menu
menu

Het laatste Arbo nieuws

De laatste arbo trends, nieuws en tips om uw bedrijf beter, fijner en winstgevender te maken.

GoingConcern
Re-integratie tweede spoor: hoe maakt u het tot een succes?
Re-integratie tweede spoor is voor veel werkgevers en werknemers vrij onbekend - en daarmee vaak onbemind. Echter, tweede spoor biedt vele mogelijkheden voor zowel de werkgever als werknemer, mits het op een goede en efficiënte manier wordt ingezet. Lees in deze blog hoe u als werkgever re-integratie tweede spoor succesvol maakt voor zowel u als uw werknemer.
Win-win: hoe werkgevers en werknemers kunnen profiteren van re-integratie tweede spoor
Bij re-integratie van een zieke werknemer wordt - logischerwijs - vaak gedacht aan re-integratie bij de eigen werkgever: re-integratie eerste spoor. Dit heeft in eerste instantie ook de voorkeur. Maar als dit om wat voor reden dan ook niet lukt, moet er gekeken worden naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever: re-integratie tweede spoor. Dit kan onterecht het gevoel geven van een ‘gefaalde’ re-integratie. Maar wat veel werkgevers en werknemers zich niet realiseren, is dat re-integratie tweede spoor vele voordelen kan hebben. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Hoe kunnen werkgevers en werknemers profiteren van re-integratie tweede spoor?
Spoor 2 re-integratie: hoe begeleidt u uw werknemer op de beste manier?
Bij re-integratie via het tweede spoor zet u in op re-integratie van uw werknemer bij een andere werkgever. Dit wordt ingezet wanneer u zelf geen mogelijkheden heeft om uw werknemer een passende functie aan te bieden binnen uw eigen bedrijf. Bij re-integratie tweede spoor heeft u als werkgever een aantal verplichtingen waar u aan moet voldoen. Maar u kunt meer doen om uw werknemer op de beste manier te begeleiden.
Re-integratie tweede spoor: welke verplichtingen heeft u als werknemer?
Re-integratie tweede spoor is een belangrijk proces voor werknemers die om gezondheidsredenen niet meer in staat zijn om hun huidige functie uit te voeren, maar wellicht elders binnen of buiten het bedrijf kunnen werken.
Hoe werkt een tweede spoortraject: informatie en tips voor werkgevers
Heeft u een langdurig zieke werknemer die u niet via het eerste spoor kunt laten re-integreren? Dan moet u starten met re-integratie tweede spoor. Wat komt hierbij kijken en hoe maakt u dit tot een succes? Dat leest u hieronder.
Tweede spoor re-integratie: een stappenplan voor een succesvolle werkhervatting
Heeft uw werkgever geen mogelijkheden om u bij hem te laten re-integreren? Dan biedt re-integratie tweede spoor uitkomst. Hoe ziet re-integratie tweede spoor eruit en hoe maakt u het tot een succes? Dat bespreken we in deze blog.
De kosten van re-integratie tweede spoor
Ziekteverzuim onder werknemers kost u als werkgever een hoop geld, zeker wanneer er sprake is van langdurig verzuim. Gemiddeld kost een langdurig zieke werknemer in Nederland zo’n €260 per dag. Dat bedrag is opgebouwd uit een aantal kostenposten die horen bij ziekteverzuim. Re-integratie is daar een van. De kosten voor re-integratie lopen per situatie nogal uiteen. Ze zijn onder andere afhankelijk van de gezondheidssituatie van uw werknemer, maar ook van het spoor dat u kiest: re-integratie eerste of tweede spoor. In deze blog bespreken we de kosten van re-integratie tweede spoor: welke kosten kunt u verwachten en welke afwegingen dient u te maken?
Een eigen bedrijf starten tijdens 2e spoor re-integratie: hoe werkt dat?
Wanneer u re-integreert na arbeidsongeschiktheid kunt u dat doen bij uw eigen werkgever of, indien dat geen optie is, bij een andere werkgever. Maar wist u dat u er ook voor kunt kiezen om te re-integreren als zelfstandig ondernemer? In plaats van solliciteren op vacatures, gaat u werken aan het opstarten van uw eigen bedrijf. Hoe dat werkt leest u in deze blog.
Welke rol speelt het UWV bij uw re-integratie spoor 2?
Re-integratie via het tweede spoor pakt u in principe op samen met uw werkgever en de bedrijfsarts. Welke rol speelt het UWV hier precies bij? Lees het hieronder.
Tweedespoortraject: hoe het werkt en wat u moet weten
Bent u aan het re-integreren en heeft uw werkgever re-integratie tweede spoor voorgesteld? Of wilt u weten of tweede spoor re–integratie voor u een optie is? In deze blog vertellen we u alles wat u moet weten over re-integratie tweede spoor.
Tweede spoor verplichtingen werknemer: wat zijn de verantwoordelijkheden van uw werknemer
U heeft een werknemer die al enige tijd ziek thuis is. Vanwege de aard van de klachten kan de werknemer niet meer terugkeren binnen zijn oude functie. Ook elders binnen het bedrijf heeft u geen mogelijkheden de werknemer te laten re-integreren. U start re-integratie tweede spoor. U gaat op zoek naar passend werk, neemt initiatief en zorgt voor de juiste begeleiding voor uw werknemer. Kortom, u neemt uw verantwoordelijkheid. Maar wat zijn de verantwoordelijkheden en verplichtingen van uw werknemer in dit verhaal?
Re-integratie tweede spoor: wat als uw werknemer de verplichtingen niet nakomt?
Als u geen mogelijkheden heeft om uw zieke werknemer te laten re-integreren binnen uw bedrijf, moet u voor uw werknemer op zoek gaan naar een werkplek bij een andere werkgever. Hierbij draagt u als werkgever de hoofdverantwoordelijkheid. Uiteraard mag u ook iets van uw werknemer verwachten. Welke verplichtingen heeft uw werknemer en wat doet u als hij ze niet nakomt? Dat bespreken we in deze blog.