Spoor 2 re-integratie: hoe begeleidt u uw werknemer op de beste manier?

25/08/2023 Preventie & Vitaliteit
Spoor 2 re-integratie: hoe begeleidt u uw werknemer op de beste manier?

Bij re-integratie via het tweede spoor zet u in op re-integratie van uw werknemer bij een andere werkgever. Dit wordt ingezet wanneer u zelf geen mogelijkheden heeft om uw werknemer een passende functie aan te bieden binnen uw eigen bedrijf. Bij re-integratie tweede spoor heeft u als werkgever een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen. Maar u kunt meer doen om uw werknemer op de beste manier te begeleiden. 

Re-integratie tweede spoor en uw verplichtingen

Een re-integratietraject kent een aantal vaste stappen die u als werkgever moet nemen. Deze stappen zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. U bent verplicht deze stappen te ondernemen op de juiste momenten, vanaf het moment dat uw werknemer zich ziekmeldt. Bovendien heeft u volgens de wet een aantal verplichtingen als werkgever. Zo moet u het re-integratietraject initiëren en draagt u de hoofdverantwoordelijkheid voor het verloop ervan. Daarnaast bent u verplicht om het loon van uw werknemer door te betalen. U bent tevens verplicht om u actief in te zetten om een passende functie voor uw werknemer te creëren binnen uw bedrijf en, als dit niet mogelijk is, om een passende functie te vinden buiten uw bedrijf.

 

Uit een onderzoek van het UWV blijkt dat de Wet verbetering poortwachter over het algemeen goede en duidelijke handvatten biedt, zowel voor werkgevers als voor werknemers. Het volgen van de vaste stappen heeft bovendien een positieve invloed op het verloop en het succes van de re-integratie. 

 

Wilt u meer weten over uw verplichtingen bij re-integratie tweede spoor? Lees dan de blog die wij hier eerder over schreven

Wat kunt u nog meer doen voor uw werknemer?

Het nakomen van uw verplichtingen en het volgen van de stappen, zoals die vermeld staan in de Wet verbetering poortwachter, heeft zoals gezegd al een positieve invloed op het verloop van de re-integratie. Maar u kunt als werkgever meer doen om uw werknemer te helpen bij zijn re-integratie. We geven u een aantal tips.

Onderhoud een goede relatie met uw werknemer

Uit onderzoek blijkt dat een goede relatie tussen werkgever en werknemer een positieve invloed heeft op het succes van het re-integratietraject. Bij een tweedespoortraject kan dit een extra grote uitdaging zijn. Uw werknemer richt zich in principe niet of nauwelijks meer op re-integratie binnen uw bedrijf. Bovendien is de kans groot dat u de re-integratiebegeleiding bij het tweede spoor uitbesteedt. Deze combinatie zorgt ervoor dat het contact tussen u en uw werknemer gemakkelijk verwatert. 

Toch is het erg belangrijk dat u blijft investeren in een goede relatie met uw werknemer. Zorg dat u regelmatig contact opneemt en dat u hem steunt waar dat kan. 

Goede communicatie, duidelijke verwachtingen

Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat ook heldere communicatie essentieel is voor het succes van een tweedespoortraject. Het is vooral belangrijk om zo vroeg mogelijk het onderwerp tweede spoor ter sprake te brengen, als de kans bestaat dat dit ingezet zal gaan worden. Vaak voelen werknemers zich hierdoor overvallen. Bijvoorbeeld omdat zij niet op de hoogte zijn van het bestaan ervan of omdat zij niet zagen aankomen dat dit bij hen aan de orde zou zijn. Dit kan voor heftige emoties zorgen en in sommige gevallen zelfs tot conflicten. Hierdoor stagneert het re-integratietraject en verliezen uw werknemer en u veel kostbare tijd. Bovendien doet het de relatie die u met uw werknemer heeft meestal weinig goed. 

Zorg voor goede begeleiding

Veel werkgevers zijn niet op de hoogte van alle ins en outs van een tweedespoortraject, de kansen die het met zich meebrengt en de uitdagingen die zich kunnen voordoen. Dit is ook niet vreemd, want als werkgever bent u natuurlijk vooral bezig met het runnen van uw bedrijf. Het is niet vanzelfsprekend dat u als werkgever gespecialiseerd bent in het begeleiden van uw werknemers bij re-integratie. Zeker bij re-integratie tweede spoor merken veel werkgevers dat zij niet de vaardigheden - en vaak ook niet de motivatie - hebben om hier op een intensieve en constructieve manier aan te werken met hun werknemer. Werkgevers vinden re-integratie tweede spoor vaak een tijdrovend en kostbaar traject, waarbij succes niet gegarandeerd is. 

 

Het goede nieuws is dat u hier als werkgever niet alleen voor hoeft te staan. Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om de re-integratie uit te besteden aan een gespecialiseerd re-integratiebureau. Dit heeft een aantal voordelen: 

 
 • Een re-integratiebureau heeft professionals in huis die beschikken over alle benodigde kennis op het gebied van re-integratie en kunnen u als werkgever ontzorgen.
 • Ze begeleiden u en uw werknemer door het hele traject. Zij weten welke praktische en emotionele uitdagingen daarbij komen kijken en op welke manier daarmee om te gaan.
 • Zij kennen de relevante wet- en regelgeving goed en zorgen dat deze nageleefd wordt. Zo voorkomt u eventuele sancties. 
 • Ze kennen de actuele arbeidsmarkt goed en hebben vaak een breed netwerk van werkgevers.
 • Indien nodig kunnen zij bemiddelen tussen u en uw werknemer.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Richt u op duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een thema dat de laatste jaren veel aandacht krijgt onder werkgevers, en terecht. Het richten op duurzame inzetbaarheid kan in veel gevallen ziekteverzuim - en daarmee een re-integratietraject - voorkomen. Maar ook tijdens de re-integratie is het belangrijk om u te richten op duurzaamheid. Het doel van de re-integratie moet niet alleen zijn om uw werknemer zo snel mogelijk weer op de werkvloer te krijgen, maar vooral ook om uw werknemer duurzaam weer aan het werk te krijgen. Ook hierbij is het essentieel om goed met uw werknemer te bespreken en te onderzoeken wat hij precies nodig heeft om op een gezonde manier weer aan het werk te gaan. Zo voorkomt u dat uw werknemer binnen de kortste keren opnieuw ziek thuis zit. Dit kost niet alleen veel tijd en energie, maar het werkt ook erg demotiverend voor alle betrokken partijen. 

Start op tijd met re-integratie tweede spoor

Als er al snel twijfel ontstaat over de haalbaarheid van re-integratie eerste spoor, wacht dan niet met het bespreken en exploreren van re-integratie tweede spoor. In de praktijk blijkt dat een tweedespoortraject pas laat wordt ingezet: in meer dan de helft van de gevallen wordt het traject pas opgestart na 12 tot 14 maanden ziekte. De verleiding om dit uit te stellen is ook groot, doordat veel werkgevers en werknemers een drempel ervaren om het bespreekbaar te maken en op te starten. 

 

Dit is in feite een gemiste kans, omdat uit onderzoek blijkt dat hoe eerder wordt begonnen met re-integratie tweede spoor, hoe groter de kans van slagen. Als u eerder begint, creëert u meer tijd, ruimte en rust om aan het idee te wennen. Eventuele emoties die gepaard gaan met het tweedespoortraject kunnen een plaats krijgen. Doordat er minder haast is, verloopt de overgang soepeler en ervaren u en uw werknemer minder druk. 

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het kan zinvol zijn om al in een vroeg stadium van de re-integratie een arbeidsdeskundig onderzoek te laten uitvoeren. Dit kan extra waardevol zijn als u twijfelt over welk spoor het meest passend is bij de situatie van uw werknemer. Op basis van de vastgestelde belastbaarheid van uw werknemer, wordt uitgebreid onderzocht welke mogelijkheden uw werknemer heeft voor re-integratie. U krijgt een beeld van de functies en werkzaamheden die uw werknemer zou kunnen uitvoeren met de beperkingen die hij heeft. Gecombineerd met opleidingsniveau, werkervaring en persoonlijke voorkeuren wordt door de arbeidsdeskundige een compleet functieprofiel gevormd. Op basis hiervan wordt een advies gegeven over het te volgen re-integratiespoor. 

Houd rekening met emoties

Bij re-integratie tweede spoor komen vaak veel emoties en zelfs gevoelens van rouw kijken aan de kant van uw werknemer. Dit is compleet normaal en begrijpelijk. Uw werknemer heeft veel te verduren. Hij krijgt te maken met ziekte en de bijbehorende beperkingen en hij moet afscheid nemen van zijn vertrouwde baan, zijn collega’s en werkgever. Daar komt bij dat hij op zoek moet naar ander werk bij een andere werkgever, iets wat veel spanning en onzekerheid met zich meebrengt. 

 

Het is belangrijk om deze gevoelens van rouw al vroeg in het proces te herkennen en een plek te geven. Afhankelijk van de situatie kunt u ervoor zorgen dat uw werknemer de juiste hulp en begeleiding krijgt om deze gevoelens te verwerken. Wanneer een werknemer zijn rouwgevoelens een plek kan geven en de situatie kan accepteren, ontstaat er weer ruimte om op een positieve en constructieve manier na te gaan denken over de toekomst. 

Uit onderzoek blijkt dat een goede relatie tussen werkgever en werknemer een positieve invloed heeft op het succes van het re-integratietraject.

Take-aways

 • Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Dat geldt voor zowel het eerste als het tweede spoor.
 • Een goede relatie met uw werknemer heeft een positieve invloed op het succes van het re-integratietraject. 
 • Door heldere verwachtingen te scheppen voor uw werknemer, voorkomt u dat deze zich overvallen voelt wanneer het tweede spoor wordt ingezet.
 • Re-integratie tweede spoor is een intensief traject dat veel vraagt van u en uw werknemer. Daarom is goede begeleiding voor uw werknemer erg waardevol.
 • Om te voorkomen dat uw werknemer na re-integratie snel opnieuw verzuimt, doet u er goed aan om u te richten op duurzame inzetbaarheid en re-integratie. 
 • Wacht niet te lang met het inzetten van re-integratie tweede spoor, zelfs wanneer de drempel gevoelsmatig erg hoog is. Door uitstel verliest u veel kostbare tijd. 
 • Re-integratie tweede spoor brengt vaak veel emoties met zich mee voor uw werknemer. Houd hier rekening mee en geef er ruimte aan.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.