Win-win: hoe werkgevers en werknemers kunnen profiteren van re-integratie tweede spoor

01/09/2023 Preventie & Vitaliteit
Win-win: hoe werkgevers en werknemers kunnen profiteren van re-integratie tweede spoor

Bij re-integratie van een zieke werknemer wordt - logischerwijs - vaak gedacht aan re-integratie bij de eigen werkgever: re-integratie eerste spoor. Dit heeft in eerste instantie ook de voorkeur. Maar als dit om wat voor reden dan ook niet lukt, moet er gekeken worden naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever: re-integratie tweede spoor. Dit kan onterecht het gevoel geven van een ‘gefaalde’ re-integratie. Maar wat veel werkgevers en werknemers zich niet realiseren, is dat re-integratie tweede spoor vele voordelen kan hebben. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers profiteren van re-integratie tweede spoor?

De werknemer

Wanneer re-integratie eerste spoor niet lukt, kan dat voor een werknemer heftige emoties teweegbrengen. Dit is compleet begrijpelijk. Een werknemer heeft te dealen met ziekte en de daarbij horende beperkingen, kan daardoor zijn werk niet meer (goed) uitvoeren en als klap op de vuurpijl moet hij ook nog afscheid nemen van zijn vertrouwde werkplek, collega’s en werkgever. En dan hebben we het nog niet gehad over de onzekerheid en spanningen die het zoeken naar ander werk met zich meebrengt. Het is dan ook erg belangrijk om deze emoties eerst een plek te geven. Wanneer dit lukt, zal blijken dat re-integratie tweede spoor een heleboel voordelen heeft voor de werknemer:

Een nieuwe kans

Re-integratie tweede spoor kan een nieuwe start betekenen na een lange periode van strubbelingen op het gebied van werk en re-integratie. Bij re-integratie tweede spoor is het doel écht passend werk te vinden, dat ook op de lange termijn geschikt is. Wanneer het lukt om passend werk te vinden, brengt dat vaak rust voor de werknemer. Hij hoeft zich niet meer in bochten te wringen om te passen in een niet-passende werkomgeving. 

 

Waar de werknemer bovendien bij re-integratie eerste spoor voornamelijk geconfronteerd wordt met wat er allemaal niet meer kan, focust het tweede spoor zich vooral op wat er nog wél kan. Focussen op wat wel kan, zorgt voor meer motivatie en energie. De werknemer krijgt weer zin om aan de slag te gaan. 

Sneller weer aan het werk

Re-integratie tweede spoor kan, als het op de juiste manier wordt ingezet, ervoor zorgen dat een werknemer weer sneller aan het werk kan. Dit is belangrijk, want hoe langer een werknemer ziek thuis zit, hoe moeilijker het wordt om weer aan de slag te gaan. Daarnaast heeft ziek thuis zitten vaak andere negatieve bij-effecten, zoals een kleiner wordend sociaal netwerk. 

Spoedig weer aan het werk gaan, mits de gezondheid dit toelaat, kan bevorderend werken voor het herstel en is goed voor het zelfvertrouwen van een werknemer. Voorwaarde is wel dat het werk goed past bij de werknemer. En passend werk is precies waar re-integratie tweede spoor zich op richt. 

Professionele begeleiding

Bij re-integratie tweede spoor wordt in de meeste gevallen een re-integratiebureau ingeschakeld door de werkgever. Re-integratie tweede spoor is dan een kans om op zoek te gaan naar echt passend werk, onder professionele begeleiding. Dit zorgt vaak dat er sneller en gemakkelijker passend werk wordt gevonden. 

Daarbij kan de werknemer van de re-integratiebegeleider nuttige vaardigheden aangeleerd krijgen en nieuwe inzichten verkrijgen over zichzelf, die ook in de toekomst van grote waarde blijven.

In sommige gevallen is het zelfs mogelijk (om)scholing te krijgen om de kansen op de arbeidsmarkt nog verder te vergroten.

Detachering

Vaak wordt ervoor gekozen om de werknemer eerst te detacheren naar de nieuwe werkgever. Dit maakt dat beide partijen niet meteen ergens aan vast zitten. Het is een veilige manier voor de werknemer om de nieuwe arbeidssituatie te verkennen en te ervaren of het werk passend is. Ondertussen is hij officieel nog in dienst bij zijn oude werkgever en behoudt hij zijn arbeidsvoorwaarden; hij loopt dus in dat opzicht geen risico.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

De oude werkgever

Veel werkgevers zijn niet enorm enthousiast om een tweedespoortraject op te starten met hun langdurig zieke werknemer. Het wordt gezien als een onzeker, duur en arbeidsintensief traject dat veel administratie met zich meebrengt. De kans op succes is daarbij niet gegarandeerd. 

Toch kan re-integratie tweede spoor ook voor de werkgever veel voordelen hebben. Ook hier geldt als voorwaarde dat het traject op het juiste moment en op een effectieve manier wordt ingezet. Een aantal van de potentiële voorwaarden voor de werkgever: 

Kosten besparen op loondoorbetaling en re-integratie

Indien een werknemer succesvol geplaatst kan worden bij een andere werkgever, hoeft de oude werkgever vanaf dat moment het loon van de werknemer niet meer door te betalen. Ook bij detachering bespaart hij op de loonkosten door de vergoeding die hij van de nieuwe werkgever ontvangt.

Daarnaast maakt de werkgever geen kosten meer voor re-integratie wanneer de werknemer succesvol ergens anders in dienst gaat. Hiermee wordt een langslepend re-integratietraject met de daarbij horende kosten voorkomen.

Geen WIA-uitkering nodig

Bij een succesvolle tweede spoor re-integratie, hoeft de werknemer geen WIA-uitkering aan te vragen. De werkgever voorkomt daarmee een verhoging van zijn WGA-premie. Als hij eigenrisicodrager is, bespaart het hem tot tien jaar uitbetaling van de WIA-uitkering.

Zorg voor de werknemer

Voor een werkgever is het een prettig idee dat zijn werknemer op de goede plek is terechtgekomen. Hoe graag een werkgever het ook wil; soms is het simpelweg niet haalbaar om de werknemer een passende plek te bieden binnen het bedrijf. Het is dan een geruststellende gedachte dat de werknemer elders wel die passende plek heeft kunnen vinden. De werkgever hoeft zich niet meer in allerlei bochten te wringen om een functie passend te maken voor de werknemer waar dit eigenlijk niet realistisch is.

De nieuwe werkgever

Een potentiële nieuwe werkgever kan zijn bedenkingen hebben bij het aannemen van iemand via een tweedespoortraject. Het gaat hier immers om iemand met beperkingen, die misschien al voor langere tijd ziek thuis is. Maar toch is dit voor de nieuwe werkgever wel het overwegen waard. Want ook voor hem zijn er voordelen: 

Detachering

Ook voor de nieuwe werkgever is het prettig dat er detachering kan plaatsvinden voordat hij de nieuwe werknemer officieel in dienst neemt. Dit maakt de drempel lager om een werknemer via het tweede spoor aan te nemen. Hij kan zo eerst - vrijblijvend - beoordelen of de nieuwe werknemer een goede match vormt met het bedrijf. Bij het aannemen van een werknemer via de reguliere weg heeft hij deze mogelijkheid niet en loopt hij in zekere zin meer risico.

No-riskpolis

Bij het aannemen van iemand via het tweede spoor heeft de nieuwe werkgever recht op een no-riskpolis voor deze werknemer. Dat betekent dat, mocht de werknemer opnieuw ziek worden, de werkgever voor hem aanspraak kan maken op een Ziektewet-uitkering. Zijn premie voor de Ziektewet gaat daarbij niet omhoog. Ook hoeft hij geen hogere WGA-premie te gaan betalen als de werknemer een WIA-uitkering krijgt. Op deze manier loopt de nieuwe werkgever dus een stuk minder risico bij ziekte. 

Goed voor het imago

Het getuigt van goed werkgeverschap om iemand aan te nemen via het tweede spoor. De werkgever laat zien dat hij iemand die aan het re-integreren is graag een kans biedt. Dat draagt bij aan een positief imago van het bedrijf, wat het in de toekomst makkelijker maakt om klanten en personeel te werven.

Hoe maakt u re-integratie tweede spoor tot een succes?

De potentiële voordelen van re-integratie zijn dus groot, zowel voor de werknemer als de oude en de nieuwe werkgever. Voorwaarde is wel dat een tweedespoortraject effectief en op het juiste moment wordt ingezet. Dit vergt onder andere kennis van wet- en regelgeving, goede en persoonlijke begeleiding van de werknemer en kennis van de actuele arbeidsmarkt. Werkgevers beschikken hier vaak onvoldoende over en schakelen dan ook een re-integratiebureau in. De professionals van het re-integratiebureau weten precies hoe zij een re-integratie tweede spoor op de beste manier kunnen inzetten en ze verhogen de kans op een succesvolle re-integratie. 

 

Bent u werkgever en wilt u weten wat u nog meer kunt doen om re-integratie tweede spoor tot een succes te maken? Lees dan onze blog hierover.

Re-integratie tweede spoor kan ervoor zorgen dat een werknemer weer sneller aan het werk kan.

Take-aways

  • Re-integratie tweede spoor kent in potentie vele voordelen voor alle betrokken partijen, hoewel dit niet bij iedereen bekend is.
  • Voor de werknemer betekent een succesvol tweedespoortaject een nieuwe kans, een kortere ziekteverzuimperiode, professionele begeleiding en de mogelijkheid om eerst gedetacheerd te worden.
  • De oude werkgever kan door middel van een tweedespoortraject besparen op loonkosten en kosten voor de WIA-uitkering. Daarnaast kan hij zijn werknemer een fijne werkplek bezorgen, waar dit via het eerste spoor moeilijk of onmogelijk bleek.
  • De nieuwe werkgever heeft als voordeel dat hij zijn (potentiële) nieuwe werknemer eerst kan leren kennen door middel van detachering en dat hij zijn risico’s verlaagt door het recht op een no-risk polis. Bovendien kan het van positieve invloed zijn op het imago van zijn bedrijf.
  • Het succes van re-integratie tweede spoor is afhankelijk van de manier en het tijdstip waarop het wordt ingezet.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.