Een nieuwe start: werkhervatting bij een andere werkgever

17/03/2023 Preventie & Vitaliteit
Een nieuwe start: werkhervatting bij een andere werkgever

Wanneer u denkt aan re-integratie na een periode van ziekteverzuim, dan gaat u er misschien automatisch vanuit dat dit plaatsvindt bij uw eigen werkgever. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te re-integreren bij een andere werkgever? We vertellen u er alles over in deze blog.

Wat is werkhervatting?

Werkhervatting of re-integratie betekent dat u na een (meestal lange) periode van verzuim weer terugkeert op de werkvloer. Zeker naarmate het verzuim langer heeft geduurd, zal de terugkeer naar de werkvloer wat uitdagingen met zich meebrengen. Het re-integreren verloopt volgens een zogenaamd re-integratieproces. De Wet verbetering poortwachter beschrijft hoe dit proces eruit moet zien en wat u en uw werkgever moeten doen om de werkhervatting tot een succes te brengen. 

U gaat samen met uw werkgever kijken naar de mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Vervolgens gaat u hier samen aan werken. 

Re-integratie eerste spoor

In eerste instantie bekijkt u met uw werkgever de mogelijkheden voor re-integratie eerste spoor. Re-integratie eerste spoor betekent dat de re-integratie plaatsvindt bij uw eigen werkgever. Dat kan zijn in de vorm van uw oorspronkelijke functie. Indien dat niet mogelijk is, zijn er wellicht andere opties. Bijvoorbeeld in de vorm van: 

 
 • een andere functie; 
 • aangepaste werkzaamheden;
 • aangepaste werktijden; 
 • een aangepaste werkplek. 
 

Dit kan permanent van aard zijn, maar ook tijdelijk, totdat u weer in staat bent uw oorspronkelijke functie uit te voeren.

Re-integratie tweede spoor

Het kan zijn dat u met uw werkgever tot de conclusie komt dat er geen mogelijkheden zijn om op een goede en gezonde manier bij het huidige bedrijf te re-integreren. In dat geval gaat u kijken of re-integratie tweede spoor een optie is. Re-integratie tweede spoor houdt in dat u niet bij uw eigen werkgever re-integreert, maar bij een andere werkgever. Een andere optie is dat u re-integreert als zelfstandig ondernemer. Ook dit valt onder re-integratie tweede spoor. 

Vaak wordt bij re-integratie tweede spoor een gespecialiseerd re-integratiebureau ingeschakeld.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Hoe werkt re-integratie tweede spoor?

Re-integratie tweede spoor is een intensief proces en er komt het één en ander bij kijken. We zetten voor u uiteen wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden.

Wanneer wordt het ingezet?

Re-integratie tweede spoor wordt niet zomaar ingezet. Alleen wanneer er geen mogelijkheden zijn voor uw werkgever om u binnen het eigen bedrijf te laten re-integreren, is re-integratie tweede spoor aan de orde. Eerst wordt gekeken of u kunt re-integreren in bijvoorbeeld een andere functie of met aangepaste werkzaamheden. Indien dit allemaal niet tot de mogelijkheden behoort, wordt het traject re-integratie tweede spoor ingezet. 

 

Re-integratie tweede spoor kan worden ingezet vanaf 8 weken na de ziekmelding tot en met 52 weken na de ziekmelding. De bedrijfsarts legt dit dan vast in een verklaring. Het is uiteraard goed om eerst grondig te kijken naar de mogelijkheden bij het eigen bedrijf en niet te snel over te gaan op re-integratie tweede spoor. Maar wanneer dit erg lastig blijkt, kunt u beter ook niet te lang wachten met het opstarten van het traject. Op die manier verliest u niet onnodig lang het contact met de arbeidsmarkt.

 

Een tweede spoor traject duurt ongeveer 9 tot 12 maanden met een maximum van twee jaar. 

Welke stappen dienen te worden ondernomen? 

Een tweede spoor traject bestaat uit een aantal stappen:

 
 • Allereerst moet duidelijk worden dat re-integreren bij de huidige werkgever niet tot de mogelijkheden behoort.
 • Een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige legt de onmogelijkheid te re-integreren bij de huidige werkgever in een verklaring vast. Hij of zij doet dit tussen 8 en 52 weken na de ziekmelding.
 • De werkgever geeft dan een opdracht tot herplaatsing. 
 • Hierop wordt het plan van aanpak aangepast in het re-integratiedossier.
 • Samen met uw werkgever gaat u aan het werk om herplaatsing bij een andere werkgever te realiseren.
 • Wanneer er een nieuwe werkgever met passende arbeid is gevonden, wordt een detacheringsregeling opgesteld. Dit doet uw werkgever samen met u en de nieuwe werkgever. 
 • Wanneer alle partijen (oude werkgever, nieuwe werkgever en werknemer) tevreden zijn over het succes van de re-integratie, wordt een arbeidsovereenkomst getekend bij de nieuwe werkgever.
 • Indien het binnen twee jaar niet lukt om herplaatst te worden bij een andere werkgever, vraagt uw werkgever voor u een WIA-uitkering aan. Het UWV controleert dan of uw werkgever en u voldoende hebben gedaan om herplaatsing te realiseren. Zo ja, dan wordt de uitkering toegekend en stopt uw werkgever met het doorbetalen van uw loon. 

Detachering 

Detachering is vaak een onderdeel van het tweede spoor traject. U bent dan nog in dienst bij uw oude werkgever, maar u begint met re-integreren bij een andere werkgever. Na een vastgestelde periode van detachering kunt u eventueel in dienst treden bij de nieuwe werkgever. Detachering heeft een aantal voordelen

 

Voor u als werknemer

 • U zit niet te lang zonder werk en kunt snel weer deelnemen aan het arbeidsproces.
 • U blijft nog in dienst van uw ‘oude’ werkgever. U behoudt dus ook de arbeidsvoorwaarden. 
 • U doet ervaring op bij een andere werkgever.
 

Voor uw werkgever

 • Hij krijgt een financiële vergoeding van de andere werkgever. Hiermee drukt hij uw loonkosten. 
 

Voor de andere werkgever

 • Hij loopt geen financieel risico. Er kan een drempel zijn voor de andere werkgever om een zieke werknemer direct aan te nemen. Op deze manier kan de werkgever eerst beoordelen hoe het gaat, zonder ergens aan vast te zitten. 
 • De andere werkgever kan aanspraak maken op de no-riskpolis, indien u bij hem in dienst gaat. Dit betekent dat, indien u de eerste vijf jaar na indiensttreding ziek wordt, het UWV de Ziektewet-uitkering betaalt. De werkgever hoeft dan dus geen loon door te betalen.

Wat mag u van uw werkgever verwachten?

Uw werkgever is verplicht zich voldoende in te spannen om u succesvol te herplaatsen bij een andere werkgever. Wat u bijvoorbeeld van uw werkgever mag verwachten

 
 • Sollicitatiebegeleiding. Uw werkgever begeleidt u bij het solliciteren bij een andere werkgever. 
 • Begeleiding en persoonlijke ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan loopbaanoriëntatie, assessments en (om)scholing. 
 • Jobhunting. Uw werkgever zoekt met u mee en leidt u naar andere potentiële werkgevers.
 

Vaak schakelen werkgevers een re-integratiebureau in om goed aan hun verantwoordelijkheden te kunnen voldoen.  

Wat zijn uw verplichtingen als werknemer?

Als werknemer bent u verplicht om aan het tweede spoor traject mee te werken. U moet zich inspannen om weer aan het werk te kunnen. U hoeft echter alleen werk te accepteren dat passend is. Passend werk betekent dat het aansluit bij uw fysieke en mentale capaciteiten, uw opleidingsniveau en uw ervaring. Hierbij gelden wel een aantal regels:

 
 • Tijdens het eerste half jaar van de ziekmelding moet het werk goed aansluiten bij uw functionele mogelijkheden, het opleidingsniveau, de werkervaring en het oude salarisniveau. 
 • Na een half jaar wordt van u verwacht dat u ook werk accepteert onder uw opleidingsniveau of werk dat niet aansluit bij uw werkervaring. Bovendien wordt ook een langere reistijd acceptabel geacht. 
 • Naarmate u als werknemer langer ziek bent, worden meer functies als passend gezien. 
 • Indien u net een opleiding of studie hebt afgerond, moet u wellicht ook niet-passend werk accepteren.

Is re-integratie tweede spoor verplicht? 

Indien werkhervatting bij uw eigen werkgever niet mogelijk is, is uw werkgever verplicht om re-integratie tweede spoor op te starten. Het is namelijk belangrijk dat u zo snel mogelijk weer aan het werk gaat. Als werknemer bent u ook verplicht om aan het traject mee te werken. 

Begeleiding

Re-integratie tweede spoor kan ook voor de werkgever een intensief en tijdrovend traject zijn. Bovendien is het voor een werkgever niet altijd makkelijk om een werknemer bij een andere werkgever te herplaatsen. Daarom wordt in veel gevallen een gespecialiseerd re-integratiebureau ingeschakeld. De re-integratiespecialist weet alles over de regelgeving, het UWV en heeft de juiste kennis en competenties om u als werknemer te begeleiden naar een baan bij een andere werkgever. Uw werkgever wordt ontlast en u wordt op maat ondersteund in het vinden van ander werk. Bovendien zijn de specialisten van het re-integratiebureau goed op de hoogte van de wettelijke regels die gepaard gaan met re-integratie tweede spoor.

Alleen wanneer er geen mogelijkheden zijn voor uw werkgever om u binnen het eigen bedrijf te laten re-integreren, is re-integratie tweede spoor aan de orde.

Takeaways

 • Wanneer u terugkeert naar het werk na een periode van ziekteverzuim, probeert u in eerste instantie te re-integreren bij uw eigen werkgever. Re-integratie eerste spoor noemen we dat.
 • Indien dit niet lukt of niet mogelijk is, gaat u samen kijken naar de mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever. Dat is re-integratie tweede spoor.
 • Een tweede spoor traject kan worden opgestart tussen 8 en 52 weken na uw ziekmelding.
 • Het traject bestaat uit een aantal stappen die ondernomen dienen te worden, waarbij u uiteindelijk een arbeidsovereenkomst tekent bij een nieuwe werkgever. Of u krijgt, indien het traject niet is geslaagd, al dan niet een WIA-uitkering toegekend.
 • Meestal wordt u eerst gedetacheerd bij uw potentiële nieuwe werkgever als onderdeel van het traject. U bent dan officieel nog in dienst bij uw oude werkgever.
 • Uw werkgever is verplicht zich in te spannen en u begeleiding te bieden, om u succesvol bij een andere werkgever te herplaatsen.
 • U bent zelf verplicht om aan het traject mee te werken en een passende baan bij een andere werkgever te accepteren.
 • Indien re-integratie bij uw eigen werkgever niet tot de mogelijkheden behoort, is het voor u en uw werkgever verplicht om een re-integratietraject tweede spoor te starten. 
 • Meestal wordt een gespecialiseerd re-integratiebureau ingeschakeld om u en uw werkgever te begeleiden in het traject. De specialisten van het re-integratiebureau hebben de kennis en ervaring die nodig is om het traject tot een succes te brengen en bovendien aan alle wettelijke regels te voldoen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.