Het laatste Arbo nieuws

De laatste arbo trends, nieuws en tips om uw bedrijf beter, fijner en winstgevender te maken.

Going Concern
Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.
Rechten en plichten van werknemers bij re-integratie
Wanneer u re-integreert na een periode van ziekte vraagt u zich wellicht af wat er precies van u verwacht wordt, waar u wel en niet mee akkoord moet gaan en welke mogelijkheden u heeft. In deze blog nemen we de rechten en plichten die u heeft als werknemer door.
Wat als uw werkgever uw re-integratie belemmert: uw rechten en opties
Bij een re-integratietraject horen een aantal rechten en plichten, zowel voor u als voor uw werkgever. Indien u beiden uw verplichtingen nakomt, zal dit uw re-integratie bespoedigen. Een re-integratietraject kan echter ingewikkeld zijn en gepaard gaan met hevige emoties, zowel van uw kant als van die van uw werkgever. Er kan dan ook gemakkelijk een arbeidsconflict ontstaan, waarbij u van mening bent dat uw werkgever de verplichtingen richting u niet nakomt. Welke rechten heeft u in dat geval en wat kunt u doen om uw situatie te verbeteren?
Hoe werkt re-integratie bij een andere werkgever?
Re-integreren na een periode van ziekteverzuim gebeurt vaak bij uw eigen werkgever. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te re-integreren bij een andere werkgever? Dit wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Het wordt ingezet als u, om wat voor reden dan ook, bij uw eigen werkgever geen goede mogelijkheid heeft om te re-integreren. In deze blog vertellen we u alles wat u moet weten over re-integratie bij een andere werkgever.
Wat te doen bij een conflict met uw werknemer tijdens de re-integratie?
Een re-integratietraject is bedoeld om uw werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hiervoor is het belangrijk dat zowel u als uw werknemer zich zo veel mogelijk inspannen om dit te bewerkstelligen. Maar dit wordt erg lastig als u en uw werknemer in een conflict belanden tijdens de re-integratie. Hoe ontstaan conflicten tijdens de re-integratie en wat kunt u dan het beste doen? We bespreken het in deze blog.
De rol van de werkgever bij re-integratie: wat zijn de verplichtingen?
Als werkgever krijgt u vroeg of laat te maken met een langdurig zieke werknemer die moet re-integreren. U bent als werkgever degene die moet zorgen dat dit goed verloopt en dat alle nodige stappen worden doorlopen. Het niet nakomen van de verplichtingen kan vervelende gevolgen hebben. Bent u goed op de hoogte van uw plichten bij re-integratie?
Re-integratie na een burn-out: tips voor werkgevers
Ongeveer 1,3 miljoen werknemers in Nederland hebben last van burn-out klachten: dat komt neer op 17% van alle werknemers. Zo bleek in 2022 uit onderzoek van TNO. In 2021 werd er zo’n 11 miljoen dagen verzuimd met werkstress als reden. In 2020 kostte verzuim wegens werkstress werkgevers €2,8 miljard. Burn-outs zijn een serieus en groeiend probleem voor zowel werknemers als werkgevers en zorgen voor veel verzuim. Hoe zorgt u na een periode van (langdurig) verzuim door burn-outklachten voor een succesvolle werkhervatting van uw werknemer?
Hoe kan een re-integratiebureau u helpen bij uw terugkeer naar werk?
Er komt veel op u af als u moet gaan werken aan re-integratie na een lange periode van ziekteverzuim. Er zijn zoveel opties, regels en wetten dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Dat is één van de redenen dat veel werkgevers en ook werknemers een re-integratiebureau benaderen om hen hierbij te ondersteunen. Maar op welke manier helpt een re-integratiebureau u bij het realiseren van uw werkhervatting?
Re-integratie tweede spoor: hoe maakt u het tot een succes?
Re-integratie tweede spoor is voor veel werkgevers en werknemers vrij onbekend - en daarmee vaak onbemind. Echter, tweede spoor biedt vele mogelijkheden voor zowel de werkgever als werknemer, mits het op een goede en efficiënte manier wordt ingezet. Lees in deze blog hoe u als werkgever re-integratie tweede spoor succesvol maakt voor zowel u als uw werknemer.
Win-win: hoe werkgevers en werknemers kunnen profiteren van re-integratie tweede spoor
Bij re-integratie van een zieke werknemer wordt - logischerwijs - vaak gedacht aan re-integratie bij de eigen werkgever: re-integratie eerste spoor. Dit heeft in eerste instantie ook de voorkeur. Maar als dit om wat voor reden dan ook niet lukt, moet er gekeken worden naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever: re-integratie tweede spoor. Dit kan onterecht het gevoel geven van een ‘gefaalde’ re-integratie. Maar wat veel werkgevers en werknemers zich niet realiseren, is dat re-integratie tweede spoor vele voordelen kan hebben. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers profiteren van re-integratie tweede spoor?