Werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten: waar u op moet letten

14/04/2023 Preventie & Vitaliteit
Werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten: waar u op moet letten

U heeft een zieke werknemer waarmee u intensief werkt aan re-integratie. Na twee jaar is het echter helaas nog niet gelukt om uw werknemer (volledig) te laten re-integreren. Uw werknemer vraagt het UWV om een beoordeling en het UWV verklaart dat uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Wat houdt dit precies in? En wat betekent het voor u en uw werknemer?

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt, wat houdt dat in? 

We spreken van arbeidsongeschiktheid wanneer een werknemer door ziekte niet in staat is om zijn werkzaamheden volledig en in volle omvang uit te voeren. Het gaat daarbij om de werkzaamheden en werkuren zoals die zijn vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk om te kijken naar de ziekte of beperking in relatie tot de werkzaamheden van de werknemer. Ter illustratie: een bouwvakker kan zijn werkzaamheden niet meer uitvoeren met een gebroken been, maar een copywriter nog wel. 

In sommige gevallen is het zo dat door ziekte of ongeval de werknemer zijn werkzaamheden nog maar deels kan uitvoeren. Of dat hij nog maar een deel van zijn uren kan werken. In dat geval spreken we van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. 

De eerste twee jaar 

Wanneer uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt raakt, moet u de eerste twee jaar zijn loon voor 70% doorbetalen volgens de wet. In het eerste jaar mag u daarbij niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen. Lees welke stappen u precies dient te ondernemen in de eerste twee jaar in onze blog over re-integratie.

 

Tijdens de eerste twee jaar na ziekmelding geldt dat, wanneer uw werknemer niet in staat is om zijn werkzaamheden volledig en in volle omvang uit te voeren, hij voor de wet als arbeidsongeschikt wordt beschouwd. U moet uw werknemer minimaal 70% van zijn loon uitbetalen. Het maakt daarbij dus niet uit of uw werknemer gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt is en of hij zijn werk gedeeltelijk blijft uitvoeren of hervat. Pas wanneer hij weer voor de volle 100% aan het werk is, hoeft u hem volledig uit te betalen.

Re-integratie tijdens de eerste twee jaar

De eerste twee jaar na de ziekmelding moet u niet alleen het loon voor 70% of meer doorbetalen, u moet ook werken aan de re-integratie van uw werknemer. Hierbij dient u het stappenplan van het UWV te volgen. 

 

Kort gezegd wordt er van u als werkgever verwacht dat u er alles aan doet om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit kan in de huidige functie zijn, maar ook in een andere functie, in de vorm van aangepaste werkzaamheden of zelfs bij een andere werkgever

Uw werknemer moet zich eveneens inzetten om zo spoedig mogelijk weer aan het werk te kunnen. Hij dient passend werk te accepteren; ook als dit betekent dat hij (tijdelijk) een andere functie moet gaan vervullen. 

 

Het UWV beoordeelt of u en uw werknemer voldoende hebben gedaan om de re-integratie te doen slagen. Indien het UWV oordeelt dat u niet voldoende heeft gedaan om uw werknemer aan het werk te krijgen, kan een sanctie worden opgelegd. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat u uw werknemer langer moet blijven doorbetalen.

Ook uw werknemer kan een sanctie opgelegd krijgen bij onvoldoende inzet. Zo kan hij (tijdelijk) het recht op loon verliezen of, in het uiterste geval, zelfs ontslagen worden.

 

Ook op het gebied van re-integratie maakt het in de eerste twee jaar geen verschil of uw werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Kunnen wij jou helpen?

Tweede spoor, Outplacement, UWV Naar Werk, UWV Werkfit, Arbeidsdeskundig Onderzoek, Loopbaanbegeleiding... alles onder een dak. Natuurlijk kunnen wij jou helpen!
 

Vrijblijvend advies

Na twee jaar: wel of geen WIA-uitkering

Indien het na twee jaar nog niet gelukt is om uw werknemer volledig te laten re-integreren, kan uw werknemer bij het UWV een aanvraag indienen voor een WIA-uitkering. Het UWV beoordeelt dan of en in welke mate uw werknemer arbeidsongeschikt is. Op basis van het UWV-oordeel zijn er grofweg drie mogelijkheden

Geen WIA-uitkering

Indien uw werknemer volgens het UWV nog 65% of meer van het loon kan verdienen, krijgt hij geen WIA-uitkering. Hij blijft bij u in dienst en u blijft verantwoordelijk voor het bieden van passend werk voor uw werknemer. 

WGA-uitkering

Uw werknemer heeft recht op een WGA-uitkering in het geval van: 

 
 • gedeeltelijke (35-80%) arbeidsongeschiktheid; 
 • gehele (80-100%) maar niet duurzame arbeidsongeschiktheid.
   

De eerste periode krijgt uw werknemer in de meeste gevallen een loongerelateerde WGA-uitkering. De hoogte en duur van deze uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het huidige loon van uw werknemer. Uw werknemer ontvangt deze loongerelateerde uitkering voor minimaal 3 en maximaal 24 maanden.

 

Hierna gaat dit over in één van deze twee varianten

 
 • Een loonaanvullingsuitkering. Deze krijgt uw werknemer indien hij meer dan de helft verdient van wat hij volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen. 
 • Een vervolguitkering. Deze ontvangt hij indien hij minder dan de helft verdient van wat hij volgens de arbeidsdeskundige zou kunnen verdienen. 

IVA-uitkering

Indien uw werknemer volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een IVA-uitkering. Uw werknemer kan naar verwachting maar 20% of minder van het oude loon verdienen en er is zeer weinig tot geen kans op herstel. 

Welke verantwoordelijkheden heeft u als werkgever? 

Zoals hierboven omschreven heeft u de eerste twee jaar na ziekmelding de verantwoordelijkheid om uw werknemer minimaal 70% van zijn loon door te betalen en samen met hem te werken aan re-integratie. Als dit niet lukt, vraagt uw werknemer een uitkering aan bij het UWV. Hier houdt uw verantwoordelijkheid als werkgever echter niet op. Afhankelijk van de beslissing van het UWV blijft u bepaalde verantwoordelijkheden dragen. We zetten ze op een rijtje:

Geen uitkering

Indien het UWV oordeelt dat uw werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt is, krijgt hij geen uitkering. De werknemer blijft dan bij u in dienst en u bent verantwoordelijk voor het bieden van passend werk voor uw werknemer. Dit kan ook zijn in de vorm van een andere functie binnen het bedrijf.

WGA-uitkering

Als uw werknemer gedeeltelijk (35-80%) of geheel (80-100%), maar niet duurzaam, arbeidsongeschikt is, heeft hij recht op een WGA-uitkering. Voor het gedeelte dat uw werknemer niet arbeidsongeschikt is, moet hij blijven re-integreren. U blijft nog 10 jaar financieel verantwoordelijk voor de WGA-uitkering. Bovendien zal uw werknemer moeten blijven re-integreren voor het gedeelte dat hij niet arbeidsongeschikt is. Indien u publiek verzekerd bent voor de kosten van de WGA-uitkering, zal het UWV zorg dragen voor de uitbetaling hiervan. Tevens begeleidt het UWV uw werknemer in dat geval bij de re-integratie. U betaalt hiervoor premie aan het UWV. Hoe dit werkt? Lees het hier

Eigenrisicodragerschap

U kunt er ook voor kiezen om u niet publiek te laten verzekeren voor de kosten van de WGA-uitkering. U wordt dan eigenrisicodrager. Dit betekent dat u een lagere premie betaalt, maar wel zelf de WGA-uitkering moet betalen aan uw werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid. Bovendien bent u in dat geval verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer. Eigenrisicodragerschap kent verschillende voor- en nadelen, afhankelijk van uw bedrijfssituatie. Lees hier de blog die wij hier eerder over schreven. 

IVA-uitkering

Is uw werknemer volledig (80-100%) en duurzaam arbeidsongeschikt, dan heeft hij recht op een IVA-uitkering. Wanneer uw werknemer een IVA-uitkering krijgt toegewezen, vervalt voor u en uw werknemer de plicht om te werken aan re-integratie. Het UWV betaalt de IVA-uitkering en daarmee vervalt voor u tevens de financiële verantwoordelijkheid.

 

Indien uw werknemer nog wil en kan blijven werken, mag hij bij u in dienst blijven. U loopt dan als werkgever geen risico; indien de werknemer uitvalt, ontvangt u voor hem een Ziektewet-uitkering.

Op het gebied van re-integratie maakt het in de eerste twee jaar geen verschil of uw werknemer geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Take-aways

 • De eerste twee jaar na de ziekmelding van uw werknemer, moet u hem minimaal 70% van zijn loon uitbetalen, terwijl u samen werkt aan re-integratie. Het maakt hierbij niet uit of uw werknemer gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt is.
 • Twee jaar na de ziekmelding beoordeelt het UWV of en in hoeverre uw werknemer arbeidsongeschikt is. Op basis van dit oordeel wordt bepaald of uw werknemer een WGA-uitkering, een IVA-uitkering of geen uitkering krijgt.
 • Is uw werknemer niet of minder dan 35% arbeidsongeschikt, blijft hij bij u in dienst en zoekt u passend werk voor hem binnen het bedrijf.
 • Krijgt uw werknemer een WGA-uitkering, dan wordt deze betaald door het UWV. Het UWV werkt verder met uw werknemer aan re-integratie. U betaalt hiervoor premie aan het UWV.
 • U kunt er ook voor kiezen eigenrisicodrager WGA te worden. U betaalt dan een lagere premie en u bent zelf verantwoordelijk voor het uitbetalen van de uitkering en voor de re-integratie van uw werknemer.
 • Indien het UWV uw werknemer geheel en duurzaam arbeidsongeschikt verklaart, heeft hij recht op een IVA-uitkering. Uw verantwoordelijkheden vervallen hiermee. 
 • Uw arbeidsongeschikte werknemer mag ook bij u dienst blijven. U loopt hiermee geen financieel risico: indien hij uitvalt, ontvangt u voor hem een Ziektewet-uitkering.

 

Misschien ook interessant

 

Wanneer uw werkgever niet meewerkt aan uw re-integratie: waar u terecht kunt voor hulp
Re-integratie doet u niet alleen. Sterker nog, uw werkgever speelt een belangrijke rol bij het mogelijk maken van uw re-integratie. Hij heeft hierbij een grote verantwoordelijkheid om u weer aan het werk te helpen. Maar wat als uw werkgever zijn verantwoordelijkheden niet nakomt? Wat kunt u doen en waar kunt u terecht voor hulp? Lees het in deze nieuwe blog.
Terugkeren in uw eigen functie na ziekte of letsel: wat u moet weten over re-integratie
Na een periode van verzuim op het werk door ziekte of letsel, is het de bedoeling dat u gaat werken aan uw terugkeer naar de werkvloer wanneer u daartoe in staat bent. Hoe dat precies in zijn werk gaat, welke verantwoordelijkheden erbij komen kijken en welke opties er zijn, dat bespreken we in deze blog.
UWV en re-integratie: wat u moet weten als werkgever
Als uw werknemer ziek wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemer tijdens de eerste twee jaar. U krijgt daarbij ook te maken met het UWV. Wat is de rol van het UWV en wanneer komt het UWV in beeld? Dat leest u in deze blog.