Wat als tweede spoor niet lukt bij uw re-integratie?

09/05/2022 Beleid
Wat als tweede spoor niet lukt bij uw re-integratie?
Bent u bang dat uw re-integratie in het tweede spoor niet lukt? En heeft u veel moeite met solliciteren? In dit artikel bespreken we wat voor uitdagingen u tegen kunt komen. Maar ook hoe u kunt vragen om betere begeleiding. En om u gerust te stellen, wat voor stappen u moet nemen indien de re-integratie toch mislukt. Wat als tweede spoor niet lukt? Wat er ook gebeurt, er is altijd een positief resultaat uit het traject te halen dat voor u passend is.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat als tweede spoor niet lukt?

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor het kan dat uw re-integratie binnen het tweede spoor niet soepel verloopt. Misschien was de start erg stroef, en komt er later pas verbetering in uw re-integratie. Of stond u er juist vanaf het begin positief in, en is het traject toch tegengevallen. Het tweede spoor traject kan door verschillende zaken onsuccesvol blijken. Bijvoorbeeld wanneer uw gezondheid toch niet hersteld als u van tevoren verwacht had. Of als u geen prettige passende baan kunt vinden bij een andere werkgever. Vraagt u zich af: wat als tweede spoor niet lukt? Er zijn een verschillende mogelijkheden om dan over na te denken:

 • Volgens de regels van UWV mag u na 2 jaar een WIA-aanvraag doen. Hierbij wordt gekeken naar de mate van uw arbeidsongeschiktheid en of u recht heeft op een uitkering.
 • Wellicht zit u dichtbij de pensioenleeftijd en kan worden afgezien van een re-integratie tweede spoor.
 • Als u een WGA uitkering krijgt en uw werkgever is eigenrisicodrager kan er alsnog een derde spoor traject gestart worden. Hierbij wordt opnieuw gekeken of u bij een nieuwe werkgever aan het werk kan gaan.

Heeft u meer begeleiding nodig?

Bent u bang dat uw re-integratie dreigt te mislukken? Of bent u niet positief over de lijn van de stappen die worden genomen volgens het plan van aanpak? Wat als tweede spoor niet lukt? Om een re-integratie succesvol te maken kan het soms nodig zijn meer begeleiding of interventies in te zetten. Dit kan effectief zijn om de volgende redenen:

 • Om sneller te herstellen met bijvoorbeeld specialistische hulp
 • Zodat u een beter beeld krijgt van andere banen die bij u zouden passen. Zo kunt u met frisse moed en meer positiviteit solliciteren en vooruit kijken.
 • U kunt ook terecht voor training om uw sollicitatieactiviteiten succesvoller te maken
 • Ook belangrijk, om beter in uw vel te zitten tijdens de re-integratie. 
 • Volgens de regels van UWV mag u uw werkgever vragen te investeren in specifieke begeleiding, omdat niet elke begeleiding vergoed wordt.
 • Uw werkgever is verplicht zich voldoende in te spannen voor uw re-integratie. Doet hij of zij dit niet, dan kan hij of zij loonsancties verwachten in de vorm van boetes.

Psycholoog

Als u te maken heeft met mentale problemen of een burn-out, kan het zijn dat dit niet vlug op te lossen is, of niet uit zichzelf. Bij een intake bij de psycholoog kunt u kijken of het effectief kan zijn een traject te starten als tweede spoor niet lukt. 

 • Een psycholoog wordt vaak niet officieel vergoed bij burn-out. U kunt dan wel vragen aan uw werkgever of hij of zij dit vergoed voor u. U kunt ook met uw psycholoog praten om mogelijkheden en opties te bespreken. Uw werkgever is wel verplicht u te helpen wanneer u als gevolg van de burn-out langer dan een jaar in de ziektewet zit.
 • Bij uw bedrijfsarts of dokter kunt u een verwijzing vragen. 

Coach

Heeft u het gevoel vast te zitten of niet lekker in uw vel te zitten? Of zit u met een obstakel  die niet goed met medische manieren op te lossen is? Een coach kan dan optreden als luisterend oor. Een professionele coach kan advies kan geven, op praktisch vlak maar ook als het gaat om emotionele zaken. Vaak hebben re-integratiebedrijven of arbodiensten een coach in pacht. U kunt ook een coachingstraject aanvragen via uw werkgever.

Loopbaanbegeleider

Heeft u het idee dat u binnen het tweede spoor niet aan het zoeken bent bij de juiste sector of banen die passen? En wat als tweede spoor niet lukt? Het kan lonen met een loopbaanbegeleider te praten en te kijken of er kansen zijn die nog niet zijn meegenomen bij het solliciteren. 

 • Een loopbaanbegeleider kijkt samen met u wat bij u kan passen. Hij of zij kan met frisse ideeën komen over banen waar u zelf misschien nog niet over nagedacht had. 
 • U kunt een beroeps- en competentietest doorlopen om nieuwe mogelijkheden te vinden als het gaat om uw carrière.

Trainingen

Loopt u steeds tegen dezelfde zaken aan, zoals het omgaan met confrontaties of het uitoefenen van assertiviteit? Of heeft u het idee dat het tweede spoor niet lukt? Er zijn veel verschillende trainingen te volgen voor verschillende doeleinden om beter te leren omgaan met dit soort lastigheden. En dat is zeker van belang. In de praktijk is het namelijk vaak belangrijker om een goede sollicitant te zijn, zelfs als het gaat om geschiktheid voor een baan. Een paar mogelijke trainingen om te volgen:

 • Training voor verbeteren sollicitatievaardigheden: Een re-integratiebegeleider of jobhunter kan u leren hoe u uw CV kunt verbeteren, goede sollicitatiebrieven schrijven, voorbereiding op gesprekken en sollicitatiegesprekken voeren. Ook kunnen ze hun netwerk aanboren om u ergens over de vloer te krijgen. 
 • Assertiviteitstraining: Het kan zijn dat u minder goed in uw vel zit door uw ziekte of door andere omstandigheden. Het kan een grote boost voor uw zelfvertrouwen zijn om aan uw assertiviteit te werken met een training. Dit kan effectief zijn op allerlei vlakken. U wordt positiever en kan zich beter presenteren aan nieuwe werkgevers.  Dit geeft u ook meer kans op een succesvolle re-integratie.
 • Vitaliteit: Heeft u specifiek gedrag of gewoontes die u saboteren, zoals roken of een slechte gezondheid? Als u al ziek bent kan dit ervoor zorgen dat u minder snel hersteld en tweede spoor niet lukt. Door hier specifieke trainingen voor te volgen kunt u een positiever toekomstbeeld krijgen.

Re-integratiebegeleider

Het kan zijn dat de re-integratie stokt omdat u niet voldoende begeleidt wordt of niet goed met uw begeleider overweg kan. Of misschien heeft u nog geen re-integratiebegeleider en denkt u dat dit effectief zal zijn. Wat als tweede spoor niet lukt? In de volgende gevallen heeft u verschillende opties:

 • Bent u ontevreden met uw re-integratiebegeleiding? U kunt altijd een klacht indienen
 • Komt u er samen niet uit, dan kunt u uw werkgever vragen om van re-integratiebegeleider of -bedrijf te wisselen.
 • Over het algemeen is het in de praktijk een gegeven dat er een re-integratiebegeleider wordt ingezet bij het tweede spoor, maar dit is niet wettelijk verplicht.

Wanneer mag u uitkering aanvragen als tweede spoor niet lukt?

Wat als tweede spoor niet lukt? Voelt u aan dat de re-integratie geen succes zal hebben en wilt u weten wanneer u officieel een uitkering mag krijgen? Na twee jaar, of 104 weken na uw eerste ziekmelding komt uw ziektewetuitkering te verlopen. U kunt daarvoor een WIA-aanvraag doen. WIA staat voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en u komt hiervoor in aanmerking wanneer u door ziekte minder of niet kunt werken. Bij de aanvraag wordt gekeken in hoeverre u nog kunt werken. Ook kijkt UWV naar uw mate van arbeidsongeschiktheid en voor wat voor uitkering u in aanmerking komt. Wanneer vraagt u de WIA-uitkering aan:

 • Na 88 weken krijgt u een brief van UWV omtrent de aanvraag voor een WIA-uitkering. Vanaf dat moment kunt u een WIA-aanvraag doen. In de brief staat tot hoelang u de aanvraag kunt doen, meestal heeft u hiervoor 6 weken de tijd.
 • U kunt het beste ruim van tevoren een WIA-aanvraag doen bij UWV zodat u niet zonder inkomen komt te zitten. Bijvoorbeeld na 1 jaar en 9 maanden of in de 93e week dat u ziek bent. 
 • Ontvangt UWV uw aanvraag te laat? Dan krijgt u uw uitkering ook later. In dat geval kan uw werkgever uw loon of Ziektewet-uitkering langer doorbetalen. Let op, als u geen werkgever meer heeft kan het zijn dat u dan zonder inkomen komt te zitten.

Al eerder een WIA-uitkering aanvragen?

Heeft u al eerder het idee dat u niet voldoende zal herstellen of zelfs niet meer zal kunnen werken? Wat als tweede spoor niet lukt? In overleg met uw werkgever kunt u al eerder een WIA-aanvraag doen

 • Na minimaal 3 weken ziekte kunt u de uitkering aanvragen. Doe dit wel voordat u 68 weken, oftewel ongeveer 1 jaar en 3 maanden, ziek bent.
 • Om deze aanvraag te doen kunt u uw bedrijfsarts om een ‘Verklaring bedrijfsarts’ vragen. De bedrijfsarts legt dan vast dat hij of zij het eens is met dit verzoek en dat u niet meer kunt werken of niet meer (volledig) hersteld. Dit document moet u meesturen met de vervroegde WIA-aanvraag.
 • U kunt maar één keer een vervroegde aanvraag doen, dus het is belangrijk dat u de beoordeling van uw bedrijfsarts gehad heeft.
 • U kunt ook een aanvraag doen als u nog geen ‘Verklaring bedrijfsarts’ heeft, maar u moet de reden hiervoor aangeven bij de aanvraag.

In welke gevallen mag u geen WIA-aanvraag doen?

Vraagt u zich af of u altijd in aanmerking komt voor de WIA als tweede spoor niet lukt? Er zijn een aantal verschillende gevallen waarbij u geen WIA-aanvraag mag doen. Dit zijn: 

 • U krijgt al een WAO-uitkering.
 • U bent zelfstandig ondernemer en niet bij UWV verzekerd.
 • U woont in of verhuist naar een niet-verdragsland.

Hoe moet u een uitkering aanvragen?

Bent u van plan een WIA-aanvraag te doen, maar vraagt u zich af welke stappen u moet doorlopen en hoe het proces verloopt? U kunt ervan uitgaan dat dit op de volgende manier gebeurt wanneer tweede spoor niet lukt:

 • Na bijna twee jaar in de re-integratie kunt u een WIA-aanvraag doen bij UWV.
 • De voorwaarden hiervoor zijn: 
  • U kunt door uw ziekte niet of minder werken.
  • U kunt door uw ziekte niet uw oude salaris verdienen.
 • UWV neemt het re-integratiedossier door, en maakt een beoordeling over de mate van inspanning van uw werkgever en u als het gaat om de re-integratie, de genomen stappen en uw gezondheid op dit moment.
 • UWV geeft dan een besluit omtrent uw recht op een WIA-uitkering. De twee soorten uitkeringen zijn WGA en IVA:
  • WGA-uitkering: dit staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. Hiervoor zijn de voorwaarden:
   • U bent 2 jaar of langer ziek en kunt (in de toekomst) weer (meer) werken.
   • U kunt met dat werk 65% of minder van uw oude loon verdienen.
  • IVA-uitkering: dit staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. De voorwaarden hiervoor:
   • U kunt 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen.
   • Dit blijft in de toekomst bijna zeker zo.
 • Indien uw werkgever eigenrisicodrager is, is hij of zij verantwoordelijk voor de eerste tien jaar re-integratie bij een WGA-uitkering. Er kan dan ook besloten worden een derde spoor traject te starten. Hierbij begeleidt uw werkgever u opnieuw naar nieuw werk. 

Heeft u meer tijd nodig voor de re-integratie?

Denkt u dat u wel hersteld, maar heeft u meer tijd nodig? U kunt na twee jaar, of 104 weken, uw werkgever vragen om uw loon wat langer door te betalen als tweede spoor niet lukt. Dan wacht u nog even met het aanvragen van een WIA-uitkering. In deze tijd werkt u samen verder om te re-integreren. U vult dan samen een formulier Aanvraag verlenging loondoorbetaling WIA in. 

 • UWV kan uw werkgever ook verplichten langer door te betalen, bijvoorbeeld wanneer beoordeeld wordt dat hij of zij zich niet voldoende heeft ingespannen. 
 • Heeft u samen de verlenging aangevraagd maar wilt u hier toch op terugkomen en stoppen met de re-integratie? Dan kunt u een verzoek om te stoppen met loondoorbetaling insturen na overleg met uw werkgever en bedrijfsarts. Uw werkgever betaald dan nog minimaal 13 weken uw loon door, en u krijgt daarna informatie vanuit UWV wanneer u een WIA-uitkering kunt aanvragen.

Bent u het niet eens met WIA-beslissing van UWV?

Vindt u het besluit van UWV niet overeenkomen met hoe u uw re-integratie heeft ervaren? Of vindt u dat uw gezondheid beter of slechter is dan hoe UWV u heeft beoordeelt? Dan kunt u een bezwaar indienen. De kosten die u maakt kunt u vaak deels vergoeden wanneer UWV u tegemoet komt. U moet hier wel zelf om vragen, vergeet dus niet om dit bijvoorbeeld in uw bezwaarschrift te zetten.

Wat als tweede spoor niet lukt? Om een re-integratie succesvol te maken kan het soms nodig zijn meer begeleiding of interventies in te zetten.

Takeaways

 • Wat als tweede spoor niet lukt? U mag na twee jaar een aanvraag voor een WIA-uitkering doen en als u dichtbij de pensioenleeftijd bent kunt u afzien van de re-integratie tweede spoor.
 • Als uw re-integratie dreigt te mislukken kan dat zijn omdat u niet voldoende begeleiding krijgt. U kunt uw werkgever vragen te investeren in uw begeleiding, en indien blijkt dat uw baas zich niet voldoende heeft ingespannen kan dit leiden tot boetes voor hem of haar.
 • Indien het er al eerder op lijkt dat tweede spoor niet lukt, kunt u een vervroegde aanvraag doen voor een WIA-uitkering. Onthoudt wel dat u maar een keer een vervroegde aanvraag mag doen.
 • Als u meer tijd nodig heeft voor de re-integratie kunt u wachten met de WIA-aanvraag.
 • Bent u het niet eens met de beoordeling van UWV? Dan kunt u bezwaar maken.

 

Misschien ook interessant

 

Gratis CV Maken en Downloaden: Een helder stappenplan
03/4/2024 Beleid
Een krachtig CV is onmisbaar in je zoektocht naar een nieuwe baan. Het vormt de eerste indruk die je achterlaat bij een potentiële werkgever. Daarom is het belangrijk om een CV samen te stellen dat niet alleen jouw vaardigheden en ervaringen weerspiegelt, maar ook opvalt tussen de stapel. Het goede nieuws? Je hoeft hier niet voor in de buidel te tasten. Met de juiste aanpak en tools kun je volledig gratis een professioneel CV maken en downloaden. In deze tijd, waar elke vacature talloze reacties uitlokt, kan een goed vormgegeven en inhoudelijk sterk CV het verschil maken tussen een uitnodiging voor een gesprek of een afwijzing. Een sterk CV toont aan dat je de moeite en tijd hebt genomen om jezelf op een professionele manier te presenteren. Het bewijst dat je jouw carrière serieus neemt en bereid bent om die extra stap te zetten. En het mooie is, je hebt geen dure software of designer nodig om dit voor elkaar te krijgen. Er zijn genoeg gratis online tools en templates beschikbaar die je helpen om een mooi CV te creëren dat jouw kwaliteiten op de beste manier naar voren brengt. Zo maken we samen de weg vrij naar jouw volgende professionele avontuur, zonder dat het je ook maar iets kost. Laten we die kans grijpen.
Re-integratie 2e Spoor: Niet altijd verplicht, maar wel met voorwaarden
12/2/2024 Beleid
In de complexe wereld van arbeidsongeschiktheid en re-integratieprocessen, heerst er vaak onduidelijkheid over de verplichtingen en flexibiliteiten binnen het 2e spoor traject. Recente discussies suggereren dat re-integratie in het tweede spoor niet langer een harde verplichting zou zijn. Deze interpretatie vereist echter een gedetailleerde duiding om misverstanden en de potentiële risico's van niet-naleving te voorkomen.
Re-integratie bij een andere werkgever: wat u moet weten
27/10/2023 Beleid
Re-integratie speelt een cruciale rol in de arbeidsmarkt, vooral wanneer een werknemer na een lange afwezigheid, zoals door ziekte of letsel, weer aan het werk wil. Het is niet alleen een proces om de werknemer terug te krijgen in de arbeidswereld, maar het is ook een kans om de werknemer een nieuwe start te geven, vaak met hernieuwde energie en perspectief. Het belang van re-integratie kan niet worden onderschat, omdat het bijdraagt aan zowel het welzijn van de werknemer als aan de economische productiviteit. Echter, er zijn momenten waarop re-integreren bij de huidige werkgever niet mogelijk of wenselijk is. Dit kan te wijten zijn aan verschillende factoren zoals de aard van de functie, de behoeften van de organisatie of zelfs de voorkeur van de werknemer. In dergelijke gevallen komt het concept van re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit biedt een alternatief pad voor de werknemer om terug te keren naar de arbeidsmarkt in een nieuwe omgeving, wat soms gunstiger kan zijn voor hun algehele herstel en groei.