menu
menu

Het laatste Arbo nieuws

De laatste arbo trends, nieuws en tips om uw bedrijf beter, fijner en winstgevender te maken.

GoingConcern
Verplichtingen voor werkgevers bij re-integratie tweede spoor
Stel, u heeft een langdurig zieke werknemer met wie u een re-integratietraject opstart. Al snel blijkt dat het voor uw werknemer niet meer mogelijk is om terug te keren in zijn oude functie. U besluit verder te kijken binnen uw bedrijf; wellicht kan de werknemer re-integreren binnen een andere functie. Ook dit blijkt geen optie. In dat geval bent u verplicht een re-integratietraject tweede spoor in te zetten: u gaat op zoek naar een andere werkgever bij wie uw werknemer kan re-integreren. Maar waar moet u op letten en welke verplichtingen heeft u als werkgever bij zo’n tweede spoortraject?
Rechten van werknemers bij re-integratie tweede spoor
Bent u langdurig ziek en is het niet mogelijk om te re-integreren binnen uw oude functie? En is er binnen het bedrijf ook geen andere functie waarbinnen u kunt re-integreren? Dan moet u met uw werkgever gaan kijken naar mogelijkheden om te re-integreren bij een andere werkgever. Dit noemen we re-integratie tweede spoor. Bij re-integratie heeft u als werknemer een aantal plichten en verantwoordelijkheden, maar u heeft ook rechten. Welke dit zijn, bespreken we in deze blog.
Werkhervattingsadvies van de bedrijfsarts: hoe het kan helpen bij uw terugkeer naar het werk
Als werknemer weet u vast en zeker van het bestaan van de bedrijfsarts. Misschien heeft u zelf weleens met hem of haar te maken gehad. Maar wat doet de bedrijfsarts allemaal en hoe kan hij helpen bij uw re-integratie? Dat bespreken we in deze blog.
UWV Werkhervattingskas: informatie en verplichtingen voor werkgevers
Als werkgever kunt u te maken krijgen met langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Als dit gebeurt, bent u na het doorbetalen van het loon voor de eerste twee jaar, nog tien jaar verantwoordelijk voor de Ziektewet- of WGA-uitkering van uw werknemer. Indien u deelneemt aan de publieke werknemersverzekeringen, worden de uitkeringskosten voor uw werknemers gefinancierd vanuit de Werkhervattingskas. Wat moet u als werkgever hierover weten?
Gedeeltelijke werkhervatting bij een nieuwe werkgever: wat zijn de mogelijkheden?
U bent (voor langere tijd) ziekgemeld en werkt nog aan uw herstel. U bent er nog niet helemaal, maar om uw herstel te bespoedigen, zou het mooi zijn als u het werk weer gedeeltelijk zou kunnen oppakken. Echter, uw werkgever kan u niet de werkomstandigheden bieden die u nodig hebt om op een goede en gezonde manier te re-integreren. En het is maar de vraag of dit in de toekomst wel mogelijk is. Wat nu?
Een plan maken voor werkhervatting als werknemer: waar te beginnen?
Bent u ziekgemeld en is het niet duidelijk hoe en wanneer u zal terugkeren naar de werkvloer? Dan moet u samen met uw werkgever een plan maken om te re-integreren. Wat komt hier allemaal bij kijken? En waar begint u?
Werkhervatting voor werkgevers: 7 tips voor een succesvolle re-integratie
Uw werknemer meldt zich ziek en al snel blijkt dat het niet gaat om een griep van een paar dagen. Uw werknemer valt voor langere tijd uit en weet niet wanneer hij in staat is om terug te keren naar het werk. Dan moet u samen met uw werknemer een re-integratietraject starten. Hoe zorgt u ervoor dat de re-integratie succesvol verloopt? We hebben wat tips voor u op een rijtje gezet.
Werkhervatting van gedeeltelijk arbeidsongeschikten: waar u op moet letten
U heeft een zieke werknemer waarmee u intensief werkt aan re-integratie. Na twee jaar is het echter helaas nog niet gelukt om uw werknemer (volledig) te laten re-integreren. Uw werknemer vraagt het UWV om een beoordeling en het UWV verklaart dat uw werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Wat houdt dit precies in? En wat betekent het voor u en uw werknemer?
Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting: wat zijn uw verplichtingen?
Wanneer een werknemer volledig ziek gemeld is en thuis zit, is de situatie niet zo ingewikkeld. U betaalt het loon van uw werknemer (deels) door, afhankelijk van de afspraken in de CAO en de arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Maar in sommige gevallen is het voor uw werknemer mogelijk om een deel van zijn werkzaamheden te verrichten of om een deel van zijn uren te werken. Ook wanneer uw werknemer re-integreert kan het wenselijk zijn om de uren en werkzaamheden geleidelijk weer op te bouwen. We spreken dan over gedeeltelijke werkhervatting. Maar hoe zit het in dat geval met loondoorbetaling? Daar bestaat nog best wat verwarring en onduidelijkheid over in de praktijk. We zetten het voor u op een rijtje.
Werkhervattingskas werknemersdeel: wat het is en hoe het werkt
Als u in dienst bent bij een werkgever, dan heeft uw werkgever te maken met de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Dit is onderdeel van de werknemersverzekeringen en uw werkgever betaalt de premie hiervoor aan de Belastingdienst. Uw werkgever mag een deel van deze premie op u verhalen. Hoe werkt dit precies?
Een nieuwe start: werkhervatting bij een andere werkgever
Wanneer u denkt aan re-integratie na een periode van ziekteverzuim, dan gaat u er misschien automatisch vanuit dat dit plaatsvindt bij uw eigen werkgever. Maar wist u dat het ook mogelijk is om te re-integreren bij een andere werkgever? We vertellen u er alles over in deze blog.
Rechten van werknemers bij herplaatsing: wat u moet weten als werkgever
Zelfs wanneer u een geldige ontslagreden hebt voor uw werknemer kunt u hem of haar niet zomaar ontslaan. Het UWV zal een ontslagvergunning pas afgeven wanneer u als werkgever heeft aangetoond dat u zich voldoende heeft ingespannen om uw werknemer te herplaatsen. Dit geldt niet alleen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen, maar ook bij andere ontslaggronden zoals disfunctioneren. Bij de poging uw werknemer te herplaatsen, zijn er een aantal dingen waar u als werkgever rekening mee moet houden. Wij zetten ze voor u op een rijtje.