menu
menu

Het laatste Arbo nieuws

De laatste arbo trends, nieuws en tips om uw bedrijf beter, fijner en winstgevender te maken.

GoingConcern
Werkhervatting voor werkgevers: 7 tips voor een succesvolle re-integratie
Uw werknemer meldt zich ziek en al snel blijkt dat het niet gaat om een griep van een paar dagen. Uw werknemer valt voor langere tijd uit en weet niet wanneer hij in staat is om terug te keren naar het werk. Dan moet u samen met uw werknemer een re-integratietraject starten. Hoe zorgt u ervoor dat de re-integratie succesvol verloopt? We hebben wat tips voor u op een rijtje gezet.
Werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten: waar u op moet letten
U heeft een zieke werknemer waarmee u intensief werkt aan re-integratie. Na twee jaar is het echter helaas nog niet gelukt om uw werknemer (volledig) te laten re-integreren. Uw werknemer vraagt het UWV om een beoordeling en het UWV verklaart dat uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Wat houdt dit precies in? En wat betekent het voor u en uw werknemer?
Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting: wat zijn uw verplichtingen?
Wanneer een werknemer volledig ziek gemeld is en thuis zit, is de situatie niet zo ingewikkeld. U betaalt het loon van uw werknemer (deels) door, afhankelijk van de afspraken in de CAO en de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Maar in sommige gevallen is het voor uw werknemer mogelijk om een deel van zijn werkzaamheden te verrichten of om een deel van zijn uren te werken. Ook wanneer uw werknemer re-integreert kan het wenselijk zijn om de uren en werkzaamheden geleidelijk weer op te bouwen. We spreken dan over gedeeltelijke werkhervatting. Maar hoe zit het in dat geval met loondoorbetaling? Daar bestaat nog best wat verwarring en onduidelijkheid over in de praktijk. We zetten het voor u op een rijtje.
Een nieuwe start: werkhervatting bij een andere werkgever
Wanneer u denkt aan re-integratie na een periode van ziekteverzuim, dan gaat u er misschien automatisch vanuit dat dit plaatsvindt bij uw eigen werkgever. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te re-integreren bij een andere werkgever? We vertellen u er alles over in deze blog.
Rechten van werknemers bij herplaatsing: wat u moet weten als werkgever
Zelfs wanneer u een geldige ontslagreden hebt voor uw werknemer kunt u hem of haar niet zomaar ontslaan. Het UWV zal een ontslagvergunning pas afgeven wanneer u als werkgever heeft aangetoond dat u zich voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te herplaatsen. Dit geldt niet alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, maar ook bij andere ontslaggronden zoals disfunctioneren. Bij de poging uw werknemer te herplaatsen, zijn er een aantal dingen waar u als werkgever rekening mee moet houden. Wij zetten ze voor u op een rijtje.
Werkhervattingskas voor kleine werkgevers: regels en verplichtingen
Heeft uw bedrijf een totale loonsom van minder dan €905.000? Dan wordt u in 2023 door het UWV aangemerkt als kleine werkgever. Dit heeft invloed op uw gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Waar moet u als kleine werkgever rekening mee houden?
Werkhervatting: wat houdt het in en hoe pakt u het aan?
Wanneer u bent ziek gemeld en u raakt weer aan de beterende hand, dan komt er een moment dat u gaat werken aan werkhervatting. Bent u een weekje uit de running geweest vanwege een flinke griep, dan is dit meestal niet zo heel ingewikkeld en kunt u snel weer aan de slag. Bent u echter al voor een lange periode ziek gemeld, dan kan de terugkeer naar de werkvloer best wat uitdagingen met zich mee brengen. Hoe pakt u dat het beste aan?
Werken na een burn-out: tips voor een succesvolle werkhervatting
In Nederland hebben 1,3 miljoen mensen last van burn-out klachten, zo meldt TNO. 42% van de werknemers vindt dat er maatregelen nodig zijn tegen werkstress. De burn-out is een veel voorkomende aandoening, die in sommige gevallen tot langdurig verzuim leidt. Herstellen van een burn-out gaat vaak met vallen en opstaan. Het is soms moeilijk in te schatten wanneer het tijd is om weer terug te keren naar de werkvloer. Hoe weet u of u hier klaar voor bent? En welke rol speelt werk bij een succesvol herstel van een burn-out?
Re-integratie op het werk: wat u moet weten en doen
Bent u ziek gemeld en ziet het ernaar uit dat u voorlopig niet in staat bent terug te keren naar de werkvloer? Dan zal uw werkgever samen met u een re-integratietraject starten. Maar hoe ziet dit er precies uit? Wat wordt er van u als werknemer verwacht en wat kunt u van uw werkgever verwachten?
Werken met depressie: hoe keert u terug naar het werk?
We hebben allemaal weleens dagen dat het wat minder gaat. Veel mensen zullen eens een sombere dag hebben of zelfs een aantal sombere dagen achter elkaar. Op die dagen voelt alles wat zwaarder, is het moeilijker om motivatie te vinden en heeft u weinig energie. Kortom, u voelt zich een beetje ‘depri’. Gelukkig blijft dit meestal maar bij een dag of een paar dagen en ziet de wereld er daarna weer een stuk rooskleuriger uit. Maar wat als dit gevoel aanhoudt en u te maken hebt met een echte depressie? Welke invloed heeft dit op uw leven en op uw werk? En als u uitvalt, hoe keert u dan weer terug naar het werk?
Terug naar werk na burn-out herstel
Bent u aan het herstellen van een burn-out? U bent zeker niet de enige. In 2020 hadden volgens TNO ruim 1,2 miljoen werknemers in Nederland last van burn-outklachten. Burn-out kan een ware epidemie worden genoemd, en werkstress een belangrijk arbeidsrisico. Burn-out ontstaat vaak door een lange periode van stress en overspanning. U kunt zich uitgeput en oververmoeid voelen en een reeks aan verschillende klachten krijgen, zoals een slechte concentratie en piekeren, maar ook duizeligheid en hartkloppingen. Vaak ontstaat een burn-out door verschillende factoren. Zowel op uw werk als in uw privésituatie kunnen factoren meespelen die uiteindelijk leiden tot een burn-out.
De voordelen van een werkervaringsplek tijdens 2e spoor re-integratie
Binnen re-integratie tweede spoor wordt u begeleid naar ander werk bij een nieuwe werkgever. Het tweede spoor volgt logischerwijs als re-integratie eerste spoor niet mogelijk is gebleken. Nadat u ziek thuis heeft gezeten en weer (gedeeltelijk) hersteld wordt in overleg met de bedrijfsarts gekeken of u weer terug kunt op uw oude werkplek. Misschien heeft u aanpassingen nodig of misschien kunt een andere functie binnen het bedrijf krijgen die beter past bij wat u nog kunt doen. Als blijkt dat bij uw werkgever geen geschikte werkplek is dan moet verder worden gekeken. Bij een andere werkgever zijn wellicht meer mogelijkheden voor een passende werkplek en bijbehorende functie.