menu
menu

Hoe kan een re-integratiebureau u helpen bij uw terugkeer naar werk?

15/09/2023 Preventie & Vitaliteit
Hoe kan een re-integratiebureau u helpen bij uw terugkeer naar werk?

 

Er komt veel op u af als u moet gaan werken aan re-integratie na een lange periode van ziekteverzuim. Er zijn zoveel opties, regels en wetten dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Dat is één van de redenen dat veel werkgevers en ook werknemers een re-integratiebureau benaderen om hen hierbij te ondersteunen. Maar op welke manier helpt een re-integratiebureau u bij het realiseren van uw werkhervatting?

Hoe helpt een re-integratiebureau u weer aan het werk?

Om u weer op een gezonde en duurzame manier aan het werk te krijgen, zijn er verschillende interventies die een re-integratiebureau kan doen. Afhankelijk van de situatie worden ze, mogelijk tegelijkertijd, ingezet. 

Onderzoeken waar uw mogelijkheden liggen

Een re-integratiebureau kan een arbeidsdeskundig onderzoek uitvoeren als u al langere tijd ziek bent en er onduidelijkheid bestaat over uw re-integratiemogelijkheden en passend werk. Op basis van uw belastbaarheid zoals vastgesteld door de bedrijfsarts wordt uitgebreid onderzocht welke mogelijkheden u heeft voor re-integratie. Een arbeidsdeskundige onderzoekt welke functies en werkzaamheden passend zouden zijn. Hij neemt hierin ook uw opleidingsniveau, werkervaring en persoonlijke wensen mee. Er wordt gekeken naar het bedrijf waar u werkzaam bent: hoe het is opgebouwd, welke functies er zijn en welke taken daarbij horen. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of er re-integratiemogelijkheden zijn binnen het bedrijf, in uw eigen functie (al dan niet met aanpassingen) of in een andere functie.

 

Indien nodig wordt er tevens gekeken naar re-integratiemogelijkheden buiten het bedrijf, dus bij een andere werkgever. Dat wordt re-integratie tweede spoor genoemd. Er wordt onderzocht welke functies buiten het bedrijf passend zouden zijn om in te re-integreren. 

 

Uiteindelijk komt de arbeidsdeskundige met een rapport waarin duidelijk wordt welke re-integratiemogelijkheden er zijn en welk re-integratiespoor (het eerste of het tweede) het beste kan worden gevolgd. Door een arbeidsdeskundig onderzoek bent u niet onnodig veel tijd kwijt met het zoeken naar mogelijkheden in de verkeerde richting.

Een re-integratieplan maken

Het re-integratiebureau stelt samen met u een re-integratieplan op. Hierin wordt uitgebreid beschreven welke stappen u gaat ondernemen om weer aan het werk te gaan. Ook wordt vermeld wat het re-integratiebureau gaat doen om u daarbij te helpen. Een re-integratieplan geeft richting en houvast tijdens het re-integratietraject. Het zorgt ervoor dat u uw doel helder voor ogen houdt en dat u efficiënt en doelgericht te werk gaat. U kunt het bovendien als leidraad gebruiken tijdens gesprekken met uw werkgever. 

Een duidelijk re-integratieplan zorgt daarnaast voor duidelijkheid en het verkleint de kans op misverstanden.

Een re-integratieplan is overigens niet alleen heel handig, maar ook verplicht vanuit de Wet verbetering poortwachter.

Loopbaanbegeleiding

Het kan zijn dat u door de gevolgen van uw ziekte of letsel uw oude functie niet meer kunt vervullen. Dan moet u gaan proberen te re-integreren in een andere functie; bij uw eigen werkgever of bij een andere werkgever. Het is soms behoorlijk ingewikkeld om te bepalen welke functies dan bij u passen. Bijvoorbeeld omdat u al jaren hetzelfde werk doet, niet weet waar precies uw capaciteiten liggen of omdat alle functies die aansluiten op uw opleiding niet meer mogelijk lijken te zijn. Een re-integratiebureau kan u helpen middels loopbaanbegeleiding of loopbaanoriëntatie. De re-integratiebegeleider onderzoekt met u waar uw kennis en kunde, mogelijkheden, ambities en wensen liggen. Grote kans dat er meer mogelijk is dan u denkt of dat er kansen voor u blijken te liggen in een branche waarin u het niet had verwacht. 

 

Het kan ook zijn dat bepaalde functies nog net buiten bereik liggen, maar dat ze met een korte (om)scholing of cursus goed haalbaar zijn. De re-integratiebegeleider kent de arbeidsmarkt goed en weet dus ook in welke sectoren of beroepsgroepen veel werk is. Ook zonder relevante ervaring of scholing maakt u daar wellicht een kans. Mogelijk vergoedt een nieuwe werkgever dan ook nog de benodigde scholing.

 

Indien een korte (om)scholing uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot, kunt u uw huidige werkgever vragen om dit voor u te vergoeden. 

Uw vaardigheden uitbreiden

Als re-integratie bij uw eigen werkgever niet mogelijk is, moet u op zoek naar een functie bij een andere werkgever. Het zoeken naar passend werk voor re-integratie vergt vaardigheden. Denk aan het zoeken naar en vinden van vacatures, het maken van een cv, het schrijven van een motivatiebrief, het voeren van een sollicitatiegesprek, etc. Misschien is het al lang geleden dat u heeft moeten solliciteren en weet u niet precies hoe u dit moet aanpakken. Bovendien veranderen de ‘regels’ op het gebied van solliciteren door de jaren heen. Zo zag een goede cv er tien jaar geleden compleet anders uit dan nu. 

Afhankelijk van de vaardigheden die u heeft op dit gebied, kan een re-integratiebureau u helpen uw vaardigheden uit te breiden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door middel van trainingen. Vervolgens zal, indien nodig, het re-integratiebureau u helpen en ondersteunen bij het solliciteren.

Emotionele begeleiding

Een re-integratietraject kan zowel fysiek als psychisch zwaar zijn en brengt vaak heftige emoties met zich mee. Zo kan het enorm moeilijk zijn om te accepteren dat u niet meer terug kunt keren in uw oude functie, naar uw vertrouwde collega’s of zelfs niet bij uw eigen werkgever. Dat kan gevoelens van groot verdriet, boosheid of zelfs rouw met zich meebrengen.

Maar denk bijvoorbeeld ook aan de spanningen, onzekerheden of zelfs angsten die kunnen ontstaan als u na een lange periode van ziekte weer terug moet keren naar de werkvloer. 

 

Kortom, op allerlei manieren kan re-integreren emotioneel zwaar zijn. Een re-integratietraject heeft echter alleen een duurzame kans van slagen als er ook aandacht is voor dit onderdeel. Het is belangrijk dat deze emoties er mogen zijn en dat u er op een gezonde manier mee kunt omgaan. Een re-integratiebegeleider weet hoe groot de emotionele impact kan zijn van re-integratie en heeft verschillende methodieken voorhanden om u hierbij te begeleiden. Indien nodig kan hij u ook doorverwijzen naar een professionele hulpverlener. 

Nazorg

Een goed re-integratiebureau doet ook aan nazorg. Dat betekent dat zij u niet meteen helemaal loslaten wanneer u succesvol bent gere-integreerd. Uw re-integratiebegeleider zal nog enige tijd af en toe contact met u houden en monitoren hoe het met u gaat op het werk. Mogelijke problemen op de werkvloer kunnen zo tijdig worden gesignaleerd om te voorkomen dat u binnen korte tijd onnodig opnieuw uitvalt.

 

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Outplacement, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Wat kan een re-integratiebureau u nog meer bieden?

Naast een verscheidenheid aan interventies die een re-integratiebureau kan inzetten, heeft het ook andere bijkomende voordelen die, ongeacht het soort interventie, de kans op succes voor u vergroten.

Onafhankelijkheid

Veel werknemers hebben - terecht of onterecht - het gevoel dat zij tegenover hun werkgever en de bedrijfsarts staan, die samen een front vormen. Het kan u een sterker gevoel geven als er een onafhankelijke partij, zoals in dit geval een re-integratiebureau, wordt betrokken in uw re-integratietraject. De re-integratiebegeleider kan indien nodig ook optreden als bemiddelaar en zo de kans op conflicten verkleinen.

Relevante kennis

Een re-integratiebureau heeft de kennis in huis die nodig is bij re-integratie. Denk bijvoorbeeld aan: 

 
  • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van re-integratie. Het re-integratiebureau weet welke stappen op welk moment genomen dienen te worden volgens de Wet verbetering poortwachter. Zij kunnen dan ook voorkomen dat het UWV oordeelt dat u en/of uw werkgever niet voldoende hebben gedaan om de re-integratie te doen slagen. Zo’n negatieve beoordeling van het UWV kan namelijk vervelende gevolgen hebben wanneer u na twee jaar ziekte een uitkering aanvraagt.
  • Kennis van de actuele arbeidsmarkt. Dit komt vooral heel goed van pas bij re-integratie via het tweede spoor. Het re-integratiebureau weet goed waar de kansen liggen op de arbeidsmarkt. Het heeft bovendien vaak een breed netwerk van werkgevers en contacten binnen de arbeidsmarkt op wie zij een beroep kunnen doen om uw re-integratie tot een succes te brengen.

Ervaring

Doordat de specialisten van het re-integratiebureau vaak jarenlange ervaring hebben met het begeleiden van re-integrerende werknemers, zijn zij in staat de situatie goed in te schatten. Zij kunnen een goede inschatting maken van wat er precies nodig is, wat wel en niet werkt en wat de mogelijke vervolgstappen zijn.

Maatwerk

Ieder re-integratietraject is uniek en heeft een unieke aanpak nodig. Een goed re-integratiebureau levert dan ook individueel maatwerk. Dat betekent dat er geen standaardaanpak is die in elke situatie wordt toegepast. De re-integratiebegeleider gaat met u individueel in gesprek en ontdekt samen met u wat u nodig heeft om de re-integratie tot een succes te brengen.

Een re-integratieplan geeft richting en houvast tijdens het re-integratietraject.

Take-aways

  • Een arbeidsdeskundig onderzoek kan veel duidelijkheid geven over welke aanpak en welk re-integratiespoor het beste past bij uw situatie.
  • Een re-integratieplan geeft houvast en zorgt ervoor dat u efficiënt en doelgericht te werk gaat.
  • Door middel van loopbaanbegeleiding ontdekt u waar uw kansen en mogelijkheden liggen, zeker wanneer re-integratie in de richting van uw oude functie geen optie is.
  • Een re-integratiebureau kan u trainingen aanbieden om uw vaardigheden uit te breiden, bijvoorbeeld op het gebied van solliciteren.
  • Niet te onderschatten is de emotionele impact die re-integratie kan hebben. Een re-integratiebureau is hiervan op de hoogte en kan u op verschillende manieren helpen 4hiermee om te gaan.
  • Vaak levert een re-integratiebureau ook een stuk nazorg, om te zorgen dat het ook goed blijft gaan na afloop van uw re-integratietraject.
  • Een goed re-integratiebureau is onafhankelijk, beschikt over relevante kennis en ervaring en levert maatwerk.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.