Hoe vindt u de beste 2e spoor begeleiding bij uw re-integratie?

04/04/2022 Beleid
Hoe vindt u de beste 2e spoor begeleiding bij uw re-integratie?
Zoekt u naar goede begeleiding bij uw re-integratie 2e spoor traject? Er zijn veel verschillende professionals voor diverse uitdagingen die op u af kunnen komen. Wie past het beste bij u, en hoe vraagt u deze interventies aan? In dit artikel bespreken we wat verschillende begeleiders voor u kunnen betekenen en hoe u de 2e spoor begeleiding kunt krijgen die u nodig heeft.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Re-integratie 2e spoor, en wat komt er op u af

Wordt het moeilijk te re-integreren binnen uw oude functie of uw eigen bedrijf? Dan wordt vaak de re-integratie tweede spoor gestart. Hierbij helpt uw werkgever u naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. Dat betekent dat het traject heel anders zal verlopen en er allerlei nieuwe zaken op u af kunnen komen. Volgens de wet is uw werkgever verplicht zich in te spannen voor u, maar heeft u ook de plicht om actief mee te werken. Kijkt u hier tegenop? Er zijn verschillende soorten 2e spoor begeleidingen in te zetten bij uw re-integratie, om u te helpen naar een nieuwe baan waar u gelukkig en gezond zal kunnen werken. Een aantal zaken waar u mee te maken krijgt bij re-integratie 2e spoor:

 • U zal moeten gaan solliciteren.
 • Onderzoeken wat uw baankansen zijn, en welke functie geschikt en passend voor u zal zijn.
 • Eventueel trainingen volgen om uw vaardigheden te verbeteren rondom solliciteren of de functie die u wilt uitvoeren.

De voordelen van een goede 2e spoor begeleiding

Een goede begeleiding is goud waard bij een re-integratie tweede spoor. Wellicht heeft u al langer dan tien jaar niet heeft hoeven solliciteren, en weet u niet zo goed hoe u dit moet aanpakken. Of omdat u niet helemaal goed in uw vel zit door uw langdurige ziekteverzuim. Het kan ook zijn dat u moet wennen aan het idee dat u uw oude functie niet meer kan uitvoeren met uw vorige collega’s. In dit soort gevallen kan het zijn dat u meer hulp nodig heeft bij de 2e spoor begeleiding dan u krijgt van uw bedrijfsarts of werkgever. 

 • Denk bijvoorbeeld aan professionals of coaches of loopbaanbegeleiding, maar ook eventueel aan omscholing. 
 • Het kiezen van de goede begeleiding kan dan zeer effectief zijn om het hele traject te versnellen, soepeler te maken en u gerust te stellen.
 • Bespreek samen met uw bedrijfsarts en werkgever wat voor begeleiding u nodig heeft om een baan te vinden. Dit is in ieders belang, daarom kan de investering in begeleiding het zeker waard zijn.

Externe interventies

Bent u benieuwd welke 2e spoor begeleiding u verder kan krijgen? Vaak wordt extra begeleiding gedaan door externen van uw bedrijf. 

 • Arbodiensten en re-integratiebedrijven hebben vaak veel verschillende professionals die in te zetten zijn bij diverse situaties. 
 • Het is volgens de regel niet verplicht vanuit de werkgever om een re-integratiedienst in te zetten bij uw begeleiding. Maar in praktijk worden de meeste werknemers in een re-integratietraject hierdoor begeleidt. 
 • U kunt ook specifieke begeleiding aanvragen bij uw werkgever, of dit nu vergoed wordt door uw verzekering of niet. In dat geval kan uw werkgever de begeleiding vergoeden voor u.

Re-integratiebegeleider of casemanager

Een re-integratiebegeleider kan de 2e spoor begeleiding van uw re-integratie op zich nemen, de voortgang bewaken en advies geven. Ook zorgt hij of zij voor goede documentatie en kan deze meekijken welke andere begeleiding effectief zal zijn voor u. Als u langdurig ziek bent wordt vaak een re-integratiedienst ingezet, maar u kunt dit ook zelf aanvragen indien u deze begeleiding niet krijgt. Een re-integratiebegeleider kan helpen bij:

 • Arbeidsmarktoriëntatie: Omdat de arbeidsmarkt snel verandert, kan de expertise van een re-integratiebegeleider omtrent de beste baankansen goed helpen.
 • Begeleiding: Samen houdt u gesprekken om de voortgang te bespreken en of u bepaalde behoeftes heeft waaraan kan worden voldaan.
 • Sollicitatievaardigheden: Het trainen van sollicitatievaardigheden kan veel uitmaken om aangenomen te worden voor een nieuwe baan. In praktijk wordt vaak zelfs de beste sollicitant gekozen in plaats van degene die het meest geschikt is. 
 • Competentietesten en loopbaanbegeleiding: Om beter te weten welke banen bij u passen kan het helpen opnieuw te kijken naar uw competenties. Met uw re-integratiebegeleider kunt u deze testen bespreken en op verrassende ideeën komen voor een nieuwe baan.

Loopbaanbegeleider of jobcoach

Heeft u moeite met het vinden van de juiste baan? Een loopbaanbegeleider of jobcoach kan u helpen tijdens de 2e spoor begeleiding met:

 • Competentietesten: Wilt u checken of u nog up to date bent met uw competenties of wilt u bekijken of u bepaalde competenties heeft die u nu nog niet inzet? Met competentietesten kunt u hierachter komen, en eventueel inspiratie krijgen voor nieuwe functies waar u op uw plaats zal vinden. Er kan ook advies uitkomen om bepaalde competenties een stukje op te schroeven met training of scholing.
 • Beroepstesten: Bent u benieuwd wat er uit een beroepentest komt? Soms kan een test nieuwe ideeën geven, of bevestigen wat u al wist. Met het beantwoorden van vragen komt u dichterbij concrete potentiële banen.
 • Talenten onderzoek. Heeft u talenten die u nog niet eens kent? Of zijn er bepaalde talenten waar u meer aandacht in kan investeren en benutten voor een nieuwe baan? Door samen uw talenten te onderzoeken kunt u hier stappen in zetten.
 • Uw wensen bespreken en realistische kansen zien: Misschien zit u eraan te denken een specifieke baan te gaan doen. Maar heeft u hier de juiste competenties voor en heeft u voldoende kans om deze baan daadwerkelijk te doen? Het bespreken van uw wensen als het gaat om het type werk dat u wilt doen kan zeer waardevol zijn tijdens de 2e spoor begeleiding
  • Het kan zijn dat u bepaalde vaardigheden nodig heeft voor uw gewenste beroep. Dan kunt u stappen zetten om u om te scholen.
  • Er zijn ook banen waar u misschien nog niet eens over nagedacht heeft die bij u zouden passen. Of zelfs banen waarvan u niet eens wist dat ze bestonden. Een jobcoach kan uw perspectief vergroten en nieuwe inspiratie en ideeën geven voor uw toekomstige carrière.
  • Over het algemeen betekent een goede balans tussen het gewenste werk en realistische kansen dat u meer succes zal hebben binnen het tweede spoor. Er is zeker ruimte om te gaan solliciteren op het type baan dat u leuk zal vinden, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat u passend werk vindt.
 • Een zoekprofiel opstellen: Met de informatie verkregen uit de gesprekken en testen is het mogelijk een goed zoekprofiel te maken. Dan weet u beter welke banen bij u zouden passen, en bij welke banen u de meeste kans zal hebben aangenomen te worden. Dit kan naast functie ook gaan over het type werkplek of sector waar u goed op uw plaats zal zijn door een arbeidsmarktoriëntatie.
 • Arbeidsmarktoriëntatie. De arbeidsmarkt verandert snel. Een jobcoach heeft de expertise om goed te weten waar de beste baankansen liggen voor u. Dit is belangrijk om mee te nemen in uw zoekprofiel.

Andere professionele hulp

Zoekt u andere hulp of advies? De volgende professionals zijn ook in te zetten als 2e spoor begeleiding:

 • Psycholoog: Kampt u met een burn-out of andere mentale problemen? Het kan zijn dat de normale begeleiders hier niet voldoende bij kunnen helpen en dat u naar een professioneel moet hiervoor. Therapie bij burn-out wordt officieel niet vergoed door de zorgverzekering, maar u kunt uw werkgever vragen de lasten op zich te nemen. Of u kunt met uw psycholoog bespreken wat de opties zijn.
 • Mediation: In verschillende gevallen kan het effectief zijn om een mediator in te zetten. Bijvoorbeeld als u en uw werkgever geen goede communicatie hebben. Of als u gevraagd wordt een ‘beëindiging contract met wederzijds goedvinden’ te ondertekenen, die nadelig voor u kan uitvallen.
 • Komt u voor verschillende vragen te staan in uw re-integratie? Zoals hoe u beter grenzen aan kunt geven, of wat voor baan nu écht past bij uw leven en wat u wilt? Een coach kan u daarbij goed helpen.

Hoe krijgt u de 2e spoor begeleiding die u wilt?

Heeft u het idee dat uw werkgever niet alle 2e spoor begeleiding geeft die u nodig heeft of zich onvoldoende inzet? Volgens de UWV heeft u recht op goede inspanning van uw werkgever. Als u bepaalde begeleiding wilt en dit wordt niet vergoed door uw werkgever, kunt u een deskundigenoordeel aanvragen. Een arbeidsdeskundige onderzoekt dan de documentatie rondom uw re-integratie. Hij of zij beoordeeld dan of er voldoende inzet is getoond van uw werkgever en uzelf tijdens de 2e spoor begeleiding. Indien dit negatief beoordeeld wordt kan dit betekenen:

 • Als uw werkgever negatief beoordeeld wordt kan dit betekenen dat hij of zij met loonsancties te maken krijgt. Uw werkgever moet dan maximaal 1 jaar uw loon blijven doorbetalen.
 • Als u negatief beoordeeld wordt op uw inzet kan uw werkgever het recht krijgen om u te ontslaan. Dan is het niet altijd zeker of u in aanmerking komt voor een uitkering, dus let hierbij goed op.
 • Het deskundigenoordeel is niet bindend indien u het niet eens met de uitslag bent. Blijven u en uw werkgever van mening verschillen, dan kunt u naar de rechter stappen
Een goede begeleiding is goud waard bij een re-integratie tweede spoor, zeker als u al een tijdje niet heeft gesolliciteerd.

Takeaways

 • De juiste 2e spoor begeleiding omtrent het solliciteren en vinden van een nieuwe baan is essentieel om een tweede spoor re-integratietraject spoedig te laten verlopen. 
 • Er zijn veel verschillende externe begeleiders die u kunnen ondersteunen. Bespreek samen met uw werkgever en bedrijfsarts wat voor behoeftes u heeft en of er nieuwe stappen genomen moeten worden.
 • Een re-integratiebegeleider kan u begeleiden naar nieuw werk en het re-integratietraject goed bewaken.
 • Om de beste baankansen te ontdekken en te krijgen, kan een loopbaanbegeleider u helpen met competentietesten, arbeidsmarktoriëntatie en een zoekprofiel opstellen.
 • Andere professionals die u kunnen ondersteunen zijn een coach, psycholoog of een mediator.
 • Krijgt u niet de 2e spoor begeleiding die u wilt? Dan kan u een deskundigenoordeel aanvragen om uw werkgever op het matje te roepen.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.