Werkhervatting: wat houdt het in en hoe pakt u het aan?

24/02/2023 Preventie & Vitaliteit
Werkhervatting: wat houdt het in en hoe pakt u het aan?

Wanneer u bent ziek gemeld en u raakt weer aan de beterende hand, dan komt er een moment dat u gaat werken aan werkhervatting. Bent u een weekje uit de running geweest vanwege een flinke griep, dan is dit meestal niet zo heel ingewikkeld en kunt u snel weer aan de slag. Bent u echter al voor een lange periode ziek gemeld, dan kan de terugkeer naar de werkvloer best wat uitdagingen met zich mee brengen. Hoe pakt u dat het beste aan?

Wat houdt werkhervatting in?

Werkhervatting betekent dat u na langdurig verzuim terugkeert op de werkvloer. Vaak pakt u na langdurig verzuim niet van de één op de andere dag het werk weer op. Er gaat een re-integratieproces aan vooraf. De Wet verbetering poortwachter beschrijft welke stappen u en uw werkgever op welk moment dienen te ondernemen om het re-integratieproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Deze wet is in het leven geroepen om het aantal langdurige ziekmeldingen terug te dringen. 

5 tips voor een succesvolle werkhervatting

Hoe het proces van re-integratie precies verloopt, is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Toch geven we u graag een aantal algemene tips voor een succesvolle werkhervatting. 

Kijk naar wat wél mogelijk is

We zijn bij ziekte al snel geneigd te focussen op wat er allemaal niet lukt. Maar om de terugkeer naar het werk mogelijk te maken, is het belangrijk om te kijken naar wat er wél kan. U kunt misschien (nog) niet uw functie vervullen zoals u dat voorheen deed, maar er zijn vast werkzaamheden die u wel kunt uitvoeren. Dat mag ook iets heel kleins zijn. Het lijkt dan misschien onbenullig, maar het maakt de stap naar verdere werkhervatting wel een stuk gemakkelijker. 

 

Focussen op wat u wél kan, zorgt bovendien voor een verandering van mindset. Dit heeft een positieve invloed op de gemoedstoestand en daarmee op het succes van de werkhervatting.

Schakel een re-integratiebureau in

Het kan heel waardevol zijn om een gespecialiseerd re-integratiebureau in te schakelen, om u te begeleiden in het proces van werkhervatting. Zeker als u al voor langere tijd ziek gemeld bent. De specialisten van het re-integratiebureau weten als geen ander welke uitdagingen er komen kijken bij het terugkeren naar de werkvloer. 

Communiceer goed met uw werkgever

Voor een succesvolle werkhervatting is het essentieel dat het contact tussen u en uw werkgever goed is. Terugkeren naar het werk kan best wat spanningen met zich mee brengen. Daarom is het belangrijk om een zo veilig mogelijk klimaat te creëren. Dit begint met een goede communicatie. Plan vaste momenten in om te evalueren hoe het gaat en trek aan de bel wanneer u merkt dat het niet goed loopt. 

 

Wanneer de communicatie met uw werkgever niet vlot verloopt of zelfs uitmondt in een conflict, is het verstandig om een onafhankelijke bemiddelaar in te schakelen zoals het UWV.

Minimaliseer de risico’s op de werkvloer

Het kan zijn dat de omstandigheden op de werkvloer hebben bijgedragen aan uw ziekmelding. Bijvoorbeeld in het geval van een burn-out. In dat geval is het belangrijk dat u met uw werkgever bespreekt hoe de omstandigheden verbeterd kunnen worden, zodat de kans op terugval zo klein mogelijk is.

Vraag het UWV om hulp

Indien u een meningsverschil heeft met uw werkgever over de manier waarop uw werkhervatting moet verlopen, kunt u altijd advies vragen aan het UWV. Bijvoorbeeld in de vorm van een deskundigenoordeel. Een deskundigenoordeel kan zowel door u als door uw werkgever worden aangevraagd.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Welke mogelijkheden heeft u bij werkhervatting?

Het terugkeren naar werk na een lange periode van verzuim verloopt meestal geleidelijk. Vaak wordt er gebruik gemaakt van (één van) de volgende mogelijkheden:

Werken op arbeidstherapeutische basis

Werken op arbeidstherapeutische basis houdt in dat u nog ziek gemeld bent, maar toch weer op het werk verschijnt. U kunt dan rustig ervaren hoe het is om op de werkvloer aanwezig te zijn, zonder dat u druk voelt. U kunt bovendien heel klein beginnen. Bijvoorbeeld met een half uurtje aanwezig zijn, zonder dat u echt aan het werk gaat. U ziet uw collega’s weer even en u kunt weer wennen aan de sfeer.

 

Meestal duurt werken op arbeidstherapeutische basis maximaal zes weken. In die tijd kunt u een goede inschatting maken van uw mogelijkheid om terug te keren naar de werkvloer.

Gedeeltelijke werkhervatting

Wanneer u eraan toe bent om weer te gaan beginnen met werk, kunt u in eerste instantie gedeeltelijk het werk hervatten. Dit betekent dat u voor een afgesproken aantal uren weer aan het werk gaat en voor de overige uren ziek gemeld blijft. Dit is een mooie manier om uw uren op te bouwen en daarmee de kans op een succesvolle werkhervatting te vergroten.

Aangepaste werkzaamheden

Soms is het voor u (nog) niet mogelijk om uw eigen functie weer geheel op te pakken. In dat geval kijkt u met uw werkgever welke mogelijkheden er zijn tot aangepaste werkzaamheden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan: 

 
 • andere of flexibele werktijden;
 • aanpassingen aan de werkplek;
 • thuiswerken; 
 • een andere functie binnen het bedrijf.

Werkhervatting bij een andere werkgever

Het kan zijn dat uw werkgever geen mogelijkheden heeft om u passend werk te bieden. Dan kan het een optie zijn om te re-integreren bij een andere werkgever. Dit noemen we ook wel re-integratie tweede spoor. U kunt ook door uw werkgever eerst tijdelijk gedetacheerd worden, waarna u eventueel in dienst treedt bij de andere werkgever.

Om de terugkeer naar het werk mogelijk te maken, is het belangrijk om te kijken naar wat er wél kan.

Takeaways

 • Werkhervatting na langdurig verzuim brengt soms uitdagingen met zich mee. Meestal is het een proces waarbij u geleidelijk terugkeert naar de werkvloer.
 • Bij re-integratie zijn er een aantal verplichte stappen die u en uw werkgever moeten nemen, volgens de Wet verbetering poortwachter.
 • Bij werkhervatting is het waardevol om te kijken naar wat u wél kan en daar de focus op te leggen. 
 • Een re-integratiebureau kan u goed helpen bij het proces van werkhervatting. Zij weten welke uitdagingen erbij komen kijken en waar u rekening mee moet houden.
 • Een goede verstandhouding met uw werkgever is essentieel voor een gezonde terugkeer naar het werk. 
 • Schakel eventueel het UWV in als u en uw werkgever het niet eens worden over hoe het re-integratietraject eruit moet zien.
 • Werken op arbeidstherapeutische basis is een goede manier om te ervaren hoe het is om weer op de werkvloer te staan. U kunt zo een goede inschatting maken van uw mogelijkheden om weer echt aan het werk te gaan.
 • Gedeeltelijke werkhervatting is een optie wanneer het voor u (nog) niet mogelijk is om volledig terug te keren. U blijft dan voor een deel van uw uren ziek gemeld.
 • Soms is het nodig dat uw werkgever u aangepaste werkzaamheden aanbiedt. Als dit niet mogelijk is, kunt u kiezen voor re-integratie tweede spoor.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.