Werken na een burn-out: tips voor een succesvolle werkhervatting

17/02/2023 Preventie & Vitaliteit
Werken na een burn-out: tips voor een succesvolle werkhervatting

In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten, zo meldt TNO. 42% van de werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress. De burn-out is een veel voorkomende aandoening, die in sommige gevallen tot langdurig verzuim leidt. Herstellen van een burn-out gaat vaak met vallen en opstaan. Het is soms moeilijk in te schatten wanneer het tijd is om weer terug te keren naar de werkvloer. Hoe weet u of u hier klaar voor bent? En welke rol speelt werk bij een succesvol herstel van een burn-out?

Wat is een burn-out? 

Er bestaat geen officiële diagnose voor een burn-out. In principe spreken we van een burn-out wanneer iemand mentaal en fysiek uitgeput is, als gevolg van stress en overspanning die te lang aanhoudt. Hierbij is er geen mogelijkheid voor het lichaam om te herstellen van deze stress.

 

De termen burn-out en overspannenheid worden vaak door elkaar heen gebruikt. Echter gaat een burn-out nog een stap verder dan overspannenheid. Bij een burn-out bent u voor een langere tijd over uw grenzen gegaan en is het moeilijker om te herstellen. 

Waardoor wordt het veroorzaakt?

Meestal denken we bij de oorzaak van een burn-out al snel aan de werksituatie. En vaak speelt het werk ook een grote rol. Er zijn echter meerdere factoren die kunnen meespelen bij het ontwikkelen van een burn-out. In de meeste gevallen is het een combinatie van stressfactoren die tot een burn-out leidt. Bij stressfactoren kunt u bijvoorbeeld denken aan: 

 
 • werkstress
 • perfectionisme
 • leefomstandigheden
 • persoonlijke eigenschappen
 • ouderschap
 • omgeving
 • overmatige fysieke inspanning
 • sociale problemen
 • chronische ziekte
 • onzekerheid
 • negatief zelfbeeld

Symptomen van een burn-out

Bij een burn-out bent u zowel emotioneel als fysiek uitgeput. Het uit zich dan ook zowel psychisch als lichamelijk. Mogelijke symptomen van een burn-out zijn:

 
 • vermoeid en uitgeput zijn
 • geen plezier meer in het werk hebben
 • nergens van kunnen genieten
 • cynisch zijn richting het werk of gezin/omgeving
 • slaapstoornissen
 • geheugenproblemen
 • prikkelbaarheid
 • makkelijk huilen
 • overmatig piekeren
 • angst en paniek ervaren
 • neerslachtigheid
 • onzekerheid
 • concentratieproblemen
 • lichamelijke klachten, zoals hoofd- en nekpijn, spierpijn, misselijkheid, hartkloppingen, hyperventilatie, benauwdheid, hoge bloeddruk, lage weerstand
 

Wanneer een burn-out erg lang aanhoudt, kan deze zelfs leiden tot depressieve klachten.

Hoe herstelt u van een burn-out?

Als u een burn-out heeft, zijn er een aantal dingen die u zelf kunt doen om de situatie te verbeteren, bijvoorbeeld: 

 
 • Zorg voor voldoende ontspanning. Kom even los van het werk en onderneem activiteiten die zorgen voor rust en ontspanning, zonder dat iets ‘moet’. Vermijd hierbij het liefst het beeldscherm van uw telefoon, tablet, TV enz
 • Zorg voor regelmaat. Slaap en eet op vaste tijden.
 • Praat met mensen in uw omgeving over uw burn-out klachten. 
 • Houdt contact met uw werk(gever) en probeer samen tot oplossingen te komen voor stressvolle omstandigheden.
 • Wanneer u weer aan de slag gaat, probeer dan standaard een rust-/genietmoment in te bouwen iedere dag. Daarin doet u iets dat u rust en ontspanning geeft.

Professionele hulp en behandeling

In gunstige gevallen gaat een burn-out over doordat u er zelf aan werkt, samen met uw omgeving en werkgever. Maar als dit geen verbetering brengt, dan is het goed om professionele hulp in te schakelen. U kunt beginnen met een bezoek aan de huisarts. Deze kan u doorverwijzen naar een psycholoog of therapeut. Ook de bedrijfsarts kan een rol spelen in het herstellen van een burn-out. Afhankelijk van de situatie zijn er verschillende behandelingen mogelijk, die eventueel gecombineerd worden. U kunt denken aan:

 
 • Cognitieve gedragstherapie. Deze therapie richt zich op uw eigen gedachten en omgang met gebeurtenissen. Door wat er gebeurt anders te interpreteren, zal het minder impact hebben en dus minder stress veroorzaken.
 • Oplossingsgerichte therapie. Hierbij wordt gekeken naar wat u wél wil. Het is gericht op de oplossing en niet zozeer op het probleem. Waar liggen uw krachten en kwaliteiten? Hoe kunt u deze ten volste benutten in de toekomst? 
 • Mindfulness. Met mindfulness leert u om volledig in het hier en nu te zijn. Dit zorgt onder andere voor meer focus en minder piekeren.Het helpt ook om minder ‘in het hoofd’ en meer ‘in het lijf’ te zijn. Daardoor voelt u beter aan wanneer u over uw grenzen gaat. 
 • Het aanleren van nieuwe vaardigheden, waarmee u een burn-out in de toekomst kunt voorkomen. Denk aan assertiviteit en time-management. 
 • Medicatie. Er bestaat geen medicatie waarmee u van uw burn-out ‘geneest’, maar het kan sommige symptomen (tijdelijk) verlichten. Het gaat dan bijvoorbeeld om slaapproblemen of lichamelijke pijn. Hierdoor creëert u wat ruimte om te beginnen met het herstel.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Hoe keert u succesvol terug naar het werk?

Terugkeren naar het werk kan een positieve invloed hebben op het herstel van een burn-out, mits dit verantwoord en op het juiste moment gebeurt. Een aantal tips: 

Werken op arbeidstherapeutische basis

Begin met werken op arbeidstherapeutische basis. Dit betekent dat u nog ziekgemeld bent, maar toch op het werk verschijnt. Op deze manier kunt u rustig aan ontdekken of u het werk alweer aan kunt, zonder dat u hierbij veel druk ervaart. U begint rustig, bijvoorbeeld met alleen een kopje koffie tijdens de pauze met uw collega’s. 

Wacht niet te lang

Overhaast niets, maar wacht ook niet te lang met het terugkeren naar de werkvloer. Zelfs al is het maar voor een uur per week. Hoe langer het verzuim namelijk duurt, hoe moeilijker het is om weer terug te keren naar de werkvloer..

Verminder de risicofactoren op de werkvloer

Vaak zijn er werkgerelateerde factoren die hebben bijgedragen aan uw burn-out. Bespreek deze met uw werkgever voordat u terugkeert. Kijk samen wat er veranderd of verbeterd kan worden aan de omstandigheden, om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt. 

Overleg en evalueer

Wanneer u weer begint met werken, is het erg belangrijk om regelmatig met uw werkgever, de bedrijfsarts en eventuele hulpverleners te evalueren hoe het gaat. Zo voorkomt u dat u opnieuw over uw grenzen gaat en verkleint u de kans op miscommunicatie.

Aangepast werk of een andere functie

Soms is het niet mogelijk om terug te keren naar uw eigen functie, omdat u dit (nog) niet aankunt. In dat geval kunt u met uw werkgever overleggen of er aanpassingen kunnen worden gedaan aan uw  werk. Dat kan zijn in de vorm van: 

 
 • flexibele werktijden;
 • thuiswerken;
 • een aangepaste werkplek.
 

Het kan ook betekenen dat u (tijdelijk) een andere functie gaat vervullen. Uw werkgever moet u aangepast werk bieden indien dat mogelijk is.

Een andere werkgever

Als uw eigen werkgever geen mogelijkheden heeft om u op een gezonde manier te laten re-integreren op het werk, dan bestaat de mogelijkheid om dit bij een andere werkgever te doen. We noemen dit tweede spoor re-integratie. Dit kan ook in de vorm van detachering, waarna u eventueel in dienst treedt bij de andere werkgever.
Terugkeren naar het werk kan een positieve invloed hebben op het herstel van een burn-out, mits dit verantwoord en op het juiste moment gebeurt.

Takeaways

 • Een burn-out is het gevolg van langdurige stress en overspannenheid, waardoor iemand mentaal en fysiek uitgeput raakt. 
 • Een burn-out wordt meestal veroorzaakt door een combinatie van factoren in de werk- en privésfeer.
 • Om te herstellen van een burn-out kunt u zelf een aantal dingen doen, zoals zorgen voor voldoende ontspanning en regelmaat. 
 • Als dit niet voldoende blijkt te zijn, kunt u het beste professionele hulp inschakelen. Uw huisarts kan u hierbij helpen.
 • Terugkeren naar het werk kan een positieve invloed hebben op uw herstel. Belangrijk hierbij is dat u het zorgvuldig aanpakt, rustig aan opbouwt en goed overlegt met werkgever en betrokken hulpverleners.
 • Als terugkeren naar uw eigen functie niet (geheel) mogelijk is, kunt u met uw werkgever kijken naar de mogelijkheden voor aangepast werk of een andere functie. Re-integreren bij een andere werkgever is ook een mogelijkheid.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.