Een plan maken voor werkhervatting als werknemer: waar te beginnen?

28/04/2023 Preventie & Vitaliteit
Een plan maken voor werkhervatting als werknemer: waar te beginnen?

Bent u ziekgemeld en is het niet duidelijk hoe en wanneer u zal terugkeren naar de werkvloer? Dan moet u samen met uw werkgever een plan maken om te re-integreren. Wat komt hier allemaal bij kijken? En waar begint u? 

Wat is werkhervatting? 

Werkhervatting is het terugkeren naar de werkvloer, meestal na een langere periode van verzuim. Bij werkhervatting is er sprake van een re-integratietraject. Vanaf het moment van ziekmelden moet er een aantal vaste stappen worden ondernomen door uw werkgever en u. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is in het leven geroepen om re-integratie te bevorderen en langdurig verzuim in te perken waar mogelijk. 

Het re-integratietraject in het kort

Het re-integratietraject bestaat uit een aantal vaste stappen, die binnen een vastgestelde termijn na het moment van ziekmelding moet worden genomen: 

 
 • Ziekmelding (week 1)
 • Probleemanalyse door de bedrijfsarts (week 6)
 • Plan van aanpak (week 8)
 • Ziekmelding bij het UWV (week 42)
 • Eerstejaarsevaluatie (week 46-52)
 • Aanvraag WIA-uitkering (week 91)
 • Start WIA-uitkering (week 104)
 

Voor meer informatie over de stappen van het re-integratietraject, leest u onze blog over re-integratie op het werk

Waaruit bestaat een plan van aanpak? 

Een vast onderdeel van het re-integratietraject is een plan van aanpak. Het plan van aanpak wordt alleen gemaakt indien het werken aan re-integratie haalbaar en zinvol wordt geacht. Het is dus niet van toepassing wanneer er geen langdurig verzuim dreigt of wanneer niet verwacht wordt dat de werknemer weer kan terugkeren naar het werk. 

 

In het plan van aanpak legt u onder andere vast: 

 
 • wat u nog wel kunt doen en wat niet;
 • wat u uiteindelijk wilt bereiken met het re-integratietraject, bijvoorbeeld volledige terugkeer naar uw eigen functie of een andere functie;
 • welke aanpassingen op de werkvloer er eventueel nodig zijn;
 • wie wat gaat doen om dat te bereiken en wanneer;
 • hoe vaak u en uw werkgever bij elkaar komen om de voortgang van het plan te bespreken;
 • wie de re-integratie op zich neemt (de werkgever zelf of een re-integratiebureau). 

Waar te beginnen? 

Een plan van aanpak maken klinkt logisch, maar kan ook voelen als een uitdaging. Want waar begint u? Zeker in het begin van uw verzuimperiode kan het lastig in te schatten zijn hoe de re-integratie zal verlopen. Gelukkig staat u er niet alleen voor. Het initiatief voor het plan van aanpak ligt bij uw werkgever en u maakt het in samenspraak met uw werkgever, de bedrijfsarts en eventueel een re-integratiebureau

Gesprekken met de bedrijfsarts

Voordat u een plan van aanpak maakt met uw werkgever, heeft u al een aantal gesprekken gevoerd met de bedrijfsarts. Op basis van deze gesprekken maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. De bedrijfsarts vermeldt hierin hoe groot de kans is dat u weer volledig herstelt, wanneer u naar verwachting uw werk of ander werk kan hervatten en welke werkzaamheden u wel en niet kunt verrichten. 

 

De gesprekken met de bedrijfsarts en de daaropvolgende probleemanalyse geven u en uw werkgever alvast een basis voor het opstellen van het plan van aanpak. 

Niet eens met de probleemanalyse van de bedrijfsarts?

Indien u het niet eens bent met de adviezen van de bedrijfsarts, kunt u een second opinion aanvragen. Dit doet u bij uw bedrijfsarts. U wordt dan opnieuw beoordeeld door een andere bedrijfsarts. Uw werkgever betaalt hiervoor.

Aanwijzen casemanager

Bij het opstellen van een plan van aanpak hoort ook het aanwijzen van een casemanager. Dit is degene die de voortgang van uw re-integratietraject bewaakt. Dit kan uw werkgever zijn, maar ook iemand anders binnen het bedrijf. Indien gewenst kan het ook iemand van buiten het bedrijf zijn, zoals een medewerker van het re-integratiebureau. Indien er sprake is van een conflict met uw werkgever, is het wellicht handig om een extern persoon aan te wijzen als casemanager.

 

Samen met uw werkgever bepaalt u wie de casemanager wordt. Als u het niet eens bent met de keuze van uw werkgever, mag u dit weigeren. U moet dit echter wel kunnen onderbouwen.

Bouw het geleidelijk op

Het is raadzaam, zeker na een langere periode van ziekteverzuim, dat u het werk weer geleidelijk aan opbouwt. Hiermee vergroot u de kans op succes en voorkomt u dat u in één keer te veel hooi op uw vork neemt. 

 

In veel gevallen loopt het opbouwen van de werkzaamheden parallel aan het werken aan herstel. U hoeft dan ook niet volledig hersteld te zijn om weer te kunnen beginnen met gedeeltelijk werken. In het plan van aanpak kunt u dit ook meenemen. 

Evalueer en stel bij

In het plan van aanpak legt u met uw werkgever ook vast hoe vaak jullie bij elkaar komen om de voortgang te bespreken. In deze gesprekken evalueren jullie hoe het gaat en stellen jullie het plan bij indien dat gewenst is. Wees dus niet te bang om ‘fouten’ te maken in het plan van aanpak. Als later blijkt dat het te hoog gegrepen was of dat u juist al sneller meer aankan dan gedacht, dan kunt u het plan bijstellen in overleg met uw werkgever en de bedrijfsarts.

Gespreksverslagen

Het is erg belangrijk dat de gesprekken die u voert met uw werkgever en/of de bedrijfsarts goed worden vastgelegd. Mocht het zover komen dat u na twee jaar een WIA-aanvraag moet doen, dan kunt u deze gespreksverslagen overleggen aan het UWV. U moet dan namelijk aantonen wat u zelf heeft gedaan om de re-integratie te bespoedigen.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Privacy

Het is goed om u bewust te zijn van uw recht op privacy gedurende het gehele re-integratietraject. Uw bedrijfsarts heeft medische gegevens nodig om te kunnen inschatten of en hoe u uw werk kunt hervatten. Deze gegevens mag hij echter niet delen met uw werkgever, zelfs niet als u hier toestemming voor geeft. Er staat hierover dan ook niets vermeld in de probleemanalyse die de bedrijfsarts opstelt. 

 

Uw werkgever mag niets registreren over uw gezondheid of de aard van uw ziekte en hij mag hier ook niet naar vragen. Dit is zo bepaald in de privacywet. U mag het wel zelf vertellen als u dat wilt, maar uw werkgever mag het nergens vastleggen. De werkgever mag alleen noodzakelijke gegevens verwerken, die nodig zijn om te bepalen of en hoe het werk kan worden voortgezet.

Komt u er niet uit met uw werkgever? 

Het kan gebeuren dat u en uw werkgever het niet eens zijn over het plan van aanpak. Bijvoorbeeld over: 

 
 • de termijn waarop u weer aan het werk kunt; 
 • welk werk passend is voor u;
 • of jullie beiden voldoende hebben gedaan voor uw re-integratie. 
 

In dat geval kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Een deskundigenoordeel kost €100 en dit betaalt u zelf. Uw werkgever kan ook een deskundigenoordeel aanvragen.

 

Het deskundigenoordeel van het UWV is niet bindend. Als u er na het deskundigenoordeel nog steeds niet uitkomt met uw werkgever, kunt u naar de rechter stappen.

In veel gevallen loopt het opbouwen van de werkzaamheden parallel aan het werken aan herstel.

Take-aways

 • Een re-integratietraject bestaat uit een vast aantal stappen die u en uw werkgever moeten nemen volgens de Wet verbetering poortwachter. 
 • U maakt met uw werkgever een plan van aanpak. U gebruikt dit plan als leidraad tijdens het re-integratietraject.
 • De bedrijfsarts schrijft een probleemanalyse, waarop het plan van aanpak gebaseerd kan worden.
 • Samen met uw werkgever wijst u een casemanager aan, die de voortgang van het proces bewaakt.
 • Tussentijds evalueert u met uw werkgever en stelt u eventueel het plan van aanpak bij.
 • Uw werkgever mag u niets vragen over de aard van uw ziekte en mag hier ook niets over vastleggen. 
 • Als u er niet uitkomt met uw werkgever, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV. Uw werkgever kan dit ook doen.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.