Welke rol speelt het UWV bij uw re-integratie spoor 2?

14/07/2023 Preventie & Vitaliteit
Welke rol speelt het UWV bij uw re-integratie spoor 2?

Re-integratie via het tweede spoor pakt u in principe op samen met uw werkgever en de bedrijfsarts. Welke rol speelt het UWV hier precies bij? Lees het hieronder.

Het UWV tijdens het re-integratietraject met uw werkgever

Bent u langdurig ziek, dan start uw werkgever met u een re-integratietraject op. Hierbij wordt ook altijd de bedrijfsarts betrokken. Een re-integratietraject kent een vast aantal stappen, die zijn vastgelegd in de Wet verbetering poortwachter. U en uw werkgever zijn verplicht deze stappen te doorlopen. Als blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor u om te re-integreren binnen het bedrijf van uw werkgever, kunt u overgaan tot re-integratie via het tweede spoor. Hierbij gaat u op zoek naar een passende functie bij een andere werkgever, waarbinnen u kunt re-integreren. Klik hier om meer te lezen over re-integratie tweede spoor en het bijbehorende stappenplan. 

 

Het gehele proces van re-integratie doorloopt u in principe samen met uw werkgever en de bedrijfsarts. Het UWV hoeft hier niet of nauwelijks bij betrokken te worden. Wanneer het lukt om binnen twee jaar succesvol te re-integreren, bij uw eigen werkgever of bij een ander, dan komt het UWV hierbij verder niet in beeld.

Na 42 weken ziekte

Mocht uw re-integratietraject langere tijd voortduren zonder succesvolle re-integratie, dan meldt uw werkgever u na 42 weken ziek bij het UWV. Het UWV stuurt hierop een bevestiging van de ziekmelding. Tevens ontvangt uw werkgever informatie over de activiteiten die ondernomen dienen te worden tijdens uw tweede ziektejaar. 

 

Bent u na anderhalf jaar nog niet (volledig) gere-integreerd, maakt u met uw werkgever een eindevaluatie. Deze wordt toegevoegd aan het re-integratieverslag voor het UWV.

 

In week 88 van uw ziekteperiode ontvangt u een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering. Uw werkgever ontvangt een kopie van deze brief. In de brief staat informatie over de WIA-aanvraag en de uiterlijke datum waarop u de aanvraag kunt indienen. Na ontvangst van deze brief kunt u de WIA-uitkering gaan aanvragen.

Wat kan het UWV nog meer doen tijdens uw re-integratie?

Zoals gezegd doorloopt u de eerste twee jaar van uw ziekteperiode voornamelijk samen met uw werkgever en de bedrijfsarts. Pas vanaf week 42 moet uw werkgever het UWV erbij betrekken. Het UWV kan echter wel op verschillende andere manieren helpen tijdens de eerste twee jaar van uw re-integratie.

Deskundigenoordeel

Het kan gebeuren dat u en uw werkgever het niet geheel met elkaar eens zijn over bepaalde onderdelen van uw re-integratie. Bijvoorbeeld over welke werkzaamheden of functies passend voor u zijn of over de inspanning die uw werkgever levert om uw re-integratie te doen slagen. In dat geval kunt u het UWV vragen om een deskundigenoordeel. Het deskundigenoordeel is niet bindend, maar het geeft vaak wel weer een opening om samen met uw werkgever verder te kunnen.

Vergoedingen voor u of voor uw werkgever

U kunt een vergoeding aanvragen bij het UWV als u bepaalde voorzieningen nodig heeft om uw werk te kunnen uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld denken aan een aangepaste bureaustoel of orthopedische schoenen. Ook aanpassingen aan uw vervoermiddel of taxikosten vallen hieronder. 

 

Ook uw werkgever kan het UWV om een vergoeding vragen als hij aanpassingen moet doen op de werkvloer of aan uw werkplek. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om een aangepast toilet of om een traplift.

Een eigen bedrijf beginnen

Re-integratie tweede spoor betekent meestal re-integratie bij een andere werkgever. Maar er is nog een andere optie: re-integratie als zelfstandig ondernemer. U gebruikt dan de re-integratieperiode om u voor te bereiden op het starten van een eigen bedrijf. Dit kan verschillende voordelen hebben en in sommige gevallen uw kans op een succesvolle re-integratie vergroten, bijvoorbeeld vanwege de flexibiliteit die het met zich meebrengt. Lees er hier meer over.

 

Als re-integratie in de vorm van zelfstandig ondernemerschap aan de orde is, kan het UWV hier op verschillende manieren bij helpen. Zo kunt u bijvoorbeeld geld lenen bij het UWV in de vorm van een starters- of voorbereidingskrediet, een vergoeding aanvragen voor een hulpmiddel of voorziening of een aanvulling krijgen op uw inkomen tijdens de beginperiode van uw ondernemerschap. 

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Het UWV wanneer uw re-integratietraject afloopt

Tegen het einde van uw re-integratieperiode komt het UWV meer en meer in beeld. Dat ziet er ongeveer als volgt uit:

Aanvraag van de WIA-uitkering

Na 88 weken ziekte begint u met het voorbereiden van de WIA-aanvraag. U verzamelt (samen met uw werkgever) de documenten die u hiervoor nodig heeft: 

 
 • Medische informatie. Deze vraag u zelf aan uw bedrijfsarts en ontvangt u ook alleen zelf. Uw werkgever mag deze niet inzien. 
 • Het re-integratieverslag. Dit bestaat in ieder geval uit: 
  • de probleemanalyse
  • het plan van aanpak
  • de (eerstejaars)evaluatie
  • het actuele oordeel van de bedrijfsarts
  • de eindevaluatie
 

U vult de WIA-aanvraag in en verstuurt deze naar het UWV. U zorgt dat tegelijkertijd ook bovenstaande documenten worden opgestuurd. Het medische verslag stuurt u altijd zelf op. Het re-integratieverslag mag ook door uw werkgever worden verstuurd. De documenten zijn nodig voor het UWV om uw WIA-aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Binnen twee weken ontvangt u een bevestiging van de aanvraag.

Beoordeling van de geleverde inspanning door werkgever en werknemer

Naar aanleiding van het re-integratieverslag bepaalt het UWV of de inspanning die u en uw werkgever hebben geleverd voldoende is geweest. Mochten hier twijfels over zijn, zal het UWV contact opnemen. Als het UWV concludeert dat er niet voldoende inspanning is geleverd door u en/of uw werkgever, dan kan dat gevolgen hebben: 

Loonsanctie voor de werkgever

Uw werkgever kan een loonsanctie opgelegd krijgen als hij niet voldoende heeft gedaan voor uw re-integratie. Dat betekent dat hij maximaal een jaar langer uw loon moet doorbetalen. Gedurende die periode gaat u door met re-integreren. 

Weigeren WIA-uitkering

Als u zelf te weinig heeft gedaan voor uw re-integratie, kan dat gevolgen hebben voor de toekenning van uw WIA-uitkering. Deze kan (gedeeltelijk) worden geweigerd.

Beoordeling van de WIA-aanvraag

Nadat u de aanvraag voor de WIA-uitkering heeft ingediend, zal het UWV beoordelen of u recht heeft op een WIA-uitkering. Om dit te beoordelen, moeten er een aantal dingen gebeuren: 

 
 1. U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de verzekeringsarts van het UWV. Deze arts beoordeelt welke mogelijkheden u nog heeft om te kunnen werken. Hij maakt ook een inschatting of uw klachten tijdelijk of blijvend zijn.
 2. Als de verzekeringsarts oordeelt dat u nog mogelijkheden heeft om te werken, wordt er voor u een afspraak ingepland bij de arbeidsdeskundige. Deze onderzoekt met u welke werkzaamheden u nog zou kunnen doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen.
 3. Vervolgens beslist het UWV over uw WIA-aanvraag. U krijgt een brief waarin staat of u recht heeft op een WIA-uitkering en zo ja, welke. De WIA kent namelijk twee varianten:
 • de WGA-uitkering: deze krijgt u indien u 65% of minder van uw oude loon kunt verdienen en u nu of in de toekomst wel kunt werken;
 • de IVA-uitkering: deze krijgt u als u 20% of minder van uw oude loon kunt verdienen en u zowel nu als in de toekomst (bijna) niet kan werken.

Het deskundigenoordeel is niet bindend, maar het geeft vaak wel weer een opening om samen met uw werkgever verder te kunnen.

Take-aways

 • Wanneer u 42 weken ziek bent, meldt uw werkgever uw ziekte bij het UWV. Het UWV geeft u en uw werkgever hierop instructies voor het tweede ziektejaar.
 • Na 88 weken ziekte kunt u bij het UWV een aanvraag indienen voor een WIA-uitkering. Het UWV vraagt u hierbij een aantal documenten op te sturen.
 • Na uw aanvraag beoordeelt het UWV eerst of u en uw werkgever voldoende hebben gedaan om de re-integratie te doen slagen.
 • Vervolgens wordt uw aanvraag beoordeeld. Er wordt onderzocht in hoeverre u nog kunt werken, welke werkzaamheden u nog kunt doen en wat u daarmee zou kunnen verdienen. 
 • Op basis daarvan wordt besloten of u een WIA-uitkering krijgt en zo ja, welke.
 • Naast de vaste en verplichte onderdelen waarbij het UWV betrokken moet worden, zijn er nog andere manieren waarop het UWV kan helpen bij uw re-integratie, zoals:
  • het geven van een deskundigenoordeel;
  • het toekennen van vergoedingen;
  • hulp bij het opstarten van een eigen bedrijf.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.