Snelle re-integratie voor uw werknemer met een arbeidsdeskundig onderzoek

09/06/2022 Preventie & Vitaliteit
Snelle re-integratie voor uw werknemer met een arbeidsdeskundig onderzoek
Vraagt u zich af welke kant u op moet met uw re-integrerende werknemer? Of lijkt er maar geen schot in de zaak te zitten? Een goede voorbereiding is het halve werk, en voor re-integratie betekent dat een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek. In dit artikel bespreken we wat u kunt verwachten en wat de regels zijn omtrent het onderzoek. Ook leest u wanneer u het arbeidsdeskundig onderzoek het beste kunt inzetten.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Vraagt u zich af wat een arbeidsdeskundig onderzoek precies inhoudt en of het u wat kan opleveren? Bij een arbeidsdeskundig onderzoek worden de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer onderzocht door een arbeidsdeskundige. Hierbij ontvangt u een advies met mogelijke vervolgstappen voor een duurzame re-integratie. De arbeidsdeskundige komt tot dit advies door gesprekken te houden met u en uw werknemer. Ook neemt hij of zij de rapportages van de bedrijfsarts mee in het advies. Daarnaast bezoekt de arbeidsdeskundige waar nodig de werkplek. Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de werkhervatting van uw werknemer en hoe u hier samen het snelst voor kan zorgen.

 • Als u een arbeidsdeskundig onderzoek tussen de 42e en 52e ziekteweek laat uitvoeren, wordt voornamelijk gefocust op werkmogelijkheden binnen uw eigen bedrijf.
 • Het doel van een arbeidsdeskundig onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de:
  • Mogelijkheden van uw werknemer
  • Beperkingen
  • Geschiktheid van de werkplek 
  • Restverdiencapaciteit van uw werknemer
 • Een goed uitgevoerd arbeidsdeskundig onderzoek voldoet aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter. Ook draagt het bij aan het opbouwen van een adequaat re-integratiedossier. En dat is zeker handig: indien u uw verplichte inspanning voor de re-integratie onvoldoende kunt aantonen bij de WIA-aanvraag, kan UWV handhaven met boetes.

Redenen om een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten

Is het echt nuttig om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren? Of kunt u wel zonder? Er kunnen verschillende redenen zijn waarom het een goed idee kan zijn een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten:

 • Wanneer uw werknemer langdurig ziek is en aangeeft zijn of haar werk niet te kunnen hervatten.
 • De re-integratie verloopt niet soepel of loopt vast
 • Het doel van de re-integratie is niet duidelijk genoeg.
 • Als het onduidelijk is wat voor werk uw werknemer gaat kunnen uitvoeren tijdens of na herstel. Ook als het gaat om de oude functie, of de mogelijkheden tot werkzaamheden nu.

Wat zijn de vragen die bij een arbeidsdeskundig onderzoek beantwoord worden?

Vraagt u zich af wat zo’n onderzoek precies inhoudt en hoe een arbeidsdeskundige te werk gaat? De vragen die een arbeidsdeskundige tracht te beantwoorden om zijn of haar advies volledig te maken zijn de volgende:

Is het verplicht een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren?

Het kan misschien als een extra luxe gezien worden een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren. Het is namelijk niet een verplicht onderdeel van de re-integratie. Maar, hoewel de arbowet het arbeidsdeskundig onderzoek niet expliciet noemt, is het wel regel dat u en uw werknemer zich voldoende inspannen voor een spoedige re-integratie. Ook moet u onderzoeken wat de mogelijkheden tot werk zijn bij uw werknemer, of dit nu bij uw eigen bedrijf is of bij een andere werkgever. Om dit goed te onderzoeken, wordt in de praktijk dan vaak een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd. Bij de beoordeling van UWV wordt ook vaak gelet op of u dit onderzoek heeft uitgevoerd. Als onderdeel van het re-integratiedossier dat u verplicht bent op te stellen en zorgvuldig bij te houden. Indien u dit niet goed in orde heeft of beoordeelt wordt dat u te weinig heeft gedaan, kan u mogelijk loonsancties in de vorm van boetes krijgen van UWV bij een WIA-aanvraag.

Wanneer zet u een arbeidsdeskundig onderzoek in?

Indien de re-integratie niet een van tevoren duidelijk verloop heeft is een arbeidsdeskundig onderzoek aanbevolen. Dan is het beter het eerder dan later in te zetten, maar in ieder geval voor het einde van het eerste jaar verzuim. Bij een eerder onderzoek weet u namelijk ook eerder waar u aan toe bent en welke mogelijkheden het meest effectief zullen zijn. Zo verspilt u zo min mogelijk tijd, moeite en kosten door potentieel de verkeerde interventies in te zetten. Daarnaast bent u verplicht in week 42 een melding te doen bij UWV. Wanneer het tweede ziektejaar ingaat is het noodzakelijk de voortgang van de re-integratie opnieuw te beoordelen. Over het algemeen moet elke situatie op zichzelf worden beoordeelt om het juiste moment te bepalen een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten. Hierbij is het belangrijk af te wegen in welke fase van de re-integratie dit het de meeste toegevoegde waarde zal hebben. 

Wat zijn de voordelen om het snel in te zetten?

Het kan lonen een arbeidsdeskundig onderzoek eerder in te zetten. In situaties waarbij het onduidelijk is wat de juiste gang van zaken moet zijn, maar ook juist wanneer de situatie wel duidelijk is. Een aantal situaties:

 • Wanneer het onduidelijk is of uw werknemer terug binnen hun oude functie kunnen terugkomen. 
 • Wanneer het al zeker is dat re-integratie in de oude functie niet zal gaan lukken en meer mogelijkheden onderzocht moeten worden. Zo kunnen alternatieven sneller onderzocht worden en kunt u sneller tot effectieve acties overgaan.
 • Wanneer uw werknemer frequent met kortdurig ziekteverzuim is kan het aanbevolen zijn een arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren om in kaart te brengen welke factoren hierin meespelen.
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook erg goed werken als preventie tegen ziekteverzuim. In dit geval is er vaak niet een acute aanleiding of ziekmelding. Uw werknemer kan dit ook aanvragen bij voorhand.

Wanneer stelt u het arbeidsdeskundig onderzoek uit?

Vindt u het nog niet nodig een arbeidsdeskundig onderzoek in te zetten? Het wordt minder aanbevolen het onderzoek uit te stellen. Wel zijn er gevallen waarbij de bedrijfsarts bij voorhand al zal zeggen dat er weinig toegevoegde waarde zal zijn aan het onderzoek. Dit moet door de bedrijfsarts geconstateerd worden en geadviseerd. In deze situaties kan van een arbeidsdeskundig onderzoek af worden gezien. Een aantal voorbeelden waarbij dit kan spelen:

 • Wanneer het duidelijk is dat de werknemer binnen een jaar in de oude functie zal re-integreren, of bezig is met intensieve therapie in de herstelfase.
 • In zwaardere gevallen waarbij het duidelijk is dat uw werknemer geen benutbare mogelijkheden voor werk meer zal hebben.

Hoe verloopt een arbeidsdeskundig onderzoek?

Een arbeidsdeskundig onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 en 6 weken. Een aantal onderdelen die meestal binnen een arbeidsdeskundig onderzoek worden uitgevoerd:

 • De werkplek bezoeken
 • Overleg met de bedrijfsarts
 • Gesprek met u
 • Gesprek met uw werknemer
 • Functieanalyse van de werkmogelijkheden van uw werknemer, als het gaat om het eigen werk of werk bij een andere werkgever.
 • Bij een spoor 2 traject wordt vaak een haalbaarheidsonderzoek ingesteld om te zien of dit traject zinvol zal zijn en opweegt tegen de kosten. En of uw werknemer bemiddelbaar is, of bemiddelbaar te maken is.
 • De arbeidsdeskundige stelt een re-integratierapportage op met een conclusie en advies over vervolgstappen. 
  • Vaak is er eerst een concept rapportage en daarna een definitieve rapportage.
  • Hierbij houdt de arbeidsdeskundige rekening met wet- en regelgeving, uw bedrijf, werk, en de informatie van de bedrijfsarts.
 • Zowel u als uw werknemer ontvangen dit rapport. 

Met een arbeidsdeskundig onderzoek krijgt u inzicht in de werkhervatting van uw werknemer en hoe u hier samen het snelst voor kan zorgen.

Takeaways

 • Een effectief re-integratietraject start met een arbeidsdeskundig onderzoek. Door meteen de mogelijkheden goed te onderzoeken, verspilt u geen tijd en hulpbronnen.
 • Indien er onduidelijkheid speelt binnen de re-integratie kan een arbeidsdeskundig onderzoek helderheid scheppen om de beste weg naar voren uit te stippelen.
 • De arbeidsdeskundige onderzoekt de mogelijkheden rondom re-integratie spoor 1, en indien nodig, spoor 2.
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek is niet verplicht, maar het is wel verplicht de re-integratiemogelijkheden van uw werknemer voldoende te onderzoeken. Met een arbeidsdeskundig onderzoek weet u zeker dat u hieraan voldoet.
 • Het kan in verschillende situaties lonen het onderzoek eerder in te zetten. Bij de ingang van het tweede ziektejaar is het daarnaast belangrijk opnieuw onderzoek te doen naar de mogelijkheden.
 • Een arbeidsdeskundig onderzoek duurt gemiddeld tussen de 4 en 6 weken. U en uw werknemer krijgen een gesprek, en u ontvangt een re-integratierapport met duidelijke en praktische vervolgstappen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.