Hoe re-integreer ik in het tweede spoor met burn-out?

02/03/2022 Beleid
Hoe re-integreer ik in het tweede spoor met burn-out?

Voelt u zich uitgeblust, mentaal maar ook fysiek? Wanneer u een burn-out heeft, kan het re-integreren een langdurig proces zijn. Vooral als uw oude werksituatie in de eerste plaats een grote oorzaak was voor uw burn-out. Indien het niet een gezonde keuze blijkt om terug te keren binnen uw oude functie of zelfs uw eigen bedrijf, kan er worden gekozen om werk bij een nieuwe werkgever te vinden. Dit wordt het tweede spoor traject genoemd. In dit artikel bespreken we wat u kunt verwachten van de procedure bij dit traject en waar uw werkgever verantwoordelijk voor is. Ook behandelen we mogelijke uitdagingen die u kunt tegenkomen bij een re-integratie tweede spoor met burn-out. 

Wat is re-integratie tweede spoor?

Er zijn verschillende redenen waarom het lastig kan worden om te re-integreren op uw oude werkplek. Met een burn-out kan het zo zijn dat uw functie, werksituatie, het bedrijf, uw team of de bedrijfscultuur een grote oorzaak zijn geweest voor het ziek worden. Als er nog een mogelijkheid is om terug te keren binnen het eigen bedrijf, wordt dit via het eerste spoor traject gedaan. Hierbij wordt gekeken of uw oude functie kan worden aangepast, of een nieuwe functie kan worden aangeboden. Lukt dit niet, dan kan worden besloten om passend werk te vinden bij een nieuwe werkgever. Dit wordt het tweede spoor genoemd. Het kan ook zo zijn dat deze mogelijkheden tegelijkertijd worden bekeken met een re-integratie bij uw eigen werkgever binnen een paralleltraject.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Hoe verloopt het tweede spoor met burn-out?

Er zijn verschillende stappen die binnen het tweede spoor ondernomen moeten worden, niet alleen door uw werkgever of bedrijfsarts, maar ook door u. Met een burn-out kan het tweede  spoor en bepaalde verplichtingen ook eventueel lastiger zijn dan andere redenen voor verzuim. De procedure gaat als volgt:

 • Er moet samen met de bedrijfsarts worden vastgesteld dat er geen mogelijkheden zijn om terug te keren op uw oude werkplek, of dat de kans hierop zeer onzeker is. Wilt u al eerder deze mogelijkheid onderzoeken, dan moet u met uw bedrijfsarts in gesprek gaan.
 • De bedrijfsarts maakt een rapportage met betrekking tot uw vermogen tot werk en of u dit kan opbouwen. Deze legt hij of zij vast in een verklaring. Het plan van aanpak in uw re-integratie moet dan ook worden aangepast.
 • Als uw werkgever deze verklaring heeft ontvangen, kan hij of zij de opdracht geven om te kijken hoe u herplaatst kan worden bij een andere werkgever. Dit initiatief ligt bij uw werkgever.
 • U gaat sollicitatieactiviteiten ondernemen. Denk hierbij aan open sollicitaties, sollicitaties op vacatures, sollicitatiegesprekken. Maar ook bijvoorbeeld een assessment of capaciteitentest, om te zien wat het beste bij u past en hoe u uw vaardigheden als het gaat om solliciteren kan verbeteren.
 • Wanneer het zover is dat u een nieuwe werkgever gevonden heeft die passend werk voor u heeft, stelt u samen met uw oude en nieuwe werkgever een detacheringsregeling op.
  • Het kan zijn dat u direct in dienst treed. Maar vaak is het gewenst om eerst op de proef te komen. Dat kan via een proefplaatsing, detachering en een werkervaringsplaats.
 • Bent u succesvol geïntegreerd, aan de slag in uw nieuwe functie, en is iedere partij tevreden? Dan kan er officieel een arbeidsovereenkomst getekend worden bij uw nieuwe werkgever.

Uw verantwoordelijkheden bij de re-integratie tweede spoor

Vraagt u zich af of u het proces goed kunt doorlopen met een burn-out? Het is waardevol om de verplichtingen die u heeft bij de re-integratie in het achterhoofd te houden. Er zijn een aantal zaken waartoe u verplicht bent tijdens het proces van re-integratie tweede spoor:

 • Het is belangrijk dat u minimaal een keer in de zes weken met uw werkgever de voortgang van de re-integratie bespreekt. Dit is voor u en uw werkgever een verplichting. Als dit lastig is met uw burn-out, kunt dit het beste bespreken met uw werkgever en uw bedrijfsarts.
 • U bent in het hele traject verplicht actief bij te dragen aan uw eigen re-integratie. Indien u dit niet doet, heeft uw werkgever het recht u te ontslaan. Hier moet wel voldoende bewijs van zijn.
 • Zorgt uw burn-out ervoor dat u de motivatie mist voor reïntegreren?? Dan kunt u het beste met uw bedrijfsarts bespreken hoe dit kan worden meegenomen in het traject.

Wanneer moet u werk aannemen?

Bent u niet tevreden over de banen die u krijgt aangeboden? Of bent u benieuwd van welke banen verwacht wordt dat u ze aanneemt? Volgens de regels vanuit de Arbowet zijn er een aantal verschillende manieren waarop beoordeeld wordt wanneer werk als passend kan worden gezien. Dit ligt ook aan hoe lang u ziek bent, hoeveel u aankan, en of het gemakkelijk is werk te vinden in een functie die bij uw past. Met burn-out is het vaak zo dat een goed herstel zeker mogelijk is, maar dat dit proces over het algemeen ook redelijk lang kan duren. Er zijn dan wel een aantal regels waar u zich aan moet houden bij het aannemen van nieuw werk in het tweede spoor met burn-out. De regels zijn onder andere:

 • Binnen het eerste halfjaar van uw ziekteverzuim: Het werk moet aansluiten bij de functionele mogelijkheden, de opleiding, de werkervaring en het oude salarisniveau.
 • Na een half jaar ziek zijn kan er van u verwacht worden een baan te accepteren die onder uw oude opleidingsniveau is, of minder goed aansluit uw werkervaring. Ook werk waarbij uw reistijd langer dan twee uur wordt, mits dit op basis van uw gezondheid verantwoord is.
 • Hoe langer u nog niet aan het werk bent, hoe meer functies als passend werk worden gezien.
 • U moet soms ook niet passend werk accepteren. Dit geldt ook als u net afgestudeerd bent. Werkervaring na een opleiding of studie is in dat geval belangrijker dan het niveau van het werk.

Wat als het niet lukt om een nieuwe baan te vinden?

Lukt het niet om een nieuwe baan te vinden met burn-out in het tweede spoor? Na twee jaar kunt u een aanvraag doen bij UWV om te beoordelen of u recht heeft op een WIA-uitkering. Er kan ook reden zijn om eerder een WIA-beoordeling aan te vragen, bijvoorbeeld als al eerder duidelijk is dat u niet terug aan het werk kan. U bent niet de enige, volgens vakbond CNV loopt het aantal WIA-aanvragen steeds hoger op.

Hoe lang gaat het duren om te re-integreren met een burn-out?

Het verschilt per persoon hoe lang u last kan hebben van een burn-out, maar het gemiddelde aantal dagen dat mensen ziek is, is volgens onderzoek bijna 300 dagen. Dat betekent dat u tien maanden met ziekte thuis kan zitten. Dat is niet een fijn vooruitzicht, maar er zijn veel manieren en opties om u sneller beter te voelen en te herstellen met burn-out in het tweede spoor. Allereerst is het zo dat uw gezondheid voorop staat, ook in de begeleiding. Hoe snel gaat u weer aan het werk na burn-out?

 • Er zijn verschillende opties om beter in uw vel te zitten met behulp van externe professionals, zie het stuk hieronder. 
 • Ook kan het opbouwen van werk, door langzaam wat meer uren per week te werken, juist effectief zijn om beter te worden. Geef uw grenzen aan en maak hier afspraken over zodat u zich niet weer snel overwerkt voelt. 

Wat kunt u verwachten van uw werkgever?

Het kan soms lastig zijn van buitenaf te begrijpen wat een burn-out met u doet. Daarom kan het ook moeilijk zijn om te bespreken met uw werkgever wat u nodig heeft om te herstellen met burn-out in het tweede spoor. Begrip vanuit uw werkgever is te waarderen, maar u kunt ook te maken krijgen met enige frustratie omdat een burn-out vaak niet zo gemakkelijk op te lossen is. Het lange proces is voor niemand leuk, en daarom is het belangrijk het contact met uw werkgever goed te houden. Verschilt u van teveel van mening om het eens te worden? Dan zijn er een aantal mogelijke stappen te nemen:

De juiste begeleiding bij re-integratie tweede spoor met burn-out

Er zijn verschillende mogelijkheden te onderzoeken die u kunnen helpen om de re-integratie tweede spoor met burn-out te verbeteren en u sneller goed te voelen. Deze externen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet met een budget vanuit uw bedrijf, en in overleg met uw werkgever en bedrijfsarts. Vaak is het zo dat uw werkgever bijvoorbeeld een contract heeft met een arbodienst die verschillende experts in pacht heeft om in te zetten bij de re-integratie. Een aantal voorbeelden van professionals die u kunnen helpen:

 • Coachgesprekken: Het kan soms fijn zijn met een neutraal, extern persoon te praten over waar u tegenaan loopt. Een coach is gespecialiseerd om u te helpen, door te luisteren, te praten, en ook praktische tips en advies te geven. Er kan een particuliere coach worden ingezet, maar veel arbodiensten werken samen met beroepscoaches.
 • Psycholoog: Een behandeling bij een psycholoog kan goed helpen bij een re-integratie tweede spoor met burn-out, maar deze wordt niet vergoed via de zorgverzekering. Vaak kan uw werkgever de behandeling bekostigen, maar u kunt ook met uw psycholoog bespreken wat de mogelijkheden zijn. Uw werkgever is wel verplicht u te helpen wanneer u als gevolg van de burn-out langer dan een jaar in de ziektewet zit.
 • Competentie- en beroepstesten: Indien u twijfelt of u hetzelfde werk nog wilt hervatten wanneer u herstelt, kan het handig zijn om een competentie- of beroepstest te doen. Hier wordt u dan vaak in begeleid vanuit de arbodienst, die samen met u bespreken wat een goede keuze voor u kan zijn qua werk.
 • Training om beter te kunnen solliciteren: Als u al een tijd niet hebt gesolliciteerd kan het lastig zijn hier weer mee aan de slag te gaan. Vooral als u misschien niet helemaal goed in uw vel zit door uw ziekte of niet volledig hersteld bent. Door praktische oefening en tips kunt u uw vaardigheden als het gaat om solliciteren verbeteren en gemakkelijker de baan krijgen die u wilt.
Er zijn veel manieren en opties om u sneller beter te voelen en te herstellen met burn-out in het tweede spoor. Allereerst is het zo dat uw gezondheid voorop staat, ook in de begeleiding.

Takeaways

 • Als u een burn-out heeft is het mogelijk dat re-integratie binnen uw oude functie of bedrijf geen gezonde keuze is. Een traject binnen tweede spoor, naar passend werk bij een nieuwe werkgever, kan dan worden gestart.
 • De bedrijfsarts moet de verklaring geven om spoor 2 traject te starten. Indien u dit de start tot dit traject wilt versnellen, moet u met hem of haar in gesprek gaan.
 • U heeft verschillende verantwoordelijkheden die bemoeilijkt kunnen worden binnen tweede spoor door burn-out. Het beste is om dit goed te bespreken met uw bedrijfsarts en werkgever.
 • Gemiddeld duurt een burn-out 300 dagen, wat het een lang proces kan maken. Er is verschillende begeleiding mogelijk vanuit externen om het herstel te verbeteren.
 • Als de samenwerking met uw werkgever niet soepel verloopt, kunt u een second opinion of een deskundigenoordeel aanvragen.

 

Misschien ook interessant

 

Korte Motivatiebrief Voorbeeld: Maak indruk in weinig woorden
25/4/2024 Beleid
Een korte motivatiebrief is essentieel voor een effectieve sollicitatie. Door een motivatiebrief te personaliseren en te focussen op kernpunten, onderscheid je jezelf direct van andere kandidaten. Werkgevers ontvangen talloze sollicitaties en besteden vaak maar kort tijd aan elke brief. Een gepersonaliseerde, bondige motivatiebrief die snel de aandacht trekt en vasthoudt, verhoogt aanzienlijk je kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek. Dit artikel biedt je praktische tips om met een minimale hoeveelheid woorden een maximale impact te maken.
Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.