Wat is outplacement en hoe verloopt het?

13/01/2023 Preventie & Vitaliteit
Wat is outplacement en hoe verloopt het?

Begint u aan een outplacementtraject? En bent u benieuwd hoe zo’n traject verloopt, en waar u op moet letten? In dit artikel bespreken we wat outplacement inhoudt en wat u kunt verwachten tijdens het proces. Van de voordelen tot de uitdagingen, en hoe u kunt zorgen dat u de begeleiding krijgt die u nodig heeft.

Betekenis van outplacement 

Outplacement betekent dat u begeleidt wordt naar werk bij een nieuwe werkgever. Het kan gaan om dezelfde functie als bij het bedrijf waar u werkzaam was of om een functie die beter bij u past op basis van uw competenties en voorkeuren. Een outplacementtraject kan worden ingezet na een langdurige beroepsziekte zoals burn-out maar ook bij ontslag naar aanleiding van een reorganisatie. 

 • Outplacement betekent dat u niet terugkeert naar uw oude werkgever. 
 • Tijdens een outplacement traject wordt u begeleidt naar nieuw werk, vaak door een re-integratiebegeleider of loopbaancoach. 
 • Vaak wordt het tweede spoor traject al ingezet tijdens het eerste spoor.

Uw werkgever is niet verplicht om een outplacementtraject aan te bieden. Hiervoor moet u samen met uw leidinggevende of werkgever overleggen of in uw geval het de beste keuze is. Als uw werkgever goed werkgeverschap serieus neemt zal hij de optie van outplacement moeten overwegen. In de praktijk kiezen werkgevers steeds vaker voor een outplacementtraject om de verplichting van een transitievergoeding te ontlopen. 

Niet terug naar uw oude werkgever

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom u niet kunt terugkeren bij uw oude bedrijf. De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige kan tot het oordeel zijn gekomen dat u niet meer terug kan naar uw oude functie bij het bedrijf of organisatie waar u werkzaam was. Er kunnen hierbij verschillende zaken spelen zoals:

 • conflicten
 • arbeidsongeschiktheid
 • reorganisatie

Tijdens de Corona epidemie in 2020 en 2021 werden nogal wat bedrijven gedwongen te reorganiseren om de terugval in productie en winstgevendheid op te vangen. Dat betekende ook dat er werknemers weg moesten. Bij andere bedrijven werd de noodzaak ingegeven door de eisen van de markt die door de jaren heen veranderden. 

Zo werd HCME(Hitachi Construction Machinery Nederland) geconfronteerd met een dalende vraag naar standaard graafmachines. Om deze verandering op te vangen werd ingezet op het vervaardigen van op maat gemaakte graafmachines. De consequentie was dat één van de twee machinefabrieken zijn deuren moest sluiten. Dit leidde uiteindelijk tot 115 gedwongen ontslagen. Gelukkig kon een outplacementtraject worden uitgezet naar een andere werkgever.  

De voordelen van outplacement

Ontslag kan stress opleveren en als een afwijzing ervaren worden waarop vaak rouw volgt. Het verlies van uw oude functie en het gemis van uw collega’s kan u parten spelen. Toch kunt u het zien als een nieuwe kans om gelukkiger te worden. 

 • U heeft de kans om een baan te ontdekken die wellicht beter bij u past of waar u altijd al naar uitkeek.
 • Bij uw nieuwe baan kunt u de emotionele of fysieke belasting wellicht beter aan. Dit betekent over het algemeen dat u minder stress zult ervaren.
 • Voor sommige mensen kan verandering lastig zijn, maar verandering kan juist ook voor een frisse wind zorgen en nieuwe kansen bieden.
 • Met loopbaanbegeleiding en beroepstesten kunt u andere talenten ontdekken waarover u beschikt maar waar u niet eerder bij stil stond. 
  • Door deze talenten verder te ontwikkelen maakt u meer kans op een nieuwe baan.

Waar op te letten tijdens outplacement

Wanneer u aan een outplacement traject begint is het belangrijk om op de volgende zaken te letten:

 • Persoonlijk: Het is belangrijk om te beseffen dat het om u gaat bij outplacement. Uw situatie is persoonlijk en uw zoektocht naar werk is daarom ook uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Professioneel: Er moet gekozen worden voor een ervaren deskundige die u kan begeleiden naar nieuw werk.   
 • Prestaties: Wat zijn de resultaten van de beroepstesten, wanneer moet worden begonnen met solliciteren en wat zijn de slagingskansen voor het vinden van een nieuwe baan binnen een bepaalde beroepssector?
 • Plezier: Plezier hebben tijdens het outplacementtraject is belangrijk ook al bestaat er onzekerheid over het vinden van een nieuwe baan. Met een positieve insteek en de focus op wat u tijdens de outplacement kunt leren en kunt ontdekken, lukt het u beter om een nieuwe baan te vinden die past bij uw situatie en die grotendeels beantwoordt aan uw verwachtingen en wensen.

Uitdagingen bij outplacement 

Natuurlijk zijn er verschillende uitdagingen die u kunt verwachten bij outplacement

 • U kunt nog te maken hebben met rouw om uw oude functie, waardoor het lastig kan zijn motivatie te vinden voor een nieuwe baan.
 • De outplacement zelf kan uitdagend en spannend zijn. Als u lange tijd niet heeft hoeven te solliciteren kan een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek best spannend zijn. U zult wellicht moeten wennen aan een andere manier van uw kwaliteiten te verkopen tijdens een sollicitatiegesprek. Het is daarom belangrijk uzelf op de hoogte te brengen van de veranderingen in de arbeidsmarkt.
 • Door uw arbeidsongeschiktheid en de daarbij geldende beperkingen kan blijken dat een andere baan vinden moeilijker is dan verwacht. Er kan ook sprake zijn van weinig werk in de beroepssector van uw keuze op de arbeidsmarkt .

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Verloop van outplacement in fasen

Outplacement verloopt in een aantal fasen ook al verschillen de werkwijzen van outplacementbureau's. Een outplacementtraject bestaat vaak uit:

 • Oriëntatie en gesprek
 • Plan van aanpak opstellen en juiste interventies kiezen
 • Vaardigheden verbeteren en sollicitatieactiviteiten ondernemen
 • Aangenomen worden

Oriëntatie en gesprek

In het gesprek maakt u kennis met uw persoonlijke loopbaancoach en wordt uw situatie besproken. Wat zijn bijvoorbeeld de mentale uitdagingen waar u voor staat bij het zoeken naar een nieuwe baan? De coach stelt samen met u een programma op waarin uw curriculum vitae, motivatiebrief en LinkedIn-profiel worden opgenomen. De coach legt uit wat hij van u verwacht en wat u kunt en mag verwachten van de begeleiding. 

 • Het verliezen van uw baan betekent misschien wel het einde van uw carrière en kan u een flinke knauw geven. Het zal dan ook de nodige tijd en energie vergen om dit verlies en de bijbehorende rouwgevoelens te verwerken.

Plan van aanpak en juiste interventies kiezen

 • De verantwoordelijke voor de outplacement kan een outplacementbureau zijn dat samen met u gaat kijken naar uw ambities, plannen, waar u goed in bent, welke activiteiten u energie geven en welke vaardigheden en kwaliteiten u heeft. Uit de inventarisatie en analyse hiervan rolt een advies. Het kan zijn dat u beter naar een soortgelijke functie als uw oude functie kunt zoeken of misschien moet u toch naar een andere functie in een andere branche uitzien.

Vaardigheden en sollicitatieactiviteiten 

 • Als bekend is wat uw ambities zijn, uw plannen voor de komende tijd maar ook wat u aan vaardigheden in huis heeft dan is de volgende stap het zoeken van een nieuwe baan. Solliciteren naar een nieuwe baan kan soms een uitdaging zijn. Zeker als u lange tijd niet heeft hoeven solliciteren. Een sollicitatietraining helpt u om effectief te solliciteren met de op het moment meest geavanceerde methoden en middelen. 
  •   Wat u kunt leren tijdens een sollicitatietraining is:
   • hoe u een sollicitatiegesprek voert
   • hoe u een goed curriculum vitae opstelt
   • hoe u onderhandelt over arbeidsvoorwaarden
   • hoe u een motivatiebrief schrijft 

Beroepskeuzetest

Een beroepskeuzetest kan u helpen om te achterhalen in welke beroepssector u het liefst wil gaan werken. U kunt ook een competentietest doen waarbij gekeken wordt naar uw sterke en minder sterke kanten van uw persoonlijkheid. Bent u bijvoorbeeld iemand die initiatief neemt of niet? Kunt u in een team goed opschieten met collega’s met verschillende achtergronden? 

Aangenomen worden

 • Na de nodige sollicitatietrainingen en testen kunt u gaan zoeken naar een nieuwe baan. Hierbij wordt u begeleid en ondersteunt door het outplacementbureau of re-integratiebureau. U solliciteert en reageert op vacatures, u stelt zelf een goede CV op, u schrijft een motivatiebrief en onderhandelt over arbeidsvoorwaarden. Als alles naar wens gaat wordt u aangenomen en heeft u een nieuwe baan

Duur van outplacement

De duur van een outplacementtraject is voor iedereen verschillend. Dat is niet zo raar, sommige mensen hebben meer scholing nodig en voor sommigen is het lastiger om passend werk te vinden. Gemiddeld duurt een outplacementtraject tussen de drie en negen maanden. De uiteindelijke duur van uw outplacementtraject hangt af van de volgende zaken:

 • wel of geen omscholing
 • beschikbare budget 
 • voorwaarden van het outplacementbureau
 • gewenste baan in een branche met veel werkzoekenden
 • outplacement gestart na burn-out of overspannen zijn                                                                                                                                                

Re-integratiebureau

Voor het slagen van een outplacementtraject is inzet van uw kant een voorwaarde maar ook een goede begeleiding door een ervaren re-integratiebureau. 

Tips over hoe een ervaren re-integratiebureau te vinden: 

 • Lees op de website van het re-integratiebureau welke re-integratiediensten worden aangeboden, check beoordelingen en referenties en bel voor een gesprek. 
 • Zoek naar een Keurmerk. Blik op Werk is een organisatie die een gelijknamig keurmerk hanteert voor het meten van klanttevredenheid. Een andere bekende organisatie op het gebied van re-integratie is Noloc. De beroepsvereniging van Loopbaanprofessionals en Jobcoaches toetst hun leden iedere drie jaar op criteria als vakbekwaamheid en deskundigheid. Daarnaast committeren de leden van Noloc zich aan een gedragscode.
 • Vraag in je omgeving of iemand al eens ervaring heeft gehad met re-integratie. Misschien heb je relaties die zelf een re-integratiebedrijf hebben ingeschakeld of die een re-integratietraject hebben gevolgd, het kan allemaal van pas komen bij het vinden van een passend re-integratiebureau. 

 

Via outplacement wordt u begeleidt naar werk bij een nieuwe werkgever. Bijvoorbeeld na een reorganisatie.


Takeaways

 • Outplacement betekent dat u begeleidt wordt naar werk bij een nieuwe werkgever.
 • Dit traject kan bij ziekteverzuim worden ingezet zoals een langdurige burn-out, maar ook bij ontslag.
 • De bedrijfsarts of arbeidsdeskundige kan vaststellen dat de mogelijkheden tot werk er niet meer zijn bij uw oude bedrijf.
 • In een outplacementtraject krijgt u begeleiding bij het het vinden van een nieuwe baan. Met o.a. beroepstesten en het onwikkelen van uw talenten wordt u voorbereid op het zoeken naar een nieuwe baan. 
 • Uw situatie is persoonlijk en uw zoektocht naar werk is uw verantwoordelijkheid daarom moet u kiezen voor een ervaren deskundige die u kan begeleiden naar een nieuwe baan. 
 • Slagingskans van het traject is ook afhankelijk van de positiviteit en het plezier dat u ervaart tijdens het leren en eventueel omscholen.
 • Het outplacement traject verloopt via vier fase; oriëntatie en gesprek, plan van aanpak opstellen en juiste interventies kiezen, vaardigheden verbeteren en sollicitatieactiviteiten ondernemen, aangenomen worden.
 • Gemiddeld duurt een outplacement traject tussen de drie en negen maanden.  

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.