting

Gedeeltelijke werkhervatting tijdens de ziekmelding kan verschillende voordelen met zich meebrengen voor uw werknemer en ook voor u als werkgever: 

 
 • U houdt de drempel naar de werkvloer laag voor uw werknemer. Uw werknemer houdt aansluiting met het werk. Dit maakt het gemakkelijker om uiteindelijk weer de stap te zetten naar volledige werkhervatting.
 • U blijft goed op de hoogte van de situatie van uw werknemer tijdens de ziekmelding. U kunt zo ook beter inschatten hoe ongeveer het ziekteverloop zal zijn.
 • Wanneer uw werknemer zijn werkzaamheden nog voor een deel uitvoert, maakt dit het re-integreren makkelijker.
 • Gedeeltelijk aan het werk zijn, zorgt ervoor dat u en uw werknemer zich automatisch meer richten op wat wél mogelijk is voor uw werknemer, in plaats van wat er niet kan. Dit zorgt voor positieve energie en dat komt het re-integratieproces ten goede.
 • Door gedeeltelijke werkhervatting verlaagt u de verzuimkosten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting

Zoals hierboven al aangegeven, bestaat gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor de wet niet. Er staat dan ook niets beschreven als het gaat om loon bij gedeeltelijke werkhervatting. Zolang uw werknemer het werk niet volledig kan hervatten, is hij voor de wet nog arbeidsongeschikt. Dit betekent dat hij wettelijk recht heeft op doorbetaling van 70% van het loon. Voor het doorbetalen van het loon maakt het dus in feite niet uit of uw werknemer wel of niet gedeeltelijk het werk hervat. Pas wanneer de werknemer het werk weer volledig kan uitvoeren, wordt hij beter gemeld en heeft hij weer recht op 100% van zijn loon. 

Goed werkgeverschap

Hoewel het niet verplicht is, getuigt het van goed werkgeverschap wanneer u uw werknemer 100% van zijn loon doorbetaalt voor de uren dat hij weer aan het werk is. De uren dat hij niet werkt, kunt u dan uiteraard voor 70% blijven uitbetalen. Dit zorgt voor een goede relatie met uw werknemer. Bovendien kan het een motiverende werking hebben op uw werknemer om het werk nog verder op te bouwen. 

Verlof

Het kan zijn dat uw werknemer verlof wil opnemen tijdens zijn periode van gedeeltelijke werkhervatting. Hij neemt dan een gehele verlofdag op; ook voor het deel dat hij niet kan werken. U moet hem dan ook voor 100% loon doorbetalen op zijn verlofdag.
Hoewel het niet verplicht is, getuigt het van goed werkgeverschap wanneer u uw werknemer 100% van zijn loon doorbetaalt voor de uren dat hij weer aan het werk is.

Takeaways

 • Wanneer uw werknemer de bedongen arbeid niet kan verrichten door arbeidsongeschiktheid, moet u de eerste twee jaar zijn loon voor 70% doorbetalen. Daarbij mag u in het eerste jaar niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen.
 • Mogelijk zijn er in de CAO andere afspraken over de hoogte van het door te betalen loon of heeft u andere afspraken met uw werknemer vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 
 • Met bedongen arbeid wordt bedoeld: de werkzaamheden en uren die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. 
 • Bij gedeeltelijke werkhervatting pakt uw werknemer zijn werkzaamheden en/of zijn werkuren weer gedeeltelijk op. 
 • Zolang uw werknemer zijn werkzaamheden én zijn werkuren nog niet volledig heeft opgepakt, meldt u hem nog niet beter bij het UWV. Voor de wet is hij namelijk nog steeds ziek. 
 • Werk op arbeidstherapeutische basis is er voornamelijk op gericht om het herstel van de werknemer te bevorderen en te inventariseren wat de werknemer al aankan op het gebied van werk.
 • Wettelijk gezien heeft uw werknemer ook bij gedeeltelijke werkhervatting recht op 70% van zijn loon. Pas wanneer hij zijn werk weer volledig en voor het volledige aantal uren kan uitvoeren, heeft hij weer recht op 100% van het loon.
 • Het getuigt echter van goed werkgeverschap wanneer u uw werknemer 100% van zijn loon betaalt voor de uren dat hij weer aan het werk is. 
 • Voor eventuele verlofdagen die uw werknemer opneemt tijdens de gedeeltelijke werkhervatting, moet u hem wel 100% van het loon betalen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.