Wat als uw werkgever uw re-integratie belemmert: uw rechten en opties

20/10/2023 Preventie & Vitaliteit
Wat als uw werkgever uw re-integratie belemmert: uw rechten en opties

Bij een re-integratietraject horen een aantal rechten en plichten, zowel voor u als voor uw werkgever. Indien u beiden uw verplichtingen nakomt, zal dit uw re-integratie bespoedigen. Een re-integratietraject kan echter ingewikkeld zijn en gepaard gaan met hevige emoties, zowel van uw kant als van die van uw werkgever. Er kan dan ook gemakkelijk een arbeidsconflict ontstaan, waarbij u van mening bent dat uw werkgever de verplichtingen richting u niet nakomt. Welke rechten heeft u in dat geval en wat kunt u doen om uw situatie te verbeteren?

Welke rechten heeft u als werknemer bij re-integratie?

Bij re-integratie heeft u als werknemer een aantal rechten op uw werkgever. Uw werkgever moet zijn verplichtingen nakomen richting u. Als hij dit niet doet, belemmert hij als het ware uw re-integratie. 

Actieve begeleiding van uw werkgever

Uw werkgever dient u op een actieve manier te begeleiden bij de re-integratie. U mag van hem verwachten dat hij het initiatief en de leiding neemt bij bepaalde acties op het gebied van uw re-integratie. Zo moet hij actief op zoek gaan naar mogelijkheden voor passend werk en dit spontaan aanbieden. U hoeft hier niet zelf suggesties voor te doen en uw werkgever mag dit ook niet van u verwachten. Als u echter zelf ideeën hebt op dit gebied, mag u dit natuurlijk altijd aandragen.

Loondoorbetaling

Uw werkgever is verplicht uw loon door te betalen voor minimaal 70% gedurende de eerste twee jaar van uw ziekteperiode. Het kan zelfs zijn dat uw werkgever u meer dan 70% van uw loon moet doorbetalen, afhankelijk van uw CAO en/of arbeidsovereenkomst. 

Passend werk

Uw werkgever moet u zo veel mogelijk in staat stellen om terug te keren in uw eigen functie, met alle bijbehorende werkzaamheden. Als dit niet mogelijk is door de gevolgen of beperkingen die uw ziekte met zich meebrengt, moet uw werkgever op zoek gaan naar passende werkzaamheden voor u, die zo veel mogelijk aansluiten bij uw kennis en ervaring, rekening houdend met uw beperkingen. 

 

U heeft er dus recht op dat uw werkgever actief op zoek gaat naar passend werk voor u. U hoeft geen werk te accepteren dat niet passend is. Het werk dat u wordt aangeboden moet passen bij uw functionele mogelijkheden, werkervaring, salaris en opleiding. Echter na zes maanden moet u ook werk accepteren dat minder passend is. 

Daarnaast mag er niet van u verwacht worden dat u bijvoorbeeld nachtdiensten gaat draaien, terwijl u voorheen op kantoortijden werkte. 

Uw werkgever mag u niet ontslaan

In principe geldt dat uw werkgever u niet mag ontslaan gedurende de eerste twee jaar van uw ziekte. Hierop geldt een aantal uitzonderingen, bijvoorbeeld

 
 • U werkt niet voldoende mee aan uw re-integratie. U weigert bijvoorbeeld passend werk of omscholing;
 • Uw werkgever had al ontslag voor u aangevraagd voordat u ziek werd; 
 • U zit nog in uw proeftijd;
 • Er is sprake van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen.

Aanpassingen aan de werkplek

Van uw werkgever mag verwacht worden dat hij de nodige aanpassingen doet aan de werkplek, om het voor u mogelijk te maken om terug te keren op de werkvloer. Dit moet wel binnen de mogelijkheden van uw werkgever vallen, naar alle redelijkheid. Naarmate de onderneming van uw werkgever groter is, mag er ook meer van hem verwacht worden op dit gebied. Grotere werkgevers hebben over het algemeen meer mogelijkheden binnen het bedrijf en kunnen makkelijker organisatorische aanpassingen doen.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat als uw werkgever zijn verplichtingen niet nakomt?

Als uw werkgever de verplichtingen niet nakomt, kan dat nadelig zijn voor uw re-integratie en uw kansen om spoedig terug te keren naar de werkvloer.

Als werknemer kunt u zich echter machteloos voelen tegenover uw werkgever en het gevoel hebben dat u er weinig tegen kunt beginnen. Toch heeft u wel degelijk opties.

Ga in gesprek met uw werkgever

Allereerst is het belangrijk om het gesprek aan te gaan met uw werkgever, als u dat nog niet gedaan hebt. Bespreek met welke zaken u moeite heeft en wat u graag anders zou zien. Een open en eerlijk gesprek kan soms al wonderen doen en ervoor zorgen dat u onverwachts toch tot een oplossing komt met uw werkgever. 

 

Wanneer u in gesprek bent met uw werkgever is het echter goed dat u van tevoren bepaalt wat u wel en niet wil bespreken. Laat u bovendien niet onder druk zetten om bepaalde afspraken te maken. Wanneer uw werkgever u een voorstel doet, doet u er goed aan om geen toezeggingen te doen tijdens het gesprek. In plaats daarvan kunt u aangeven dat u het in overweging zal nemen of dat u er nog even over wil nadenken. 

Bemiddeling

Als het niet meer lukt om op een constructieve manier met uw werkgever in gesprek te gaan of als u het moeilijk vindt om uw grenzen te bewaken tijdens zo’n gesprek, kan het waardevol zijn om een bemiddelaar in te schakelen. Dat kan bijvoorbeeld iemand binnen het bedrijf zijn, een professionele mediator of een re-integratiebureau. Het belangrijkste is dat u beiden vertrouwen hebt in deze persoon en dat diegene onafhankelijk is. Een bemiddelaar kan ervoor zorgen dat een gesprek tussen u en uw werkgever op een prettige manier verloopt en dat u samen tot afspraken en oplossingen komt.

Deskundigenoordeel UWV

Als u het oneens bent met uw werkgever over de re-integratie of als u zich afvraagt of uw werkgever zich wel voldoende inspant voor uw re-integratie, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een deskundigenoordeel kan zowel door een werkgever als door een werknemer worden aangevraagd. Hoewel het deskundigenoordeel niet bindend is, geeft het vaak wel meer duidelijkheid en kan het helpen om uit een conflict over de re-integratie te komen.

Schakel juridische hulp in

Als praten met uw werkgever niets oplost en u bent van mening dat uw werkgever u onrecht aandoet, kunt u ervoor kiezen om juridische hulp in te schakelen of juridisch advies in te winnen. Dat kan op verschillende manieren, zoals: 

 
 • Een bijstandsverzekering. Als u verzekerd bent voor rechtsbijstand, kunt u hier een beroep op doen tijdens een conflict met uw werkgever. Een juridisch adviseur kan u advies geven of optreden als bemiddelaar. Mocht het uitdraaien op een rechtszaak, kan hij u hierbij ook helpen.
 • De vakbond. Bent u lid van een vakbond, dan kunt u deze inschakelen om op te treden als bemiddelaar of vragen om (juridisch) advies.
 • Het juridisch loket. Het juridisch loket heeft juristen in dienst die u laagdrempelig juridisch advies kunnen geven. Zij kunnen u bovendien doorverwijzen naar een mediator.

Rechter

Heeft u alles geprobeerd en komt u er echt niet uit met uw werkgever, zelfs niet na het inschakelen van (juridische) hulp? Dan kunt u ervoor kiezen om de kantonrechter te vragen om uitspraak te doen over uw conflict met uw werkgever. Houd er rekening mee dat dit (blijvend) invloed kan hebben op de relatie die u heeft met uw werkgever. Neem deze stap alleen als u er op een andere manier niet uitkomt met uw werkgever.

Blijf uw eigen verplichtingen nakomen

Tijdens een conflict met uw werkgever is het belangrijk dat u te allen tijde uw eigen verplichtingen blijft nakomen in het kader van goed werknemerschap. In een eventuele rechtszaak staat u dan bovendien sterker.
Tijdens een conflict met uw werkgever is het belangrijk dat u te allen tijde uw eigen verplichtingen blijft nakomen in het kader van goed werknemerschap.

Take-aways

 • Bij re-integratie heeft u als werknemer een aantal rechten ten opzichte van uw werkgever. 
 • Uw werkgever is verplicht uw loon (deels) door te betalen en om u actieve begeleiding te bieden bij uw re-integratie. 
 • Uw werkgever moet bovendien actief op zoek naar passende werkzaamheden waarbinnen u kunt re-integreren. U hoeft alleen passend werk te accepteren. Passend werk kan ook betekenen dat er werkplekaanpassingen gedaan moeten worden.
 • Uw werkgever mag u niet (zomaar) ontslaan tijdens uw re-integratie.
 • Als u van mening bent dat uw werkgever zijn verplichtingen richting u niet nakomt, heeft u verschillende opties. Begin met het aangaan van een gesprek met uw werkgever als dat mogelijk is.
 • Als in gesprek gaan met uw werkgever lastig blijkt, kunt u een bemiddelaar inschakelen. 
 • Als u het niet eens bent met uw werkgever over bepaalde aspecten van de re-integratie, kunt u hierover een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.
 • Indien nodig schakelt u juridische hulp in, bijvoorbeeld via uw rechtsbijstandverzekering, de vakbond of het juridisch loket.
 • In het uiterste geval kunt u de rechter om een uitspraak vragen.
 • Zorg te allen tijde dat u uw verplichtingen blijft nakomen. U toont hiermee goed werknemerschap en staat bovendien sterker in het geval van een rechtszaak. 

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.