Kosten verminderen als eigenrisicodrager voor WGA-uitkering

18/01/2023 Preventie & Vitaliteit
Kosten verminderen als eigenrisicodrager voor WGA-uitkering

Eigenrisicodrager worden voor de uitkering Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten(WGA) kan voor werkgevers interessant zijn. Werkgevers moeten denken aan de continuïteit en winstgevendheid van hun onderneming of organisatie. Kosten verminderen is daarbij een belangrijk instrument. Kosten verminderen door eigenrisicodrager voor de WGA-uitkering te worden kan een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van uw bedrijf of organisatie.

Verplichte verzekering van werknemers

U heeft werknemers in loondienst en u heeft hen verplicht verzekerd voor ziekte en arbeidsongeschiktheid. U betaalt premies in het kader van de Werkloosheidswet(WW), Ziektewet, Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen(WIA) en WAO (voor werknemers die voor 1 januari 2006 al in de WAO zaten). Deze premies draagt u af aan de Belastingdienst. Als één van uw werknemers ziek wordt, wordt de uitkering voor deze werknemer door het UWV betaald.  

Eigenrisicodrager bij WGA-uitkering; waar moet u op letten

Als u besluit eigenrisicodrager te worden voor de WGA dan betaalt u alleen een basispremie aan de belastingdienst.
In de praktijk betekent dit dat u minder premie voor de Werkhervattingskas(Whk) betaalt aan de belastingdienst omdat u geen gedifferentieerde WGA-premie hoeft te betalen bovenop de basispremie. Met de gedifferentieerde WGA-premie worden namelijk de eerste tien jaren van de WGA gefinancierd voor werknemers met een vast of tijdelijk dienstverband. 

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt betaalt het UWV normaal gesproken zijn uitkering. Bent u eigenrisicodrager voor de WGA dan betaalt u de uitkering. Dat betekent dat het risico wat voorheen werd gedragen door de staat nu door uzelf wordt gedragen en dat voor de gehele periode van tien jaar.

Bij de keuze om eigenrisicodrager voor de WGA te worden zult u een aantal zaken moeten afwegen:

 • Kosten verzuimbeleid t.o.v. premies en de risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid in uw sector.
 • Kosten extra inzet arbodienst t.o.v. de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. 

Eigen risico voor de WGA verzekeren

Het eigen risico voor de WGA kunt u laten verzekeren door een verzekeraar. Als u geconfronteerd wordt met meerdere gevallen van gedeeltelijk arbeidsgeschikten waar u het risico voor draagt dan kunnen de bedragen waar het omgaat zo fors zijn dat het de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kan brengen. Verzekeren is daarom een verstandige keuze om te overwegen.

 

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Eigenrisicodrager voor WGA-uitkering worden; procedure

Als u eigenrisicodrager wil worden voor de WGA dan kunt u dit bij de belastingdienst aanvragen. U kunt kiezen tussen twee data waarop het eigenrisicodragerschap ingaat. Op 1 januari of op 1 juli van hetzelfde jaar. Wel moet uw aanvraag uiterlijk 13 weken voor één van deze data bij de belastingdienst binnen zijn. Startende werkgevers die eigenrisicodrager willen worden kunnen dat worden op het moment dat zij daadwerkelijk hun bedrijf of organisatie starten. 

Voorts heeft u een bankgarantie nodig van een bank of verzekeraar(garantieverklaring). U kunt hiervoor de Garantieverklaring Loonheffing van de Belastingdienst voor gebruiken. Deze moet u invullen en door uw bank of verzekeraar laten ondertekenen. U mag als werkgever niet in de drie voorafgaande jaren van de beoogde ingangsdatum gestopt zijn als eigenrisicodrager. Ook mag de garantieverklaring van de bank of verzekeraar in deze drie voorafgaande jaren niet zijn ingetrokken. 

Uitdagingen voor eigenrisicodragers voor WGA-uitkering

U kunt als werkgever kosten verminderen door eigenrisicodrager voor de WGA te worden. U hoeft tenslotte niet meer de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas te betalen aan de Belastingdienst.

 • Tegenover dit voordeel staan ook uitdagingen. 
  • U krijgt in het geval van een zieke werknemer te maken met verplichtingen en risico’s die voorheen deels door het UWV werden gedragen. Als een werknemer na twee jaar ziekte heeft geprobeerd te re-integreren in het 2e spoor en geen werk kan vinden bij een andere werkgever dan bent u weer aan zet. U zult re-integratie moeten inzetten via het zogenaamde 3e spoor.
  •  Bij re-integratie via het 3e spoor gaat u opnieuw kijken of uw werknemer bij een andere werkgever aan de slag kan. U draagt de kosten van de uitkering aan deze werknemer en u blijft verantwoordelijk voor zijn re-integratie. Tenslotte blijft u verantwoordelijk voor hem gedurende 10 jaren na de eerste twee ziektejaren. 

Re-integratie; 1e, 2e en 3e spoor

Derde spoor re-integratie zet u in nadat re-integratie via zowel het eerste spoor als het tweede spoor geen soelaas bieden. Via het eerste spoor begeleidt u uw zieke werknemer bij het hervatten van zijn werk. Eventueel probeert u hem met aanpassingen aan zijn werkplek of takenpakket terug te laten keren naar zijn oude functie.

Als dat niet mogelijk blijkt zet u in op een andere functie. Als het u niet lukt om hem in een andere functie alsnog aan het werk te krijgen omdat zijn gezondheid het niet toelaat, dan biedt u hem in overleg met de bedrijfsarts of arbodienst aan te re-integreren via het tweede spoor.

Via het tweede wordt geprobeerd middels testen en trainingen zijn kansen op een nieuwe baan bij een andere werkgever te vergroten. 

Als re-integratie via het tweede spoor mislukt wordt het een uitdaging om uw werknemer alsnog via een derde spoor aan het werk te krijgen. Krijg andere werkgevers maar zover om deze werknemer een passende baan aan te bieden als er al zoveel is geprobeerd. Werknemers die al lang uit de roulatie zijn liggen niet goed bij werkgevers zoals u misschien zelf heeft ervaren.

 

Voordelen eigenrisicodrager voor WGA-uitkering

De voordelen voor een eigenrisicodrager voor de WGA bestaan uit kostenbeheersing en de mogelijkheid te besparen op uitgaven voor begeleiding van deels arbeidsongeschikte werknemers. 

 • besparing op gedifferentieerde premie Werkhervattingskas
 • meer eigen regie 
 • risico’s verzekeren 

U heeft meer eigen regie dus u kunt uw zieke werknemers een beter en meer passend re-integratietraject aanbieden. Hiermee kunt u kosten beheersen maar ook beter inhoud geven aan uw doelstelling van goed werkgeverschap. De voordelen van het eigenrisicodrager zijn voor de WGA kunnen dus aanzienlijk zijn maar worden bepaald door:

 • omvang van uw bedrijf
 • de aard van de werkzaamheden
 • de hoogte van het verzuim
 • type werkgever of ondernemer

 

Bedrijfsgrootte en expertise

Als u een onderneming heeft met een loonsom van meer dan 1,5 miljoen euro en u heeft genoeg mankracht en expertise op het gebied van verzuim, preventie, arbobeleid en re-integratie dan kan de keuze voor het dragen van het eigen risico voor de WGA een slimme zijn. Temeer als u gewend bent om risico’s te nemen nadat u deze goed heeft ingecalculeerd. 

Neem de beslissing pas als u genoeg vergelijkingsmateriaal heeft. 

 • Deze kunt u verkrijgen door cijfers binnen uw bedrijfstak te vergelijken op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 
 • U dient ook eerst te weten hoeveel u aan gedifferentieerde premies Werkhervattingskas moet gaan betalen in de periode waarin u kiest eigenrisicodrager voor de WGA te worden. 
  • De Belastingdienst laat in december weten hoeveel WGA en Ziektewet-uitkeringen op naam van uw bedrijf of organisatie staan. De gedifferentieerde premies Werkhervattingskas worden hierop gebaseerd. 

De voordelen voor een eigenrisicodrager voor de WGA bestaan uit kostenbeheersing en meer eigen regie bij de begeleiding van deels arbeidsongeschikte werknemers. 

 


Take Aways 

 • Eigenrisicodrager voor de WGA worden kan interessant zijn voor werkgevers omdat het kosten kan besparen.
 • Werkgevers moeten hun werknemers verplicht verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid en betalen daarom premies aan de Belastingdienst.
 • Als eigenrisicodrager voor de WGA betaalt u als werkgever alleen een basispremie aan de Belastingdienst en bespaart daarmee op de kosten voor arbeidsongeschiktheid.
 • Als eigenrisicodrager voor de WGA draagt u als werkgever het risico voor zieke werknemers voor een periode van tien jaar. U kunt dat risico laten verzekeren.
 • U zult rekening moeten houden met verschillende factoren als u besluit om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-uitkering. U moet dan denken aan: kosten van verzuimbeleid, risico’s op ziekte en arbeidsongeschiktheid onder uw personeel en de kosten van de extra inzet van een arbodienst.
 • Om eigenrisicodrager te worden voor de WGA-uitkering moet u als werkgever een verzoek indienen bij de Belastingdienst. U dient minimaal 13 weken van tevoren het verzoek in te dienen en u kunt kiezen tussen twee data voor de ingangsdatum van het eigenrisicodragerschap voor WGA-uitkering. Op 1 januari of op 1 juli van hetzelfde jaar. 
 • Als u een onderneming heeft met een loonsom van meer dan 1,5 miljoen euro en u heeft genoeg mankracht en expertise op het gebied van verzuim, preventie, arbobeleid en re-integratie dan kan de keuze voor het dragen van het eigen risico voor de WGA een slimme zijn. Zeker als u gewend bent om risico’s te nemen nadat u deze goed heeft ingecalculeerd.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.